archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » J » JELGAVA.LV

Total: 1097

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2010. gads / Jūlijs
  novietnēs Jelgavas pilsētā apstiprināšana Lēmuma teksts 307 5 Kb Saistošie noteikumi 621 Kb 6 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010 gada 22 jūlija saistošo noteikumu Nr 10 12 Tirdzniecība publiskās vietās Jelgavas pilsētā apstiprināšana Lēmuma teksts 307 5 Kb Saistošie noteikumi 375 Kb 7 Projekta Atbalsts kopienu centriem iesniegums Lēmuma teksts 310 5 Kb 8 Projekta iesniegums Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas Amatu vidusskolā Lēmuma teksts 311 5 Kb Papildus informācija 35 5 Kb 9 Projekta iesniegums Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Lēmuma teksts 311 Kb Papildus informācija 33 5 Kb 10 Projekta iesniegums Gājēju tuneļa izbūve pie Jelgavas dzelzceļa stacijas Lēmuma teksts 311 Kb Papildus informācija 31 5 Kb 11 Zemesgabala Kūliņu ceļā 4 Jelgavā detālplānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai Lēmuma teksts 310 Kb 12 Bērnu likumpārkāpumu profilakses darba organizēšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā Lēmuma teksts 309 5 Kb 13 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde nolikumā Lēmuma teksts 310 Kb Iestādes nolikums 62 5 Kb 14 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs nolikumā Lēmuma teksts 308 Kb Pielikums 34 Kb 15 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2009 gada 22 oktobra lēmumā Nr 15 5 Atkarības vielu profilakses programmas realizācijas un koordinācijas darba grupas sastāva apstiprināšana Lēmuma teksts 308 Kb 16 Grozījumi Jelgavas domes 2004 gada 21 oktobra lēmumā Nr 14 31 Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas izveidošanu Lēmuma teksts 309 5 Kb 17 Grozījums Jelgavas domes 2008 gada 19 jūnija lēmumā Nr 8 22 Par pilnvarojumu izlīgumu un dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanai Lēmuma teksts 307 Kb 18 Nekustamā īpašuma Jāņa Asara ielā 3 7 Jelgavā dāvinājuma pieņemšana un pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Andrim Stepem 19 Dienesta dzīvojamās telpas apmaiņa Margitai Jirgensonei 20 Ligitas Sunītes iesnieguma izskatīšana 21 Tatjanas Heidemanes iesnieguma izskatīšana 22 Bezcerīgā debitora parāda izslēgšana no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2010--gads1/julijs8/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2010. gads / Augusts
  Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2010 gada 28 janāva lēmuma Nr 1 4 Instrukcijas Valsts budžeta mērķdotāciju sadales kārtība Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai apstiprināšana Lēmuma teksts 325 Kb 10 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 25 02 2010 lēmumā Nr 4 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmuma teksts 329 5 Kb Pielikums 49 5 Kb 11 Projekta iesniegums Sociālās korekcijas programma bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā Lēmuma teksts 323 5 Kb 12 Projekta iesniegums Preventīvais darbs vardarbības mazināšanai un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem Jelgavas pilsētā Lēmuma teksts 324 Kb 13 Projekta iesniegums Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Lēmuma teksts 324 Kb 14 Projekta iesniegums Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās Lēmuma teksts 325 Kb 15 Vijas Rodionovas iesnieguma izskatīšana 16 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Pēterim Belinskim 17 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Ojāram Evertam 18 Atteikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Maigai Dorofejevai 19 Atteikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Valentīnai Greidānei 20 Detālplānojuma un saistošo noteikumu Nr 10 13 Detālplānojums zemesgabalam Kļavu ceļā 10 Jelgavā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināšana Lēmuma teksts 323 5 Kb Saistošie noteikumi 347 Kb 21 Detālplānojuma un saistošo noteikumu Nr 10 14 Detālplānojums iekškvartāla teritorijai starp Pasta ielu Krišjāņa Barona ielu Uzvaras ielu un Dobeles ielu Jelgavā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināšana Lēmuma teksts 324 Kb Saistošie noteikumi 334 Kb 22 Pilnvarojums zemes vienību apvienošanai Lēmuma teksts 320 Kb 23 Pilnvarojums pašvaldības mantas iznomāšanai Lēmuma teksts 325 Kb 24 Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jelgavā Vangaļu ceļā Nr 12 I 25 Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2010--gads1/augusts9/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2010. gads / Septembris
  septembra saistošo noteikumu Nr 10 15 Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi apstiprināšana Lēmuma teksts 309 Kb Saistošie noteikumi 337 5 Kb 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010 gada 23 septembra saistošo noteikumu Nr 10 16 Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā apstiprināšana Lēmuma teksts 308 Kb Saistošie noteikumi 377 Kb 3 Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšana Lēmuma teksts 314 5 Kb Pielikums 344 5 Kb 4 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2009 gada 17 decembra lēmumā Nr 18 2 Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšana Lēmuma teksts 309 Kb 5 Grozījumi Jelgavas domes 2007 gada 21 jūnija lēmumā Nr 8 13 Par sociālo iestāžu sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu Lēmuma teksts 310 Kb Pielikums 36 Kb 6 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Kristīnai Aleksandrai 7 Ivana Grahoļska iesnieguma izskatīšana 8 Lidijas Lejas iesnieguma izskatīšana 9 Innas Rudiņecas iesnieguma izskatīšana 10 Ritas Leimanes iesnieguma izskatīšana 11 Andas Kaires iesnieguma izskatīšana 12 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Lili Vītoliņai 13 Atteikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Marijai Bērstiņai 14 Atteikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Uldim Neibergam 15 Apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 16 H un ēkas Raiņa ielā 16B Jelgavā privatizācija Lēmuma teksts 329 5 Kb 16 Apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 16G Jelgavā atsavināšana 17 Neapbūvēta zemesgabala Pērnavas ielā 24A Jelgavā atsavināšana Lēmuma teksts 326 5 Kb Pielikums 63 Kb 18 Neapbūvēta zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 22A Jelgavā atsavināšana Lēmuma teksts 322 5 Kb 19 Nekustamā īpašuma Mātera ielā 46 Jelgavā 174 1223 domājamo daļu privatizācijas pabeigšana Lēmuma teksts 315 5 Kb 20 Dzīvojamās mājas Pļavu ielā 12 Jelgavā nodošana pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 21 Zemesgabalu noma Tērvetes ielā 65A Jelgavā un Rūpniecības ielā 71A Jelgavā Lēmuma teksts 318 5 Kb 22 Par apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu parādu apmaksu Jelgavas pilsētas domei

