archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Janvāris
  centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 9 IK Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs pamatbudžeta un projekta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes grozījumu 2013 gadam apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 14 janvārī plkst 16 00 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 26 09 2013 lēmumā Nr 12 19 Jelgavas pilsētas domes zemes nomas komisijas sastāva apstiprināšana 2 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2013 gadam grozījumu apstiprināšana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 15 janvārī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013 gada 26 septembra lēmumā Nr 12 27 Jelgavas pilsētas domes sociālo lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana 2 DL Andreja Rjabova iesnieguma izskatīšana 3 DL Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Tatjanai Krasovskai 4 DL Atteikums reģistrēt Gunitu Gudkovu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 5 DL Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Artjomam Vaišļam 6 DL Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Skaidrītei Mihailovai 7 DL Dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanaAgnesei Freibergai 8 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Silvijai Armanovičai 9 DL Nekustamā īpašuma Vārpu ielā 18 4 Jelgavā dāvinājuma pieņemšana 10 DL Nekustamā īpašuma Vārpu ielā 18 8 Jelgavā dāvinājuma pieņemšana 11 DL Nekustamā īpašuma Vārpu ielā 18 7 Jelgavā dāvinājuma pieņemšana 12 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Ģ Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 13 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais tūrisma centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 14 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Kultūra pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2013 gadam grozījumu apstiprināšana 15 SL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/janvaris14/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Februāris
  1 DL Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014 2020 gadam izstrāde 2 DL Projekta iesnieguma Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jelgavas 1 internātpamatskolā iesniegšana 3 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 4 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 5 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 6 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2014 gadam apstiprināšana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 19 februārī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Pienākuma vērtības noteikšana 2 Projekta Veido savu dzīves ceļu iesniegums 3 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Silvijai Armanovičai 4 SL Jelgavas pilsētas domes ESF projekta Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmskolas vai skolas vecuma bērniem pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 5 Atteikums reģistrēt Genadiju Hvorovu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros Finanšu komitejas sēde 19 februārī plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Projekta iesniegums INNOSTARTUP Starts Inovācijām 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 3 Neapbūvēta zemes starpgabala Vangaļu ceļā Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana 4 Zemesgabala Skautu ielā 1A Jelgavā pirkšana 5 Apbūvēta zemesgabala Jelgavā Cukura ielā 2B privatizācijas pabeigšana 6 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2010 gada 2 decembra lēmumā Nr 15 1 Zemesgabala Langervaldes ielā 7 Jelgavā iznomāšana 7 Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu 8 FIN Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas pašvaldības policija pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana Izglītības un sporta komitejas sēde 4 februārī plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 IK Jelgavas pilsētas domes projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide ganību ielā 66 pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 2 IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 3 IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas Zinātniskā bibliotēka pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 4 IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Zemgales INFO pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 5 IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2014 gadam apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 4 februārī plkst 16 00 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas domes Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas domes Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Ekoloģisko avāriju likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 3 Jelgavas pilsētas domes Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/februaris22/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Marts
  2014 gada 27 marta saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 31 janvāra saistošajos noteikumos Nr 13 3 Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 18 martā plkst 16 00 Nr p k Lēmuma nosaukums Lēmuma teksts 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 27 marta saistošo noteikumu Nr Fizisku un juridisku personu līdzdalība ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprināšana 2 DL Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana teritorijām Cukura ielā 2B Cukura ielā 2 Cukura ielā 2A Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1 Jelgavā 3 DL Spodrības mēnesis un Meža dienas izsludināšana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 19 martā plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums Lēmuma teksts 1 DL Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2013 gada 25 jūlija lēmumā Nr 12 29 Jelgavas pilsētas domes atkarību profilakses komisijas sastāva apstiprināšana 2 DL Projekta Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darba organizācijas pilnveidošana un efektivitātes paaugstināšana iesniegums 3 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 27 marta saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007 gada 26 aprīļa saistošajos noteikumos Nr 148 par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā apstiprināšana 4 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Agnijai Plūdumai 5 DL Atteikums reģistrēt Zoju Putriņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 6 DL Projekta Tavs laiks kopā ar Ghetto Games iesniegšana Finanšu komitejas sēde 19 martā plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 27 marta saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013 gada 19 decembra saistošajos noteikumos Nr 13 57 Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā 2 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2013 gada 25 jūlija lēmumā Nr 8 13 Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikuma un komisijas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/marts22/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Aprīlis
  Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana iesniegums 7 JD Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola nolikumā 8 JD Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Jelgavas Specializētā peldēšanas skola nolikumā Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 15 aprīlī plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 24 aprīļa Saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 23 janvāra Saistošajos noteikumos Nr 14 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2014 gadam apstiprināšana 2 DL Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves Dobeles šosejā 86 Jelgavā kadastra apzīmējums 0900 021 0195 001 sakārtošana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 16 aprīlī plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 24 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 23 janvāra saistošajos noteikumos Nr 14 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2014 gadam apstiprināšana 2 DL Projekta Brīvprātīgais darbs līdzeklis iekļaujošākas sabiedrības veidošanai iesniegums 3 DL Pilnvarojums pašvaldības iestādei Jelgavas sociālo lietu pārvalde 4 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 24 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 Novembra saistošajos noteikumos Nr 12 25 Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 5 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 24 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošajos noteikumos Nr 12 27 Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā apstiprināšana 6 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 24 aprīļa saistošo noteikumu Nr Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012 gada 29 novembra saistošajos noteikumos Nr 12 26 Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 7 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Viktoram Poļšakovam 8 DL Atteikums reģistrēt Aleksandru Persikovu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 9 DL Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana pašvaldības dzīvojamai telpai

