archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » L » LAA.LV

Total: 545

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dzīvnieku apdrošināšana – Latvijas apdrošinātāju asociācija
  bojāeja ko izraisījuši šādi iemesli uguns risks kas kompleksi ietver arī eksplozijas zibens spēriena un pilotējamu lidaparātu no tiem atsevišķu priekšmetu krišanas riskus dažādas traumas kaulu lūzums izmežģījums smadzeņu satricinājums elektrotrauma iekšējo orgānu plīsums ievainojums un citi nelaimes gadījumi nosalšana apdegumi tajā skaitā ugunsgrēka un zibens spēriena rezultātā citu dzīvnieku mājas klaiņojošu un savvaļas kodieni nejauša akūta saindēšanās ar indīgiem augiem ķīmiskām vielām nekvalitatīvu barību indīgām gāzēm kā arī indīgo čūsku un kukaiņu kodumi nejauša svešķermeņa iekļūšana dzirdes un gremošanas orgānos noslīkšana asfiksija nejauša nožņaugšanās ar ķēdi siksnu vai svešķermenim iekļūstot augšējos elpošanas ceļos vai ar uztūkumu kas radies kukaiņu koduma dēļ Dzīvnieki tiek apdrošināti arī vēl šādiem riskiem akūtas infekcijas slimības bojāeja dzemdību laikā zādzība un laupīšana Kādos gadījumos apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus kas radušies apdrošināto dzīvnieku izmantojot jebkurā prettiesiskā darbībā dzīvniekam ejot bojā no novājēšanas sakarā ar nebarošanu sliktu kopšanu vai vecumu no ilgstošām un hroniskām slimībām nenodrošinot apdrošinātā dzīvnieka attiecīgu uzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem elektriskās strāvas iedarbības rezultātā ja nav ievēroti elektrodrošības noteikumi nenodrošinot savlaicīgu slimā dzīvnieka veterinār medicīnisko aprūpi lai novērstu dzīvnieka nobeigšanos ja apdrošinātais vai tiesīgais turētājs lai gan tas bija iespējams noteiktā termiņā nav paziņojis apdrošinātājam par dzīvnieka bojāeju un tā rezultātā nav iespējams noteikt dzīvnieka bojāejas faktu iemeslu un zaudējumu patieso apmēru Zaudējumus neatlīdzina arī apdrošinātām bišu saimēm ejot bojā no saindēšanās ar lauksaimniecības pesticīdiem ķīmiskiem līdzekļiem augu aizsardzībai pret kaitēkļiem slimībām un nezālēm ziemas periodā nepietiekamas vai nekvalitatīvas barības grauzēju iekļūšanas stropā sliktas vai nepareizas ieziemošanas rezultātā Apdrošināšanas līgums nav spēkā apdrošinātajam dzīvniekam piedaloties izstādēs sporta sacensībās jebkura dienesta laikā medību un pārošanās laikā un vēl dažos citos apdrošināšanas līgumā norādītos gadījumos Kā aprēķina apdrošināšanas prēmiju un kāda ir tās samaksas kārtība Apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta atsevišķi katram dzīvniekam vai dzīvnieku sugai un tās apmērs ir atkarīgs no apdrošinājuma summas

  Original URL path: http://www.laa.lv/klientiem/apdrosinasanas-veidi/dzivnieku-apdrosinasana/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • KASKO apdrošināšana – Latvijas apdrošinātāju asociācija
  veidošana bērna nākotnei Mūža pensijas apdrošināšana Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Dzīvnieku apdrošināšana KASKO apdrošināšana OCTA apdrošināšana Profesionālās CTA apdrošināšana Vispārējās CTA apdrošināšana Nodokļu atvieglojumi Terminu skaidrojumi Kur risināt strīdus Labā prakse Finanšu pratība Ombuds KASKO apdrošināšana Lapa

  Original URL path: http://www.laa.lv/klientiem/apdrosinasanas-veidi/kasko-apdrosinasana/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • OCTA apdrošināšana – Latvijas apdrošinātāju asociācija
  veidošana bērna nākotnei Mūža pensijas apdrošināšana Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Dzīvnieku apdrošināšana KASKO apdrošināšana OCTA apdrošināšana Profesionālās CTA apdrošināšana Vispārējās CTA apdrošināšana Nodokļu atvieglojumi Terminu skaidrojumi Kur risināt strīdus Labā prakse Finanšu pratība Ombuds OCTA apdrošināšana Lapa

  Original URL path: http://www.laa.lv/klientiem/apdrosinasanas-veidi/octa-apdrosinasana/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Profesionālās CTA apdrošināšana – Latvijas apdrošinātāju asociācija
  bērna nākotnei Mūža pensijas apdrošināšana Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Dzīvnieku apdrošināšana KASKO apdrošināšana OCTA apdrošināšana Profesionālās CTA apdrošināšana Vispārējās CTA apdrošināšana Nodokļu atvieglojumi Terminu skaidrojumi Kur risināt strīdus Labā prakse Finanšu pratība Ombuds Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

  Original URL path: http://www.laa.lv/klientiem/apdrosinasanas-veidi/profesionalas-civiltiesiskas-atbildibas-apdrosinasana/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Vispārējās CTA apdrošināšana – Latvijas apdrošinātāju asociācija
  bērna nākotnei Mūža pensijas apdrošināšana Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Dzīvnieku apdrošināšana KASKO apdrošināšana OCTA apdrošināšana Profesionālās CTA apdrošināšana Vispārējās CTA apdrošināšana Nodokļu atvieglojumi Terminu skaidrojumi Kur risināt strīdus Labā prakse Finanšu pratība Ombuds Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