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2010--gads1/septembris10/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2010. gads / Oktobris
  2 Pasažieru pārvadājumi Jelgavas pilsētā 2010 gada 18 novembrī Lēmuma teksts 309 Kb 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieku mēnešalgu maksimālā apmēra apstiprināšana atbilstoši amatu klasifikatoram Lēmuma teksts 308 Kb Pielikums 39 5 Kb 4 Jelgavas pilsētas interešu izglītības pedagogu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas bērnu un jauniešu centrs Junda administrācijas mēneša darba algas likmes no 01 09 2010 līdz 31 12 2010 apstiprināšana Lēmuma teksts 309 5 Kb 1 pielikums 33 Kb 2 pielikums 27 Kb 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas Amatu vidusskola pedagoģisko darbinieku mēneša darba algas likmes no 01 09 2010 līdz 31 12 2010 apstiprināšana Lēmuma teksts 310 Kb 1 pielikums 31 5 Kb 2 pielikums 29 Kb 6 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010 gada 28 janvāra lēmumā Nr 1 4 Instrukcijas Valsts budžeta mērķdotāciju sadales kārtība Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai apstiprināšana Lēmuma teksts 313 5 Kb 1 pielikums 34 Kb 2 pielikums 29 Kb 7 Projekta Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana iesnieguma iesniegšana Lēmuma teksts 317 Kb 8 Pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais tūrisma centrs maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmuma teksts 308 Kb Pielikums 44 Kb 9 Grozījumi Jelgavas domes 2009 gada 22 janvāra lēmumā Nr 1 19 Par Jelgavas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs maksas pakalpojumu jaunās redakcijas apstiprināšanu Lēmuma teksts 312 5 Kb Pielikums 60 Kb 10 Atteikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Olgai Zemzarei 11 Atteikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Imantam Gēliņam 12 Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo SIA Datorcentrs kapitāla daļu pārdošanas nosacījumi Lēmuma teksts 310 Kb 13 Nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 159 D Jelgavā atsavināšana Lēmuma teksts 309 5 Kb 14 Piekrišana SIA Zemgales Olimpiskais centrs nekustamo īpašumu ieķīlāšanai Lēmuma teksts 309 5 Kb 15 Piekrišana SIA Jelgavas ūdens iegādāties nekustamos

