archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JRP.LV

Total: 455

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • JelgavasNovads.lv - Jelgavas novada pašvaldības pakalpojumi
  tiek plānotas saistošajos noteikumos Par pašvaldības zemes ATBILDE Šobrīd Jelgavas novada pašvaldības uzskaitē ir teju 3300 zemes nomas objektu ar 3000 ha kopēju platību vidēji 80 no tiem tieši mazdārziņu un mazo zemes platību līdz 1ha nomas gadījumi Patlaban Skatīt vairāk Aktuāls foto Jauktais vokālais ansamblis Sekvence ielūdz uz 20 gadu jubilejas koncertu Dzīvē notiek viss pa īstam sapņi piepildās 13 februārī plkst 17 00 Līvbērzes kultūras namā Vai Jelgavas novada mājas lapā Jums nepieciešamo informāciju ir viegli sameklēt Jā Nē Izmantoju meklētāju Atbildes Jelgavas novada pašvaldības pakalpojumi Pakalpojumu sadaļā iespējams noskaidrot pašvaldības sniegtos pakalpojumus to saņemšanas nosacījumus un iespējams lejuplādēt nepieciešamās pieteikuma veidlapas Pie pakalpojumiem pieejamās iesniegumu un pieteikumu formas izmantojamas arī iesniegšanai ar eParakstu Pieteikties pakalpojumiem iespējams iesniedzot pieteikumu elektroniski sūtot uz pakalpojuma aprakstā norādīto elektronisko atresi e pastu pieteikuma dokumentus kuros izmantots eParaksts nosūtot uz dome jelgavasnovads lv ierodoties klātienē pakalpojuma aprakstā norādītajā adresē Jelgavas novada pašvaldība nodrošina iespēju pieteikties pašvaldības pakalpojumiem attālināti izmantojot eParakstu fiziskas un juridiskas personas var pašvaldībā iesniegt elektroniski parakstītus dokumentus Plašāka informācija par eParakstu atrodama www eparaksts lv PAKALPOJUMU IZVĒLNES Attīstības nodaļa teritorija saimnieciskā darbība Bāriņtiesa Būvvalde Dzimtsarakstu nodaļa Dzīvokļu komisija Finanšu nodaļa Īpašumu pārvalde Izglītības pārvalde Kanceleja drukāšana kopēšana arhīva materiālu

  Original URL path: http://www.jrp.lv/lv/pakalpojumi_1/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • JelgavasNovads.lv - Saistošie noteikumi
  2010 Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1 500 uzturēšanu un izmantošanu Nr 9 2012 ar grozījumiem līdz 29 12 2015 Par īpašuma izvērtēšanu nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes personas statusam Nr 10 2010 Par atkritumu apsaimniekošanu Nr 11 2010 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada pašvaldības teritorijā Nr 11 2011 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Iesnieguma formulārs reģistrācijai palīdzības saņemšanai pieejams ŠEIT Nr 13 2013 Par Jelgavas novada simboliku Nr 12 2014 Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi Jelgavas novada kapsētas Nr 14 2011 Par Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Nr 14 2009 ar grozījumiem līdz 30 10 2013 Administratīvās atbildības noteikumi Nr 14 2010 Par topogrāfiskās informācijas izpildshēmu aprites kārtību Jelgavas novadā Nr 14 2012 Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Paskaidrojuma raksts Iesniegums veidlapa Nr 14 2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā stājas spēkā ar 2015 gada 1 janvāri Nr 17 2012 Par nekustamo īpašumu nosaukumu ēku numuru vai nosaukumu norāžu ielu un māju norādzīmju pašvaldības iestāžu tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā Paskaidrojuma raksts 1 pielikums 2 pielikums 3 pielikums 4 pielikums 5 pielikums 6 pielikums Nr 18 Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā Nr 19 2012 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2013 gadā un 2014 gadā Nr 20 2010 ar grozījumiem līdz 29 12 2015 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā Nr 24 2009 ar grozījumiem līdz 2010 gada aprīlim Par pašvaldības zemes nomu Nr 24 2010 Jelgavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas lietošanas un aizsardzības noteikumi Nr 25 ar grozījumiem līdz 22 02 2012 Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību Nr 26 Par personu

