archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Aprīlis
  iestādēm pieteikuma apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 16 aprīlī plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada pārskata apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 25 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2009 gada 21 maija saistošajos noteikumos Nr 09 6 Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošana bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam Latvijas dabas fonds 4 Aviācijas un Cukura ielu sarkano līniju koriģēšana Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 17 aprīlī plkst 9 00 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada pārskata apstiprināšana 2 DL Grozījumi Jelgavas domes 21 12 2006 lēmumā Nr 20 3 Par juridiskas personas statusa piešķiršanu Jelgavas pilsētas bāriņtiesai 3 DL Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšana 4 DL Konkursa Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā izsludināšanu 5 DL Dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana Gunai Zemītei 6 DL Anda Ekštela iesnieguma izskatīšana 7 DL Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Antoņinai Čičei Finanšu komitejas sēde 17 aprīlī plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada pārskata apstiprināšana 2 Piekrišana ieķīlāt SIA Jelgavas ūdens nekustamos īpašumus 3 Projekta Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā iesnieguma iesniegšana 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 25 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 20 decembra saistošajos noteikumos Nr 12 30 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 2013 2014 gadā apstiprināšana 5 Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšana 6 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 7 Neapbūvēta zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 09000110585 Jelgavā Tulpju ielā atsavināšana 8 Neapbūvēta zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 09000110610 Jelgavā Tulpju ielā atsavināšana 9 Neapbūvēta zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 09000010443 Jelgavā Tērvetes ielā atsavināšana 10

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/aprilis20/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Maijs
  iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2013 gadam grozījumu apstiprināšana Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 31 maijā plkst 11 30 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 SKL Jelgavas pilsētas domes ESF projekta Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmskolas vai skolas vecuma bērniem pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 2 SKL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 3 SKL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana Izglītības kultūras un sporta komitejas sēde 14 maijā plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 JD Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 23 maija saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 2 JD Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada publiskā pārskata apstiprināšana 3 JD Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 2020 gadam apstiprināšana 4 JD Aktualizētās Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007 2020 gadam apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 14 maijā plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 23 maija saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada publiskā pārskata apstiprināšana 3 Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 2020 gadam apstiprināšana 4 Aktualizētās Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007 2020 gadam apstiprināšana 5 Dzīvojamās mājas Jelgavā Lapskalna ielā 27 pārvaldīšanas tiesību nodošana Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 15 maijā plkst 9 00 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 23 maija saistošo noteikumu

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/maijs20/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Jūlijs
  jūlija saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 25 jūlija saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 3 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2012 gada 26 janvāra lēmumā Nr 2 1 Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā III kārta tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošana 4 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2011 gada 22 decembra lēmumā Nr 15 20 Galvojums SIA Jelgavas ūdens 5 Konkursa Par tiesībām nomāt zemesgabalu Rīgas ielā 53C Jelgavā un būvēt uz tā patstāvīgu īpašuma objektu izsludināšana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 17 jūlijā plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 25 jūlija saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 25 jūlija saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 3 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2013 gada 23 maija lēmumā Nr 5 7 Dalība Latvijas nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 4 Grozījums Jelgavas domes 2008 gada 19 jūnija lēmumā Nr 8 22 Par pilnvarojumu izlīgumu un dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanai 5 Sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana Dacei Gailītei 6 Atteikums reģistrēt Sergeju Ovsjaņņikovu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 7 Konkursa Par jaunas vispārēja tipa diennakts aptiekas atvēršanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā izsludināšana Finanšu komitejas sēde 17 jūlijā plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 FK Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 25 jūlija saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums apstiprināšana 3 Ilgtermiņa aizņēmumu ņemšana investīcijām 2013 gadā 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 25 jūlija saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/julijs19/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Augusts
  sastāva apstiprināšana 4 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 5 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 6 TK Jelgavas pilsētas domes Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 7 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 8 Atteikums izsniegt atļauju biedrībai Pārtikas Amatnieki ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 14 augustā plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas domes Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana 2 DL Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijas nolikuma apstiprināšana 3 DL Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijas sastāva komisijas apstiprināšana 4 DL Jelgavas pilsētas Pretepidēmijas komisijas sastāva apstiprināšana 5 DL Jelgavas pilsētas Pretepidēmijas komisijas sastāva apstiprināšana 6 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Kristīnei Šnorei Bolmerei 7 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Borisam Afanasjevam 8 DL Atteikums reģistrēt Tatjanu Sidorovu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 9 DL Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Pāvelam Kapilovam 10 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas Sociālo lietu pārvalde pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju grozījumu 2013 gadam apstiprināšana 11 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Kultūra pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 12 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas zinātniskā bibliotēka pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 13 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais tūrisma centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 14 SL

