archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Janvāris
  tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2011 gadam grozījumu apstiprināšanu 11 KK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Jelgavas pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2011 gadam grozījumu apstiprināšana 12 KK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Amatu vidusskolā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2011 gadam grozījumu apstiprināšana 13 KK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2011 gadam grozījumu apstiprināšana 14 KK Jelgavas pilsētas domes projekta Radošo industriju attīstība Latvijas Lietuvas pierobežas reģionos pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2011 gadam grozījumu apstiprināšana 15 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2011 gadam grozījumu apstiprināšana 16 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Kultūra pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2011 gadam grozījumu apstiprināšana 17 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2011 gadam grozījumu apstiprināšana 18 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais tūrisma centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2011 gadam grozījumu apstiprināšana 19 INFORMĀCIJA Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 17 janvārī plkst 16 30 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 2 Nekustamā īpašuma Jelgavā Meiju ceļā 66 daļas nodošana apsaimniekošanā 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošo noteikumu Nr Kārtība kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās apstiprināšana 4 Grozījums Jelgavas Domes 12 03 2003 lēmumā Nr 5 14 Par ielu tirdzniecības vietu noteikšanu 5 Jelgavas Domes Tautsaimniecības un attīstības un pilsētvides komitejas 09 09 2003 lēmuma Nr 11 1 Par ielu tirdzniecības vietu

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/janvaris60/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Februāris
  pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 9 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Ģ Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 10 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Zemgales INFO pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 11 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas Zinātniskā bibliotēka pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 12 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais tūrisma centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 13 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Kultūra pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 14 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 15 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2012 gadam apstiprināšanu 16 INFORMĀCIJA Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 14 februārī plkst 16 30 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Laboratorijas ēkas kadastra apzīmējums 09000230012015 Meiju ceļā 66 Jelgavā nojaukšana 2 Nekustamo īpašumu pārņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā 3 Stārķu ielas posma ielas sarkano līniju koriģēšana 4 TK Dabas resursu nodokļa izlietojums 5 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 6 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 7 TK Jelgavas pilsētas domes ESF projekta Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 8 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 9 TK Jelgavas pilsētas domes projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 10 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Hidraulisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Ķalnciema ceļa Loka maģistrāles rajonā Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes2012 gadam apstiprināšana 11 TK Jelgavas pilsētas domes projekta Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 12 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība precizēto ieņēmumu un izdevumu tāmju apstiprināšana Sociālo lietu un veselības aizsardzīibas komitejas sēde 15 februārī plkst 9 00 Nr p k Izskatāmais jautājums 1 Jelgavas pilsētas domes ESF projekta Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmskolas vai skolas vecuma bērniem pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas bāriņtiesas pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes apstiprināšana 2012 gadam 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde un tās pārraudzībā esošo iestāžu pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju apstiprināšana 2012 gadam 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 23 februāra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/februaris12/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Marts
  Jelgavas izglītības pārvalde nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšana 3 JD Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010 gada 28 oktobra lēmumā Nr 12 9 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana 4 JD Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2009 gada 17 decembra lēmumā Nr 18 4 Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšana 5 JD Projekta Jelgavas jauniešu centra darbības nodrošināšana iesniegums 6 INFORMĀCIJA Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 13 martā plkst 16 30 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 22 marta saistošo noteikumu Nr Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā apstiprināšana 2 Konkursa Par tiesībām nomāt zemesgabalu Viskaļu ielā 76 Jelgavā un būvēt uz tā rūpnieciskās ražošanas objektu izsludināšana 3 Starpgabala statusa noteikšana atsevišķām zemes vienībām 4 Spodrības mēneša un Meža dienu izsludināšana 5 Informācija Sociālo lietu un veselības aizsardzīibas komitejas sēde 14 martā plkst 9 00 Nr p k Izskatāmais jautājums 1 Projekta iesnieguma Patstāvības solis iesniegšana 2 Atteikums nodot apakšīrē daļu dzīvojamās telpas Stacijas ielā 13 79 Jelgavā 3 Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Rinaldam Neimanim 4 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Jūlijai Rjazanovai un Staņislavam Bernatovičam 5 Atteikums reģistrēt Dmitriju Rudakovu pašvaldības

