archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Marts
  detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 313 5 Kb 2 Par iekškvartāla teritorijas starp Pasta ielu Krišjāņa Barona ielu Uzvaras ielu un Dobeles ielu detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu 314 Kb 3 Spodrības mēneša un Meža dienu izsludināšana 307 5 Kb 4 Par piedalīšanos un pilnvarojumu Eiropas pilsētas mēru pakta parakstīšanā 310 5 Kb 5 Par projekta Bērnu rotaļu un sporta laukuma izveide Jelgavā iesniegšanu 313 5 Kb 6 Par Ministru kabineta noteikumu Nr 1014 no 09 12 2008 neievērošanu Netika skatīts 7 Grozījumi Jelgavas domes 20 04 2006 lēmumā Nr 6 4 Par pašvaldības iestādes Jelgavas bērnu un jauniešu centrs Junda maksas pakalpojumu apstiprināšanu 308 Kb Maksas pakalpojumi 36 5 Kb 8 Grozījumi Jelgavas domes 21 06 2007 lēmumā Nr 8 13 Par sociālo iestāžu sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu 309 Kb Maksas pakalpojumi 38 5 Kb 9 Saistošo noteikumu Nr 09 2 Grozījumi Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr 89 Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšana 308 Kb Grozījumi 338 5 Kb 10 Saistošo noteikumu Nr 09 3 Grozījumi Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr 119 Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm apstiprināšana 309 Kb Grozījumi 332 Kb 11 Gaļinas Sļozas iesnieguma izskatīšana 12 Josifa Dikuta iesnieguma izskatīšana 13 Silvijas Sunītes iesnieguma izskatīšana 14 Ingas Lindenbaumas iesnieguma izskatīšana 15 Sociālās dzīvojamās telpas apmaiņa 16 Atteikums izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Jelgavā Skolotāju ielā 1 Netika skatīts 17 Par Aijas Isačenkovas atbrīvošanu no Zemgales apgabaltiesas piesēdētājas pienākumu pildīšanas 308 5 Kb 18 Aizdevuma procentu samaksas termiņa pagarināšana biedrībai Zinātnes inovāciju un testēšanas centrs 308 5 Kb 19 Par pirmpirkuma tiesībām 20 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Almai Emīlijai Užubalis 21 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Gaidai Freimanei 22 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Aināram Tīsiņam 23 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Birutai Jansonei 24 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Veltai Ainai Štekelei Pārtraukums 25 Nekustamā īpašuma nodokļa

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/marts8/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Aprīlis
  Šauļos 312 Kb 9 Galvojums SIA Jelgavas ūdens 309 5 Kb 10 Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības 309 Kb 11 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Laimai Jumiķei 12 Vilmāra Martinsona iesnieguma izskatīšana 13 Vizmas Martinsones iesnieguma izskatīšana 14 Irinas Mihaļkevičas iesnieguma izskatīšana 15 Andra Herca iesnieguma izskatīšana 16 Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Ingrīdai Fjodorovai un Naurim Fjodorovam 17 Atteikums anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Kristīnei Fjodorovai 18 Sociālās dzīvojamās telpas statusa noteikšana pašvaldības dzīvojamai telpai Ganību ielā 58 45 Jelgavā un tās izīrēšana Nadeždai Beloborodovai 19 Anželas Janavičutes iesnieguma izskatīšana 20 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Guntai Rotbergai 21 Dienesta dzīvojamās telpas izīrēšana Egijai Kravcovai 22 Pilnvarojums pašvaldības iestādei Jelgavas sociālo lietu pārvalde 307 Kb 23 Konkursa Par tiesībām ierīkot un apsaimniekot pagaidu vasaras sezonas tirdzniecības vietas Jelgavas pilsētā izsludināšana 311 Kb 1 pielikums 572 11 Kb 2 pielikums 500 21 Kb 3 pielikums 