archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JURISTAVARDS.LV

Total: 398

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jurista Vārds - Ziņa: Nosaka pabalsta apjomu bēgļiem un perosnām ar alternatīvo statusu
  plānu personu kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2015 gada 2 decembra rīkojumu Nr 759 0 0 komentāri 3 3 KOMENTĀRI TAVA ATBILDE VĀRDS 3000 IENĀKT PIEVIENOT KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI Seskis 23 Decembris 2015 08 44 2 0 ATBILDĒT Seskis vēlas zināt kas ir perosnas ar alternatīvo statusu Floris Seskis 23 Decembris 2015 18 07 0 0 ATBILDĒT Šis ir no ES Kvalifikācijas direktīvas 2011 95 ES Persona ar alternatīvu statusu angl person eligible for subsidiary protection ir tā kas nevar tikt kvalificēta par bēgli 1951 Bēgļu konvencijas izpratnē t i persona netiek vajāta rases reliģijas tautības piederības īpašai sociālai grupai vai politiskās pārliecības dēļ taču attiecībā uz personu pastāv pamatotas bažas ka ja tā atgrieztos agrākajā dzīvesvietā tai draudētu būtisks kaitējums piem nāves sods spīdzināšana draudi kara dēļ Lielākā daļa bēgļu no Sīrijas tātad nemaz nav bēgļi Konvencijas izpratnē valsts tos nevajā pēc kādas no 6 pazīmēm taču viņi bauda ES aizsardzību kā personas ar alternatīvo statusu Kvalifikācijas direktīvas izpratnē jo atgriežoties Sīrijā viņiem būtu apraudēti bruņota konflikta dēļ Jurčiks Floris 26 Decembris 2015 14 15 0 0 ATBILDĒT Citiem vārdiem sakot tie ir tie kuri netiek pa durvīm bet viņiem ir atrasta

  Original URL path: http://m.juristavards.lv/zinas.php?id=267831 (2015-12-28)
  Open archived version from archive


 • Jurista Vārds - Ziņa: Apstiprināti MK noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā
  par piegādātajām precēm tiks veikta pēc konkrēto preču piegādes Savukārt otrā daļa pirmās nepieciešamības rūpniecības preču tiks iekļautas valsts materiālās rezervēs Plānojot iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm par ekonomiski izdevīgāko variantu tiek uzskatīts atliktās piegādes līgumu slēgšana jo tā dod iespēju ekonomēt valsts budžeta līdzekļus neveidojot valstī lielas pirmās nepieciešamības rūpniecības preču materiālās rezerves Valsts apdraudējuma izmaksu apjomu ir grūti prognozēt jo tas ir atkarīgs no krīzes situācijas apmēra un ilguma piemēram vētra kas skārusi visu valsts teritoriju vai plūdi kuru dēļ palīdzība ir nepieciešama cilvēkiem konkrētajā Latvijas teritorijā Ministrija ir noteikusi aptuvenās izmaksas vienam iedzīvotājam mēnesī valsts apdraudējuma izsludināšanas gadījumā iedzīvotājam līdz 2 gadu vecumam aptuveni 77 eiro mēnesī iedzīvotājam no 2 gadiem līdz 18 gadiem aptuveni 40 eiro mēnesī iedzīvotājam virs 18 gadu vecuma aptuveni 62 eiro mēnesī Noteikumu izpildi nodrošinās Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas pilsētu pašvaldībām un novadu pašvaldībām piesaistot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Nodrošinājuma valsts aģentūru un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Detalizēti ar MK noteikumiem Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā pirmās nepieciešamības rūpniecības preču sarakstu un to mēneša normām var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē 0 0 komentāri 0 KOMENTĀRI TAVA ATBILDE VĀRDS 3000

