archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Detālplānojums / zemes ierīcība
  saistītos dokumentus un normatīvos aktus Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists izsniedz tehniskos noteikumus Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas vai juridiskas personas pilnvarotās personas Pakalpojuma saņēmēja apraksts ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji Nav Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr 09 11 Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2009 gada 29 septembra lēmumu Nr 14 2 Ministru kabineta 16 09 2014 noteikumi Nr 550 Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi Ministru kabineta 30 04 2013 noteikumi Nr 240 Vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas un apbūves noteikumi Ministru kabineta 16 09 2014 noteikumi Nr 551 Ostu hidrotehnisko siltumenerģijas gāzes un citu atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumi Ministru kabineta 30 09 2014 noteikumi Nr 574 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008 14 Inženiertīklu izvietojums LBN 223 99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves 18 01 2005 LBN 224 05 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves 23 08 2005 Ministru kabineta 19 08 2014 noteikumi Nr 500 Vispārīgie būvnoteikumi Aizsargjoslu likums 05 02 1997 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesnieguma veidlapa 3 4 Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa 3 4 Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 30 Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Nav Administratīvais process Nav Pārsūdzības iespējas Nav Atgādinājums Nav Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 apliecināta identitāte Dzīves situācija Zemes privatizācija zemes izmantošana būvniecība Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē pa pastu pa e pastu Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene vai pastu Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētpānošanas pārvalde Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsēta Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsēta Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11 Jelgava LV 3001 Pakalpojumu sniedzēja darba laiks Pirmdiena 8 00 19 00 Otrdiena 8 00 17 00 Trešdiena 8 00 17 00 Ceturtdiena 8 00 17 00 Piektdiena

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/detalplanojums--zemes-iericiba1/tehniskie-noteikumi-hidrotehniskas-buves/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Detālplānojums / zemes ierīcība
  funkcija uzdevums Sagatavot un izsniegt izziņu grafisko materiālu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem zemesgabalam Pakalpojuma īss apraksts Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu izziņa tiek sastādīta atbilstoši aktuālajam Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam Tiek izgatavota un izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem zemesgabalā Pielikumā izgatavota skice ar noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem zemesgabalam Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas vai juridiskas personas Pakalpojuma saņēmēja apraksts ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji Nav Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu 2009 gada 22 decembra MK noteikumi Nr 1602 Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju Jelgava pilsētas teritorijas plānojums 2009 2021 gadam 1997 gada 11 marta likums Aizsargjoslu likums 1995 gada 12 aprīļa likums Zvejniecības likums Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums veidlapa Nr 4 16 vai iesniegums brīvā formā Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa 4 16 Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem 23 Kb Pakalpojuma saņemšanas termiņš kalendārās dienas 30 Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Iemaksājama pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr 185 Par Jelgavas pašvaldības nodevām ir 14 23 EUR Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Nav Administratīvais process Nav Pārsūdzības iespējas Nav Atgādinājums Nav Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 apliecināta identitāte Dzīves situācija Zemes privatizācija zemes izmantošana būvniecība zemes ierīcība nekustamā īpašuma apsaimniekošana Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē pa pastu pa e pastu Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene vai pasts Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsēta Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsēta Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11 Jelgava LV 3001 Pakalpojumu sniedzēja darba laiks Pirmdiena 8 00 19 00 Otrdiena 8 00 17 00 Trešdiena 8 00 17 00 Ceturtdiena 8 00 17 00 Piektdiena 8 00 14 30 Konta Nr Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 1 LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 AS SEB banka

