archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2014. gads
  atpūtas produkta veidošana Jelgavā Projekta mērķis labiekārtot Pasta salu kā daudzfunkcionālu atpūtas kultūras un sabiedrisku aktivitāšu vietu veidojot Lielupi un Driksu kā tūrisma un aktīvās atpūtas produktu un veicinot mūsdienīgas un pievilcīgas dzīves vides attīstību Jelgavas pilsētas centrā Projekta budžets 1 627 311 00 LVL Finansējuma avots 1383214 10 LVL jeb 85 ir ERAF līdzfinansējums 36 614 28 LVL jeb 2 25 Valsts budžeta dotācija un 207 482 62 LVL jeb 12 75 pašvaldības līdzfinansējums Vairāk Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā Projekta mērķis izveidot mūsdienīgu drošu un multimodālu sabiedriskā transporta sistēmu nodrošinot dažādu transporta veidu maršrutu sasaisti un sabiedriskā transporta pieejamības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanos sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā reģionālā un vietējā līmenī Projekta budžets LVL 5 125 250 00 Finansējuma avots ERAF līdzfinansējums LVL 2 946 343 55 57 49 Valsts budžeta dotācija LVL 115 318 13 2 25 Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums LVL 2 063 588 32 40 26 Vairāk Klimata pārmaiņu finanšu instruments Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jelgavas 1 internātpamatskolā Projekta mērķis veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Jelgavas 1 internātpamatskolā tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju apkārtējā vidē Projekta budžets EUR 249 317 88 Finansējuma avots EUR 199 454 00 ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums EUR 49 863 88 pašvaldības līdzfinansējums Vairāk Elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai pilsētā Projekta mērķis četru jaunu rūpnieciski ražotu elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai Projekta budžets EUR 103 605 04 Finansējuma avots EUR 74 000 00 ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums EUR 29 605 04 pašvaldības līdzfinansējums Vairāk Eiropas Savienības struktūrfondi ESF Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 2013 gadam Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās Projekta mērķis Nodrošināt ilgtspējīgāku aizsargāto zaļo zonu un ūdenstilpņu saglabāšanu un apsaimniekošanu Jelgavas un Šauļu pilsētās veicinot vides izglītības un vides izpratnes jautājumu attīstību pierobežas pilsētās Projekta budžets 555 773 52 LVL Finansējuma avots Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta daļas budžeta finansējums 367 526 49 LVL apmērā sadalās pa šādiem finansējuma avotiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 312 397 52 LVL valsts finansējums 18 376 32 LVL un Jelgavas pilsētas pašvaldība 36 752 65 LVL Vairāk Glābšanas komandas izveide plūdu situāciju novēršanai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā Projekta mērķis ir izveidot vienotu glābšanas komandu plūdu situāciju novēršanai Latvijas Lietuvas reģiona pierobežas teritorijā nodrošinot ūdens atsūknēšanu no applūdušajām teritorijām un novēršot stratēģiski svarīgu objektu aplūšanu Projekta kopējais budžets 817 844 00 LVL Finansējuma avots Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 29 456 00 LVL no kuriem 25 037 00 LVL līdzfinansē ERAF un 4 419 00 LVL līdzfinansē pašvaldība un valsts Vairāk Ekoloģisko avāriju likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā Projekta mērķis ir ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana pašvaldību teritorijās kas atrodas Lielupes upju zonā nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu par rīcībām kas jāievēro lai mazinātu vides piesārņojumu un apmācot vienotu ātrās reaģēšanas komandu ekoloģisko avāriju seku likvidēšanai un piesārņojuma mazināšanai Projekta budžets 808 584 00 LVL Finansējuma avots Jelgavas pilsētas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2014-gads/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2013. gads