  Original URL path: http://m.juristavards.lv/zinas.php?id=267830 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Jurista Vārds - Ziņa: Normas par valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem neatbilst Satversmei
  būtisks tiesību brīvi izvēlēties nodarbošanos elements ir tiesības saglabāt esošo nodarbošanos kas savukārt ietver tiesības turpināt šo nodarbošanos nākotnē Tāpat tiesību brīvi izvēlēties nodarbošanos tvērumā ietilpst tiesības izvēlēties vairākas nodarbošanās un īstenot tās vienlaicīgi 14 2 Satversmes tiesa atzina ka tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos tostarp tiesības saglabāt esošo nodarbošanos var ierobežot taču attiecīgajam ierobežojumam ir jāatbilst kādam no Satversmes 116 pantā noteiktajiem leģitīmajiem mērķiem un jābūt samērīgam 14 2 Par pieteikuma iesniedzēju pamattiesību ierobežojumu Vērtējot vai apstrīdētās normas ierobežo pieteikumu iesniedzēju pamattiesības Satversmes tiesa pārbaudīja kādus jaunus ierobežojumus aizliegumus un pienākumus pieteikumu iesniedzējiem rada valsts amatpersonas statuss un vai tie nenonāk pretrunā ar advokātu neatkarības un konfidencialitātes principiem 21 21 1 21 2 21 2 1 21 2 2 21 3 Satversmes tiesa secināja ka pieteikumu iesniedzējiem kā valsts amatpersonām savā profesionālajā darbībā nākas ievērot tādus pienākumus un aizliegumus kas apdraud viņu iegūtās tiesības darboties gan kā maksātnespējas procesa administratoriem gan kā advokātiem 21 4 Piemēram var būt tādas situācijas kad advokātam saistošais konfidencialitātes princips liedz pieprasīt ziņas ne tikai par advokāta sniegtās juridiskās palīdzības saturu bet arī par to kādām konkrētām personām tā sniegta 21 2 2 Valsts amatpersonai noteiktais pienākums deklarācijā ietvert informāciju par noslēgtajiem līgumiem un šo līgumu pusēm kā arī ienākumiem un to gūšanas avotu var nonākt pretrunā ar advokāta darbības konfidencialitātes principu jo tādējādi tiktu atklāta informācija par to ka advokāts sniedzis juridisko palīdzību konkrētai personai 21 2 2 Tādēļ Satversmes tiesa secināja ka ar apstrīdētajām normām tiek ierobežotas pieteikumu iesniedzējiem Satversmes 106 panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības saglabāt esošo nodarbošanos 21 4 Satversmes tiesa atzina ka Satversmes 106 pantā pirmajā teikumā ietvertās tiesības saglabāt esošo nodarbošanos var tikt ierobežotas taču ir jāvērtē vai ierobežojums ir attaisnojams proti vai 1 tas ir noteikts ar likumu 2 tam ir leģitīms mērķis 3 tas ir samērīgs 22 Par to vai pamattiesību ierobežojums ir attaisnojams Satversmes tiesa atzina ka apstrīdētajās normās ietvertais pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu 23 3 Ierobežojuma leģitīmais mērķis ir citu cilvēku tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzība Proti apstrīdētajās normās ietvertais regulējums ir vērsts uz to lai aizsargātu kreditoru un parādnieku tiesības un intereses maksātnespējas procesā Vienlaikus maksātnespējas procesa efektīva un likumīga norise ir nozīmīga visai valsts ekonomikai 24 2 Savukārt vērtējot pamattiesību ierobežojuma samērīgumu Satversmes tiesa pārbauda vai likumdevēja izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai vai leģitīmo mērķi nevar sasniegt ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem vai labums ko iegūst sabiedrība ir lielāks par indivīda tiesībām nodarīto kaitējumu 25 Ja izvērtējot tiesību normu tiek atzīts ka tā neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem tā neatbilst arī samērīguma principam un ir prettiesiska 25 Satversmes tiesa atzina ka likumdevēja izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai 26 Vērtējot apstrīdēto normu atbilstību otrajam samērīguma kritērijam Satversmes tiesa visupirms norādīja ka pamattiesību ierobežojums ir nepieciešams ja nepastāv citi līdzekļi kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus izvēloties personu pamattiesības tiktu ierobežotas mazāk Satversmes tiesa norādīja ka tās kompetencē ir pārbaudīt vai konkrētajā gadījumā ir pienācīgi apsvērtas iespējas izmantot alternatīvus līdzekļus 27 Optimālu risinājumu meklēšana ir likumdevēja uzdevums

