archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Oktobris
  16 30 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 25 oktobra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 2 Detālplānojuma Kalnciema ceļā 31 un Kalnciema ceļā 31A Jelgavā pirmās redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 4 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 5 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 6 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa Loka maģistrāles rajonā Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 7 TK Jelgavas pilsētas domes projekta Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II kārta pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 8 TK Grozījumi Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas 2012 gada 14 februāra lēmumā Nr 2 5 Par dabas resursu nodokļa izlietojumu 9 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība precizēto ieņēmumu un izdevumu tāmju apstiprināšana Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 17 oktobrī plkst 9 00 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 25 oktobra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/oktobris13/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Novembris
  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Ģ Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 8 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 13 novembrī plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība direktora atbrīvošana no amata un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība vadītāja iecelšana amatā 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība nolikuma apstiprināšana 3 Pilnvarojums pieņemt lēmumu par detālplānojuma uzsākšanu izstrādi un apstiprināšanu 4 Grozījums 24 03 2011 Jelgavas pilsētas domes lēmumā Nr 3 20 Par patvaļīgas būvniecības Jelgavā Garozas ielā 10 kadastra apzīmējums 0900 014 0030 radīto seku novēršanu 5 TK Jelgavas pilsētas domes projekta Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 6 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība precizēto ieņēmumu un izdevumu tāmju apstiprināšana Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 14 novembrī plkst 9 00 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas Sociālo lietu pārvalde pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas nakts patversme pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošo noteikumu Nr Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 6 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 7 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošo noteikumu Nr

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/novembris14/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Decembris
  nodošanu publiskajai apspriešanai 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 20 decembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 4 Detālplānojuma un saistošo noteikumu Nr Detālplānojums zemesgabalam Miezītes ceļā 38A Jelgavā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināšana 5 Detālplānojuma un saistošo noteikumu Nr Detālplānojums zemesgabalaiem Kalnciema ceļā 31 un Kalnciema ceļā 31A Jelgavā grafisk ā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināšana 6 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība maksas pakalpojumi 7 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 20 decembra saistošo noteikumu Nr Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas pilsētā apstiprināšana 8 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 20 decembra saistošo noteikumu Nr Licences speciālās atļaujas licences un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprināšana 9 Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 10 Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībai Jelgavā Vangaļu ceļā Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 12 decembrī plkst 9 00 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Par Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 2020 gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 2 Par aktualizētās Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007 2020 gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 20 decembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 5 Atteikums reģistrēt Vladislavu Čerņaku pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros Finanšu komitejas sēde 12 decembrī plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Par Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 2020 gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 2 Par aktualizētās Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/decembris17/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Kontaktinformācija / Iestāde "Pilsētsaimniecība"
  arī pretplūdu pasākumi 2 1 3 sabiedriskie apstādījumi parki skvēri bulvāri alejas zaļās zonas u c 2 1 4 ielu laukumu un citu iestādes Pilsētsaimniecība apsaimniekošanā esošo publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana 2 1 5 pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas 2 1 6 meteoroloģiskās stacijas 2 1 7 sakaru kanalizācija 2 1 8 ielu nosaukumu norādes 2 1 9 kapsētas un piemiņas vietas 2 2 organizē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 2 2 1 suņu reģistrāciju 2 2 2 klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu 2 2 3 ievainoto dzīvnieku un mirušo dzīvnieku savākšanu un pirmās neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības organizēšanu pilsētā atrastajiem ievainotajiem dzīvniekiem 2 2 4 pilsētas mežu uzturēšanu kārtībā un to apmežošanas plānošanu 2 2 5 peldvietu uzturēšanu 2 3 civilās aizsardzības turpmāk CA pasākumu nodrošināšana ar informatīvo