archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » E » EEN.LV

Total: 1495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Ietekmē ES likumdošanu | Enterprise Europe Network Latvia
    problēmas kad esošās nacionālās prasības aizkavē uzņēmuma veiksmīgu darbību iekšējā tirgū Kā tas notiek Ja uzņēmums ir novērojis problēmu vai ir radušās grūtības saistībā ar esošās ES likumdošanas piemērošanu tas griežas Eiropas Biznesa atbalsta tīklā Uzņēmums aizpilda anketu skat pielikumā Tās aizpildīšana aizņems ne ilgāk par 5 10 minūtēm Balstoties uz šo anketu EEN Latvija ar jums tālāk sazināsies lai noprecizētu problēmu Pēc tam Eiropas Biznesa atbalsta tīkls to ievada Eiropas Komisijas MVU Atgriezeniskā mehānisma datubāzē SME Feedback Database Ik pēc 6 mēnešiem EK Uzņēmumu ģenerāldirektorāts tos izskata un nosūta attiecīgajiem dienestiem kuri savukārt tos izskata un dod atgriezenisko ziņojumu kopumā t i nevis par konkrēto gadījumu bet par atbilstošo jomu Tāpat šo informāciju EK regulāri apkopos izskatīs un izmantos dažādos vaidos piem uzsāks konsultāciju procesu ar iesaistītajām pusēm un citiem interesentiem izpētīs kādā veidā attiecīgā likumdošana tiek piemērota visās ES valstīs MVU Atgriezeniskā saite anketa doc 2 Tiešsaistes konsultāciju mehānisms on line režīmā on line consultations Mērķis saņemt atsauksmes vērtējumus un apsvērumus par topošajiem ES politikas dokumentiem un tiesību aktu projektiem Kā tas notiek Jebkurš interesents iedzīvotāji patērētāji un uzņēmēji ieiet IPM mājas lapā http ec europa eu yourvoice consultations index en htm un tiešsaistē aizpilda veidlapu angļu valodā Tiesību akts vai politikas dokuments par kuru ir izsludināta konsultācija tiek detalizēti aprakstīts norādot apsvērumus tā izstrādei kā šis dokuments varētu izskatīties un vēloties saņemt priekšlikumus par ierosināto projektu Katrai konsultācijai ir atvēlēts noteikts laiks 1 2 mēneši no konsultācijas uzsākšanas brīža kā arī norādīts kurus no interesentiem EK vēlas nokonsultēt Iespējas Viedokļus un atgriezenisko saiti no kādas nozares MVU par topošajām likumdošanas aktivitātēm ir iespējams arī iesniegt apvienojoties un noorganizējot t s biznesa paneli vienas nozares uzņēmēju grupu kurš identificē izdiskutē attiecīgo likumdošanas aktu un iesniedz savu viedokli Ja uzņēmējiem ir interese Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā iespēju noorganizēt šādu biznesa paneli Konsultāciju tematika 2010 gadā ir veiktas konsultācijas par darba laika direktīvas izmaiņām grāmatvedības prasību vienkāršošanu mazajiem uzņēmumiem par tirdzniecības strīdiem un pārrobežu parādu atgūšanai vienoto eiro maksājumu telpu un citiem administratīvā sloga samazināšanas jautājumiem Sīkāka informācija http ec europa eu yourvoice ebtp index lv htm vai http www em gov lv em 2nd cat 30208 EBTP nacionālais koordinators Ilze Lore LR Ekonomikas ministrija Uzņēmējdarbības ārvalstu investīciju piesaistes un eksporta nodaļa Tālr 67013099 e pasts Ilze Lore em gov lv Eiropas Biznesa testa paneļa buklets pdf 3 SOLVIT tiešsaistes problēmu risināšanas tīkls kā alternatīva strīdu risināšanai tiesā Mēķis palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmējiem risināt problēmas kas tiem rodas citu ES dalībvalstu arī Norvēģijas Lihtenšteinas Islandes valsts iestādēm nepareizi piemērojot ar ES iekšējo tirgu saistītus tiesību aktus Kā tas notiek Kad Jūs iesniedzat prasību SOLVIT vietējais SOLVIT koordinācijas centrs no sākuma pārbaudīs datus Jūsu aizpildītajā sūdzību veidlapā lai pārliecinātos ka tā tik tiešām attiecas uz nepareizu ES iekšējā tirgus noteikumu piemērošanu un ka ir sniegta visa vajadzīgā informācija Tad Jūsu prasība tiks ievadīta tiešsaistes datu bāzes sistēmā un tā automātiski tiks pārsūtīta uz SOLVIT koordinācijas centru tajā dalībvalstī kur ir radusies problēma Plānotais termiņš problēmas atrisināšanai ir 10 nedēļas Abi