  Original URL path: http://m.juristavards.lv/zinas.php?id=267829 (2015-12-28)
  Open archived version from archive


 • Jurista Vārds - Eseja: Kā interesēs rīkosies administrators – valsts amatpersona?
  intereses un 2 nodarīts mantiskais zaudējums kas pārsniedz piecu minimālo mēnešalgu kopsummu šobrīd 1800 eiro 7 Ko nozīmē tīši vai aiz nolaidības neizdara darbības kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara Atbilstoši šobrīd spēkā esošajai praksei par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu par kuru atbildība paredzēta Krimināllikuma 319 pantā tiek tiesāti pat piemēram valsts aģentūras atbildīgie darbinieki par nepietiekamu grāmatvedības kontroli vai pienākumu neizpildi saskaņā ar amata aprakstu nenodrošinot darba organizēšanu veicamo uzdevumu sadalīšanu un tamlīdzīgi Minētās apsūdzības iekļautas konkrētā lēmumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības Proti tiesībsargājošām iestādēm ja ir nodarīti būtiski kaitējumi kādai personai lai ne vien uzsāktu kriminālprocesu bet arī lai to nodotu tiesai ir pietiekami konstatēt ka attiecīgā valsts amatpersona nav veikusi kādu amata aprakstā vai profesijas standartā ierakstītu darbību pat ja tā būtu pietiekami vispārēja kā darba organizēšana un uzdevumu sadale Ko tas nozīmē administratoram Administratora amata apraksts jeb pienākumi ir uzskaitīti Maksātnespējas likumā Tā 01 11 2010 Maksātnespējas likuma 65 pants noteic administratora pienākumus tostarp 2 nekavējoties uzsāk parādnieka dokumentu un mantas pilnu inventarizāciju un sastāda parādnieka bilanci 3 pieņem reģistrē un pārbauda kreditoru prasījumus 4 nekavējoties ņem savā pārvaldījumā visu parādnieka mantu kā arī parādnieka valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu 6 atgūst debitoru parādus un veic tiesiskas darbības citas parādnieka mantas atgūšanai 8 izvērtē un ceļ tiesā prasības pret juridiskās personas pārvaldes institūciju locekļiem un kapitālsabiedrības dalībniekiem akcionāriem par viņu nodarīto zaudējumu atlīdzību kā arī pret personālsabiedrības personiski atbildīgajiem biedriem sakarā ar viņu pienākumu ar savu mantu atbildēt par personālsabiedrības saistībām 9 pieprasa lai parādnieka dalībnieki akcionāri izpilda savas saistības attiecībā uz parādnieka pamatkapitālu vai citu mantu un iesniedz tiesai prasības par šādu saistību izpildi 10 ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbības uzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija vismaz reizi gadā rakstveidā informē zināmos kreditorus par juridiskās personas maksātnespējas procesa norisi nosūtot individuālu paziņojumu tiem kreditoriem kuru dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir ārvalstīs kā arī paziņojumu Maksātnespējas administrācijai 11 nodrošina parādnieka mantas pārdošanas plānā iekļautās mantas novērtēšanu 12 iesniedz tiesu izpildītājam pieteikumu par izpildu lietvedības izbeigšanu lietās par piespriesto bet no parādnieka nepiedzīto summu piedziņu un lietās par saistību izpildīšanu tiesas ceļā 13 nodod glabāšanā valsts arhīvam parādnieka dokumentus tajā skaitā parādnieka rīkojumus par personālsastāvu par personu pieņemšanu darbā pārcelšanu citā darbā atbrīvošanu no darba parādnieka personālsastāva rīkojumu reģistrācijas žurnālu reģistru parādnieka darbinieku darba līgumus ar kuriem izbeigtas darba tiesiskās attiecības ja tie neatrodas attiecīgajās personas lietās un darba grāmatiņas ja tās neatrodas pie attiecīgajiem darbiniekiem parādnieka dokumentus par sociālā nodokļa maksājumiem līdz 1997 gada 1 janvārim darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas aktus vai atzinumus un izmeklēšanas materiālus 14 pilda citus šajā likumā noteiktos pienākumus Valsts amatpersonai ir obligāti jāveic visas tās amata aprakstā vai likumā norādītās darbības kuras attiecīgajā tiesību normā nav noteiktas kā dispozitīvas piemēram likumdevējam lietojot attiecīgu atrunu var pēc sava ieskata u tml jo no likumu sistēmas un sintēzes tiek prezumēts ka lietderības apsvērumus jau