archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2006. gads
  attīstību kopumā Projekta budžets LVL 234629 92 Finansējuma avots Phare 2003 gada Nacionālā programma Latvijai Vairāk Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā Projekta mērķis uzlabot izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti Zemgales reģionā Projekta mērķa grupa ir Zemgales iedzīvotāji darbspējas vecumā kuriem ir fizisko spēju ierobežojuma izraisīta invaliditāte izņemot redzes orgānu invaliditāti Projekta budžets LVL 325 010 47 Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds un valsts budžeta līdzekļi Vairāk Drošais ceļš uz skolu Projekta mērķis paaugstināt satiksmes vadības un transporta sistēmas efektivitāti palielinot satiksmes drošību gājējiem īpaši bērniem Jelgavas pilsētā Projekta budžets LVL 290 000 00 Finansējuma avots Pieprasītais līdzfinansējums no ERAF 186429 LVL Nacionālais līdzfinansējums 103571 LVL Vairāk Ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēma Latvijas pašvaldībās Projekta mērķis Izveidot ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanas modeli pašvaldību teritorijās Jelgavā un Cēsīs un integrēt ilgtspējīgas attīstības principus pilsētu attīstības stratēģijās un teritorijas plānojumos Vairāk Satiksmes drošība pie skolām Projekta mērķis Sagatavot drošus riteņbraukšanas apmācības kursus skolēniem izveidojot trīs satiksmes noteikumu apmācības laukumus veikt bīstamo gājēju pāreju izgaismošanu sagatavot tehnisko projektu veloceliņam Jelgavā Projekta budžets LVL 175701 00 Finansējuma avots Phare 2003 gada Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā Vairāk Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabšanai Finansējuma avots Eiropas Savienības LIFE Nature programma ANO Attīstības programma Pasaules Vides fonds GEF LR Vides Ministrija Latvijas Vides aizsardzības fonds Vairāk Pašvaldības darba un darbinieku kvalifikācijas uzlabošana ieviešot jaunus informāciju tehnoloģiju risinājumus vadības procesā Projekta mērķis Cilvēkresursu un konkurētspējas paaugstināšana Jelgavas pašvaldībā ieviešot vienotu projektu pārvaldības sistēmu un apmācot pašvaldības darbiniekus Projekta budžets LVL 49725 00 Finansējuma avots Eiropas Sociālā fonda finansējums 37293 75 LVL valsts budžeta finansējums 3729 37 LVL Jelgavas domes finansējums 8701 88 LVL Vairāk Jelgavas 1 sanatorijas internātpamatskolas pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kursu speciālā izglītībā programmas izstrāde un realizācija Projekta mērķis Sniegt atbalstu pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšanai speciālajā izglītībā notiekot izglītojamo

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2006--gads1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2005. gads
  Finansējuma avots ES Phare atbalsts projektu sagatavošanai Vairāk Piedalies Projekta ietvaros tika izveidots Sabiedrības integrācijas centrs kas rosina jauniešos pārliecību par integrācijas procesa norises nozīmību Jelgavā kā arī nodrošina iespēju šim procesam noritēt sakārtotā vidē izmantojot jaunākās tehnoloģijas Projekta budžets LVL 65 250 90 Finansējuma avoti Sabiedrības integrācijas fonds Phare 2002 Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā Jelgavas pašvaldība Vairāk ES direktīvām un iedzīvotāju teritoriālajām vajadzībām atbilstošu ārstniecisko aprīkojumu un ierīču kvalitatīvas NMP slimnīcas etapā nodrošināšanai iegāde Projekta mērķis neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana Projekta budžets LVL 65 500 Finansējuma avots ES ERAF finansētā Veselības ministrijas Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004 2006 gadam Vairāk Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs Projekta mērķis uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātņu ķīmijas fizikas un bioloģijas un matemātikas mācību priekšmetos vispārējās vidējās izglītības posmā un nodrošināt šo mācību priekšmetu pilnvērtīgas apguves iespējas Projekta budžets 393 568 LVL Finansējuma avots ERAF finansējums ir LVL 334 532 80 un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 59 035 20 Vairāk Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Projekta mērķis energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālajā dzīvojamā mājā Pulkveža O Kalpaka ielā 9 Jelgavā realizējot siltumnoturības uzlabošanas pasākumus Projekta budžets 186 000 00 LVL Finansējuma avots 139 500 00 LVL 75 ERAF finansējums un 46 500 25 Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums Vairāk Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Projekta mērķis Paaugstināt Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitāti izstrādājot jaunu pilsētas attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam un aktualizējot ilgtermiņa attīstības stratēģiju kas veicinātu ilgtspējīgu Jelgavas ekonomisko sociālo un vides attīstību kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos nodrošinot kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu Projekta Budžets 25 000 00 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds Vairāk Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana 12 2010 Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu un kvalitatīvu