atbalstu krīzes situācijās nepieciešamās informācijas apkopošana un sniegšana CA komisijai un citām valsts un pašvaldības iestādēm un citām juridiskām personām 2 4 ceļu satiksmes kustības drošības jomā plāno un veic 2 4 1 satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un uzturēšanu 2 4 2 transporta kustību shēmu izstrādi sabiedriskajiem pasākumiem un saskaņošanu būvniecības procesiem 2 5 piedaloties pasākumos kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā organizē 2 5 1 Nodarbinātības valsts aģentūras nosūtīto personu un maznodrošināto personu pabalstu saņēmēju iesaistīšanu pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšanas darbos 2 5 2 Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības norīkoto personu nodarbināšanu pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšanas darbos 2 6 sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūras nodrošināšanai 2 6 1 organizē sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvi ceļa zīmju un aprīkojuma uzstādīšanu un to uzturēšanu 2 6 2 piedalās jauno maršrutu izstrādē 2 7 nodrošina 2 7 1 Pašvaldības operatīvās informācijas centra darbību 2 7 1 1 tiešu komunikāciju starp Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem infrastruktūras uzturētājiem operatīvajiem dienestiem valsts un pašvaldības iestādēm komercsabiedrībām 2 7 1 2 nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/pilsetsaimnieciba/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Kontaktinformācija / Jelgavas sociālo lietu pārvalde
  iela 9 237 kabinets Gints Taube Saimniecības sektora vadītājs darba aizsardzības speciālists 63007493 Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 105 kabinets Solvita Prikule Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja 63007524 Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 126 kabinets pirmdienās 9 00 12 00 un 15 00 19 00 trešdienās 9 00 12 00 Diāna Grundule Galvenā grāmatvede 63007128 Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 408 kabinets Irina Bančuka Rehabilitācijas nodaļas vadītāja 63007523 Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 126 kabinets pirmdienās 9 00 12 00 un 15 00 19 00 trešdienās 9 00 12 00 Mārīte Liepiņa Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas vadītāja 63048907 Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 104 kabinets pirmdienās 9 00 12 00 un 15 00 19 00 trešdienās 9 00 12 00 Jānis Vērzemnieks Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītājs 63007491 Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 103 kabinets pirmdienās 9 00 12 00 un 15 00 19 00 trešdienās 9 00 12 00 Lāsma Vecvagare Dienas centru vadītāja 63026930 Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 236 kabinets pirmdienās 9 00 12 00 un 15 00 19 00 trešdienās 9 00 12 00 Larisa Ronzina Sociālās un medicīniskās aprūpes centra vadītāja 63050876 Stacijas ielā 14 pirmdienās 9 00 12 00 un 15 00 19 00 trešdienās 9 00 12 00 Skaidrīte Slavinska Grupu dzīvokļu vadītāja 63048921 Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 401 kabinets pirmdienās 15 00 19 00 Iveta Kaļinka Jelgavas Naktspatversmes sociālā darbiniece 63082446 Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 22 kabinets pirmdienās 9 00 12 00 15 00 19 00 un trešdienās 9 00 12 00 Funkcijas Jelgavas sociālo lietu pārvalde Organizē un sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus sociālo aprūpi sociālo rehabilitāciju un materiālo palīdzību Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem paredzētā finansējuma ietvaros saskaņā ar Domes lēmumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Nodrošina individuālas konsultācijas ģimenēm personām kurām radušās sociālas problēmas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā bērniem

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/jelgavas-socialo-lietu-parvalde/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Kontaktinformācija / Iestādes "Kultūra"
  un mākslas pasākumus uzraudzīt izvērtēt un pētīt kultūras vērtību saglabāšanu izkopšanu un jaunrades procesu attīstīšanu koordinēt kultūras stratēģijas realizāciju Jelgavā organizēt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām pašdarbības kolektīviem un uzņēmējiem kuri veic Aģentūras kompetencē ietilpstošas sabiedriski nozīmīgas funkcijas kā arī veicina to ieviešanu veikt un koordinēt organizatorisko darbu un pašvaldības sniegto atbalstu pašdarbības kolektīviem kultūras pasākumiem kultūras pieminekļu saglabāšanai kā arī kultūras līmeņa uzlabošanai un veicināšanai ilgtermiņa sabiedrības un kultūras problēmu risināšanai organizēt atpūtas izklaides kultūras un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus Jelgavas iedzīvotājiem un viesiem Lai izpildītu savus uzdevumus Iestāde savas kompetences ietvaros veic šādas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas sniedz publiskos pakalpojumus savā nozarē Jelgavas pilsētas teritorijā fiziskajām un juridiskajām personām kultūras reklāmas un sabiedrisko attiecību pakalpojumu formā apzina izvērtē un analizē kultūras politiku kultūras vērtības un jaunrades procesus veido un uztur kultūras statistikas datu bāzes un reģistrus atbilstoši Iestādes kompetencei apzina Jelgavas sabiedrības pašdarbības kolektīvu kultūras darbinieku problēmas sagatavo priekšlikumus politikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai sabiedrības viedokļa veidošanā pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku atbalstīšanā un iesniedz tos Domē izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai kultūras jautājumos izstrādā starptautiskus projektus un kultūras programmas un piedalās to realizācijā kā arī nodrošina kultūras rīcības plāna izpildi savas