ir veicis likumdevējs radot tiesību normas kurās aprakstītas valsts amatpersonas imperatīvi veicamās darbības Secīgi gandrīz jebkura Maksātnespējas likuma 65 pantā minētā pienākuma neizpilde ir sodāma saskaņā ar Krimināllikuma 319 panta pirmo daļu ja vien šīs darbības neizdarīšanas rezultātā kādai personai rodas materiālie zaudējumi vismaz 1800 eiro apmērā piemēram maksātnespējas procesā neatgūstot parādniekam aizdotos naudas līdzekļus vai negūstot paredzēto peļņu no darījuma ar parādnieku un persona norāda ka ir apdraudētas arī tās ar likumu aizsargātās intereses vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams piemēram kreditora tiesības uz maksātspējas procesa likumīgu un efektīvu gaitu visu strīdu galīgu atrisināšanu tiesas ceļā Piemēram ja administrators neveic parādnieka mantas pilnu inventarizāciju kas parasti nav iespējams pat teorētiski neatrod parādnieka mantu visos publiskajos reģistros tostarp ārvalstu vai arī nenodod arhīvā parādnieka dokumentus administratoram ir piemērojama kriminālatbildība Tā kā administratora pienākums ir pārņemt parādnieka dokumentus arguments ka dokumenti nav saņemti no parādnieka pārstāvja vai administratoram nav līdzekļu dokumentu nodošanai nav attaisnojums lai izvairītos no valsts amatpersonai uzliktā pienākuma izpildes tas ka neviens auditors nav spējīgs veikt pilnu uzņēmuma dokumentu i e katra bez izņēmuma revīziju jeb auditu neatbrīvo no atbildības administratoru kurš nebūs atradis mantu apzināti vai neapzināti nesistematizētajos grāmatvedības dokumentos par pilnas revīzijas neveikšanu un atgūstamās mantas nesaskatīšanu Tā ja administrators nav cēlis prasību pret debitoru par parāda piedziņu administratoram draud kriminālatbildība un netiks vērtēts fakts ka debitors ir maksātnespējīgs un parāda piedziņas tiesvedība bezjēdzīga resursu tērēšana rakstot pieteikumu noslogojot tiesu apmeklējot tiesas sēdes apmaksāt tiesu izpildītāja darbības kam nav naudas līdzekļu Šādus piemērus var minēt daudz jo Maksātnespējas likums iepretim piemēram Prokuratūras likumam nedod administratoram pat izvēles vai izvērtēšanas iespēju Prokuratūras likums noteic ka prokurors lēmums pieņem patstāvīgi un vienpersoniski pamatojoties uz savu pārliecību un likumiem 8 Maksātnespējas likums šādus izvērtēšanas kritērijus šobrīd neparedz gluži pretēji administratora pienākums ir nodrošināt maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu gaitu 9 un šī pienākuma neizpilde tāpat kā jebkura valsts amatpersonai uzlikta pienākuma neizpilde ja tā rada būtiskus zaudējumus ar procesu saistītām personām ir krimināli sodāma Kā argumentu tam ka brīvo profesiju pārstāvji var būt valsts amatpersonas parasti izmanto salīdzinājumu ar tiesu izpildītājiem vai notāriem Taču pretēji piemēram tiesu izpildītāja rīcībai izpildu lietvedības ietvaros vai notāra rīcībai konkrētajā lietā nav izveidojama vienota instrukcija kurai administrators var strikti sekot visos maksātnespējas procesos Tomēr tieši standarta procedūras kas ir raksturīgas valsts pārvaldei kā arī strikts finansējums ir tas kas nodrošina valsts amatpersonai paļaušanos ka tā netiks saukta pie atbildības par savu rīcību vai bezdarbību ja procedūras tiek strikti ievērotas to finansējumu parasti nosaka likums tādējādi valsts amatpersonām parasti nepastāv arī finansiāli šķēršļi pildīt savus pienākumus No otras puses standarta procedūras arī izslēdz motivāciju meklēt nestandarta risinājumus Kā rakstījis ekonomikas zinātņu doktors Daniels Kānemans Tā kā standarta procedūru ievērošanu ir grūti mainīt lēmumpieņēmējus kuri sagaida ka to lēmumus pārbaudīs ar atskatu uz pagātni saista birokrātiski risinājumi un viņi ārkārtīgi negribīgi uzņemas risku autors norāda uz avotu Philip E Tetlock Accountability The Neglected Social Contect of Judgement and Choice Research in Organizational Behacior 7 1985 pp 297 332 Tā kā ārstus arvien biežāk iesūdzēja tiesā par nepareizu ārstēšanu viņi daudzējādā ziņā izmainīja savas darbības procedūru Viņi lika veikt vairāk pārbaužu