  dotācija un 207 482 62 LVL jeb 12 75 pašvaldības līdzfinansējums Vairāk Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana 12 2013 Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu un kvalitatīvu apakšzemes un virszemes infrastruktūru Jelgavas pilsētas centrā rekonstruējot trīs centra daļas ielas un labiekārtojot Driksas upes krastmalu līdz ar to nodrošinot pilsētas centra kvalitatīvu sasniedzamību un efektīvu transporta plūsmas caurlaidību mazinot satiksmes negadījumu skaitu un veidojot pievilcīgu dzīves vidi Projekta budžets 13 435 060 00 LVL Finasējums avots Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85 11 419 800 00LVL valsts budžeta dotācija 2 25 302 289 00 LVL un Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums 12 75 1 712 971 00 LVL Vairāk Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai Projekta mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli lai nodrošinātu drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai projektā paredzēts veikt vairākus pasākumus kas būs ieguldījums gan transporta infrastruktūras un transporta sistēmas attīstībā un sakārtošanā gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem Projekta budžets 3 890 941 09 LVL Finansējuma avots ERAF līdzfinansējums Ls 2 019 011 89 74 no attiecināmajām izmaksām un to plānots ieviest divos gados 2012 2013 g Vairāk Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā Projekta mērķis izveidot mūsdienīgu drošu un multimodālu sabiedriskā transporta sistēmu nodrošinot dažādu transporta veidu maršrutu sasaisti un sabiedriskā transporta pieejamības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanos sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā reģionālā un vietējā līmenī Projekta budžets LVL 5 125 250 00 Finansējuma avots ERAF līdzfinansējums LVL 2 946 343 55 57 49 Valsts budžeta dotācija LVL 115 318 13 2 25 Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums LVL 2 063 588 32 40 26 Vairāk Eiropas Savienības struktūrfondi ESF Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Projekta mērķis Paaugstināt Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitāti izstrādājot jaunu pilsētas attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam un aktualizējot ilgtermiņa attīstības stratēģiju kas veicinātu ilgtspējīgu Jelgavas ekonomisko sociālo un vides attīstību kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos nodrošinot kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu Projekta Budžets 25 000 00 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds Vairāk Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem Projekta mērķis attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā lai mazinātu romu tautības pārstāvju sociālo atstumtību iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs integrētu sabiedrībā Projekta budžets 78 729 91 LVL Finansējuma avots 100 ESF finansējums Vairāk Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā Projekta mērķis izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu bērniem un jauniešiem no sociālā riska maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm Projekta Budžets 87 848 12 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds Vairāk Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana II kārta 05 04 2012 Projekta mērķis pilnveidot projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto speciālistu zināšanas specifiskos projektu vadības jautājumos Projekta budžets 24 728 LVL Finansējuma avots Projektu 100 finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Vairāk Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2013-gads2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2012.gads
  un apkārtējās vides stāvokļa ievērojamu uzlabošanos un vides risku samazināšanu Vairāk Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā Projekta mērķis palielināt iespēju mācību procesā izmantot informācijas tehnoloģijas Projekta budžets LVL 309 071 34 Finansējuma avots ERAF finansējums LVL 309 071 34 Vairāk Jelgavas reģionālā tūrisma centra dalība starptautiskajās izstādēs Projekta mērķis nodrošināt tūrisma informācijas pieejamību starptautiskajās izstādēs Tourest Igaunija Vivattur Lietuva un MITT Krievija veicinot ārzemju tūrisma plūsmas palielināšanos Jelgavas pilsētas Jelgavas novada un Ozolnieku novada kultūrvēsturiskajos un tūrisma objektos tūrisma produktos atpūtas vietās un lielākajos kultūras pasākumos Projekta budžets 5 137 20 LVL Finasējums avots ERAF finansējums 2 568 60 LVL Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2 568 60 LVL Vairāk Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai Projekta mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli lai nodrošinātu drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai projektā paredzēts veikt vairākus pasākumus kas būs ieguldījums gan transporta infrastruktūras un transporta sistēmas attīstībā un sakārtošanā gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem Projekta budžets 3 890 941 09 LVL Finansējuma avots ERAF līdzfinansējums Ls 2 019 011 89 74 no attiecināmajām izmaksām un to plānots ieviest divos gados 2012 2013 g Vairāk Eiropas Savienības struktūrfondi ESF Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Projekta mērķis Paaugstināt Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitāti izstrādājot jaunu pilsētas attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam un aktualizējot ilgtermiņa attīstības stratēģiju kas veicinātu ilgtspējīgu Jelgavas ekonomisko sociālo un vides attīstību kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos nodrošinot kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu Projekta Budžets 25 000 00 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds Vairāk Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem Projekta mērķis attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā lai mazinātu romu tautības pārstāvju sociālo atstumtību iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs integrētu sabiedrībā Projekta budžets 78 729 91 LVL Finansējuma avots 100 ESF finansējums Vairāk Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā Projekta mērķis izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu bērniem un jauniešiem no sociālā riska maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm Projekta Budžets 87 848 12 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds Vairāk Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā Projekta mērķis Uzlabot Jelgavas pilsētas pašvaldības vadītāju un speciālistu kapacitāti un zināšanas Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā Projekta budžets 18 376 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālais fonds Vairāk Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana II kārta 05 04 2012 Projekta mērķis pilnveidot projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto speciālistu zināšanas specifiskos projektu vadības jautājumos Projekta budžets 24 728 LVL Finansējuma avots Projektu 100 finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Vairāk Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Projekta mērķis Paaugstināt Jelgavas pilsētas domes administratīvo kapacitāti piesaistot pašvaldības pārvaldes prioritārākajām vajadzībām atbilstošus speciālistus un tādējādi nodrošinot kvalitatīvu projektu kā pilsētas plānošanas dokumentu

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2012gads/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2011. gads
  Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa Loka maģistrāles rajonā Jelgavā Projekta mērķis samazināt plūdu draudu risku Jelgavas pilsētas teritorijā kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam rekonstruējot esošo hidrotehnisko būvju kompleksu un izveidojot pretplūdu sistēmu tādējādi veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes kā arī ūdens režīma un apkārtējās vides stāvokļa ievērojamu uzlabošanos un vides risku samazināšanu Vairāk Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā Projekta mērķis uzlabot izglītības kvalitāti un efektivitāti nodrošinot izglītības iestādes ar efektīvu drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru Projekta budžets LVL 275 881 Finansējuma avots ERAF finansējums LVL 275 881 Vairāk Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Amatu vidusskolā Projekta mērķis uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Jelgavas Amatu vidusskolā attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu divās prioritārajās profesionālās izglītības programmās tādējādi atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu Zemgales plānošanas reģionā Projekta budžets 1 182 990 LVL Finansējuma avots 1 017 371 LVL ir ERAF līdzfinansējums 24 843 LVL valsts budžeta dotācija un 140 776 LVL pašvaldības līdzfinansējums Vairāk Eiropas Savienības struktūrfondi ESF Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Projekta mērķis Paaugstināt Jelgavas pilsētas domes administratīvo