archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LASA.LV

Total: 297

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Projekts "RECO Baltic 21 Tech" - LASA
  pušu ciešu sadarbību Izstrādāt stratēģiju Baltijas jūras reģiona līmenī un investīciju modeli kas noteiktu nepieciešamās darbības nodrošinot organizatorisko apmācību valsts un pašvaldību varas struktūru ietvaros lai turpinātu attīstīt atkritumu apsaimniekošanu un samazinātu darījumu izmaksas 2 2 Pozitīvās pieredzes apmaiņa un labākās pieejamās tehnoloģijas Best Available Technologies BAT Kopīgi izvēlēties un realizēt tādus pilotprojektus kas būtu balstīti uz iepriekšēju pozitīvu pieredzi Katrā valstī realizēt vismaz divus konkrētus investīciju projektus informatīvi tos izplatīt Baltijas jūras reģiona līmenī un piesaistīt ārējo finansējumu šiem projektiem 20 miljonu eiro apmērā Caur t s pozitīvās pieredzes identificēšanu un apmaiņu dot projekta partneriem iespēju aplūkot to atkritumu saimniecības vajadzības nākotnes perspektīvā uzlūkojot atkritumus kā investīciju līdzekli inovācijām uzņēmējdarbības iespējām un nodarbinātībai Uzlabot spējas pārvarēt grūtības saskarsmē ar piemērotu atkritumu apsaimniekošanas metožu un tehnoloģiju izvēli Organizācija norises vieta Projekta izpildi vada un koordinē Biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija Projekta īstenošanas vieta Latvija Pieredzes apmaiņa projekta dalības partneru valstīs Pieeja un metodes projekta realizācijā Projekts tiek realizēts ar kompleksu sērijveida darba pakešu palīdzību Darba pakete Nr 1 Menedžments Darba pakete Nr 2 Informācija komunikācija un projekta diseminācija Darba pakete Nr 3 Reģenerācijas pilotprojekti kuru mērķis būtu lielapjoma investīciju piesaistīšana Darba pakete Nr 4 Investīciju plāni un ieviešana Darba pakete Nr 5 Kopēja stratēģija atkritumu saimniecības investīciju attīstībai Baltijas jūras reģionā Projekts būs tieši domāts 30 vietējā reģionālā un nacionālā līmeņa lēmumu pieņēmējiem tādejādi nodrošinot atbalstu investīcijām atkritumu saimniecībā Ar gaidāmo pasākumu plānošanas un datubāzes izveides palīdzību projekts arī palīdzēs lēmumu pieņēmējiem attīstīt ilgtspējīgas investīcijas ciešā saiknē ar pēdējiem pētījumiem modernākajiem sasniegumiem un labāko tehnoloģiju pieejamību pasaulē Lai veicinātu projekta dissemināciju nodrošinātu piekļuvi labākajām pieejamajām tehnoloģijām un izstrādātu labāku apsaimniekošanas modeli stratēģiju projekts arīdzan izveidos saiknes starp vismaz 4 ES sistēmas tīkliem un pasaules mēroga asociācijām atkritumu saimniecībā kā piemēram ISWA MEDA EUREKA un ESPON Turklāt projekta ietvaros tiks izveidota

  Original URL path: http://www.lasa.lv/projekts-reco-baltic-21-tech/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • KPFI projekts - LASA
  sadarbības partneris ir Valsts zinātniskais institūts Fizikālās enerģētikas institūts kas atrodas Rīgā Aizkraukles ielā 21 Interneta vietne http www innovation lv fei Fizikālās enerģētikas institūts FEI ir vadošā zinātniskās pētniecības institūcija Latvijā atjaunojamo energoresursu AER pētniecības jomā Plānotie rezultāti Projekta laikā 10 semināru ietvaros tiks informēti vairāk kā 200 pašvaldību un vietējo uzņēmumu speciālisti visā Latvijā Semināru laikā tiks izplatīti sagatavotie informatīvie un video materiāli sniegta kvalitatīva attiecīgo nozaru speciālistu pieredze atjaunojamo energoresursu AER izmantošanā energoefektivitātes plānu izstrādē atkritumu kvalitatīvā apsaimniekošanā kā arī informācija par iespējām piesaistīt finansējumu un izstrādāt atbilstošus projektus Projekta rezultāti Projekta realizācijas gaitā ir veikti visi plānotie uzdevumi un izvirzītais mērķis sniegt