archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Dzīvesvietas deklarēšana
  personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas un juridiskas personas nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona Pakalpojuma saņēmēja apraksts ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji Nav Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Dzīvesvietas deklarēšanas likums 20 10 2009 MK noteikumi Nr 1194 Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību 11 02 2003 MK noteikumi Nr 72 Kārtība kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu 18 02 2003 MK noteikumi Nr 82 Noteikumi kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām 15 02 2011 MK noteikumi Nr 130 Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība Personu apliecinošu dokumentu likums Iedzīvotāju reģistra likums Fizisko personu datu aizsardzības likums likums Par dzīvojamo telpu īri Dzīvokļa īpašuma likums Administratīvā procesa likums Fizisko personu datu aizsardzības likums Iedzīvotāju reģistra likums Iesniegumu likums Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Pase personas apliecība eID vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments obligāti pilnvarotai personai notariāli apstiprināta pilnvara juridiskai personai pārstāvja pilnvarojums īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vai īres līgums ja iesniedzējs ir īrnieks oriģināls pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments kas apliecina iesniegumā minētos faktus Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 41 5 Kb Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi Nav Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumu kuri saistīti ar termiņu Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildinformācija termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvais process Ir Pārsūdzības iespējas Īpašumu konversijas pārvaldes vadītājas lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē Atgādinājums Brīdinājums Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 apliecinātā identitāte 3 kvalificēti apliecinātā identitāte Dzīves situācija Dzīvesvieta dzīvesvietas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana8/deklaretas-dzivesvietas-zinu-anulesana-b/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Dzīvesvietas deklarēšana
  15 02 2011 MK noteikumi Nr 130 Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība Personu apliecinošu dokumentu likums Iedzīvotāju reģistra likums Fizisko personu datu aizsardzības likums Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara oriģināls likumiskam pārstāvim pārstāvniecību apliecinošs dokuments oriģināls Dokuments kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa Iesniegums izziņas saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra 37 Kb Pakalpojuma saņemšanas termiņš Piecu darbdienu laikā Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi 4 28 euro Izziņa par deklarēto dzīvesvietu laika periodā Izziņa par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu piecu darbdienu laikā 2 50 euro Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu sava bērna kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīvesvietu Personu kategorijas kurām nodevas apmērs samazināms par 50 jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu politiski represētā persona nacionālās pretošanās kustības dalībnieks persona kurai pašai vai kopā ar laulāto vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem arī aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē ievietoti bērni aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu Personu kategorijas kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu personas ar invaliditāti Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki persona kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu persona kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona Administratīvais process Nav Pārsūdzības iespējas Nav Atgādinājums Brīdinājums Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 apliecinātā identitāte 3 kvalificēti apliecinātā identitāte Dzīves situācija Dzīvesvieta dzīvesvietas deklarēšana deklarētās personas dzīvesvietas deklarēšanas izziņa izziņa par iepriekšējo dzīvesvietu izziņa par pēdējo dzīvesvietu Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātienē Pakalpojuma saņemšanas kanāls Klātienē