  Original URL path: http://www.laa.lv/klientiem/apdrosinasanas-veidi/visparejas-civiltiesiskas-atbildibas-apdrosinasana/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Nodokļu atvieglojumi – Latvijas apdrošinātāju asociācija
  Valsts ieņēmumu dienestā un iespējams saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 apmērā no attaisnotajos izdevumos iekļautajām apdrošināšanas prēmiju iemaksām Izmaksājamās atlīdzības līguma termiņa beigās saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ja ir iegūts ienākums kapitāla ienākums kas ir starpība starp visām samaksātajām apdrošināšanas prēmijām un izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10 apmērā tiek ieturēts no ienākuma apmēra Citos gadījumos apdrošināšanas atlīdzība nav apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Izmaksājamās atlīdzības veselības nelaimes gadījumu un dzīvības apdrošināšanā bez līdzekļu uzkrāšanas netiek apliktas ar nodokli Nodokļu atvieglojumi ja apdrošināšanas ņēmējs ir juridiska persona 1 Ar nodokļiem iedzīvotāju ienākuma nodokli sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmumu ienākuma nodokli nav apliekamas veiktās apdrošināšanas prēmiju iemaksas kas veiktas saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu ja darbinieka labā veikto apdrošināšanas prēmiju gada kopsumma nepārsniedz 10 no darbinieka bruto gada algas un apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 5 gadiem 2 Veiktās apdrošināšanas prēmiju iemaksas par darbinieku veselības nelaimes gadījumu un vai dzīvības apdrošināšanu bez uzkrājuma kas nepārsniedz 10 no apdrošinātā darbinieka gada bruto algas bet ne vairāk kā EUR 426 86 netiek apliktas ar uzņēmuma ienākuma nodokli iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli Izmaksājamas atlīdzības

  Original URL path: http://www.laa.lv/klientiem/nodoklu-atvieglojumi/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Terminu skaidrojumi – Latvijas apdrošinātāju asociācija
  ir noslēgts apdrošināšanas līgums a apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem apdrošināšanas līgumā norādītā persona kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa zaudējumu un bojājumu gadījumos b civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā apdrošināšanas līgumā norādītā persona kuras civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta c personu apdrošināšanā apdrošināšanas līgumā norādītā fiziskā persona par kuras dzīvību veselību vai fizisko stāvokli ir noslēgts apdrošināšanas līgums labuma guvējs personu apdrošināšanā persona kurai izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība atbilstoši apdrošināšanas līgumam apdrošināmā interese interese neciest zaudējumus iestājoties apdrošinātajam riskam apdrošinātais risks apdrošināšanas līgumā paredzētais no apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums kura iestāšanās iespējama nākotnē apdrošināšanas gadījums ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts notikums kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam apdrošināšanas objekts a apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem mantiskas vērtības vai intereses b civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā personas civiltiesiskā atbildība c personu apdrošināšanā personas dzīvība veselība vai fiziskais stāvoklis apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājums par apdrošināšanu apdrošinājuma summa apdrošināšanas līgumā noteikta naudas summa par kuru apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem ir apdrošinātas mantiskas vērtības vai intereses personu apdrošināšanā ir apdrošināta personas dzīvība veselība vai fiziskais stāvoklis civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā atbildības limits apdrošināšanas atlīdzība apdrošinājuma summa tās daļa vai cita par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā summa vai nodrošināmie pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam atbildības limits civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā izmaksājamā maksimālā naudas summa apdrošināšanas pieteikums apdrošinātāja noteikts dokuments kuru apdrošinājuma ņēmējs iesniedz apdrošinātājam lai informētu to par apdrošināšanas objektu faktiem un apstākļiem kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai apdrošinātāja piedāvājums apdrošinātāja piedāvājums noslēgt vai grozīt apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas līgums apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vienošanās saskaņā ar kuru apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības maksāt apdrošināšanas prēmiju līgumā noteiktajā veidā termiņos un apmērā kā arī izpildīt citas līgumā noteiktās saistības un apdrošinātājs uzņemas saistības iestājoties apdrošināšanas gadījumam izmaksāt līgumā norādītajai personai apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši apdrošināšanas līgumam apdrošināšanas polise dokuments kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus kā arī visus

  Original URL path: http://www.laa.lv/klientiem/terminu-skaidrojumi/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kur risināt strīdus? – Latvijas apdrošinātāju asociācija
  dzīvības īpašuma un sauszemes transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanā 2 Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā iespējams noskaidrot jautājumus saistībā ar sauszemes transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanu Bonus malus sistēmu un nepieciešamības gadījumā vērsties ar iesniegumu piemēram gadījumā ja ceļu satiksmes negadījumu izraisījis neapdrošināts vai nenoskaidrots transportlīdzeklis 3 Finanšu un kapitāla tirgus komisija FKTK FKTK ar likumu nav deleģētas tiesības iejaukties pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja līgumiskajās attiecībās un risināt savstarpējos civiltiesiskos strīdus strīdus kas balstīti uz savstarpējiem darījumiem Sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem FKTK sniedz klientiem atzinumus par saņemtajām sūdzībām par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem ja tas saistīts ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu Ja netiek pildītas likuma Par apdrošināšanas līgumu prasības par apdrošināšanas līguma noteikumiem un apdrošinātāja lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības pieņemšanas termiņu FKTK ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda naudu 4 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC PTAC neizskata civiltiesiskus strīdus kas nav saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem piemēram strīdus kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt PTAC izskata no patērētājiem tai skaitā finanšu pakalpojumu patērētājiem saņemtos iesniegumus par patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem PTAC izskata patērētāju iesniegumus strīdus par netaisnīgiem līguma

  Original URL path: http://www.laa.lv/klientiem/instituciju-kompetence-apdrosinasanas-pakalpojumu-klientu-sudzibu-izskatisana-un-stridu-risinasana/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-17