nepieciešamās zināšanas un veidot izpratni atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanā un bioloģiski sadalošos atkritumu apsaimniekošanā ir sasniegts Ir iepazīstināta projekta mērķauditorija ar energoapgādes plānu izstrādes metodoloģiju un iespējām izmantot vietējos atjaunojamos enerģijas avotus un tehnoloģijas kā biomasas termisko un bioloģisko pārstrādi saules kolektorus un PV baterijas vēja un ūdens straumju enerģiju kā arī siltuma sūkņu izmantošanu Projekta laikā izveidotie uzskates materiāli Izstrādāta un 500 eksemplāros publicēta rokas grāmata Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā Grāmatā 95 lapaspusēs ir apkopoti Latvijas ekspertu izstrādātie materiāli par atjaunojamās enerģijas dažādiem veidiem kā saules enerģija biomasa brīvās ūdens plūsmas vēja enerģija siltuma sūkņi un atkritumi un to izmantošanu valstī Grāmatu pamatā saņēmuši semināru un atklāto durvju pasākumu dalībnieki Tā pieejama arī interesentiem biedrības Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija telpās Rīgā Kuršu ielā 9 2 Projekta laikā tika izveidota un demonstrēta arī videofilma par atjaunojamo energoresursu izmantošanu Filma uzskatāmi parāda klimata izmaiņas un to cēloņus sniedz informāciju par atjaunojamajiem enerģijas veidiem un to izmantošanu Tā ieskaņota DVD diskā un pieejama interesentiem Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas telpās Rīgā Kuršu ielā 9 2 Regulāri materiāls par projekta norisi un plānotajiem pasākumiem tika sagatavots un ievietots biedrības mājas lapā www lasa lv Tur tas pieejams arī pēc projekta nobeiguma Apaļā galda diskusija Pirms projektā plānotā semināru cikla realizācijas tika organizēta apaļā galda diskusija Pašvaldību Savienības telpās Tajā piedalījās 26 dalībnieki projekta finansētājas programmas izveidotāji no VARAM Pašvaldību Savienības vadība uzņēmēji kas izstrādā un izplata AER Latvijā augstskolu pārstāvji projekta vadība un projekta partneri AER eksperti no Fizikālās enerģētikas institūta Pasākumā piedalījās arī Ekonomikas ministrijas pārstāve Diskusijas rezultātā tika apkopoti gan uzņēmēju gan ministriju un augstskolu pārstāvju viedokļi kas tālāk tika izmantoti semināru organizācijā un to satura pilnveidē Reģionālo semināru cikls Projektā tika realizēti 10 plānotie reģionālie semināri Kurzemē Zemgalē Latgalē un Vidzemē Semināri Liepājā Kuldīgā Tukumā Jelgavā Jēkabpilī Rēzeknē Daugavpilī Gulbenē Valmierā un Rīgā aptvēra plašu mērķauditoriju gan pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekus augstskolu studentus gan uzņēmējus un citus interesentus Kopumā semināru dalībnieku skaits sasniedza 344 klausītājus kas krietni pārsniedza plānoto 200 dalībnieku skaitu Atvērto durvju dienas Fizikālās enerģētikas institūtā Atvērto durvju dienu pasākums aptvēra četras dienas ar atšķirīgu programmu kas nodrošināja plašu interesentu iesaisti tai skaitā vakara skolas audzēkņu dalību Ekspertu konsultācijas bija pieejamas apmeklētājiem visas 4 dienas Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar saules enerģijas izmantošanas testa poligonu kas izvietots uz Fizikālās enerģētikas institūta FEI jumta kā arī ar FEI pētnieciskajām laboratorijām kurās

  Original URL path: http://www.lasa.lv/kpfi-projekts/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • EEZ projekts - LASA