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2005--gads3/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2004. gads
  gads Kopsavilkums Izsoles konkursi paziņojumi Iepirkumi Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Projekti 2004 gads 2004 gads Investīciju piesaiste 2004 gadā No 2004 gada sākuma līdz novembra beigām Jelgavas pašvaldība finansējuma saņemšanai ir sagatavojusi un iesniegusi 26 projektu pieteikumus un vēl 7 projektos Jelgavas pašvaldība piedalās kā partneris Šobrīd finansējums saņemts astoņiem projektiem par kopējo summu LVL 1 564 782 90 Vairāk Saistītās mājas lapas Pilsētsaimniecība Kultūra Sabiedrības

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2004--gads/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / Kopsavilkums
  Kopsavilkums Izsoles konkursi paziņojumi Iepirkumi Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Projekti Kopsavilkums Īstenotie Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētie projekti Kopsavilkumā apkopoti pašvaldības īstenotie Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu atbalstītie projekti kurus pašvaldība īstenojusi lai uzlabotu pilsētas iedzīvotājiem pieejamās infrastruktūras ceļu ūdensvada kā arī pakalpojumu kvalitāti izglītībai veselības un sociālajai aprūpei Pamatinformācija apkopota par projektiem par kuru ieviešanu atbildīga ir bijusi Jelgavas pilsētas dome un materiāls aptver laika posmu no 2005 gada līdz 2011 gadam Materiālā nav iekļauti pašvaldības iestāžu īstenotie projekti jo tas ievērojami palielinātu materiāla apjomu un tādā gadījumā izdevumam būtu piemērotāks cits formāts Izņēmums ir divi projekti kuri īstenoti komunālās saimniecības jomā sakārtojot ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas jo kaut arī par to ieviešanu tiešā veidā pašvaldība nebija atbildīga to finansiālais ieguldījums un ietekme uz pilsētas infrastruktūras sakārtošanu ir tik nozīmīga ka pelnījusi īpašu pieeju Dokumenta sagatavošanu finansēja Eiropas Sociālais fonds pašvaldībai īstenojot projektu Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā Par materiāla saturu atbild Jelgavas pilsētas dome Jelgavas pilsētas pašvaldības īstenotie Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētie projekti 5 32 Mb Saistītās mājas lapas Pilsētsaimniecība Kultūra Sabiedrības

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/kopsavilkums/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Iepirkumi
  iepirkumu likumu Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2 pantu B daļas pakalpojumu iepirkumi Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi Iepirkumu rezultāti Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Iepirkumi Jaunākais sadaļā Video aprīkojuma noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Kultūra vajadzībām Saistītās mājas lapas Pilsētsaimniecība Kultūra Sabiedrības integrācijas pārvalde Izglītības pārvalde Sociālo lietu pārvalde Kompetenču attīstības centrs Zemgales INFO Vēstures un mākslas muzejs Zinātniskā bibliotēka

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/76873/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Iepirkumi / Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
  Statuss 02 12 2015 Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Aktīvs 09 11 2015 Atbildes uz jautājumiem 27 11 2015 Dārza dizaina metu konkurss Vides mozaīka Aktīvs 27 10 2015 Grozījumi 05 11 2015 Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Aktīvs 21 10 2015 Atbildes uz jautājumiem 16 11 2015 Labiekārtojuma elementu uzturēšana Jelgavas pilsētā Pabeigts 16 10 2015 Laikraksta Jelgavas Vēstnesis piegāde Pabeigts 16 10 2015 Laikraksta Jelgavas Vēstnesis iespiešana Izbeigts 13 10 2015 Atbildes uz jautājumiem 14 10 2015 Saimniecības preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pabeigts 13 10 2015 Atbildes uz jautājumiem 29 10 2015 Uzvaras parka un tajā esošā aprīkojuma uzturēšana Jelgavā Pabeigts 01 10 2015 Jelgavas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas periodā 2016 gadā Pabeigts 01 10 2015 Atbildes uz jautājumiem 15 10 2015 Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pārtraukts 30 04 2015 PRECIZĒJUMS 08 05 2015 Atbildes uz jautājumiem 15 05 2015 Ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavā Pabeigts 02 04 2015 Atbildes uz jautājumiem 14 04 2015 Atbildes uz jautājumiem 15 04 2015 Atbildes uz jautājumiem 29 04 2015 Mēbeļu izgatavošana piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pabeigts 01