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana8/izzinas-no-iedzivotaju-registra/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai
  lietas Būvniecība Reklāmas un izkārtņu saskaņošana Nekustamā īpašuma nodoklis Dzimtsaraksti Speciālās atļaujas licences saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Vairāk Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Vairāk Reģistrācija CSDD transportlīdzekļu reģistrā taksometra numura zīmes saņemšanai Vairāk Licences saņemšana par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas Vairāk Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās Vairāk Pašvaldības atļaujas rakstiska saskaņojuma izsniegšana pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecībai azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/licences-un-atlaujas-uznemejdarbibas-vei3/?wmode=normal (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai
  veikšanai ar vieglo taksometru Pakalpojuma būtības īss apraksts Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par speciālās atļaujas licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt Speciālo atļauju licenci pasažieru komercpārvadājumiem izsniedz uz pieteikumā pieprasīto termiņu bet ne ilgāk kā uz 5 pieciem gadiem Pakalpojuma saņēmējs Komersanti Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Autopārvadājumu likums Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 12 32 Licences speciālās atļaujas licences un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā Jelgava pilsēta izaugsmei Pašvaldība Saistošie noteikumi Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniedzēja pieteikums licences saņemšanai veidlapa Nr 8 12 Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa Nr 8 12 Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 30 trīsdesmit dienas Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Ja nepieciešama papildinformācija termiņu var pagarināt Administratīvais process Ir Pārsūdzības iespējas Administratīvā rajona tiesa Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 līmenis apliecinātā identitāte 3 līmenis kvalificēti apliecinātā identitāte Dzīves situācija Uzņēmējdarbības veikšana Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli Klātiene fakss e pasta adrese Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas pašvaldības Īpašumu konversijas pārvalde Ekonomikas sektors Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas pašvaldība Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/licences-un-atlaujas-uznemejdarbibas-vei3/licences-sanemsana-pasazieru-komercparva1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai
  pašvaldība Pakalpojuma funkcija uzdevumi Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglo taksometru Pakalpojuma būtības īss apraksts Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt Licences kartīti izsniedz katram transportlīdzeklim līdz transportlīdzekļa tehniskās apskates termiņa beigām Licences kartīte tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas Pakalpojuma saņēmējs Komersanti Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Autopārvadājumu likums Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 12 32 Licences speciālās atļaujas licences un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā Jelgava pilsēta izaugsmei Pašvaldība Saistošie noteikumi Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniedzēja pieteikums licences kartītes saņemšanai veidlapa Nr 8 12 Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa Nr 8 12 Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 5 piecas darba dienas Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Iemaksājama pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr 185 Par Jelgavas pašvaldības nodevām Jelgava pilsēta izaugsmei Pašvaldība Saistošie noteikumi Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Ja nepieciešama papildinformācija termiņu var pagarināt Administratīvais process Ir Pārsūdzības iespējas Administratīvā rajona tiesa Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 līmenis apliecinātā identitāte 3 līmenis kvalificēti apliecinātā identitāte Dzīves situācija Uzņēmējdarbības veikšana Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli Klātiene fakss e pasta adrese Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas pašvaldības Īpašumu konversijas pārvalde Ekonomikas sektors Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas pašvaldība Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11 Jelgava Latvija LV 3001 Pakalpojuma sniedzēja darba laiks Pirmdienās no plkst 08 00 līdz plkst 19 00 otrdienās trešdienās ceturtdienās no plkst 08 00 līdz plkst 17 00 un piektdienās no plkst 08 00 līdz plkst 14 30 Tālrunis e pasts saite uzziņām Tālr 63005522 63005537 63005573 e pasts Konta Nr nodevas vai maksas pa pakalpojumu ieskaitīšanai Pašvaldības

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/licences-un-atlaujas-uznemejdarbibas-vei3/licences-kartites-sanemsana-pasazieru-ko1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai
  pašvaldība Pakalpojuma funkcija uzdevumi Reģistrācija atzīme Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu reģistrā taksometra numura zīmes saņemšanai Pakalpojuma būtības īss apraksts Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība veic atzīmi Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu reģistrā taksometra numura zīmes saņemšanai Pakalpojuma saņēmējs Komersanti Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Ceļu satiksmes likums Latvijas Republikas Ministru kabineta 30 11 2010 noteikumi Nr 1080 Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniedzēja iesniegums izziņas taksometra numura zīmes saņemšanai veidlapa Nr 8 78 Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa Nr 8 78 Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 30 trīsdesmit dienas Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Ja nepieciešama papildinformācija termiņu var pagarināt līdz 30 dienām Administratīvais process Ir Pārsūdzības iespējas Administratīvā rajona tiesa Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 līmenis apliecinātā identitāte 3 līmenis kvalificēti apliecinātā identitāte Dzīves situācija Uzņēmējdarbības veikšana Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli Klātiene fakss e pasta adrese Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas pašvaldības Īpašumu konversijas pārvalde Ekonomikas sektors Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas pašvaldība Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11 Jelgava Latvija LV 3001 Pakalpojuma sniedzēja darba