  iepazītos ar tehnoloģiju ieviešanas veidiem un finansēšanas iespējām Organizācija norises vieta Apakšprojekta izpildi vada un koordinē Biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija Apakšprojekta īstenošanas vieta Apakšprojekta vadība dokumentācijas sagatavošana Rīgā interesentu iepazīstināšana ar apakšprojektu un tā materiāliem semināros Latvijas reģionos iepazīšanās ar izvēlētajām tehnoloģijām Saksijas u c pavalstīs Vācijā Partneri Apakšprojekta sadarbības partneris ir firma G E O S Freiberg Ingenieurgesellschaft no Freibergas pilsētas Saksijas pavalstī Vācijā Plānotie rezultāti Tiks izstrādāts un praksē aprobēts ekoefektīvs standartrisinājumu komplekts atbilstošāko notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanai mazo un vidējo uzņēmumu darbībā Izstrādātā dokumentu pakete tiks izplatīta elektroniskā veidā Ar izstrādātajām risinājumiem tiks iepazīstināti vairāk nekā 200 interesentu visā Latvijas teritorijā organizējot 7 reģionālos seminārus kā arī izplatot izstrādātos bukletus un informatīvos materiālus Projektu izstrādē un ieviešanā praktiski ieinteresētie uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji tiks iepazīstināti ar tehnoloģiju ieviešanas piemēriem Vācijā Apakšprojektā sasniegtie rezultāti Apakšprojekta Ekoefektīva standarta komplekta izstrāde notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju realizācijai Latvijā izstrādes laikā sasniegtie rezultāti Balstoties uz projektā iesaistīto speciālistu praktisko pieredzi un literatūras studijām projektā ir izvērtētas pasaules praksē izmantotās notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģijas atbilstoši radīto dūņu īpašībām kā arī analizēti inovatīvi jauni videi draudzīgi risinājumi Ir izstrādāti dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamie dokumenti tehniski ekonomiskais pamatojums kas ietver esošās situācijas raksturojumu galveno nepieciešamo izejas datu novērtējumu valsts likumdošanas prasības problēmas risinājuma izvēlei dotiem nosacījumiem atbilstošākās izvēlētās tehnoloģijas aprakstu pilnu nepieciešamo parametru uzskaitījumu infrastruktūras nodrošinājumu kā arī tehnoloģijas izmantošanas papildus nosacījumus Pamatojuma ekonomiskā daļa sniedz tehnoloģijas ieviešanas kapitālās un ekspluatācijas izmaksas nepieciešamo iekārtu izmaksas Izstrādājot konkrētos piemērus ir ņemti vērā procesa izdevumi un iespēja iegūt ienākumus no radītā produkta realizācijas Sagatavotais biznesa plāns ietver tālāko tehnoloģiju realizācijas izdevumu un ieņēmumu analīzi tai skaitā iespējamu finansējuma piesaisti ES un Latvijas fondu veidā Izstrādāto dokumentu pārbaudi praktiskos apstākļos piemērojot tos izvēlēta izstrādāto dokumentu paketes saturam atbilstoša notekūdeņu pārstrādes projekta ieviešanas gaitai veica Jēkabpils

  Original URL path: http://www.lasa.lv/eez-projekts/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • INTERREG projekts - LASA
  un cilvēkresursu kompetences attīstība jaunu uzņēmumu izveidošana un iesaistīšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmā 2 pārrobežu sadarbības veidošana atkritumu un otrreizēji izmantojamo materiālu apsaimniekošanā informācijas apmaiņas tīmekļa izveide starp atkritumu un otrreizēji izmantojamo materiālu apsaimniekošanas uzņēmumiem valsts un pašvaldību institūcijām izglītības iestādēm 3 kopējas stratēģijas izveide un ieviešana kas sekmētu atkritumu un resursu apsaimniekošanas sistēmu uzņēmumu pārrobežu sadarbību 4 priekšnoteikumu radīšana turpmākai gūtās pieredzes apmaiņas izplatīšanai Pleskavas Krievijas Federācija apgabalā Projekta priekšvēsture un norises vieta Par zināmu projekta priekšvēstures sākumposmu var uzskatīt 2002 gada oktobri kad Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas valdes priekšsēdētāja Rūta Bendere Sankt Pēterburgā Krievijas Federācija ECOBALTICA 2002 konferences laikā tikās ar Sankt Pēterburgas Valsts inženierzinātņu un ekonomikas universitātes pārstāvi Tatjanu Fjodorovnu Konstanskaju Toreizējās sarunas tēma bija abu valstu pierobežas rajonu situācija ekoloģijas atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes un vides aizsardzības perspektīvā Nākošā tikšanās reize notika 2006 gada janvārī kad LASA pārstāvji devās vizītē uz Pleskavu Tikšanās laikā LASA pārstāvji guva priekšstatu par vietējo situāciju vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā Tika pārrunāti arī dažādi problēmu iespējamie risinājumi atkritumu saimniecībā Minētajā tikšanās reizē tika nolemts uzsākt eksperimentālu pilotprojektu atkritumu saimniecības jomā ar tā norises laikā gūtās pieredzes turpmāku izplatīšanu Projekta norises vietas apraksts Projekta norises vieta ir Porhovas rajons Pleskavas apgabalā Pleskavas apgabals ir vienīgā Krievijas Federācijas administratīvā vienība kas robežojas ar trim valstīm Igauniju Latviju un Baltkrieviju Apgabala iedzīvotāju skaits sasniedz 736 700 iedzīvotāju Reģiona tautsaimniecība sevī iekļauj tādas ekonomikas nozares kā rūpniecisko ražošanu lauksaimniecību tirdzniecību transportu un piegādi komunikācijas Kā viena no galvenajām vides aizsardzības problēmām Pleskavas apgabalā būtu jāuzskata pēdējā laikā palielinātais vides piesārņojums kas saistīts ar rūpniecisko un mājsaimniecību radīto atkritumu nekontrolētu nonākšanu apkārtējā vidē Patreizējā situācija cieto sadzīves atkritumu noglabāšanā pārstrādē un izgāztuvju apsaimniekošanā tikai veicina apkārtējās vides piesārņošanu Otrreizēji izmantojamie materiāli tiek atšķiroti un pārstrādāti tikai ļoti niecīgos apmēros kas rezultējas ievērojamos ekonomiskos un ekoloģiskos zaudējumos Katru gadu Pleskavas apgabalā aptuveni 500 000 tonnas atkritumu nonāk nesankcionētās un vides prasībām neatbilstošās izgāztuvēs Šādu izgāztuvju skaits turpina patstāvīgi pieaugt Šķirota atkritumu savākšana kā iedzīvotāju tā arī uzņēmumu vidū nepastāv pilnībā Sekojoši neatliekamu adekvāti veicamu pasākumu neesamība ne tikai veicina apkārtējās vides stāvokļa pasliktināšanos un rada draudus cilvēku veselībai bet arī tiešā veidā apdraud visa Pleskavas Peipusa ezera baseina ekosistēmu kas sevī iekļauj arī pierobežas Baltijas valstis Situācija Porhovas rajonā ir īpaši akūta Rajona teritorija ir izslavēta ar savu medicīnisko augu un dūņu resursiem Rajonā atrodas arī labi zināmais balneoloģiskais kūrorts Hilovo Bez tam Porhovas rajons var lepoties ar ievērojamiem vēstures un kultūras pieminekļiem kas to padara tūrismam piemērotu Minētie objekti un infrastruktūra prasa ne tikai fizisku aizsardzību bet arī attiecīgus ekoloģiskus un sanitārus apstākļus Porhovas pilsētas izgāztuve ar savu 4 8 ha lielo platību ir pilnībā izsmēlusi savas ekspluatācijas potenciālu Darbojoties jau vairāk nekā 40 gadus tā vairs neatbilst nekādām sanitārām un epidemioloģiskām prasībām Laika posmā no 1991 līdz 2005 gadam Porhovas pilsētas izgāztuvē tika izmesti vairāk nekā 45 tūkstoši tonnu atkritumu Visā Porhovas rajonā kopumā pastāv ap 20 25 nesankcionētām izgāztuvēm Nepastāv nekādu projektu vai ieceru par jauna atkritumu poligona vai kādu citu atkritumu utilizācijas vai

  Original URL path: http://www.lasa.lv/interreg-projekts/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LIFE projekts - LASA
  sabiedriskās domas veidošanas norisi un izglītošanu par projekta uzsākšanu atbildīgi par projekta ieviešanas apstākļiem informē skolas iedzīvotājus un tiešos izpildītājus kam ikdienas darbā pienākums nodrošināt kārtību apkārtnē sakārto uzrauga un kontrolē speciāli iekārtotos atkritumu konteineru laukumiņu apsaimniekošanu SIA Getliņi 2 Stopiņu pagasta Jaunieviņās uzņēmums pieņem bioloģiski sadalošos atkritumus un izmantojot organisko atkritumu kompostēšanas metodi vējrindās jeb stirpās atklātā laukā nodrošina apstākļus to pārstrādei kompostā SIA Meliorators J Uzņēmums