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2010--gads1/oktobris8/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2010. gads / Novembris
  Deputāta Anatolija Ļitvinova ievēlēšana Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sastāvā Lēmuma teksts 308 5 Kb 3 Par Jelgavas Sv Trīsvienības baznīcas zvanu torņa apmeklējumu bez maksas 2010 gada 18 novembrī Lēmuma teksts 308 Kb 4 Par Ģ Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja apmeklējumu bez maksas 2010 gada 18 novembrī Lēmuma teksts 308 Kb Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 2010 gada 25 novembrī Nr p k Lēmuma teksts 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010 gada 25 novembra saistošo noteikumu Nr 10 18 Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Pilsētsaimniecība maksas pakalpojumi apstiprināšana Lēmuma teksts 316 5 Kb Saistošie noteikumi 478 5 Kb 2 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010 gada 25 novembra saistošo noteikumu Nr 10 19 Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Zemgales INFO maksas pakalpojumi apstiprināšana Lēmuma teksts 310 5 Kb Saistošie noteikumi 379 Kb 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010 gada 25 novembra saistošo noteikumu Nr 10 20 Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Kultūra maksas pakalpojumi apstiprināšana Lēmuma teksts 311 Kb Saistošie noteikumi 559 Kb 4 Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010 2020 gadam apstiprināšana Lēmuma teksts 308 Kb Rīcības plāns 1 93 Mb 5 Projekta pieteikums Centrālbaltijas velotīkls Lēmuma teksts 312 Kb 6 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu grozījumu apstiprināšana Lēmuma teksts 323 5 Kb 7 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010 gada 25 februāra lēmumā Nr 4 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmuma teksts 307 5 Kb 8 Dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana Aļonai Fomenko 9 Agra Švarcbaha iesnieguma izskatīšana 10 Jelgavas pilsētas domes 2009 gada 26 novembra lēmumu Nr 17 16 Pašvaldības īpašumā esošo nedzīvojamo telpu un ēku iznomāšanas kārtība atzīšana par spēku zaudējušu Lēmuma teksts 307 5 Kb 11 Jelgavas pilsētas domes 2009 gada 26 novembra lēmumu Nr 17 15 Nedzīvojamo telpu minimālās nomas maksas noteikšana atzīšana par spēku zaudējušu Lēmuma teksts

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2010--gads1/novembris9/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2010. gads / Decembris
  pilsētas domes kārtējā sēde 2010 gada 16 decembrī Nr p k Lēmuma teksts 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010 gada 16 decembra saistošo noteikumu Nr 10 21 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010 gada 11 februāra saistošajos noteikumos Nr 10 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2010 gadam apstiprināšana Lēmuma teksts 309 Kb Saistošie noteikumi 313 5 Kb Saistošo noteikumu pielikums 167 5 Kb 2 Jelgavas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšana Lēmuma teksts 311 5 Kb 3 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010 gada 23 septembra lēmumā Nr 11 3 Jelgavas pilsētas domes administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšana Lēmuma teksts 315 5 Kb 4 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņu noteikšana Lēmuma teksts 310 5 Kb 5 Pašvaldības mantas pārņemšana un nodošana apsaimniekošanā Lēmuma teksts 310 Kb 1 pielikums 65 5 Kb 2 pielikums 38 Kb 6 Apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 16H un ēkas Raiņa ielā 16B Jelgavā privatizācijas projekta apstiprināšana Lēmuma teksts 317 Kb 7 Dzīvojamās mājas Jelgavā Zvejnieku ielā 3 nodošana pārvaldīšanā Lēmuma teksts 309 5 Kb 8 Atteikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Annai Nikolajevai 9 Bezcerīgo debitoru parādu izslēgšana no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas Izglītības pārvalde bilances Lēmuma teksts 322 5 Kb 10

