archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Īpašuma lietas
  Uz personas iesnieguma pamata tiek sagatavots lēmuma projekts par zemes nomu ko izskata zemes nomas komisijā Pēc lēmuma pieņemšanas speciālists zemes lietu jautājumos sagatavo atteikumu vai zemes nomas līgumu vai papildus vienošanos pie noslēgtā zemes nomas līguma Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas un juridiskas personas vai to pilnvarotas personas Pakalpojuma saņēmēja apraksts ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji Nav Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu LR likums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums LR Ministru kabineta 30 10 2007 noteikumi Nr 735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Fiziskai personai iesnieguma veidlapa pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvaras kopija iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns ēku būvju īpašuma tiesības un vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija Juridiskai personai iesnieguma veidlapa pilnvarotai personai pilnvaras kopija iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns ēku būvju īpašuma tiesības un vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa Iesniegums zemes nomai 44 5 Kb Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi Nav Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumu kuri saistīti ar termiņu Ja nepieciešama papildinformācija termiņu var pagarināt Administratīvais process Ir Pārsūdzības iespējas Jelgavas pilsētas dome Atgādinājums Zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku būvju īpašnieku tiesisko valdītāju vai lietotāju Brīdinājums Ja ēkas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs atsakās noslēgt nomas līgumu iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma slēgšanu nomas maksas parāda un nokavējuma naudas piedziņu Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 apliecinātā identitāte 3 kvalificēti apliecinātā identitāte Dzīves situācija Zemes noma Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātiene pasts Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene pasts Pakalpojuma saņemšanas kanāls Klātiene pa pastu Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas dome Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsēta Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/ipasuma-lietas1/zemes-noma/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Īpašuma lietas
  sagatavošana un izsniegšana 4 Pakalpojuma īss apraksts Adreses piešķiršana maiņa vai likvidēšana apbūvei paredzētām zemes vienībām telpu grupām ēkām un nosaukumu piešķiršana ielām un laukumiem 5 Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas vai juridiskas personas 6 Pakalpojuma saņēmēja apraksts ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji Nav 7 Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 2009 gada 3 novembra MK noteikumi Nr 1269 Adresācijas sistēmas noteikumi 8 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums Personas pilnvaras kopija ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarotā persona 9 Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Iesniegums veidlapa Nr 4 13 vai iesniegums brīvā formā 10 Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 30 11 Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav 12 Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Nav 13 Administratīvais process Ir 14 Pārsūdzības iespējas Jelgavas pilsētas domē 15 Atgādinājums Nav 16 Brīdinājums Nav 17 Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 apliecināta identitāte 18 Dzīves situācija Īpašuma lietas Zemes ierīcība 19 Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē pa pastu pa e pastu 20 Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene vai pa pastu 21 Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde 22 Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija 23 Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija 24 Pakalpojuma

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/ipasuma-lietas1/adresu-pieskirsana-maina-likvidesana-adr1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Būvniecība
  Izsoles konkursi paziņojumi Iepirkumi Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Būvniecība Dzīvesvietas deklarēšana Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai Detālplānojums zemes ierīcība Pasākumu saskaņošana Īpašuma lietas Būvniecība Reklāmas un izkārtņu saskaņošana Nekustamā īpašuma nodoklis Dzimtsaraksti Projekta saskaņošana Vairāk Darbu atļaujas Vairāk Izziņa par būves likumību Vairāk Ēku būvniecības process Vairāk e Pakalpojumi Par e Pakalpojumiem Par Elektronisko parakstu E Pakalpojumi citviet Latvijā Pašvaldību Atvērtie dati Saistītās mājas lapas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvnieciba1/?wmode=normal (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Būvniecība
  noteikumi Dokumenti Budžets Projekti Izsoles konkursi paziņojumi Iepirkumi Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Būvniecība Dzīvesvietas deklarēšana Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai Detālplānojums zemes ierīcība Pasākumu saskaņošana Īpašuma lietas Būvniecība Reklāmas un izkārtņu saskaņošana Nekustamā īpašuma nodoklis Dzimtsaraksti Projekta saskaņošana Ģeodēzisko uzmērījumu izpētes saskaņošana Vairāk Atgriezties e Pakalpojumi Par e Pakalpojumiem Par Elektronisko parakstu E Pakalpojumi citviet Latvijā Pašvaldību Atvērtie dati Saistītās mājas lapas Pilsētsaimniecība Kultūra Sabiedrības

