archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Septembris
  2 JD Par Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algām 3 JD Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšana 4 IK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66 pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 5 IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas Zinātniskā bibliotēka pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 16 septembrī plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 25 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 23 janvāra saistošajos noteikumos Nr 14 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2014 gadam apstiprināšana 2 DL Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 2020 gadam aktualizēšana 3 DL Starpgabala statusa noteikšana atsevišķām zemes vienībām 4 DL Maksātnespējīgās Akciju Sabiedrības REVERSED sūdzības izskatīšana 5 TK Grozījums Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas 2014 gada 4 februāra lēmumā Nr 2 5 Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2014 gadam Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 17 septembrī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 25 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 23 janvāra saistošajos noteikumos Nr 14 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2014 gadam apstiprināšana 2 Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas E M 3 Atteikums reģistrēt R Ā pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 4 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana K P 5 S P reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas palīdzības reģistrā Finanšu komitejas sēde 17 septembrī plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 25 septembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 23 janvāra saistošajos noteikumos Nr 14 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2014 gadam apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 25

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/septembris25/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Oktobris
  gadam apstiprināšana 11 IK Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs projekta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes grozījumu 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 12 IK Jelgavas pilsētas domes projekta Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 13 IK Jelgavas pilsētas domes projekta Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jelgavas 1 internātpamatskolā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 14 IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2014 gadam grozījumu apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 14 oktobrī plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 2020 gadam aktualizēto sadaļu nodošana publiskajai apspriešanai 2 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 23 oktobra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 23 janvāra saistošajos noteikumos Nr 14 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2014 gadam apstiprināšana 3 DL Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo iekškvartālu inženiertehnisko tīklu ieguldījums SIA Jelgavas ūdens pamatkapitālā 4 DL Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei Pilsētsaimniecība atsavināt kustamo mantu 5 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 6 TK Jelgavas pilsētas domes klimata finanšu instrumenta programmas projekta Elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai pilsētā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 7 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2014 gadam grozījumu apstiprināšana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 15 oktobrī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 2020 gadam aktualizēto sadaļu nodošana publiskajai apspriešanai 2 DL

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/oktobris25/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Novembris
  ieņēmumu un izdevumu tāmju 2014 gadam grozījumu apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 11 novembrī plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 2 DL Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2009 gada 26 novembra lēmumā Nr 17 18 Jelgavas pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju saraksta apstiprināšana 3 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība valdījumā esošo ilgtermiņa ieguldījumu likvidācija 4 DL Sabiedriskās tualetes lietošanas maksa Jelgavas pilsētā 5 Jelgavas pilsētas domes Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 12 novembrī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Dalība projektā Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana 2 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs maksas pakalpojumu apstiprināšana 3 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Ģ Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs maksas pakalpojumu apstiprināšana 4 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 20 novembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošajos noteikumos Nr 12 26 Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 5 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 20 novembra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011 gada 28 jūlija saistošajos noteikumos Nr 11 21 Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība apstiprināšana 6 DL Dienesta dzīvojamās telpas izīrēšana G R 7 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana S K 8 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana I O 9 DL Atteikums nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Pērnavas ielā 14 24 Jelgavā 10 DL Atteikums reģistrēt V K pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 11 DL Atteikums reģistrēt D V pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 12 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/novembris25/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Decembris
  noteikumos Nr 11 14 Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi apstiprināšana 4 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 18 decembra saistošo noteikumu Nr Jelgavas domes 2008 gada 28 augusta saistošo noteikumu Nr 08 20 Teritorijas 2 līnijā 2 detālplānojums Saistošā daļa atcelšana apstiprināšana 5 DL Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 6 DL Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana biedrībai Dzīvokļu īpašnieku biedrība Uzvaras 63 65 7 DL Būvju kadastra apzīmējums 09000230012053 nojaukšana Meiju ceļā 66 Jelgavā 8 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība valdījumā esošo ilgtermiņa ieguldījumu likvidācija 9 DL Grozījums Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas 2014 gada 4 februāra lēmumā Nr 2 5 Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2014 gadam Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 10 decembrī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 gadam aktualizētās sadaļas apstiprināšana 2 DL Atteikums reģistrēt I M pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 3 DL Atteikums reģistrēt R O pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 4 DL Atteikums noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu ar E K N 5 DL Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas V T 6 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana A B 7 DL Dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana A S 8 DL Dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana A F 9 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 18 decembra saistošo noteikumu Nr Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā apstiprināšana Finanšu komitejas sēde 10 decembrī plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 2020 gadam aktualizētās sadaļas apstiprināšana 2 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010 gada 16 decembra lēmumā Nr 16 4 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņu noteikšana 3 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013 gada 25 jūlija lēmumā Nr 8 13 Jelgavas pilsētas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/decembris25/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013
  Aprīlis Maijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 2012 Kontaktinformācija Vēlēšanu komisija Pakalpojumi Pieņemšana pie amatpersonas Saistošie noteikumi Dokumenti Budžets Projekti Izsoles konkursi paziņojumi Iepirkumi Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Domes sēdes Komitejas 2013 Saistītās mājas lapas Pilsētsaimniecība Kultūra Sabiedrības integrācijas pārvalde Izglītības pārvalde Sociālo lietu pārvalde Kompetenču attīstības centrs Zemgales INFO Vēstures un mākslas muzejs Zinātniskā bibliotēka Pašvaldības policija Tūrisma centrs Sporta servisa centrs Jelgavas ūdens