kapacitāti piesaistot pašvaldības pārvaldes prioritārākajām vajadzībām atbilstošus speciālistus un tādējādi nodrošinot kvalitatīvu projektu kā pilsētas plānošanas dokumentu īstenošanas instrumentu sagatavošanu īstenošanu un uzraudzību Jelgavas pilsētas ilgtspējīgai attīstībai Projekta Budžets 28 000 00 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds Vairāk Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Projekta mērķis Paaugstināt Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitāti izstrādājot jaunu pilsētas attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam kas veicinātu ilgtspējīgu Jelgavas ekonomisko sociālo un vides attīstību kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos nodrošinot kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu Projekta Budžets 25 000 00 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds Vairāk Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā Projekta mērķis Uzlabot Jelgavas pilsētas pašvaldības vadītāju un speciālistu kapacitāti un zināšanas Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā Projekta budžets 18 376 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālais fonds Vairāk Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Projekta mērķis panākt aktīvu un kvalitatīvu Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā Projekta budžets 12 657 79 lati Finansējuma avots 100 ESF finansējums Vairāk Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem Projekta mērķis attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā lai mazinātu romu tautības pārstāvju sociālo atstumtību iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs integrētu sabiedrībā Projekta budžets 78 729 91 LVL Finansējuma avots 100 ESF finansējums Vairāk Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 2013 gadam Radošo industriju attīstība Latvijas Lietuvas pierobežas reģionos Creative industries Projekta mērķis ir radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai projekta darbības reģionos palielinot to īpatsvaru Latvijas Lietuvas nacionālajos IKP un

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2011-gads2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2010. gads
  Valsts budžets 4 5 Pašvaldība 10 5 Vairāk Satiksmes drošības uzlabošana Rūpniecības Atmodas ielas posmā Jelgavā Projekta mērķis uzlabot satiksmes drošību un veidot pieejamākus krustojumus Jelgavas pilsētas maģistrālajā ielā Rūpniecības Atmodas ielas posmā Projekta budžets LVL 386 099 00 Finansējuma avots Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 328184 15 LVL Valsts budžeta datācija 17374 46 LVL un pašvaldības līdzfinansējums 40540 39 LVL Vairāk Jelgavas vecpilsētas atjaunošana un pielāgošana tūrisma attīstībai Projekta mērķis izveidot jaunu tūrisma produktu saglabājot un attīstot Jelgavas vecpilsētas daļu un veidojot to par atraktīvu tūrisma centru Zemgales reģionā Projekta budžets 774 600 LVL Finansējuma avots 580 950 LVL ir ERAF līdzfinansējums 58 095 LVL nacionālais finansējums un 135 555 LVL pašvaldības līdzfinansējums Vairāk Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs Projekta mērķis uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātņu ķīmijas fizikas un bioloģijas un matemātikas mācību priekšmetos vispārējās vidējās izglītības posmā un nodrošināt šo mācību priekšmetu pilnvērtīgas apguves iespējas Projekta budžets 393 568 LVL Finansējuma avots ERAF finansējums ir LVL 334 532 80 un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 59 035 20 Vairāk Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Projekta mērķis energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālajā dzīvojamā mājā Pulkveža O Kalpaka ielā 9 Jelgavā realizējot siltumnoturības uzlabošanas pasākumus Projekta budžets 186 000 00 LVL Finansējuma avots 139 500 00 LVL 75 ERAF finansējums un 46 500 25 Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums Vairāk Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana 12 2010 Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu un kvalitatīvu apakšzemes un virszemes infrastruktūru Jelgavas pilsētas centrā rekonstruējot trīs centra daļas ielas un labiekārtojot Driksas upes krastmalu līdz ar to nodrošinot pilsētas centra kvalitatīvu sasniedzamību un efektīvu transporta plūsmas