kompetences ietvaros veicina kultūras mantojuma apzināšanu saglabāšanu un mērķtiecīgu izmantošanu koordinē kultūrizglītības darbu Jelgavas pilsētā un organizē kvalificētu metodisko palīdzību Jelgavas kultūras kolektīvos kā arī izvērtē tās efektivitāti sadarbībā ar Kultūras ministriju un citām ieinteresētajām institūcijām veido kultūras pieminekļu atbalsta sistēmu kas balstīta uz regulāru situācijas izzināšanu un izvērtēšanu kā arī iesniedz priekšlikumus pašvaldībai par monumentālās mākslas darbu iesaisti pilsētvidē sniedz konsultācijas ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanai piedaloties darba grupās konferencēs kā arī veicinot informācijas apmaiņu veic normatīvajos aktos noteiktās praktiskās darbības kultūras jautājumu risināšanā saskaņā ar Konsultatīvās padomes lēmumiem sadala līdzekļus kas piešķirti kultūras pasākumu rīkošanai

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/agentura--kultura-/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Kontaktinformācija / Izglītības pārvalde
  202 kab 63012463 Sarmīte Joma Galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Pirmdien plkst 15 00 19 00 Svētes iela 22 211 kab 63012465 Nataļja Bogdanova Galvenā grāmatvede Katru dienu Svētes iela 22 206 kab 63012468 Dita Siliņa Sekretāre Katru dienu Svētes iela 22 204 kab 63012460 Izglītības pārvaldes funkcijas Jelgavas domes izveidota iestāde kura īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā Pārvaldes pārraudzībā ir Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības vispārējās izglītības speciālās izglītības interešu izglītības iestādes bērnu un jaunatnes sporta skolas un pašvaldības arodskola Pārvaldes metodiskā pārraudzībā ir privātās pirmsskolas vispārējās un interešu izglītības iestādes Pārvaldes darbības mērķis ir organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā ko nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti un Jelgavas pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva sekmēt pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu atbilstoši pedagoga profesijas prasībām veicināt un nodrošināt izglītības programmu īstenošanas kvalitāti Uzraudzīt izglītību reglamentējošo normatīvo un citu tiesību aktu ievērošanu un īstenošanu pārraudzības iestādēs sniegt metodisko palīdzību darba organizācijas jautājumos Piedalīties pilsētas izglītības stratēģijas izstrādāšanā Konsultēt bērnu vecākus par iespēju iegūt izglītību pašvaldības administratīvajā teritorijā Veikt obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Nodrošināt pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādēs realizējamo izglītības programmu atbilstību LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencētajām izglītības programmām Nodrošināt vispārējās vidējās izglītības programmu pieprasījuma un piedāvājuma sabalansētību pilsētas vidusskolās Informēt izglītības iestādes par izglītības programmu saturu valsts izglītības standartiem vadlīnijām mācību priekšmetu programmām un citiem normatīvajiem aktiem Izvērtēt normatīvo aktu atbilstību un sniegt priekšlikumus LR Izglītības un zinātnes ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem tajos Nodrošināt apstākļus valsts centralizēto pārbaudes darbu veikšanai Nodrošināt izglītības programmu īstenošanas uzraudzību izvērtēt darba procesa rezultātus un veikt pasākumus izglītības kvalitātes nodrošināšanai Organizēt un radīt optimālus apstākļus pedagogu tālākai izglītībai kvalifikācijas pilnveidošanai un radošam darbam koordinēt un nodrošināt metodisko darbu Organizēt un vadīt pedagoģiski medicīnisko komisiju Koordinēt pirmsskolas vecuma bērnu ievietošanu pirmsskolas izglītības iestāžu specializētajās grupās izvērtēt 1 4 klašu skolēnu zināšanu atbilstību speciālās izglītības

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/izglitibas-parvalde/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Kontaktinformācija / Sporta servisa centrs
  Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Kontaktinformācija Sporta servisa centrs Sporta servisa centrs Adrese Uzvaras iela 8 2 stāvs Jelgava LV 3001 tel 63027504 fakss 63027503 e pasts Mājas lapa sports jelgava lv Direktors Juris Kaminskis Metodiķis Valdis Ilmers Kancelejas vadītāja Elita Trukšāne Jelgavas sporta halle Adrese Mātera iela 44a Jelgava LV 3001 tel fakss 63045961 Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Edgars Ludzītis tel 63045961 27068144 Speciāliste Iveta Bergmane Sporta servisa centra darbības funkcijas un galvenie uzdevumi 1 Sporta pasākumu sacensību organizēšana pašvaldības sporta iestāžu pilsētā darbojošos sporta klubu un apvienību darbības koordinācija un metodiska vadība 2 Nodrošināt un attīstīt Jelgavas apstākļiem sporta tradīcijām un iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošu sporta organizāciju iedzīvotāju un īpaši jaunatnes fiziskās attīstības iespēju piedāvājumu racionālu brīvā laika izmantošanu popularizējot veselīgu dzīvesveidu 3 Sniegt iespēju sportistiem pilnveidot sporta meistarību iesaistīt sporta pasākumos iespējami plašas iedzīvotāju grupas 4 Realizēt sporta organizatoriskā un metodiskā centra funkcijas organizēt pašvaldības budžeta dotāciju sadali un efektīvu līdzekļu izlietojumu sporta mērķiem 5 Sniegt palīdzību sporta klubiem mācību iestādēm sporta skolām un citām valstiskām un nevalstiskām sporta organizācijām sporta pasākumu organizācijā un sporta bāzu uzturēšanā 6 Pašvaldības sporta bāzu apsaimniekošana un investīciju piesaiste to attīstīšanā un paplašināšanā Saistītās mājas lapas Pilsētsaimniecība Kultūra Sabiedrības integrācijas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/sporta-servisa-centrs/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-24