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Janvāris
  Komiteju sēdes 2013 gada janvārī Izglītības kultūras un sporta komitejas sēde 22 janvārī plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 JD Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 2 JD Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Kultūra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana 3 JD Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010 gada 25 novembra saistošo noteikumu Nr 10 20 Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Kultūra maksas pakalpojumi atzīšana par spēku zaudējušiem apstiprināšana 4 JD Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošo noteikumu Nr Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs apstiprināšana 5 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 6 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Kultūra pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 7 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas Zinātniskā bibliotēka pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 8 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 9 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Ģ Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana 10 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam grozījumu apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 22 janvārī plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošo noteikumu Nr Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 2 Pilnvarojums pieņemt lēmumu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu 3 Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 4 Nekustamā īpašuma Bauskas ielā 18

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/janvaris9/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Februāris
  gadam apstiprināšana 15 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 19 februārī plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 28 februāra Saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 2 Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 3 Piekrišana palīgēku nojaukšanai Raiņa iela 42 Jelgavā 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 28 februāra saistošo noteikumu Nr Par Jelgavas domes 2007 gada 24 maija saistošo noteikumu Nr 150 Teritoriju Kalnciema ceļā 124 126 126A 128 128A detālplānojums Saistošā daļa atzīšanu par spēku zaudējušiem apstiprināšana 5 Projekta Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā iesniegšana 6 TK Jelgavas pilsētas domes projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana II kārta pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 7 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 8 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 9 TK Jelgavas pilsētas domes Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Glābšanas komandas izveide plūdu draudu situāciju novēršanai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 10 TK Jelgavas pilsētas domes ESF projekta Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 11 TK Jelgavas pilsētas domes Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Ekoloģisko avāriju likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 12 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 13 TK Jelgavas pilsētas domes projekta Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 14 TK Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2013 gadam 15 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība ieņēmumu un izdevumu tāmju apstiprināšana Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 20 februārī plkst 9 00 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 28 februāra saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2013 gadam apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas domes ESF projekta Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju apstiprināšana 2013 gadam 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs nolikuma apstiprināšana 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/februaris18/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2013 / Marts
  18 4 Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšana 2 JD Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2012 gada 20 decembra lēmumā Nr 17 9 Maksa par interešu izglītības programmu apguvi 3 KK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2013 gadam apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 12 martā plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Spodrības mēneša un Meža dienu izsludināšana 2 Apiņu ielas posma sarkano līniju koriģēšana 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība 2013 gada pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu precizēto tāmju apstiprināšana Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 13 martā plkst 9 00 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas sociālo lietu pārvalde nolikuma apstiprināšana 2 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 21 marta saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006 gada 23 marta saistošajos noteikumos Nr 119 Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm apstiprināšanu 3 SKL Jelgavas pilsētas domes ESF projekta Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam apstiprināšana 4 SKL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2013/marts18/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-20