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/detalplanojums--zemes-iericiba1/izzina-par-nekustama-ipasuma-objekta-apg/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Detālplānojums / zemes ierīcība
  objektiem Pakalpojuma turētāja nosaukums Jelgavas pilsētas dome Pakalpojuma funkcija uzdevums Lēmuma par adrešu piešķiršanu maiņu likvidēšanu adresācijas objektiem sagatavošana un izsniegšana Pakalpojuma īss apraksts Adreses piešķiršana apbūvei paredzētiem zemes gabaliem telpu grupām ēkām un nosaukumu piešķiršana ielām Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas vai juridiskas personas Pakalpojuma saņēmēja apraksts ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji Nav Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu 2009 gada 3 novembra MK noteikumi Nr 1269 Adresācijas sistēmas noteikumi Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums veidlapa Nr 4 13 vai iesniegums brīvā formā Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa 4 13 Iesniegums adreses noteikšanai 23 Kb Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 30 Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Nav Administratīvais process Ir Pārsūdzības iespējas Jelgavas pilsētas domē Atgādinājums Nav Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 apliecināta identitāte Dzīves situācija Īpašuma lietas Zemes ierīcība Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē pa pastu pa e pastu Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene vai pa pastu Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11 Jelgava LV 3001 Pakalpojumu sniedzēja darba laiks Pirmdiena 8 00 19

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/detalplanojums--zemes-iericiba1/adresu-pieskirsana-maina-likvidesana-adr/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Pasākumu saskaņošana
  Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Pasākumu saskaņošana Pakalpojumi izvēlne Dzīvesvietas deklarēšana Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai Detālplānojums zemes ierīcība Pasākumu saskaņošana Īpašuma lietas Būvniecība Reklāmas un izkārtņu saskaņošana Nekustamā īpašuma nodoklis Dzimtsaraksti Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai Vairāk Saskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai Vairāk Pieteikums par sapulces gājiena un piketa rīkošanu Vairāk e Pakalpojumi Par e Pakalpojumiem Par Elektronisko parakstu E Pakalpojumi citviet Latvijā Pašvaldību

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/pasakumu-saskanosana3/?wmode=normal (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Pasākumu saskaņošana
  Sporta likums Ministru kabineta 08 05 2007 noteikumi Nr 298 Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Ministru kabineta 16 02 2010 noteikumi Nr 136 Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība Ministru kabineta 30 10 2007 noteikumi Nr 735 Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu Ministru kabineta 27 06 2006 noteikumi Nr 526 Kārtība kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā Ministru kabineta 26 10 2004 noteikumi Nr 895 Kārtība kādā organizējamas dzīvnieku sacensības tirgi izsoles izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 10 15 Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 16 33 Par reklāmas un reklāmu objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 185 Par Jelgavas pašvaldības nodevām Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa Veidlapa Iesniegums publiska izklaides un svētku pasākuma organizēšanai publiskā vietā Jelgavas pilsētā 33 5 Kb Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Līgumi uzrādot oriģinālus ar kārtības uzturētājiem ar personām kas atbildīgas par tehnisko drošību ar personām kas atbildīgas par sabiedrisko kārtību un drošību Detalizēts pasākuma plāns Pasākuma norises vietas īpašnieka piekrišana tā rīkošanai ja viņš nav pasākuma organizators Satiksmes organizācijas shēma gadījumos ja paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību Bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamie dokumenti Bīstamās iekārtas tehniskā pase iekārtas ierīkošanai paredzētās vietas projektu un izvietojuma shēmu Līgums ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi Pilsētsaimniecība par teritorijas sakopšanu pēc pasākuma ja tas notiek uz pašvaldības zemes Apdrošināšanas polise Personu apliecinošs dokuments juridiskās personas pārstāvis arī dokumentus kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pašvaldība iesniegumu izskata 10 dienu laikā Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Par pasākuma pirmo dienu EUR 21 34 par katru nākamo EUR 4 27 Atgādinājums Lai