caurlaidību mazinot satiksmes negadījumu skaitu un veidojot pievilcīgu dzīves vidi Projekta budžets 13 435 060 00 LVL Finasējums avots Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85 11 419 800 00LVL valsts budžeta dotācija 2 25 302 289 00 LVL un Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums 12 75 1 712 971 00 LVL Vairāk Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā Projekts mērķis komfortabla un droša satiksme pilsētas tranzītielās rekonstruējot un attīstot pilsētas tranzītielas 1 šķiras autoceļu maršrutos vietās kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies vai nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu Projekta budžets ir 4 900 100 00 LVL Finansējuma avots Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 844 162 96 LVL valsts budžeta dotācija 135 676 34 LVL pašvaldības līdzfinansējums 920 260 70 LVL Vairāk Eiropas Savienības struktūrfondi ESF Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Projekta mērķis Paaugstināt Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitāti izstrādājot jaunu pilsētas attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam un aktualizējot ilgtermiņa attīstības stratēģiju kas veicinātu ilgtspējīgu Jelgavas ekonomisko sociālo un vides attīstību kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos nodrošinot kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu Projekta Budžets 25 000 00 LVL Finansējuma avots 100 finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds Vairāk Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Projekta mērķis Paaugstināt Jelgavas pilsētas domes administratīvo kapacitāti piesaistot pašvaldības pārvaldes prioritārākajām vajadzībām atbilstošus speciālistus un tādējādi nodrošinot kvalitatīvu projektu kā pilsētas plānošanas dokumentu īstenošanas instrumentu sagatavošanu īstenošanu un uzraudzību Jelgavas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2010--gads/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2009. gads
  pakalpojumus Darbības budžets 399 999 EUR Finansējuma avots Norvēģijas finanšu instruments ir 339 999 EUR un Jelgavas pašvaldības finansējums ir 60 000 EUR Vairāk Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka ēkas restaurācija Projekta mērķis saglabāt vēsturisko koka ēku un uzlabot muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti lai padarītu muzeju pievilcīgāku pilsētas viesiem Projekta kopējais finansējums 365 575 00 EUR 256 927 LVL Finansējuma avots Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments 310 739 EUR 218 389 LVL Jelgavas pilsētas dome 54 836 EUR 38 539 LVL Vairāk Eiropas komisija Latvijas Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem Projekta mērķis uzlabot civilās aizsardzības līmeni un sadarbību cīņai pret plūdu izraisīto ietekmi Eiropā īpaši Latvijas un Lietuvas kaimiņreģionos Projekta budžets 157 337 25 LVL Finansējuma avots Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts Jelgavas pilsētas pašvaldība Jelgavas rajona padome un Šauļu pilsētas pašvaldība Vairāk Eiropas Savienības struktūrfondi Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra izveide Jelgavā Projekta mērķis Atjaunot Trīsvienības baznīcas torni kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekli izveidojot to par reģionālas nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centru tūrismā iesaistītu objektu ar mūsdienīgu pakalpojumu klāstu tādā veidā atjaunojot pilsētvides kultūrvēsturisko mantojumu dodot nozīmīgu labumu pilsētas un Zemgales ekonomiskai attīstībai un reģionālās identitātes nostiprināšanai Projekta budžets LVL 1 812 600 00 Finansējuma avots ES ERAF līdzfinansējums ir LVL 1 247 270 57 nacionālais finansējums LVL 565 329 43 Vairāk Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Projekta mērķis izveidot augstas kvalitātes efektīvu ielu infrastruktūru Jelgavas pilsētā kas labvēlīgi ietekmēs vidi sniegs ieguldījumu satiksmes sastrēgumu mazināšanai uz Jelgavas ielām un uzlabos apstākļus reģiona attīstībai Projekta budžets 5050000 00 LVL Finansējuma avots ES ERAF 85 Valsts budžets 4 5 Pašvaldība 10 5 Vairāk Jelgavas vecpilsētas atjaunošana un pielāgošana tūrisma attīstībai Projekta mērķis izveidot jaunu tūrisma produktu saglabājot un attīstot Jelgavas vecpilsētas daļu un veidojot to par