  Original URL path: http://m.juristavards.lv/eseja.php?id=267740 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Jurista Vārds - Eseja: Par kriminālprocesu ne-ierosināšanu
  ne policija un prokuratūra Protams šī intervija aktualizē arī jautājumus par minimālo mantisko zaudējumu slieksni zādzību neaizmirstot gan par nemantisko kaitējumu sabiedrības interešu pārkāpumu un kriminālpārkāpumu izmeklēšanas vienkāršošanu bet uzsvēršu kamēr likumdevējs nav veicis izmaiņas mums visiem ir jāstrādā un jāsadzīvo ar to kas ir 1 Pieejams http lr4 lsm lv lv raksts deystvuyuschie lica genprokuror prizval zhiteley ne trevozhit policiyu po pustjakam a59656 45 0 komentāri 12 12 KOMENTĀRI TAVA ATBILDE VĀRDS 3000 IENĀKT PIEVIENOT KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI Smieklīgi 4 Decembris 2015 15 11 0 0 ATBILDĒT un dīvaini ka to raksta cilvēks kurš pats strādā ar netīrām metodēm Fonda Smieklīgi 4 Decembris 2015 19 29 0 0 ATBILDĒT Kalnmeijers vai Lapsa Sannija Matule 1 Decembris 2015 19 07 1 0 ATBILDĒT Nākamajā JV numurā būs arī paša ģenerālprokurora viedoklis par minēto ažiotāžas priekšmetu mazgudrais Sannija Matule 2 Decembris 2015 16 38 1 4 ATBILDĒT cienītā kāde te ažiotāža pateica prokurors to ko pateica un viss tur nekas nav pārprats un nepareizi saprasts par šito būtu dienesta apliecība jānoliek uz galda Seskis 1 Decembris 2015 12 22 9 0 ATBILDĒT Iesaku visus iesniegumus par zādzībām sākotnēji pārsūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Kad cietušais spļaudams ārā izsistos zobus drebošā balsī atzīsies nodokļu inspektoram kur ņēmis tos 400 euro nozagtās mantas iegādei iesniegumu skaits par zādzībām krietni samazināsies Romans Doncenko 1 Decembris 2015 11 35 13 3 ATBILDĒT Vakardienas sensācija par ģenerālprokurora izteikumiem intervijas laikā ir diezgan uzskatāms piemērs tam cik ļoti kāre pēc skaļiem virsrakstiem aptumšo spēju ieklausīties un iedziļināties lietas būtībā Manuprāt ģenerālprokurora vēstījums bija balstīts uz šādām tēzēm 1 Rīgas pilsētā policijas saņemto ziņojumu par noziedzīgiem nodarījumiem apmērs ir tik liels ka policija bieži vien tā vietā lai uzsāktu kriminālprocesu pieņem lēmumu par atteikšanos to ierosināt laika un resursu ekonomijas dēļ 2 Prokuratūras darba kapacitāte savukārt neļauj pilnvērtīgi pārbaudīt visu šādu atteikumu likumību tādēļ pārbaude tiek veikta un lēmumi atcelti ierosinot kriminālprocesu tikai tad ja cietušais šo lēmumu pārsūdz prokuratūrā 3 Arī tad ja kriminālprocess tiek ierosināts cerība ka tiks noskaidrots vainīgais ir minimāla un policija faktiski tikai formāli veiks atsevišķas procesuālas darbības Tas arī viss Sašust par amatpersonu bezdarbību vai pat ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu jau var tikai nevajag izlikties ka šis jautājums nebūtu jau sen plaši zināms Ja kādam tomēr vēl liekas ka ģenerālprokurors aicinājis neziņot par maza apmēra noziegumiem tad iesaku uzmanīgi noklausīties vēlreiz nekā tamlīdzīga tur nav Skaidrības labad jāsaka manuprāt kabatzādzību piemērs ir šajā kontekstā neveiksmīgs To specifika no kriminālistikas metodikas viedokļa tik tiešām ir tāda ka gadījumā ja zaglis netiek pieķerts uzreiz pēc zādzības pierādīt viņa vainu tikpat kā nav iespējams Tāpēc jau kriminālpolicijai ir speciāla nodaļa kas nodarbojas tikai ar kabatzādzību atklāšanu Un šajā sakarā nākamais pēc būtības pats galvenais jautājums ir ko darīt Ir jābūt idejām un priekšlikumiem bet to nav diemžēl Ne pārāk sen Valsts policija bija prezentējusi pētījumu Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību radīto kaitējumu un izmeklēšanā izlietotos resursus atrodams VP mājas lapā Neesmu dzirdējis ka būtu sekojusi kāda turpmāka rīcība piemēram policijai kaut vai