Rīgas rajona Mārupē pieņem bioloģiski sadalošos atkritumus un izmantojot paātrinātu organisko atkritumu pārstrādes metodi bioreaktorā nodrošina nepieciešamos apstākļus komposta veidošanai SIA HARMAN Uzņēmums atbildīgs par bioreaktora projektēšanu nepieciešamo dateļu iegādi un pasūtīšanu izveidošanu un uzstādīšanu LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Mikrobioloģijas vadošie speciālisti uzrauga un kontrolē pārstrādes procesus analizē datus un rekomendē optimālos apstākļus un nosacījumus kādi nepieciešami lai bioloģiski sadalošies atkritumi tiktu pārstrādāti kvalitatīvā kompostā AS L T Hoetika un SIA Alen Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi kas projekta realizācijas laikā nodrošina atkritumu konteineru laukumiņu aprūpi atkritumu savākšanu un izvešanu Uzņēmumi projekta ietvaros laukumiņos izvietojuši konteinerus arī citiem šķirotajiem atkritumiem stiklam plastmasai papīram Bioloģiski sadalošos atkritumus uzņēmumi nogādā uz pārstrādes vietām Finansētāji Projekta vadītāja Rūta Bendere e pasts bendere edi lv tālrunis 7551384 fakss 7551361 Rezultāti Projekta galvenie rezultāti ir sekojoši izstrādāta un ieviesta bioloģiski sadalošo atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas shēma izstrādātas un pārbaudītas bioloģiski sadalošo atkritumu apsaimniekošanas metodes kas ir balstītas uz kompostēšanas tehnoloģijām sagatavoti un izdoti informatīvi izglītojoši materiāli par bioloģiski sadalošo atkritumu apsaimniekošanu Visas iepriekšminētās aktivitātes novērš bioloģiski sadalošo organisko atkritumu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi jo novirza milzīgās bioloģiski sadalošo atkritumu plūsmas no apglabāšanas pārpildītajos atkritumu noglabāšanas poligonos atgriežot tos dabīgā aprites ciklā kā augstas kvalitātes mēslojumu Projekta ieviešanas gaitā tika veiktas sekojošas aktivitātes Ķekavas pašvaldībā tika izveidoti 14 šķirotu atkritumu savākšanas punkti kuros izvietoja 33 bioloģiski sadalošos atkritumu konteinerus Stopiņu pašvaldībā tika izveidoti 18 šķirotu atkritumu savākšanas punkti kuros izvietoja 40 bioloģiski sadalošos atkritumu konteinerus Projekta ieviešanas laikā savāktas 600 t mājsaimniecībās radušies bioloģiski sadalošies atkritumi 30 no visiem iedzīvotāju radītiem bioloģiski sadalošiem atkritumiem Izstrādātas rekomendācijas optimālāko apstākļu un nosacījumu kādi nepieciešami lai bioloģiski sadalošies atkritumi tiktu pārstrādāti kvalitatīvā kompostā lietojot atklātā lauka vējrindu vai komposta kaudžu tehnoloģijas Izveidota jauna kompostēšanas vieta Mārupes pašvaldības teritorijā un tehnoloģiski uzlabota kompostēšanas vieta Stopiņos Piegādātas un izmantotas visas kompostēšanai paredzētās tehniskās vienības Projektēta un konstruēta pilotiekārta bioreaktors ar 25 m3 lielu organisko atkritumu komposta pārstrādes jaudu nedēļā Veiktas kompostēšanas procesa pārbaudes atklātā lauka atklātā lauka vējrindas un komposta kaudzes un slēgta tipa bioreaktors apstākļos Veikti komposta kvalitātes pārbaudes testi un izstrādāta metodoloģija augstas kvalitātes komposta iegūšanai Uz sasniegto rezultātu bāzes sagatavoti un prezentēti ziņojumi Pasaules Biomasas kongresā Romā 2004 gadā un Eiropas Biomasas kongresā Parīzē 2005 gadā Sagatavota un izdota grāmata Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana un TV īsfilma Kompost Ēšana Projekta gaita un aktivitātes tika atspoguļotas asociācijas interneta mājas lapā www lasa lv kā arī reprezentētas ar daudziem informatīviem rakstiem reģionālajā un vietējā presē Tika izstrādāti tostarp arī daudzi praktiski risinājumi Kā vispiemērotākais risinājums no ekonomiskā un tehniskā viedokļa būtu mājsaimniecībās radītos atkritumus izdalīt trijās daļās bioloģiski sadalošos atkritumos otrreizēji izmantojamos