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvnieciba1/projekta-saskanosana/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Būvniecība
  Pakalpojuma funkcija uzdevums Izziņa par būves likumību Pakalpojuma īss apraksts Jaunbūves iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā ierakstāmas zemesgrāmatā pamatojoties uz būvinspekcijas būvvaldes izdotu izziņu kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas un juridiskas personas Pakalpojuma saņēmēja apraksts ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji Fiziskas un juridiskas personas būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu 1997 gada 30 janvāra likums Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās http www likumi lv doc php id 42284 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti 1 Pasūtītāja procesa dalībnieka iesniegums izziņas izsniegšanai 2 Būvatļauja 3 Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus 4 Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lieta 5 Izbūvēto pamatu izpilduzmērījums Iesniedzot dokumentu kopijas jāuzrāda dokumentu oriģināli Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Iesniegums brīvā formā Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 30 dienas Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nodevas likme par izziņu par nekustamo īpašumu iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļai 7 11 euro Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu 30 dienu laikā ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti Administratīvais process Nav Pārsūdzības iespējas Nav Atgādinājums Nav Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 apliecināta identitāte Dzīves situācija Būvniecība remonts pārbūve Nekustamā īpašuma apsaimniekošana Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātiene Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvalde Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Nav teritoriālās vienības Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija Nav atsevišķi izdalītas Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11 Jelgava LV 3001 Pakalpojumu sniedzēja darba laiks Pirmdiena 8 00 19 00 Otrdiena 8 00 17 00 Trešdiena 8 00 17 00 Ceturtdiena 8 00 17 00 Piektdiena 8 00 14 30 Konta Nr Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 1 LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 AS SEB banka 2 LV93 HABA 0551 0000 7652 5

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvnieciba1/izzina-par-buves-likumibu1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Būvniecība
  ATBILSTOŠĀ KLASIFIKĀCIJAS PAZĪME I grupas ēka Klasifikācijas pazīme 9 Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas 10 Pakalpojuma saņemšanas termiņš Mazēka vienstāva ēka t sk nojume un palīgēka kuras apbūves laukums nav lielāks par 25m 2 Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60m 2 tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums izņemot ēkas kurās tiek izvietota bīstamā iekārta Jauna būvniecība 1 pielikums 7 dienas Novietošana gatava būve 1 pielikums 7 dienas Atjaunošana 1 pielikums 7 dienas Restaurācija 1 pielikums 7 dienas Pārbūve nepārsniedzot max apjomus 1 pielikums 7 dienas Pārbūve pārsniedzot max apjomus lietošanas veida maiņa 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Restaurācija kultūras piemineklis 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Nojaukšana 2 pielikums 7 dienas Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 3 pielikums 7 dienas Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana 1 pielikums 7 dienas Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 1 pielikums 7 dienas Konservācija 7 pielikums 7 dienas II grupas ēka Ēkas kuras neietilpst I vai III grupā Jauna būvniecība 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Novietošana 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Restaurācija 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Atjaunošana 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Pārbūve 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Nojaukšana nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti 2 pielikums 7 dienas Nojaukšana 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 3 pielikums 7 dienas Vienkāršota atjaunošana 5 pielikums 14 dienas Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 6 pielikums 14 dienas Konservācija 7 pielikums 7 dienas III grupas ēka Ēka kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi Ēka kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs Publiska ēka kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem Rūpnieciskās ražošanas ēka kuras kopējā platība ir lielāka par 1000m 2 Noliktavas ēka kuras kopējā platība ir lielāka par 2000m 2 Ēka vai rezervuārs šķidru gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000m 3 Ūdens rezervuārs pazemes un virszemes virs 1000m 3 Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu lielāku par 2MW un vai elektrisko jaudu lielāku par 2MW Slēgto transformatoru apakšstaciju ēka ar 110kV spriegumu un augstāku Jauna būvniecība 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Novietošana 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Restaurācija 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Atjaunošana 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Pārbūve 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Nojaukšana 4 pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 3 pielikums 7 dienas Vienkāršota atjaunošana 5 pielikums 14 dienas Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 6 pielikums 14 dienas Konservācija 7 pielikums 7 dienas 11 Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Saskaņā ar 28 12 2007 Jelgavas pilsētas saistošo noteikumu Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām V daļu 12 Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Nodeva 50 apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā Atlikušos 50 no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 13 Administratīvais