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/marts13/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Aprīlis
  Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 3 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 aprīļa saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas simbolika apstiprināšana 4 KK Nodibinājuma Jāņa Bisenieka fonds valdes locekļa iecelšana 5 KK Braukšanas maksas atvieglojuma noteikšana Jelgavas pilsētas izglītojamajiem Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos 6 Informācija Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 17 aprīlī plkst 16 30 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada pārskata apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 aprīļa saistošo noteikumu Nr Kārtība kādā tiek izsniegta atļauja vīna raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā apstiprināšana 4 Informācija Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 18 aprīlī plkst 9 00 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada pārskata apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 26 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005 gada 17 februāra saistošajos noteikumos Nr 89 Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana 5 Atteikums reģistrēt Svetlanu Poli pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistros 6 Atteikums reģistrēt Aļonu Kuzminu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 7 Atteikums reģistrēt Suradžu Grohoļski pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 8 Atteikums reģistrēt Armandu Grohoļski pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros Finanšu komitejas sēde 18 aprīlī plkst 15 00 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada pārskata apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/aprilis13/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Maijs
  Latvijas Lietuvas pierobežas reģionos pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 7 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 8 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 9 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Kultūra pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 10 INFORMĀCIJA Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 15 maijā plkst 16 30 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 JD Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 24 maija saistošos noteikumus Nr Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana apstiprināšana 2 JD Saistošos noteikumu Nr Saistošo noteikumu Nr 153 Teritorijas Dobeles šosejā 92 detālplānojums Saistošā daļa atzīšana par spēku zaudējušiem apstiprināšana 3 JD Konkursa Par tiesībām nomāt daļu no zemesgabala Pilssalas ielā 2A Jelgavā un būvēt uz tā sezonas rakstura apkalpes objektu izsludināšana 4 JD Konkursa Par tiesībām nomāt daļu no zemesgabala Lapskalna ielā 47 Jelgavā un būvēt uz tā rūpnieciskās ražošanas objektu izsludināšana 5 JD Vīksnas ielas posma ielas sarkano līniju koriģēšana 6 KK Jelgavas pilsētas domes projekta Pārrobežu sadarbības iniciatīvā riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 7 KK Jelgavas pilsētas domes projekta Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana 8 KK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 9 KK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/maijs13/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Jūnijs
  grozījumu apstiprināšana 8 INFORMĀCIJA Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 19 jūnijā plkst 16 30 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada publiskā pārskata apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 28 jūnija saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 28 jūnija saistošo noteikumu Nr 12 17 Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums apstiprināšana 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība reorganizācija 5 Dzīvojamo māju nodošana pārvaldīšanā SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 6 Grozījumi Jelgavas domes 2008 gada 19 jūnija lēmumā Nr 8 22 Par pilnvarojumu izlīgumu un dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanai 7 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 28 jūnija saistošo noteikumu Nr Kārtība kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi apstiprināšana 8 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa Loka maģistrāles rajonā Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana Finanšu komitejas sēde 20 jūnijā plkst 15 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada publiskā pārskata apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 28 jūnija saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 28 jūnija saistošo noteikumu Nr 12 17 Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums apstiprināšana 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Zemgales Info reorganizācija 5 Bezcerīgā debitora parāda izslēgšana no Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs bilances 6 Par izmaiņām projekta Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā izmaksās 7 Projekta Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai iesnieguma precizēšana 8 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010 gada 23 septembra lēmumā Nr

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/junijs12/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Augusts
  pilsētas izglītības iestāžu nolikumos 2 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 3 INFORMĀCIJA Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 14 augustā plkst 16 30 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā II un III kārta tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumu un precizējumu saskaņošana 2 Dzīvojamo māju nodošana pārvaldīšanā SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 3 Dzīvojamās mājas Jelgavā Būriņu ceļā 2 nodošana pārvaldīšanā 4 Dzīvokļa īpašuma Jelgavā Neretas ielā 13 1 un tam piekrītošo kopīpašuma 333 733 domājamo daļu atsavināšana 5 INFORMĀCIJA Finanšu komitejas sēde 15 augustā plkst 15 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā II un III kārta tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumu un precizējumu saskaņošana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 23 augusta saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007 gada 28 decembra saistošos noteikumos Nr 185 Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām apstiprināšana 3 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes izsoles komisijas sastāvā un nolikumā 4 Projekta pieteikums Saglabāta bioloģiskā daudzveidība Lielupes upes baseina pārrobežā 5 INFORMĀCIJA Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 15 augustā plkst 9 00 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/augusts14/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2012 / Septembris
  Valsts budžeta mērķdotāciju sadales kārtība Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai apstiprināšana 3 JD Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 27 septembra saistošos noteikumus Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 4 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2012 gadam grozījumu apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 18 septembrī plkst 16 30 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 27 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 27 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada 24 marta saistošajos noteikumos Nr 11 12 Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi apstiprināšana 3 Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 23 Jelgavā pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 4 Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībai Bebru ceļā Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 19 septembrī plkst 9 00 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 27 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2012 gadam apstiprināšana 2 Dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana Sanitai Sockai 3 Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Agrim Saudorgam 4 Atteikums reģistrēt Inesi Lazdiņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 5 Pašvaldības sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana Ludmilai Rubilovai 6 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Nataļjai Pimanovai Finanšu komitejas sēde 19 septembrī plkst 15 Nr p k Jautājuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 27 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2012/septembris15/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-24