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/pasakumu-saskanosana3/atlauja-publisku-izklaides-un-svetku-pas2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Pasākumu saskaņošana
  izstrādājumu demonstrēšanai Pakalpojuma būtības īss apraksts Persona kas vēlas organizēt pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu iesniedz pašvaldībā iesniegumu saskaņojuma saņemšanai veidlapa 2 23 saskaņojot ar veidlapā minētajām iestādēm Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas un juridiskas personas Pakalpojuma saņēmēja apraksts Pirotehniskos pakalpojumus sniedz komersanti kuri reģistrēti Ministru kabineta noteikumu Nr 538 noteiktajā kārtībā un saņēmuši reģistrācijas apliecību Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums Ministru kabineta noteikumi Nr 538 Ieroču munīcijas speciālo līdzekļu sprāgstvielu spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr 526 Kārtība kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā Ministru kabineta noteikumi Nr 597 Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 10 15 Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa Veidlapa 2 23 Iesniegums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņojuma saņemšanai 33 5 Kb Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas apstiprināts plāns Pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas apstiprināta programma Licences kopija uzrādot oriģinālu Komersanta reģistrācijas apliecības kopija uzrādot oriģinālu Personas apliecinoša dokumenta kopija uzrādot oriģinālu Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pašvaldība iesniegumu izskata 30 dienu laikā Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav Atgādinājums Rīkojot pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu tuvāk par 300 metriem no kultūrvēsturiskas nozīmes objektiem vēstures un kultūras pieminekļiem kapsētām kulta ēkām rezervātiem un nacionālajiem parkiem plānu un programmu papildus saskaņo ar Vides ministrijas reģionālo vides pārvaldi vai Jūras vides pārvaldi Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde tā informē pašvaldību kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot par tā norises vietu un laiku Pārsūdzības iespējas Ja atļauja netiek izsniegta pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene vai pa

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/pasakumu-saskanosana3/saskanojums-pirotehnisko-izstradajumu-de4/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Pasākumu saskaņošana
  persona kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu nav Latvijas pilsonis vai persona kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi vai arī persona kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja cenšas izmantot minētos pasākumus tādu organizāciju mērķiem kuru darbība Latvijā ir aizliegta gada laikā ir sodīta administratīvā kārtā par sapulču gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu vai par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām vai arī par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu atzīta par rīcības nespējīgu Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Likums Par sapulcēm gājieniem un piketiem Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 10 15 Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa Veidlapa Pieteikums sapulces gājiena un piketa rīkošanai Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniedzot pieteikumu fiziskā persona uzrāda savu pasi bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds uzvārds personas kods un dzīvesvieta bet juridiskajām personām pilns nosaukums juridiskā adrese un reģistrācijas numurs Pieteikumam pievieno līguma kopiju ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem Pasākuma vadītājs un viņa palīgi vienlaikus ar pieteikumu iesniedz paziņojumu pievienots iesniguma veidlapai ka viņi uzņemas atbildību par Likuma ievērošanu pasākuma laikā Piezīme Kārtības uzturētāju skaitu nosaka organizators ar tādu aprēķinu lai viņi spētu nodrošināt pasākuma mierīgu un organizētu norisi Organizators kārtības uzturēšanai var pieaicināt apsardzes komersantu Ja plānotais pasākuma dalībnieku skaits pārsniedz simtu uz katriem simt dalībniekiem norīko ne mazāk par diviem kārtības uzturētājiem Organizators ir tiesīgs arī pēc pieteikuma iesniegšanas nomainīt atsevišķus kārtības uzturētājus vai palielināt

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/pasakumu-saskanosana3/pieteikums-par-sapulces-gajiena-un-piket1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Īpašuma lietas
  Projekti Izsoles konkursi paziņojumi Iepirkumi Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Pakalpojumi Īpašuma lietas Pakalpojumi izvēlne Dzīvesvietas deklarēšana Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai Detālplānojums zemes ierīcība Pasākumu saskaņošana Īpašuma lietas Būvniecība Reklāmas un izkārtņu saskaņošana Nekustamā īpašuma nodoklis Dzimtsaraksti Zemes noma Vairāk Adrešu piešķiršana maiņa likvidēšana adresācijas objektiem Vairāk e Pakalpojumi Par e Pakalpojumiem Par Elektronisko parakstu E Pakalpojumi citviet Latvijā Pašvaldību Atvērtie dati Saistītās mājas lapas Pilsētsaimniecība

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/ipasuma-lietas1/?wmode=normal (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-24