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/licences-un-atlaujas-uznemejdarbibas-vei3/izzina-taksometra-numura-zimes-sanemsana1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai
  lietas Būvniecība Reklāmas un izkārtņu saskaņošana Nekustamā īpašuma nodoklis Dzimtsaraksti Licences saņemšana par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas Pakalpojuma nosaukums Licences saņemšana par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas Pakalpojuma turētāja nosaukums Jelgavas pilsētas pašvaldība Pakalpojuma funkcija uzdevumi Licences izsniegšana par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas Pakalpojuma būtības īss apraksts Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci Licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniedz uz pieteikumā norādīto laika periodu bet ne ilgāk kā uz 3 trim gadiem Pakalpojuma saņēmējs Juridiskas personas un fiziskas personas Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Izglītības likums Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 12 32 Licences speciālās atļaujas licences un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā Jelgava pilsēta izaugsmei Pašvaldība Saistošie noteikumi Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniedzēja iesniegums licenču saņemšanai veidlapa Nr 8 46 Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa Nr 8 46 juridiskai personai un fiziskai personai Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 30 trīsdesmit dienas Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Ja nepieciešama papildinformācija termiņu var pagarināt Administratīvais process Ir Pārsūdzības iespējas Administratīvā rajona tiesa Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 līmenis apliecinātā identitāte 3 līmenis kvalificēti apliecinātā identitāte Dzīves situācija Uzņēmējdarbības veikšana Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli Klātiene fakss e pasta adrese Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas pašvaldības Īpašumu konversijas pārvalde Ekonomikas sektors Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas pašvaldība Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11 Jelgava Latvija LV 3001 Pakalpojuma sniedzēja darba laiks Pirmdienās no plkst 08 00 līdz plkst 19 00 otrdienās trešdienās ceturtdienās no plkst 08 00 līdz plkst 17 00 un piektdienās no plkst 08 00

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/licences-un-atlaujas-uznemejdarbibas-vei3/licences-sanemsana-par-tiesibam-istenot-2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Pakalpojumi / Licences un atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai
  izskata dokumentus un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu Pakalpojuma saņēmējs Juridiskas un fiziskas personas Normatīvie akti kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Alkoholisko dzērienu aprites likums Latvijas Republikas Ministru kabineta 12 05 2010 noteikumi Nr 440 Noteikumi par tirdzniecības veidiem kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr 12 4 Kārtība kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās Jelgava lv Pašvaldība Saistošie noteikumi Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniedzēja iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai veidlapa Nr 8 50 Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa Nr 8 50 iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai Pakalpojuma saņemšanas termiņš darba dienās 5 piecas darba dienas Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Iemaksājama pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr 185 Par Jelgavas pašvaldības nodevām Jelgava lv Pašvaldība Saistošie noteikumi Piezīmes par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem kuri saistīti ar termiņu Ja nepieciešama papildinformācija termiņu var pagarināt Administratīvais process Ir Pārsūdzības iespējas Administratīvā rajona tiesa Brīdinājums Nav Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2 līmenis apliecinātā identitāte 3 līmenis kvalificēti apliecinātā identitāte Dzīves situācija Uzņēmējdarbības veikšana Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli Klātiene fakss e pasta adrese Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas pašvaldības Īpašumu konversijas pārvalde Ekonomikas sektors Pakalpojuma sniedzējs teritoriālā vienība Jelgavas pilsētas pašvaldība Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11 Jelgava Latvija LV 3001 Pakalpojuma sniedzēja darba laiks Pirmdienās no plkst 08 00 līdz plkst 19 00 otrdienās trešdienās ceturtdienās no plkst 08 00 līdz plkst 17 00 un piektdienās no plkst 08 00 līdz plkst

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/licences-un-atlaujas-uznemejdarbibas-vei3/atlaujas-sanemsana-tirdzniecibai-publisk2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-19