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvnieciba1/eku-buvniecibas-process/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Reklāmas un izkārtņu saskaņošana
  noteikumi Dokumenti Budžets Projekti Izsoles konkursi paziņojumi Iepirkumi Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Reklāmas un izkārtņu saskaņošana Pakalpojumi izvēlne Dzīvesvietas deklarēšana Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai Detālplānojums zemes ierīcība Pasākumu saskaņošana Īpašuma lietas Būvniecība Reklāmas un izkārtņu saskaņošana Nekustamā īpašuma nodoklis Dzimtsaraksti Reklāmas saskaņošana Vairāk e Pakalpojumi Par e Pakalpojumiem Par Elektronisko parakstu E Pakalpojumi citviet Latvijā Pašvaldību Atvērtie dati Saistītās mājas lapas Pilsētsaimniecība Kultūra Sabiedrības

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/reklamas-un-izkartnu-saskanosana1/?wmode=normal (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Reklāmas un izkārtņu saskaņošana
  īpašuma nodoklis Dzimtsaraksti Reklāmas saskaņošana Pakalpojuma nosaukums Reklāmas saskaņošana Pakalpojuma turētāja nosaukums Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde Pakalpojuma funkcija uzdevumi Fizisku vai juridisku personu reklāmu izvietošanas saskaņošana Jelgavas pilsētas teritorijā Pakalpojuma būtības īss apraksts Izskatot iesniegumu Saskaņot reklāmas projektu Būvvalde apstiprina reklāmas projektu kas ir pamats reklāmas izvietošanai Dokumentus saņem un reklāmas projektu apstiprina atbildīgais speciālists Galvenais mākslinieks Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas vai juridiskas personas vai to pilnvarotas personas Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 184 28 12 2007 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums veidlapa Nr 4 26 Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa Iesniegums grafiskā dizaina maiņai Veidlapa Iesniegums reklāmai vai reklāmas objektam Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 30 dienas Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Maksājama pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr 13 57 Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Ja nepieciešama papildinformācija termiņu var pagarināt Administratīvais process Nav Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 1 līmenis deklarētā identitāte Dzīves situācija Publiskie pakalpojumi Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli Klātiene Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde Galvenais mākslinieks Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas pašvaldība Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija Pakalpojumu sniedzēja adrese Lielā iela 11 Jelgava Latvija LV 3001 Pakalpojumu sniedzēja darba laiks Pieņemamās dienas pie Galvenā mākslinieka pirmdienās no plkst 15 00 līdz plkst 19 00 Jelgavas pilsētas pašvaldības darba laiks pirmdienās no plkst 8 00 līdz 19 00 otrdienās trešdienās un ceturtdienās no plkst 8 00 līdz 17 00 piektdienās no plkst 08 00 līdz 14 30 Tālrunis e pasts saite uzziņām Tālr 63005522 63005537 63005563 e pasts Konta Nr nodevas vai maksas pa pakalpojumu ieskaitīšanai Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai reģistrācijas Nr 90000049529 konti LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 AS SEB

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/reklamas-un-izkartnu-saskanosana1/reklamas-saskanosana5/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-20