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/augusts17/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Septembris
  Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada 28 aprīļa saistošajos noteikumos Nr 11 14 Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi apstiprināšana 7 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas domes 2005 gada 10 marta saistošajos noteikumos Nr 93 Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā apstiprināšanu 8 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2009 gada 29 septembra saistošajos noteikumos Nr 09 11 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināšana 9 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldība 2012 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr 12 4 Kārtība kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās apstiprināšana 10 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada 24 marta saistošajos noteikumos Nr 11 12 Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi apstiprināšana 11 Jelgavas pilsētas domes zemes nomas komisijas nolikuma apstiprināšana 12 Jelgavas pilsētas domes zemes nomas komisijas sastāva apstiprināšana 13 Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 14 Pilnvarojums pārstāvībai biedrībā Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 18 septembrī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 2 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošajos noteikumos Nr 12 25 Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 3 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošajos noteikumos Nr 12 26 Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 4 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošajos noteikumos Nr 12 27 Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā apstiprināšana 5 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006 gada 23 marta saistošajos noteikumos Nr 119 Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm apstiprināšana 6 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 23 maija saistošajos noteikumos Nr 13 12 Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai kura pārvietojas riteņkrēslā apstiprināšana 7 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007 gada 26 aprīļa saistošajos noteikumos Nr 148 Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā apstiprināšana 8 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada 28 jūlija saistošajos noteikumos Nr 11 21 Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība apstiprināšana 9 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 26 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007 gada 25 janvāra saistošajos noteikumos Nr 142 Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība apstiprināšana

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/septembris18/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Oktobris
  TK Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 24 oktobra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 3 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2008 gada 24 aprīļa lēmumā Nr 5 32 Par Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīmi un tās izvietojuma noteikšanu 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība maksas pakalpojumu apstiprināšana 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 24 okobra saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010 gada 25 novembra saistošo noteikumu Nr 10 18 Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība maksas pakalpojumi atzīšana par spēku zaudējušiem apstiprināšana 6 Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei Pilsētsaimniecība atsavināt kustamo mantu 7 TK Jelgavas pilsētas domes Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Ekoloģisko avāriju likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 8 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 9 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 10 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 11 TK Grozījums Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas 2013 gada 19 februāra lēmumā Nr 3 1 Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2013 gadam Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 16 oktobrī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 24 oktobra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 2

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/oktobris18/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Novembris
  51 1 Jelgavā 8 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 28 novembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 24 maija saistošajos noteikumos Nr 12 15 Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana apstiprināšana 9 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 28 novembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada 28 aprīļa saistošajos noteikumos Nr 11 14 Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi apstiprināšana 10 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 28 novembra saistošo noteikumu Nr Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā apstiprināšana 11 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 12 Jelgavas pilsētas domes Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 13 Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 20 novembrī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 28 novembra saistošo noteikumu Nr Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007 gada 26 aprīļa saistošajos noteikumos Nr 148 Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā apstiprināšana 2 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 28 novembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošajos noteikumos Nr 12 26 Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 3 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 28 novembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006 gada 23 marta saistošajos noteikumos Nr 119 Par Pašvaldības palīdzību audžuģimenēm apstiprināšana 4 DL Marinas Peškures reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā 5 DL Artūra Ļimorenko reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 6 DL Adas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/novembris18/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Decembris
  tāmju 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 5 TK Jelgavas pilsētas domes Eiropas sociālā fonda projekta Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 6 TK Grozījums Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas 2013 gada 19 februāra lēmumā Nr 3 1 Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2013 gadam Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 11 decembrī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras padomes nolikuma apstiprināšana 2 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras padomes sastāva apstiprināšana 3 DL Atteikums reģistrēt Eviju Kobali pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 4 DL Atteikums iemitināties un deklarēt dzīvesvietu Satiksmes ielā 33 16 Jelgavā 5 DL Projekta Tradīcijas rītdienai iesnieguma iesniegšana 6 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales INFO pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 7 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju grozījumi 2013 gadam apstiprināšana Finanšu komitejas sēde 11 decembrī plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Par izmaiņām noslēgtajos ilgtermiņa aizdevumu līgumos 2 Ilgtermiņa aizņēmumu ņemšana investīcijām 2014 gadā 3 Galvojums SIA Jelgavas Ūdens 4 SIA JELGAVAS BOULINGS nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana no Finanšu nodaļas bilances 5 SIA NELSS nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana no Finanšu nodaļas bilances 6 SIA GAMMA AR nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana no Finanšu nodaļas bilances 7 SIA AVANTIS BŪVE nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana no Finanšu nodaļas bilances 8 SIA FIRMA BAKS nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana no Finanšu nodaļas bilances 9 SIA AR PROJEKTI nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana no Finanšu nodaļas bilances 10 SIA FIXER nekustamā īpašuma nodokļa dzēšana no Finanšu nodaļas bilances 11 SIA AMF nekustamā īpašuma nodokļa

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/decembris10/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-19