  Original URL path: http://www.jrp.lv/lv/545/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • JelgavasNovads.lv - Plānošanas dokumenti
  Skatīt vairāk Aktuāls foto Jauktais vokālais ansamblis Sekvence ielūdz uz 20 gadu jubilejas koncertu Dzīvē notiek viss pa īstam sapņi piepildās 13 februārī plkst 17 00 Līvbērzes kultūras namā Vai Jelgavas novada mājas lapā Jums nepieciešamo informāciju ir viegli sameklēt Jā Nē Izmantoju meklētāju Atbildes Plānošanas dokumenti Pārskats par Jelgavas novada attīstības programmas 2011 2017 gadam īstenošanas rezultātiem kas atspoguļo pašvaldības darbību līdz 2014 gada beigām 2014 gada 28 maijā Jelgavas novada dome apstiprināja Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014 2033 gadam Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums mērķi prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva Pārskats par Jelgavas novada attīstības programmas 2011 2017 gadam īstenošanas rezultātiem un Projektu grāmata kas atspoguļo pašvaldības ieviestos projektus no 2009 līdz 2013 gadam Teritorijas plānojums Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir radīt sistēmu ar attiecīgu dokumentu kopumu ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības veicināšanai Jelgavas novada teritorijā Attīstības programma Jelgavas novada attīstības programmas izstrādes mērķis ir veidot pamatu Jelgavas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai Buklets Cilvēks veido vidi Bukleta atvērumos var iepazīt 13 pagastu iedzīvotāju viedokļus par nākotnē nepieciešamajiem uzlabojumiem teritorijas attīstībā saistībā ar Jelgavas novada Attīstības stratēģijā noteiktajām prioritātēm Buklets izstrādāts novada iedzīvotājiem pašvaldības darbiniekiem