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2010--gads1/decembris13/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Janvāris
  aizsargdambja posmā dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai atjaunošana iesniegšanu 4 Par projekta Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve izglītības veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai iesniegšanu 5 Par projekta Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā iesniegšanu 6 Par projekta Jelgavas 4 vidusskolas piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem pieteikumu 7 Grozījums Jelgavas domes 23 10 2008 lēmumā nr 15 3 Par pašvaldības iestādes Jelgavas Ledus sporta skola maksas pakalpojumu apstiprināšanu 308 5 Kb 8 Grozījumi Jelgavas domes 24 01 2008 lēmumā nr 1 11 Par Jelgavas pašvaldības iestādes Sporta servisa centrs maksas pakalpojumu jaunās redakcijas apstiprināšanu 352 Kb 9 Grozījumi pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas nakts patversme nolikumā 307 Kb Grozījumi nolikumā 42 Kb 10 Par atbrīvošanu no Jelgavas tiesas piesēdētāju pienākumu pildīšanas 308 5 Kb 11 Par nekustamā īpašuma Jelgavā Pulkveža Brieža ielā 27 8 dāvinājuma pieņemšanu 311 Kb 12 Par Madaras Forstmanes iesnieguma izskatīšanu 13 Par Jura Ivanova iesnieguma izskatīšanu 14 Par Jelgavas pašvaldībai piederošo iekškvartālu inženiertehnisko tīklu ieguldīšanu SIA Jelgavas ūdens pamatkapitālā 311 Kb Pielikumi 54 5 Kb 15 Par nekustamā īpašuma Mātera ielā 35A Jelgavā izsoles noteikumu apstiprināšanu 311 Kb 16 Par nekustamā īpašuma Puķu ielā 20A Jelgavā 812 2800 domājamo daļu privatizācijas projektu 310 5 Kb 17 Par apbūvēta

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/janvaris8/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jelgava - pilsēta izaugsmei! / Pašvaldība / Domes sēdes / Domes lēmumu arhīvs / 2009. gads / Februāris
  335 5 Kb 2 Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām 2009 gadā 312 5 Kb 3 Par Jelgavas pašvaldības darba samaksas nolikuma apstiprināšanu 308 5 Kb Nolikums 345 Kb 4 Par noteikumu Par pašvaldības līdzfinansējumu Jelgavas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu 346 5 Kb 5 Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanu Jelgavas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 314 5 Kb 6 Par projekta Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā iesniegšanu 316 5 Kb 7 Par Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras Kultūra publisko pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 309 5 Kb Izcenojumi 136 Kb 8 Informācija 2009 gada 19 februāra Jelgavas domes sēde Numurs Lēmuma teksts Pielikumi 1 Par teritorijas 4 līnijā 59A detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 313 Kb 2 Par teritorijas Kļavu ceļā 10 detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 313 5 Kb 3 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Skaidrītei Bukovskai 4 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Inesei Krasmanei 5 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Romānam Vertinskim 6 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Vasilijam Koļesņikam 7 Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Romualdam Zinovičam 8 Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Jurim Alksnim 9 Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Mirdzai Ostrovskai 10 Grozījums Administratīvās komisijas nolikumā 309 Kb 11 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu no pašvaldības iestādes Jelgavas pašvaldības policija bilances 12 Par Jelgavas domes 21 12 2006 lēmuma Nr 20 4 Par nolikuma Par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites novērtēšanas un norakstīšanas kārtību apstiprināšanu atzīšanu par spēku zaudējušu 308 5 Kb 13 Par Jelgavas domes 19 06 2008 lēmuma Nr 8 17 Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa saskaņošanu atzīšanu par spēku zaudējušu 313 Kb 14 Par pirmpirkuma tiesībām 15 Par dzīvojamās mājas Cukura ielā 20 1 Jelgavā un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošanu apsaimniekošanā 16 Par nekustamā īpašuma Puķu ielā 20A Jelgavā 812 2800 domājamo daļu privatizācijas projekta

  Original URL path: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/domes-sedes/domes-lemumu-arhivs/2009--gads0/februaris7/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-22