atraktīvu tūrisma centru Zemgales reģionā Projekta budžets 774 600 LVL Finansējuma avots 580 950 LVL ir ERAF līdzfinansējums 58 095 LVL nacionālais finansējums un 135 555 LVL pašvaldības līdzfinansējums Vairāk Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs Projekta mērķis uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātņu ķīmijas fizikas un bioloģijas un matemātikas mācību priekšmetos vispārējās vidējās izglītības posmā un nodrošināt šo mācību priekšmetu pilnvērtīgas apguves iespējas Projekta budžets 393 568 LVL Finansējuma avots ERAF finansējums ir LVL 334 532 80 un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 59 035 20 Vairāk Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve izglītības veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai Projekta mērķis izveidot augstas kvalitātes efektīvu ielu infrastruktūru Jelgavas pilsētā kas nodrošinās izglītības veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sekmēs uzņēmējdarbības attīstību Projekta budžets 3 075 000 LVL Finansējuma avots ERAF līdzfinansējums ir 2 525 988 LVL valsts budžeta dotācija ir 89 152 LVL pašvaldības līdzfinansējums 459 860 LVL Vairāk Satiksmes drošības uzlabošana Rūpniecības Atmodas ielas posmā Jelgavā Projekta mērķis uzlabot satiksmes drošību un veidot pieejamākus krustojumus Jelgavas pilsētas maģistrālajā ielā Rūpniecības Atmodas ielas posmā Projekta budžets LVL 386 099 00 Finansējuma avots Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 328184 15 LVL Valsts budžeta datācija 17374 46 LVL un pašvaldības līdzfinansējums 40540 39

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2009--gads3/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2008. gads
  fonds un valsts budžeta līdzekļi Vairāk Jelgavas Amatu skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanā Projekta mērķis paaugstināt četru Jelgavas Amatu skolas arodizglītības programmu Atslēdznieks Drēbnieks Pavārs Frizieris audzēkņu konkurētspēju un integrāciju darba tirgū Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds un valsts budžeta līdzekļi Vairāk Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Jelgavas pilsētā Projekta mērķis samazināt apglabāto atkritumu apjomu un veicināt atkritumu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi un sekmēt vides kvalitātes uzlabošanu izveidojot nepieciešamo papildus infrastruktūru lai dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēma Jelgavas pilsētā būtu pieejama visiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem Nodrošināt sabiedrības informētību par dalītās atkritumu apsaimniekošanas priekšrocībām un pozitīvo ietekmi uz vidi un tādējādi veicināt iedzīvotājus izmantot šo sistēmu Projekta budžets LVL 350 535 76 Finansējuma avots ES ERAF līdzfinansējums LVL 174 386 50 valsts budžets LVL 11 625 77 pašvaldības līdzekļi LVL 164 523 49 Vairāk Kopā Projekta mērķis multikulturālas saliedētas uz kopīgām pamatvērtībām balstītas pilsoniskas sabiedrības attīstība Jelgavas pilsētā Projekta budžets LVL 58 500 Finansējuma avots Sabiedrības integrācijas fonds Jelgavas pašvaldība Vairāk Valsts finansējums Biznesa inkubatora izveide Projekta mērķis izveidot biznesa inkubatoru Jelgavā kurš veicinās jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstību sniegs atbalstu jaundibinātajiem uzņēmumiem to pirmajos trīs darbības gados Projekta budžets 500 000 LVL Finansējuma avots LR Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programma Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana 400 000 LVL LR Ekonomikas ministrija 100 000 LVL projekta partneri Vairāk Sporta inventāra iegāde Jelgavas izglītības iestādēs Projekta mērķis paaugstināt Jelgavas izglītības iestāžu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti pilnveidojot sporta mācību materiālo bāzi iegādājoties sporta inventāru Projekta budžets 30 000 LVL t sk LVL 15 000 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un LVL 15 000 Jelgavas pašvaldības finansējums Finansējuma avots Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursa Sporta inventāra iegādes palīdzības programma Vairāk Eiropas komisija Latvijas Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem Projekta mērķis uzlabot civilās aizsardzības līmeni un sadarbību cīņai pret plūdu izraisīto