373 68 Kb 24 Grozījumi Jelgavas domes 2008 gada 24 aprīļa lēmumā Nr 5 32 Par Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīmi un tās izvietojuma noteikšanu 309 Kb 25 Grozījums Jelgavas domes 1996 gada 24 oktobra lēmumā Nr 23 3 Par projekta Jelgavas skolēnu dome akceptēšanu 308 Kb Nolikums 55 Kb 26 Grozījums Jelgavas domes 2009 gada 5 februāra lēmumā Nr 2 3 Par Jelgavas pašvaldības darba samaksas nolikuma apstiprināšanu 309 Kb 27 Par individuālo siltummezglu ISM nodošanu dzīvokļu īpašniekiem 28 Grozījums Jelgavas domes 2005 gada 10 marta lēmumā Nr 3 33 Par konkursa Par tiesībām nomāt zemi un būvēt uz tās pastāvīgu īpašuma objektu rūpniecisko ražotni Jelgavā Viskaļu ielā 91B rezultātu apstiprināšanu un zemes gabala Viskaļu ielā 91B iznomāšanu 312 Kb 29 Grozījums Jelgavas domes 2006 gada 24 augusta lēmumā Nr 13 21 Par konkursa Par tiesībām nomāt zemi Dobeles šosejā 42A kad Nr 0900 010 0106 Jelgavā un būvēt uz tās administratīvo ēku ar darbnīcām un

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/aprilis8/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Maijs
  3 Saistošo noteikumu Nr 09 4 Grozījumi Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr 09 1 Par Jelgavas pašvaldības budžetu 2009 gadam apstiprināšana 309 Kb Grozījumi saistošajos noteikumos 332 Kb Pielikums 138 5 Kb Pielikums 43 5 Kb Pielikums 50 Kb 4 Apbalvošana ar Jelgavas pilsētas apbalvojumu Goda zīme 311 Kb 41 Kb 5 Teritorijas Rīgas ielā 48 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšana 314 5 Kb 357 Kb 6 Teritorijas Meldru ceļā 2 detālplānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai 313 5 Kb 7 Teritorijas Rogu ceļā 13C detālplānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai 314 Kb 8 Teritorijas starp Zemgales prospektu Sporta ielu un Dzelzceļu detālplānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai 310 5 Kb 9 Projekta Jelgavas pilsētas ūdenssaimniecības attīstība II kārta tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošana 314 Kb 314 Kb 10 Projekta Pieredzes apmaiņa par inovatīvām pieejām karjeras attīstības veicināšanai pieteikums 313 Kb 11 Projekta Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža Brieža ielā 23A renovācija iesniegšana 310 Kb 12 Projekta Jelgavas pilsētas speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana iesniegšana 309 5 Kb 13 Ingas Mikitas iesnieguma izskatīšana 14 Jāņa Cīča iesnieguma izskatīšana 15 Ivandas Dombrovskas iesnieguma izskatīšana 16 Ritas Ābeles iesnieguma izskatīšana 17 Nekustamā īpašuma Jelgavā Loka maģistrālē 13 8 dāvinājuma pieņemšana 18 Nodokļa parāda dzēšana A S Jelgavas konservu fabrika 308 Kb 19 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Skaidrītei Jansonei Ansonei 20 Atteikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Aivaram Taubergam 21 Grozījums Jelgavas domes 2007 gada 22 februāra lēmumā Nr 3 33 Par Jelgavas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs nolikuma jaunās redakcijas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu 317 5 Kb 22 Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības 23 Saistošo noteikumu Nr 09 6 Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apstiprināšana 311 Kb Saistošie noteikumi 392 Kb 24 Par SIA Fortum Jelgava biokurināmā koģenerācijas stacijas būvniecības Rūpniecības ielā 73 Jelgavā ieceres atbalstīšanu 308

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/maijs8/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Jūnijs