  Original URL path: http://www.jrp.lv/lv/471/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • JelgavasNovads.lv -
  gar valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem Mūra žogs valsts aizsardzības Nr 5201 un Tējas namiņš valsts aizsardzības Nr 5202 Projekta ietvaros paredzēts veikt Tējas namiņa un Mūra žoga restaurācijas darbus nocērtot 18 kokus kas apdraud minētos arhitektūras pieminekļus un padara neiespējamu rekonstrukcijas procedūru Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14 05 2015 29 06 2015 Iepazīties ar projekta ietvaros veicamajiem darbiem var Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā Katoļu iela 2b Jelgava LV 3001 un Elejas pagasta pārvaldē Dārza iela 5 Eleja LV 3023 Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu adresējot Jelgavas novada pašvaldībai Pasta ielā 37 Jelgavā LV 3001 Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu 11 03 2015 Adresāts SIA RZS Energo reģistrācijas numurs 43603036132 turpmāk Ierosinātāja adrese Mūkusalas iela 46 Rīga LV 1004 Paredzētās darbības nosaukums Izmaiņas biogāzes ražotnes darbībā paredzot notekūdeņu dūņu izmantošanu turpmāk Paredzētā Darbība Paredzētās darbības norises vieta adrese Jelgavas novads Sesavas pagasts teritorija kas izveidota izdalot atsevišķu teritoriju no diviem nekustamajiem īpašumiem un apvienojot divus zemes gabalus no nekustamā īpašuma Lāses atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0152 un no nekustamā īpašuma Upmaļi atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0034 turpmāk Darbības Vieta Izvērtētā dokumentācija Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes turpmāk Pārvalde 2015 gada 23 februāra vēstule Nr 3 5 5 242 ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr JE15SI0003 turpmāk Izvērtējums un tam pievienotie materiāli Pārvaldes viedoklis Pārvalde uzskata ka paredzētā darbība ievērojot vides aizsardzības prasības neatstās negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību Pārvalde nekonstatē LĒMUMS Jelgavas novada dome akceptē VAS Latvijas dzelzceļš paredzēto darbību Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija dzelzceļa līnija šķērso Līvbērzes un Glūdas pagastu teritorijas 04 03 2015 Jelgavas novada domes sēdē 25 februārī izskatīja un akceptēja Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš iesniegumu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju Paredzēts veikt Latvijas dzelzceļa tīkla esošo publisko dzelzceļa līniju Rīga Tukums Ventspils Rīga Skulte Rīga Jelgava Rīga Krustpils Daugavpils Krustpils Rēzekne Krustpils Jelgava un Jelgava Tukums elektrifikāciju rekonstruējot esošo un izbūvējot jaunu dzelzceļa elektrifikācijas maiņstrāvas sistēmu Paredzēto darbību Esošo publisko un stratēģiskas valsts nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija VAS Latvijas Dzelzceļš saista ar Latvijas un Eiropas Savienības stratēģiskajiem un ilgtermiņa mērķiem transporta sistēmas attīstībai un transporta radīto oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai atsakoties no naftas produktu lietojuma transportlīdzekļu dzinējos Ziņojumā norādīts ka Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija dos pozitīvus ieguvumus Latvijas sabiedrībai tā samazinās vides piesārņojumu ko rada dīzeļdegvielas izmeši un palielinās Latvijas tranzīta satiksmes nozares konkurētspēju jo šis projekts ļauj saglabāt konkurētspējīgas cenas kravas transportam pa Latvijas dzelzceļiem uz Latvijas lielajām ostām Dzelzceļa elektrifikācijas projekta iespējamie realizācijas termiņi 2016 2022 gads Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijai 19 01 2015 IVN statuss Pabeigts Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija Paredzētās darbības norises vieta adrese Latvijas teritorija dzelzceļa līnijas Rīga Tukums Ventspils Rīga Skulte Rīga Jelgava Rīga Krustpils Daugavpils Indra Latvijas robeža Krustpils Rēzekne Zilupe Latvijas robeža Rēzekne Daugavpils Krustpils Jelgava Jelgava Tukums Īss paredzētās darbības raksturojums paredzētās darbības ietvaros ir plānots rekonstruēt esošo un izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas maiņstrāvas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV kā arī uzbūvēt 11 vai 17 elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas turpmāk VJ apakšstacijas ar tām nepieciešamo 110kV pieslēgumu ierīkošanu no 110 330kV pārvades tīkla ieskaitot pieslēgumu ierīkošanai nepieciešamo esošo 110 330kV vai 110kV apakšstaciju rekonstrukciju vai jaunu izbūvi Paredzēto darbību plānots realizēt pakāpeniski Pirmajā etapā paredzēta visu VJ apakšstaciju būvniecība un gaisa kontakttīklu renovācija un būvniecība posmos Rīga Ventspils Rīga Skulte Rīga Krustpils Daugavpils Rīga Jelgava Krustpils Rēzekne Rēzekne Daugavpils Krustpils Jelgava Otrajā posmā plānota posmu Rēzekne Zilupe Latvijas robeža elektrifikācija un posma Daugavpils Indra Latvijas valsts robeža elektrifikācija Šo etapu realizācija ir atkarīga no kaimiņvalstu Krievijas un Baltkrievijas lēmuma par savu attiecīgo sliežu ceļu elektrifikāciju Paredzētā darbība ietver esošās gaisa kontakttīklu sistēmas rekonstrukciju dzelzceļa līniju posmos kuri jau šobrīd ir elektrificēti vai gaisa kontakttīklu sistēmas būvniecību dzelzceļa līniju posmos kuri šobrīd vēl nav elektrificēti sakaru signalizācijas un komunikācijas sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu Lēmuma pieņemšanas pamatojums sākotnējā izvērtējuma rezultāti likuma Par ietekmes uz vidi novērtējumu 4 panta 1 daļas 3 punkts 11 pants 11 panta 1 punkta a b e apakšpunkts 2 1 punkts 3 punkta a c d e apakšpunkts 13 un 14 pants Valsts akciju sabiedrība Privatizācijas aģentūra paziņo 14 10 2014 Ar Ministru kabineta 2014 gada 23 septembra rīkojumu Nr 542 privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts Maliņas ferma nekustamā īpašuma kadastra Nr 5452 001 0222 zemes vienība zemes vienības kadastra apzīmējums 5452 001 0222 0 44 ha platībā un būve būves kadastra apzīmējums 5452 001 0222 003 Glūdas pagastā Jelgavas novadā Kreditoru prasības un citas pretenzijas kas attiecas uz minēto objektu piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Ja kreditori to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli savas prasības iepriekšminētajā termiņā nepieteiks tās šī objekta privatizācijā netiks ņemtas vērā Ar informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www pa gov lv sadaļā Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija Paziņojumi Prasījumus apliecinošie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā K Valdemāra ielā 31 Rīgā LV 1887 Tālrunis uzziņām 67021419 Paziņojums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 10 01 2014 2014 gada 30 septembrī SIA RELS ir izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr 5 derīgo izrakteņu smilts ieguvei īpašumā Kalnanšu karjers Svētes pagastā Jelgavas novadā smilts grants un smilts atradnē Ērmiķi iecirknī Kalnanšu karjers Atļauja izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr 696 Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība Likums Par zemes dzīlēm 16 pants Zemes dzīļu izmantošanas ierobežošana apturēšana licences vai atļaujas anulēšana 1 Valsts vides dienests pieņem lēmumu par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu vai apturēšanu ja tas konstatē ka tiek pārkāptas zemes dzīļu izmantošanas licences bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai zemes dzīļu izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības kā arī tad ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā rodas draudi cilvēka veselībai videi vai īpašumam Valsts vides dienesta lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts

  Original URL path: http://www.jrp.lv/lv/465/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • JelgavasNovads.lv
  mazdārziņu un mazo zemes platību līdz 1ha nomas gadījumi Patlaban Skatīt vairāk Aktuāls foto Jauktais vokālais ansamblis Sekvence ielūdz uz 20 gadu jubilejas koncertu Dzīvē notiek viss pa īstam sapņi piepildās 13 februārī plkst 17 00 Līvbērzes kultūras namā Vai Jelgavas novada mājas lapā Jums nepieciešamo informāciju ir viegli sameklēt Jā Nē Izmantoju meklētāju Atbildes Jelgavas novada teritorijā ir reģistrētas 175 biedrības vai nodibinājumi uz 01 01 2015 kas aktīvi darbojas gan piedaloties dažādos ES un Latvijas valsts finansētos projektos gan veidojot pasākumus un aktivitātes pēc pašu iniciatīvas ieguldot brīvprātīgo darbu un savus līdzekļus NVO skaits katru gadu pieaug dažādās jomās Iedzīvotāji arvien aktīvāk paši uzņemas iniciatīvu un vadību dažādiem pasākumiem apkārtējās vides uzlabošanai un labiekārtošanai pakalpojumu un inventāra nodrošināšanai sabiedrības intelektuālai un fiziskai attīstīšanai kā arī izklaides un kultūras pasākumu nodrošināšanai Jelgavas novada pašvaldība atbalstot biedrību un nodibinājumu aktivitātes 2014 gadā piešķīrusi līdzfinansējumu 26 260 EUR apmērā Ar 20 500 EUR lielu finansējumu atbalstīti dažādi iniciatīvu grupu projekti Savukārt lai veiksmīgi līdz galam realizētu un sasniegtu mērķi iesāktiem projektiem piešķirts priekšfinansējums 16 566 EUR apmērā Biedrības un nodibinājumi var būt iekļauti vairākos jomu sarakstos Izglītības kultūras un mākslas jomas biedrības Jauniešu biedrības Sociālās jomas biedrības Pilsoniskās sabiedrības jomas biedrības

  Original URL path: http://www.jrp.lv/lv/nevalstiskas-organizacijas/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • JelgavasNovads.lv - Jelgavas novada ziņas
  Nr 12 81 2015 gada augusts Nr 13 82 2015 gada aprīlis Nr 6 75 2015 gada aprīlis Nr 7 76 2015 gada maijs Nr 8 77 2015 gada maijs Nr 9 78 2015 gada februāris Nr 2 71 2015 gada februāris Nr 3 72 2015 gada marts Nr 4 73 2015 gada marts Nr 5 74 2014 gada novembris Nr 17 67 2014 gada novembris Nr 18 68 2014 gada decembris Nr 19 69 2015 gada janvāris Nr 1 70 2014 gada septembris Nr 11 63 2014 gada septembris Nr 12 64 2014 gada oktobris Nr 13 65 2014 gada oktobris Nr 14 66 2014 gada jūlijs Nr 7 59 2014 gada jūlijs Nr 8 60 2014 gada augusts Nr 9 61 2014 gada augusts Nr 10 62 2014 gada maijs Nr 5 55 2014 gada maijs Nr 5 56 2014 gada jūnijs Nr 6 57 2014 gada jūnijs Nr 6 58 2014 gada janvāris Nr 1 51 2014 gada februāris Nr 2 52 2014 gada marts Nr 3 53 2014 gada aprīlis Nr 4 54 2013 gada septembris Nr 9 47 2013 gada oktobris Nr 10 48 2013 gada novembris Nr 11 49 2013 gada decembris Nr 12 50 2013 gada maijs Nr 5 43 2013 gada jūnijs Nr 6 44 2013 gada jūlijs Nr 7 45 2013 gada augusts Nr 8 46 2013 gada aprīlis Nr 4 42 2013 gada marts Nr 3 41 2013 gada februāris Nr 2 40 2013 gada janvāris Nr 1 39 2012 gada decembris Nr 12 38 2012 gada novembris Nr 11 37 2012 gada oktobris Nr 10 36 2012 gada septembris Nr 9 35 2012 gada augusts Nr 8 34 2012 gada jūlijs Nr 7 33 2012 gada jūnijs Nr 6 32 2012 gada maijs Nr 5 31 2012 gada aprīlis