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2008--gads/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Projekti / 2007. gads
  Ministrija Latvijas Vides aizsardzības fonds Vairāk Kopā Projekta mērķis multikulturālas saliedētas uz kopīgām pamatvērtībām balstītas pilsoniskas sabiedrības attīstība Jelgavas pilsētā Projekta budžets LVL 58 500 Finansējuma avots Sabiedrības integrācijas fonds Jelgavas pašvaldība Vairāk Informāciju tehnoloģiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē Projekta mērķis cilvēkresursu attīstība un Zemgales reģiona uzņēmumu nodrošināšana ar speciālistiem Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds Vairāk Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Jelgavas pilsētā Projekta mērķis samazināt apglabāto atkritumu apjomu un veicināt atkritumu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi un sekmēt vides kvalitātes uzlabošanu izveidojot nepieciešamo papildus infrastruktūru lai dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēma Jelgavas pilsētā būtu pieejama visiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem Nodrošināt sabiedrības informētību par dalītās atkritumu apsaimniekošanas priekšrocībām un pozitīvo ietekmi uz vidi un tādējādi veicināt iedzīvotājus izmantot šo sistēmu Projekta budžets LVL 350 535 76 Finansējuma avots ES ERAF līdzfinansējums LVL 174 386 50 valsts budžets LVL 11 625 77 pašvaldības līdzekļi LVL 164 523 49 Vairāk Pētījums par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā Projekta mērķis veicināt sabiedrības etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā sekmējot pilsonības iegūšanu un mazinot atstumtības risku nepilsoņu vidū un triju gadu laikā pēc projekta īstenošanas panākot ka nepilsoņu skaits Jelgavas pilsētā samazinājies par 30 40 un nepilsoņu īpatsvars kuri nodarbināti publiskajā sektorā pieaudzis par 10 15 Projekta budžets LVL 43 632 Finansējuma avots Sabiedrības integrācijas fonda grantu shēma Sabiedrības veicināšana Latvijā finansējums LVL 39 269 Jelgavas domes LVL 4 363 Vairāk Zemgale IT reģions sabiedrisko interneta pieejas punktu SIPP izveide Zemgales reģionā Projekta mērķis 1 Veicināt valsts līdzsvarotas attīstības politikas īstenošanu un sabiedriskā sektora sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti sekmējot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamību Zemgales reģionā 2 Izveidot sabiedriskos interneta pieejas punktus SIPP Zemgales reģionā ieviest vienotu SIPP menedžmenta sistēmu Zemgales reģionā veicināt Zemgales reģiona iedzīvotāju izpratni par informācijas tehnoloģijām un to lomu sabiedriskā sektora pakalpojumu izmantošanas nodrošināšanā Projekta budžets LVL 169 497 60 Finansējuma avots ERAF līdzfinansējums 127123 20 LVL 75 valsts dotācija pašvaldībām 12712 32 LVL 7 5 pašvaldību līdzfinansējums 29662 08 LVL 17 5 T sk Jelgavas pašvaldības attiecināmās projekta izmaksas kopā 19812 00 LVL valsts dotācija 1485 90 LVL pašvaldības līdzfinansējums 3467 10 LVL Vairāk Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās Projekta mērķis dažādu mācību procesu traucējošu faktoru ietekmes mazināšana un pārvarēšana pedagoģisko korekcijas programmu attīstības un inovatīvu mācību kursu izveides ceļā Projekta budžets LVL 62 651 07 Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds un valsts budžeta līdzekļi Vairāk Jelgavas Amatu skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanā Projekta mērķis paaugstināt četru Jelgavas Amatu skolas arodizglītības programmu Atslēdznieks Drēbnieks Pavārs Frizieris audzēkņu konkurētspēju un integrāciju darba tirgū Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds un valsts budžeta līdzekļi Vairāk Interreg Baltic Sea Cycling Projekta mērķis Velotransporta attīstība pilsētās apkārt Baltijas jūrai Projekta budžets LVL 66 000 Finansējuma avots Interreg IIIB Jelgavas pašvaldība Vairāk VIA Hanseatical Projekta budžets LVL 47 886 96 Finansējuma avoti Interreg IIIB Jelgavas pašvaldība Vairāk Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos Projekta mērķis Sabiedrībai drošas vides veidošanu Jelgavas un Šauļu pilsētās kā arī pārrobežu sadarbības attīstīšanu Latvijā un Lietuvā Projekta budžets LVL

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2007--gads0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-20