  domes sēde Numurs Lēmuma teksts Pielikumi 1 Par Jelgavas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka iecelšanu amatā 306 5 Kb 2 Teritorijas 3 līnijā 2A detālplānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai 313 5 Kb 3 Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana ar Ēriku Ivanovu 4 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Siandai Jezdovskai 5 Silvas Pikeļevas iesnieguma izskatīšana 6 Gaļinas Borisovas iesnieguma izskatīšana 7 Politiski represētās personas statusa piešķiršana Ilmāram Ciemiņam 8 Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības 9 Nekustamā īpašuma Garozas ielā 31 Jelgavā pārņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 316 5 Kb 10 Dzīvokļa īpašuma maiņa 11 Apbūvēta zemesgabala Dambja ielā 16 Jelgavā atsavināšana 316 Kb 12 Nekustamā īpašuma Puķu ielā 20A Jelgavā 812 2800 domājamo daļu izsoles noteikumu apstiprināšana 310 Kb Izsoles noteikumi 64 5 Kb Robežu plāns 36 82 Kb 13 Apbūvēta zemesgabala Aviācijas ielā 32 Jelgavā nodošana īpašumā SIA INTRANSSERVISS 311 Kb 14 Dzīvojamās mājas Kr Barona ielā 46 Jelgavā un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošana apsaimniekošanā 15 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Imantam Kaktavičam 16 Grozījums Jelgavas domes 2009 gada 2 februāra lēmumā nr 2 7 Par Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Kultūra publisko pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 313 Kb 17 Vēja ģeneratora būvniecība 5 līnijā 3b Jelgavā 310 Kb 18 Atļauja SIA Fortum

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/junijs7/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Jūlijs
  5 Līdzfinansējuma piešķiršana projektam Veselības universitāte senioriem 311 5 Kb 2009 gada 30 jūlija Jelgavas pilsētas domes sēde Numurs Lēmuma teksts Pielikumi 1 Saistošo noteikumu Nr 09 7 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr 09 01 Par Jelgavas pašvaldības budžetu 2009 gadam apstiprināšana 313 5 Kb Saistošie noteikumi 333 Kb Budžeta grozījumi 170 5 Kb 2 Par saistošo noteikumu Nr 09 8 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr 89 Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi apstiprināšanu 310 Kb 3 Mēnešbiļetes cenas un braukšanas maksas atvieglojuma noteikšana Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos 310 Kb 4 Grozījums Dzīvokļu komisijas nolikumā un Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana 311 Kb 5 Grozījumi Satiksmes drošības komisijas nolikumā un komisijas sastāva apstiprināšana 319 5 Kb 6 Par Jelgavas pilsētas Zemes komisijas sastāva apstiprināšanu 308 Kb 7 Grozījumi Jelgavas domes Zemes nomas komisijas nolikumā un Zemes nomas komisijas sastāva apstiprināšana 314 Kb 8 Grozījums Jelgavas Domes 2009 gada 28 aprīļa lēmumā Nr 5 35 Inženiertehnisko tīklu iegūšana īpašumā 307 Kb 9 Grozījums Jelgavas Domes 2008 gada 24 janvāra lēmumā Nr 1 22 Par nekustamā īpašuma Vēja ceļā 1 Jelgavā pirkšanu 311 5 Kb 10 Nekustamā īpašuma izbūvētā ceļa un inženierkomunikāciju Jelgavā Kūliņu ceļā 2G Kūliņu ceļā 2 I dāvinājuma pieņemšana 310 Kb 11 Dzīvojamās mājas Zemgales prospektā 1 Jelgavā nodošana pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 12 Dzīvojamās mājas Robežu ielā 38 Jelgavā nodošana pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 13 Dzīvojamās mājas Zirgu ielā 8 Jelgavā nodošana pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 14 Dzīvojamās mājas 6 līnijā 71 Jelgavā nodošana pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 15 Dzīvojamās mājas Kalnciema ceļā 97 Jelgavā nodošana pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 16 Dzīvojamās mājas Māras ielā 1 Jelgavā nodošana pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 17 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Silvijai Sunītei 18 Aleksandra Kiseļova iesnieguma izskatīšana 19 Mārītes Rešetilo iesnieguma izskatīšana 20 Jeļenas Igoņinas iesnieguma izskatīšana 21 Sigitas Lieljukses iesnieguma izskatīšana 22 Betijas Petrauskaites iesnieguma