  Original URL path: http://m.juristavards.lv/eseja.php?id=267696 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • Jurista Vārds - Brīvais mikrofons: Juridiskas tulkošanas specifika
  juridiska tulkošana juridiskais tulkojums Vienkāršu un skaidru definējumu sniedz krievu Vikipēdija Juridiska tulkošana uz tiesību zinātni attiecināmu tekstu tulkošana kas tiek lietota juridiskas informācijas apmaiņai starp cilvēkiem kas runā dažādās valodās Līdzīgu skaidrojumu savā mājas lapā piedāvā mūsu tulkojumu birojs POLYGLOT Juridiskais tulkojums tas ir tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu tulkojums Tas iekļauj sevī juridisko dokumentu tulkojumu kas nepieciešami dažāda veida starptautisko attiecību īstenošanai kā arī juridisko tekstu tulkojumu informācijas un pieredzes apmaiņai jurisprudences jomā starp dažādu valstu speciālistiem Juridisko tekstu tulkošanai piemīt savas īpatnības Vienu reizi man nācās saskarties ar kāda ekspertīzes lēmuma tulkošanu kas nu izvērtās par visai sarežģītu ieskaiti Atstāju tulkojuma kvalitāti Jūsu vērtējumam Bet kā mēdz teikt pilnībai nav robežu Palielinot vārdu krājumu un padziļinot zināšanas savā specialitātē uzlabojas arī tulkojuma kvalitāte Tulkotājs neapzināti attīsta savu tulkošanas stratēģiju Juridiskiem dokumentiem ir tipveida klišejas forma Informācija tajos noformējama pēc viena un tā paša parauga un tos sastāda pēc stingriem noteikumiem To avots faktiski ir valsts pārvaldes orgāni kuriem dokumenti ir vajadzīgi lai apstiprinātu attiecīgo personu tiesības un pienākumus Šo dokumentu tekstu uzdevums ir paziņot adresātam objektīvu patiesu informāciju un nozīmēt kādas obligāti veicamas darbības Šie dokumenti pārsvarā tiek tulkoti pēc gatava modeļa Lai tekstu pareizi gan gramatiski gan juridiski iztulkotu ir jāpārzina attiecīgas tiesību zinātnes nozares terminoloģija Šai gadījumā tās ir intelektuālā īpašuma tiesības Ar angļu terminoloģiju var iepazīties Latvijas Republikas Patentu valdes turpmāk tekstā Patentu valde mājas lapā Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas World intellectual property organization WIPO mājas lapā Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Office for Harmonization in the Internal market mājas lapā Daži piemēri no teksta LR likums Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Latvian law Law On Trade Marks and Indications of Geographical Origin preču zīme trademark Patentu valde Patent Office komercdarbība trade Šaubas izraisa vien vārdu savienojuma pilnvarotajai pārstāvei tulkojums iztulkots to plenipotentiary Droši vien te būtu labāk authorized representative Tātad izšķirošo lomu spēlē adekvātu atbilstību atlase vārdiem un vārdu savienojumiem Nevar nepieminēt arī nacionālo faktoru Lai veiksmīgi iztulkotu tekstu ir jāpārzina valodas uz kuru tulko tiesību zinātnes un profesionālās komunikācijas īpatnības Juridiska valoda ir organiski saistīta ar valsts tiesību sistēmu Atšķirībā piemēram no ķīmijas matemātikas ekonomikas vai kādas citas zinātnes kuru priekšmets daudzās valstīs ir identisks tiesību zinātne un juridiska valoda katrā valstī ir dažāda Neskatoties uz kopīgām iezīmēm piemēram kontinentālās Eiropas valstīs katrai valstij ir sava tiesiska iekārta tiesību normas tiesvedības formas un sava juridiska valoda ar noteiktu jēdzieniski terminoloģisku sistēmu Līdz ar to teksta tulkošana no vienas valodas uz citu nozīmē ne tikai pāreju no vienas valodas uz citu bet vienlaicīgi arī pāreju no vienas tiesību sistēmas uz citu Te var minēt šādu piemēru Ar vārdu likums latviešu tiesību sistēmā saprot normatīvo aktu bet anglo amerikāņu tiesību sistēmā ar law izprot tiesības to objektīvā nozīmē tiesvedību likumu Minētais gan īsti neattiecas uz piemēru ar Patentu valdes lēmumu jo intelektuālā īpašuma tiesības ir pārāk šaura nozare Drīzāk tiesību sistēmu un juridisko valodu atšķirības visspilgtāk izpaužas pie starptautisku līgumu konvenciju regulu tulkošanas Zināmas problēmas rodas ar vārda zīme un vārdu savienojuma preču zīme