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/aprilis24/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Maijs
  izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2014 gadam grozījumu apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 20 maijā plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 2 Par teritoriju Cukura ielā 2B Cukura ielā 2 Cukura ielā 2A Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1 Jelgavā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 3 Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 4 Ēku nojaukšana Sporta ielā 2 Jelgavā 5 TA Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 6 TA Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 7 TA Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 8 TA Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 21 maijā plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Irinas Miglānes iesnieguma izskatīšana 2 DL Atteikums noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu ar Irēnu Lovecu 3 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Kristīnei Kaibei 4 DL Atteikums reģistrēt Lindu Ždanovu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros 5 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Vladimiram Murānam 6 DL Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Svetlanai Lukjanovičai 7 DL Dienesta dzīvojamās telpas izīrēšana Ilzei Liepiņai 8 SKL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Kultūra pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 9 SKL Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Ģ Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs pamatbudžeta resursu

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/maijs26/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Jūnijs
  Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 2013 2012 Kontaktinformācija Vēlēšanu komisija Pakalpojumi Pieņemšana pie amatpersonas Saistošie noteikumi Dokumenti Budžets Projekti Izsoles konkursi paziņojumi Iepirkumi Būvvalde Zemes kompensācijas fonds Vakances Privatizācija Sākums Pašvaldība Domes sēdes Komitejas 2014 Jūnijs Saistītās mājas lapas Pilsētsaimniecība Kultūra Sabiedrības integrācijas pārvalde Izglītības pārvalde Sociālo lietu pārvalde Kompetenču attīstības centrs Zemgales INFO Vēstures un mākslas muzejs Zinātniskā bibliotēka Pašvaldības policija Tūrisma centrs Sporta servisa centrs Jelgavas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/junijs21/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Jūlijs
  jūlijā plkst 14 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Projekta Energoefektivitātes pasākumi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Skautu ielā 1A iesniegums 2 Dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 60 52 Jelgavā atsavināšana 3 Atļauja spēļu zāles atvēršanai Rīgas ielā 48 Jelgavā 4 FK Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu 5 FK Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu Izglītības un sporta komitejas sēde 15 jūlijā plkst 15 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Jelgavas Ledus sporta skola direktora iecelšana amatā 2 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010 gada 28 oktobra lēmumā Nr 12 9 Jelgavas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana 3 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumos Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 15 jūlijā plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Lokālplānojuma un saistošo noteikumu Nr Teritoriju Cukura ielā 2B Cukura ielā 2 Cukura ielā 2A Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1 Jelgavā izmantošanas un apbūves noteikumi un funkcionālais zonējums apstiprināšana 2 DL Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 16 jūlijā plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Atteikums anulēt

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/julijs22/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Komitejas / 2014 / Augusts
  ielā 1A Jelgavā rekonstrukcija pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 5 IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2014 gadam grozījumu apstiprināšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 19 augustā plkst 16 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 DL Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014 gada 28 augusta saistošo noteikumu Nr Jelgavas domes 2007 gada 25 oktobra saistošo noteikumu Nr 171 Teritorijas Palīdzības ielā 12 detālplānojums Saistošā daļa atzīšana par spēku zaudējušiem apstiprināšana 2 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 3 TK Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta Lietuvas šosejas posma no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai teritorijai asfalta seguma atjaunošana pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 4 TK Jelgavas pilsētas domes klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas projekta Elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai pilsētā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam apstiprināšana 5 TK Jelgavas pilsētas domes Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Glābšanas komandas izveide plūdu situāciju novēršanai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 6 TK Jelgavas pilsētas domes Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Ekoloģisko avāriju likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 7 TK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2014 gadam grozījumu apstiprināšana Sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 20 augustā plkst 9 Nr p k Lēmuma nosaukums 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais tūrisma centrs pamatbudžeta resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014 gadam grozījumu apstiprināšana 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/komitejas/2014/augusts24/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-24