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/julijs6/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Augusts
  noteikšana 308 5 Kb 4 Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jelgavā Lediņu ceļā Nr 43 2009 gada 27 augusta Jelgavas pilsētas domes sēde Nr Lēmuma teksts 1 Domes priekšsēdētāja amatalgas noteikšana 309 Kb 2 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2009 gada 30 jūlija lēmumā Nr 10 3 Mēnešbiļetes cenas un braukšanas maksas atvieglojuma noteikšana Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos 309 5 Kb 3 Pašvaldības iestādes Bērnu un jauniešu centrs JUNDA direktores atbrīvošana no ieņemamā amata 309 5 Kb 4 Projekta iesniegums Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Amatu vidusskolā 311 Kb 5 Grozījums Jelgavas domes 2008 gada 19 jūnija lēmumā Nr 8 16 Par pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu 317 5 Kb 6 Noteikumu Valsts budžeta mērķdotāciju sadales kārtība Jelgavas pilsētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai apstiprināšana Lēmums 310 5 Kb Noteikumi 45 Kb 7 Grozījums Jelgavas domes 2000 gada 29 jūnija lēmumā Nr 15 1 Par Kultūras iestāžu centralizētās grāmatvedības izveidi 309 Kb 8 Grozījumi Jelgavas domes 2003 gada 21 augusta lēmumā Nr 12 4 Par pašvaldības iestādes Kultūras iestāžu centralizētā grāmatvedība nolikuma apstiprināšanu Lēmums 309 5 Kb Grozījumi 31 Kb 9 Aināra Tanča iesnieguma izskatīšana 10 Teritorijas Meldru ceļā 2 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšana Lēmums 310 5 Kb Detālplānojums 345 5 Kb 11 Nekustamā īpašuma Mātera ielā 46 Jelgavā 174 1223 domājamo daļu privatizācijas projekta un izsoles noteikumu sagatavošana 310 Kb 12 Grozījums Jelgavas domes 2005 gada 22 septembra lēmumā Nr 12 19 Par nekustamā īpašuma Loka maģistrālē 2 privatizācijas projekta apstiprināšanu 311 Kb 13 Grozījums Jelgavas domes 2008 gada 24 jūlija lēmumā Nr 10 31 Par nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 4 Jelgavā 4720 47920 domājamo daļu neapdzīvojamo telpu adrese Pērnavas iela 4K kadastra Nr 09009028272 privatizācijas projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu 312 Kb 14 Grozījums Jelgavas domes sporta komisijas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/augusts7/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Septembris
  reģionālā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidācija 308 5 Kb 4 Pašvaldības aģentūras Zemgales EKO likvidācija un SIA Zemgales EKO dibināšana Lēmums 320 5 Kb Statūti 45 Kb 5 Saistošo noteikumu Nr 09 12 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr 08 28 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas apstiprināšana Lēmums 315 Kb Saistošie noteikumi 406 Kb 6 Grozījumi Jelgavas domes 2008 gada 19 jūnija lēmumā Nr 8 16 Par pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu 353 Kb 7 SIA Namu Fonds iesnieguma izskatīšana 8 Valentīnas Rožkovas iesnieguma izskatīšana 9 Grozījumi Jelgavas domes 2005 gada 24 novembra lēmumā Nr 15 28 Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās telpās 311 Kb 10 Grozījumi Jelgavas domes 2008 gada 19 jūnija lēmumā Nr 8 22 Par pilnvarojumu izlīgumu un dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanai 309 Kb 11 Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jelgavā Līduma ielā Nr 16 12 Nekustamā īpašuma atsavināšana ieguldot SIA ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS pamatkapitālā 311 5 Kb 13 Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 38 Jelgavā nodošana pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 14 Nekustamā īpašuma Dambja ielā 12 Jelgavā nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā 310 Kb 15 Neapbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 15A atsavināšana 16 Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 87C Jelgavā atsavināšana 17 Neapbūvēta zemesgabala Meiju ceļā 69C Jelgavā atsavināšana 18 Grozījums Jelgavas domes 2008 gada 24 aprīļa lēmumā Nr 5 15 Par nodibinājuma Fonds Atbalsts kultūrai Jelgavā valdes apstiprināšanu 308 Kb 19 Grozījumi Jelgavas domes Vides komisijas nolikumā un komisijas sastāva apstiprināšana 315 5 Kb 20 Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisijas ievēlēšana 310 Kb 21 Grozījumi Jelgavas domes Politiski represētās personas statusa noteikšanas komisijas nolikumā un komisijas sastāva apstiprināšana 314 Kb 22 Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas nolikumā un komisijas sastāva apstiprināšana 317 5 Kb

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/septembris9/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Oktobris
  331 5 Kb Pielikumi 133 5 Kb 2 Pašvaldības iestādes Bērnu un jauniešu centrs Junda direktora iecelšana amatā 309 Kb 3 Teritorijas Rogu ceļā 13C detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšana Lēmums 345 5 Kb Saistošie noteikumi 334 Kb 4 Starpgabala statusa noteikšana atsevišķām zemes vienībām 311 5 Kb 5 Atkarības vielu profilakses programmas realizācijas un koordinācijas darba grupas sastāva apstiprināšana 313 5 Kb 6 Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšana un domes lēmumu atzīšana par spēku zaudējušiem Lēmums 314 5 Kb Nolikums 345 Kb 7 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2009 gada 30 jūlija lēmumā Nr 10 6 Par Jelgavas pilsētas zemes komisijas sastāva apstiprināšanu 307 5 Kb 8 Grozījums Jelgavas domes 2007 gada 28 decembra lēmumā Nr 17 21 Par Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras JPPA Pilsētsaimniecība maksas pakalpojumiem Lēmums 309 5 Kb Pielikums 127 5 Kb 9 Grozījumi Jelgavas domes 2007 gada 21 jūnija lēmumā Nr 8 13 Par sociālo iestāžu sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu Lēmums 310 5 Kb Pielikums 59 5 Kb 10 Sofijas Jezdovskas iesnieguma izskatīšana 11 Brigitas Jezdovskas iesnieguma izskatīšana 12 Dienesta dzīvojamās telpas izīrēšana Aleksandram Smirnovam 13 Dienesta dzīvojamās telpas izīrēšana Sanitai Sockai 14 Sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana Mairitai Ančevskai 15 Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jelgavā Lediņu ceļā Nr 63 16 Alvīnas Ancēvičas iesnieguma izskatīšana 17 Alda Masteiko iesnieguma izskatīšana 18 Māra Masteiko iesnieguma izskatīšana 19 Nekustamā īpašuma Mātera ielā 46 Jelgavā 174 1223 domājamo daļu privatizācijas projekta un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums 312 Kb 1 pielikums 32 Kb 2 pielikums 63 5 Kb 20 Nekustamā īpašuma Puķu ielā 20A Jelgavā 812 2800 domājamo daļu izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums 309 5 Kb Pielikums 63 5 Kb 21 Apbūvēta zemesgabala Tērvetes ielā 263B Jelgavā nomaksas pirkuma līguma atcelšanu 314 Kb 22 Apbūvēta zemesgabala Svētes ielā 24A Jelgavā domājamo

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/oktobris7/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-22