  Original URL path: http://www.lasa.lv/life-projekts/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Projekti - LASA
  tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 2014 gada perioda programmas Nacionālā klimata politika neliela apjoma grantu shēmas lasīt tālāk Projekts Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa 26 07 2015 Pēc Eurostat sniegtajiem datiem 2012 gadā Latvijā pārstrādāti tikai 2 bioloģiskie noārdāmie atkritumi BNA un tas ir kritisks rādītājs valstī Atbilstoši atkritumu poligonu Direktīvas 1999 31 EK prasībām lasīt tālāk Projekts Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste bioloģisko atkritumu kompostēšanā 14 04 2015 Daudzas no ES dalībvalstīm ir uzsākušas praktisko bioloģiski noārdāmo atkritumu BNA samazināšanu poligonos ar mājsaimniecību iesaisti savu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā un izmantošanā lasīt tālāk Projekts Atkritumu apsaimniekošanas informatīvā nedēļa Gulbenes novadā 14 04 2015 Noslēdzoties izsludinātajam konkursam par Gulbenes novada atkritumu apsaimniekošanu un tajā ietverto prasību par noteikta veida atkritumu atšķirošanu praktiskās realizācijas uzsākšanu lasīt tālāk Projekts RECO Baltic 21 Tech 09 04 2015 Atkritumu saimniecība ir iemesls nopietnām bažām Baltijas jūras reģiona valstīs kuru starpā ir novērojamas nozīmīgas atšķirības lasīt tālāk KPFI projekts 09 04 2015 Lai samazinātu SEG emisijas vietējo pašvaldību un uzņēmumu attiecīgo darbību sfērā enerģijas apgādē ražošanas procesos un atkritumu saimniecībā sniegt nepieciešamās zināšanas lasīt tālāk EEZ projekts 09 04 2015 Apakšprojekta mērķis ir veicināt notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu praksē lai novērstu notekūdeņu dūņu neatbilstošas uzglabāšanas un izvietošanas radīto piesārņojumu lasīt tālāk INTERREG projekts 09 04 2015 Eiropas Komisijas programmas Baltijas jūras reģiona III B INTERREG III A Ziemeļu prioritāte projekts līguma atsauce 2007 141 332 lasīt tālāk LIFE projekts 02 04 2015 Lai izpildītu ES un Latvijas likumdošanas prasības par organisko atkritumu noglabājamo daudzumu samazināšanu ir nepieciešams kvalitatīvi izmainīt esošo atkritumu apsaimniekošanas praksi valstī lasīt tālāk LASA Biedri Projekti Izglītība Pakalpojumi Pieredze Kompostētāju klubs Kontakti Kalendārs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Feb 2016 P O T C P

  Original URL path: http://www.lasa.lv/projekti/#sc_events_calendar_56c5e9c7854ff (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Projekti - LASA
  tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 2014 gada perioda programmas Nacionālā klimata politika neliela apjoma grantu shēmas lasīt tālāk Projekts Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa 26 07 2015 Pēc Eurostat sniegtajiem datiem 2012 gadā Latvijā pārstrādāti tikai 2 bioloģiskie noārdāmie atkritumi BNA un tas ir kritisks rādītājs valstī Atbilstoši atkritumu poligonu Direktīvas 1999 31 EK prasībām lasīt tālāk Projekts Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste bioloģisko atkritumu kompostēšanā 14 04 2015 Daudzas no ES dalībvalstīm ir uzsākušas praktisko bioloģiski noārdāmo atkritumu BNA samazināšanu poligonos ar mājsaimniecību iesaisti savu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā un izmantošanā lasīt tālāk Projekts Atkritumu apsaimniekošanas informatīvā nedēļa Gulbenes novadā 14 04 2015 Noslēdzoties izsludinātajam konkursam par Gulbenes novada atkritumu apsaimniekošanu un tajā ietverto prasību par noteikta veida atkritumu atšķirošanu praktiskās realizācijas uzsākšanu lasīt tālāk Projekts RECO Baltic 21 Tech 09 04 2015 