  Original URL path: http://m.juristavards.lv/mikrofons.php?id=96 (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • JURISTA VĀRDS - autori: rakstu kartotēka
  raksts 23 08 2011 1 raksts Aigars Gunārs jaunākais raksts 27 10 2009 2 raksti Ajute Evija jaunākais raksts 24 08 2010 1 raksts Aksenoka Rita jaunākais raksts 17 08 2004 5 raksti 2 intervijas Akulova Ilona jaunākais raksts 07 09 2004 1 raksts Aleksejeva Jūlija jaunākais raksts 18 05 2010 2 raksti Aleksejuka Inese jaunākais raksts 03 03 2015 1 raksts Alfejeva Jeļena jaunākais raksts 14 04 2015 2

  Original URL path: http://m.juristavards.lv/autori.php?letter=A (2015-12-28)
  Open archived version from archive

 • JURISTA VĀRDS - autori: rakstu kartotēka
  raksti Āboliņa Līga jaunākais raksts 31 10 2006 1 raksts Āboliņa Rudīte jaunākais raksts 03 05 2011 2 raksti Āboliņš Jānis jaunākais raksts 03 03 2015 4 raksti Ābols Edgars jaunākais raksts 27 05 2008 1 raksts Ābols Jānis jaunākais raksts 24 03 2015 1 raksts Āboltiņa Jūlija jaunākais raksts 26 10 2010 1 raksts Āboltiņa Solvita jaunākais raksts 25 12 2012 7 raksti 2 intervijas Āboltiņš Reinis jaunākais raksts

  Original URL path: http://m.juristavards.lv/autori.php?letter=%C4%80 (2015-12-28)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2018-01-17