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Iepirkumi / Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
  Atbildes uz jautājumiem 28 10 2015 Aizkaru un žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Jelgavas 4 sākumskolas aktu zālē Pabeigts 19 10 2015 Ziemassvētku dekoru piegāde Pabeigts 15 10 2015 Demonstrācijas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pabeigts 15 10 2015 Personīgās drošības atstarojošo līdzekļu izgatavošana un piegāde Pabeigts 14 10 2015 Televizoru piegāde un uzstādīšana Pabeigts 14 10 2015 Atbildes uz jautājumiem 20 10 2015 Atbildes uz jautājumiem 21 10 2015 Jelgavas pilsētas sporta skolu audzēkņu nelaimes gadījumu apdrošināšana Pārtraukts 08 10 2015 Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Kultūra Pabeigts 08 10 2015 Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas domes vajadzībām Pabeigts 01 10 2015 Biroja un IT tehnikas piegāde Pabeigts 01 10 2015 Tautas tērpu un to daļu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Kultūra tautas deju ansamblim Diždancis Pabeigts 30 09 2015 Mācību līdzekļu piegāde JPPII Jelgavas Amatu vidusskola mācību procesa nodrošināšanai Pabeigts 17 09 2015 Stacionāro diagonālo pacēlāju piegāde un uzstādīšana Pabeigts 17 09 2015 Mēbeļu izgatavošana piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei Jelgavas 4 vidusskola Pabeigts 15 09 2015 Ieinteresētajiem piegādātājiem 21 09 2015 Mācību līdzekļu piegāde JPPII Jelgavas Amatu vidusskola mācību procesa nodrošināšanai Izbeigts 10 09 2015 Eglīšu piegāde Izbeigts 08 09 2015 Sporta apbalvojumu piegāde Pabeigts 04 09 2015 Atbildes uz jautājumiem 07 09 2015 Apavu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas pašvaldības policija vajadzībām Pabeigts 03 09 2015 Atbildes uz jautājumiem 08 09 2015 Biroja un IT tehnikas piegāde Izbeigts 03 09 2015 Ietvju seguma atjaunošana projekta Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā apbraucamo ceļu posmos Pabeigts 27 08 2015 Atbildes uz jautājumiem 31 08 2015 Jelgavas sporta halles telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Pabeigts 17 08 2015 I ebraucamā ceļa izbūve Filozofu ielā 50 Jelgavā Pabeigts 12 08 2015 Mācību līdzekļu piegāde JPPII Jelgavas Amatu vidusskola mācību procesa nodrošināšanai Izbeigts 12 08 2015 Stacionāro diagonālo pacēlāju piegāde un uzstādīšana Pārtraukts 11 08 2015 Atbilde uz jautājumu 19 08 2015 Ieinteresētajiem piegādātājiem 21 08 2015 Zirgu ielas ietves izbūve no Tērvetes ielas līdz Zirgu ielai 12 Jelgavā Pabeigts 31 07 2015 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015 gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2015 gada pārskatu revīzijas pakalpojums Pabeigts 31 07 2015 Saimniecības preču piegāde JPPII Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs vajadzībām Pabeigts 31 07 2015 Formas tērpu elementu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas pašvaldības policija vajadzībām Pabeigts 31 07 2015 Šorttreka aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei Jelgavas Ledus sporta skola Pabeigts 27 07 2015 Atbildes uz jautājumiem 30 07 2015 Dienesta automašīnas noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales INFO vajadzībām Pabeigts 27 07 2015 Ledus bloku piegāde 18 Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla vajadzībām Pabeigts 17 07 2015 Dienesta automašīnas noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales INFO vajadzībām Pārtraukts 16 07 2015 Biroja un IT aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Pabeigts 15 07 2015 Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Jelgavas 4 vidusskola Pabeigts 09 07 2015 Mācību līdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas Amatu vidusskola vizāžistu specialitātei Pabeigts 09 07 2015 Mācību līdzekļu piegāde

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-4/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Iepirkumi / B daļas pakalpojumu iepirkumi
  01 02 2016 3D multimediāla instalācija un projekcija uz kinētiskas skulptūras dabā MĪLESTĪBAS MOZAĪKA 18 STARPTAUTISKAJĀ LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLĀ Pabeigts 29 01 2016 Pašvaldības teritorijas zaļo platību ielu un ietvju ikdienas uzturēšana papildus pakalpojuma apjomi Pabeigts 18 01 2016 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas sociālo lietu pārvaldei Aktīvs 27 11 2015 Koku vainagu sakopšana Pabeigts 24 11 2015 Jaungada sagaidīšanas koncertšova mākslinieciskās programmas sagatavošana un pasākuma organizēšana Pabeigts 05 11 2015 Interaktīvas 3D projekcijas organizēšana 18 novembra svētkos Pabeigts 30 10 2015 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana TDA Jaunība 70 gadu jubilejas pasākumā Pabeigts 22 10 2015 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas bērnu un jauniešu centra Junda nometnē Pabeigts 31 08 2015 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei Jelgavas 4 vidusskola Pabeigts 25 08 2015 Apģērbu apavu un galantērijas preču piegāde Pabeigts 22 07 2015 Ēdināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības internātskolās un bērnu aprūpes centrā Pabeigts 03 07 2015 Bīstamo un nevēlamo koku un zaru izzāģēšana Pabeigts 10 07 2015 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Gaismiņa un Sprīdītis Pabeigts 17 06 2015 Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem Pabeigts 26 06 2015 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pabeigts 22 05 2015

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/b-dalas-pakalpojumu-iepirkumi1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-23