Atkritumu saimniecība ir iemesls nopietnām bažām Baltijas jūras reģiona valstīs kuru starpā ir novērojamas nozīmīgas atšķirības lasīt tālāk KPFI projekts 09 04 2015 Lai samazinātu SEG emisijas vietējo pašvaldību un uzņēmumu attiecīgo darbību sfērā enerģijas apgādē ražošanas procesos un atkritumu saimniecībā sniegt nepieciešamās zināšanas lasīt tālāk EEZ projekts 09 04 2015 Apakšprojekta mērķis ir veicināt notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu praksē lai novērstu notekūdeņu dūņu neatbilstošas uzglabāšanas un izvietošanas radīto piesārņojumu lasīt tālāk INTERREG projekts 09 04 2015 Eiropas Komisijas programmas Baltijas jūras reģiona III B INTERREG III A Ziemeļu prioritāte projekts līguma atsauce 2007 141 332 lasīt tālāk LIFE projekts 02 04 2015 Lai izpildītu ES un Latvijas likumdošanas prasības par organisko atkritumu noglabājamo daudzumu samazināšanu ir nepieciešams kvalitatīvi izmainīt esošo atkritumu apsaimniekošanas praksi valstī lasīt tālāk LASA Biedri Projekti Izglītība Pakalpojumi Pieredze Kompostētāju klubs Kontakti Kalendārs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Feb 2016 P O T C P

  Original URL path: http://www.lasa.lv/projekti/#sc_events_calendar_56c5e9c7856a4 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Projekti - LASA
  tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 2014 gada perioda programmas Nacionālā klimata politika neliela apjoma grantu shēmas lasīt tālāk Projekts Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa 26 07 2015 Pēc Eurostat sniegtajiem datiem 2012 gadā Latvijā pārstrādāti tikai 2 bioloģiskie noārdāmie atkritumi BNA un tas ir kritisks rādītājs valstī Atbilstoši atkritumu poligonu Direktīvas 1999 31 EK prasībām lasīt tālāk Projekts Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste bioloģisko atkritumu kompostēšanā 14 04 2015 Daudzas no ES dalībvalstīm ir uzsākušas praktisko bioloģiski noārdāmo atkritumu BNA samazināšanu poligonos ar mājsaimniecību iesaisti savu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā un izmantošanā lasīt tālāk Projekts Atkritumu apsaimniekošanas informatīvā nedēļa Gulbenes novadā 14 04 2015 Noslēdzoties izsludinātajam konkursam par Gulbenes novada atkritumu apsaimniekošanu un tajā ietverto prasību par noteikta veida atkritumu atšķirošanu praktiskās realizācijas uzsākšanu lasīt tālāk Projekts RECO Baltic 21 Tech 09 04 2015 Atkritumu saimniecība ir iemesls nopietnām bažām Baltijas jūras reģiona valstīs kuru starpā ir novērojamas nozīmīgas atšķirības lasīt tālāk KPFI projekts 09 04 2015 Lai samazinātu SEG emisijas vietējo pašvaldību un uzņēmumu attiecīgo darbību sfērā enerģijas apgādē ražošanas procesos un atkritumu saimniecībā sniegt nepieciešamās zināšanas lasīt tālāk EEZ projekts 09 04 2015 Apakšprojekta mērķis ir veicināt notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu praksē lai novērstu notekūdeņu dūņu neatbilstošas uzglabāšanas un izvietošanas radīto piesārņojumu lasīt tālāk INTERREG projekts 09 04 2015 Eiropas Komisijas programmas Baltijas jūras reģiona III B INTERREG III A Ziemeļu prioritāte projekts līguma atsauce 2007 141 332 lasīt tālāk LIFE projekts 02 04 2015 Lai izpildītu ES un Latvijas likumdošanas prasības par organisko atkritumu noglabājamo daudzumu samazināšanu ir nepieciešams kvalitatīvi izmainīt esošo atkritumu apsaimniekošanas praksi valstī lasīt tālāk LASA Biedri Projekti Izglītība Pakalpojumi Pieredze Kompostētāju klubs Kontakti Kalendārs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Feb 2016 P O T C P

  Original URL path: http://www.lasa.lv/projekti/#sc_events_calendar_56c5e9c78570b (2016-02-18)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-20