  Original URL path: http://www.jrp.lv/lv/478/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • JelgavasNovads.lv - Iedzīvotāju drošībai
  sameklēt Jā Nē Izmantoju meklētāju Atbildes Iedzīvotāju drošībai Jelgavas novada pagastu pārvalžu vadītāji un kontakpersonas riska gadījumā Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai plūdu un plūdu draudu gadījumā Iedzīvotājiem par rīcību maģistrālā gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem maģistrālo gāzesvadu un to objektu aizsargjoslās CEĻO DROŠI Eiropas veselības apdrošināšanas karte Valsts Darba inpekcija aicina izmantot konsultāciju pieejamību Civilās aizsardzības plāns Par apkures ierīču drošu ekspluatāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā statistika liecina ka katru gadu dažādu apkures ierīču neatbilstošas ekspluatācijas dēļ notiek ap 900 ugunsgrēkiem Lai izvairītos no nelaimes un varētu droši uzturēt siltumu kurinot malkas gāzes vai cita veida apkures ierīci atcerieties ka reizi trijos gados jāapseko dūmvadu dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis Sodrēju tīrīšanu drīkst veikt sertificēti skursteņslauķi Par to pārliecinieties lūdzot darba veicējam uzrādīt apliecinošos dokumentus Sodrēji no dūmeņiem krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā divas reizes apkures sezonā apkures krāsnīm un virtuves pavardiem reizi mēnesī ilgdedzes speciālajām krāsnīm Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām kurās atrodas dūmkanāli jābūt nobalsinātām vai nokrāsotām ar gaišu ugunsdrošu krāsu Ugunsnelaimi var izraisīt ne tikai degoša malka bet arī kvēlojošas ogles vai izdedži tādēļ ēku tuvumā aizliegts izbērt nenodzēstus izdedžus un ogles Tie jāizber atbilstoši iekārtotās vietās ne tuvāk par 10 m no degtspējīgām ēkām un būvēm Tāpat ievērojiet ka cietā kurināmā krāsns virtuves pavarda kurtuves priekšā degtspējīgu materiālu grīda jāpārklāj ar degtnespējīga materiāla loksni skārds u c kuras izmēriem jābūt ne mazākiem par 50 cm perpendikulāri kurtuves ailai un 70 cm paralēli tai Kurināmie materiāli ogles kūdra kam piemīt pašaizdegšanās spēja jāuzglabā speciāli šim nolūkam pielāgotās telpās vai laukumos ne tuvāk par 10 m no degtspējīgām ēku vai būvju konstrukcijām Svarīgākais gada aukstajos mēnešos ir ievērot elementāru piesardzību vietējo apkures ierīču ekspluatācijas gaitā aizliegts novietot kurināmo un citus degtspējīgus

  Original URL path: http://www.jrp.lv/lv/informacija-iedzivotajiem/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • JelgavasNovads.lv - Sabiedriskais transports Jelgavas novadā
  uzskaitē ir teju 3300 zemes nomas objektu ar 3000 ha kopēju platību vidēji 80 no tiem tieši mazdārziņu un mazo zemes platību līdz 1ha nomas gadījumi Patlaban Skatīt vairāk Aktuāls foto Jauktais vokālais ansamblis Sekvence ielūdz uz 20 gadu jubilejas koncertu Dzīvē notiek viss pa īstam sapņi piepildās 13 februārī plkst 17 00 Līvbērzes kultūras namā Vai Jelgavas novada mājas lapā Jums nepieciešamo informāciju ir viegli sameklēt Jā Nē Izmantoju

  Original URL path: http://www.jrp.lv/lv/sabiedriskais-transports/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-22