    Original URL path: http://www.een.lv/pakalpojumi/es-likumdosana/ietekme-es-likumdosanu?mini=calendar%2F2016-03 (2016-02-17)
    Open archived version from archive


  • ES likumdošana
    tai ir tiesības pieņemt tiesību aktus Blakus muitas lietu lauksaimniecības konkurences patērētāju tiesību aizsardzības valsts atbalsta un nodokļu nozarēm Līgums paredz ES institūcijām tiesības iepriekš minētā subsidiaritātes principa robežās veikt pasākumus arī sabiedrības veselības izglītības kultūras u c jomās Līgums nosaka tikai vispārīgas politiku vadlīnijas un detalizētāks regulējums ir noteikts t s ES sekundārajos atvasinātajos tiesību aktos regulās direktīvās un lēmumos Saskaņā ar augstāk minēto Eiropas Kopienu likumdošana iedalās primārajā un sekundārajā likumdošanā Primārā likumdošana primary legislation sastāv no dibināšanas līgumiem līgumiem kas papildina šos līgumus un dokumentiem kas attiecas uz jaunu dalībvalstu uzņemšanu Sekundārā likumdošana secondary legislation ir Eiropas Savienības institūciju izdoti oficiāli dokumenti regulas regulations izdod Padome vai Padome kopā ar Eiropas Parlamentu Komisija kā arī Eiropas Centrālā banka Regulas ir vispārpiemērojamas uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs Tiešā piemērojamība nozīmē to ka regulas stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc to publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī vienlaicīgi visās ES dalībvalstīs ja vien regulā nav noteikts cits spēkā stāšanās datums Regulu normas ir saistošas ne tikai dalībvalstīm bet var uzlikt saistības arī fiziskajām un juridiskajām personām Lai novērstu tiesību normu dublēšanos un regulu nevienmērīgu piemērošanu visā ES teritorijā ES dalībvalstis nav tiesīgas iestrādāt regulu normas nacionālajā likumdošanā

    Original URL path: http://www.een.lv/print/pakalpojumi/es-likumdosana?mini=calendar%2F2016-01 (2016-02-17)
    Open archived version from archive

  • ES likumdošana | Enterprise Europe Network Latvia
    darbības mērķus un tos var vieglāk sasniegt Kopienas līmenī subsidiaritātes princips Līgums norāda Eiropas Kopienas kompetences jomas kurās tai ir tiesības pieņemt tiesību aktus Blakus muitas lietu lauksaimniecības konkurences patērētāju tiesību aizsardzības valsts atbalsta un nodokļu nozarēm Līgums paredz ES institūcijām tiesības iepriekš minētā subsidiaritātes principa robežās veikt pasākumus arī sabiedrības veselības izglītības kultūras u c jomās Līgums nosaka tikai vispārīgas politiku vadlīnijas un detalizētāks regulējums ir noteikts t s ES sekundārajos atvasinātajos tiesību aktos regulās direktīvās un lēmumos Saskaņā ar augstāk minēto Eiropas Kopienu likumdošana iedalās primārajā un sekundārajā likumdošanā Primārā likumdošana primary legislation sastāv no dibināšanas līgumiem līgumiem kas papildina šos līgumus un dokumentiem kas attiecas uz jaunu dalībvalstu uzņemšanu Sekundārā likumdošana secondary legislation ir Eiropas Savienības institūciju izdoti oficiāli dokumenti regulas regulations izdod Padome vai Padome kopā ar Eiropas Parlamentu Komisija kā arī Eiropas Centrālā banka Regulas ir vispārpiemērojamas uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs Tiešā piemērojamība nozīmē to ka regulas stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc to publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī vienlaicīgi visās ES dalībvalstīs ja vien regulā nav noteikts cits spēkā stāšanās datums Regulu normas ir saistošas ne tikai dalībvalstīm bet var uzlikt saistības arī fiziskajām un juridiskajām personām Lai novērstu tiesību normu dublēšanos un regulu nevienmērīgu piemērošanu visā ES teritorijā ES dalībvalstis nav tiesīgas iestrādāt regulu normas nacionālajā likumdošanā tomēr likumi vai Ministru kabineta noteikumi var paredzēt mehānismu regulas piemērošanai Latvijā direktīvas directives Atšķirībā no regulām direktīvas nav tieši piemērojamas dalībvalstīs un saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu uzliek saistības ES dalībvalstīm attiecībā uz sasniedzamo rezultātu bet ļauj valstīm izvēlēties to sasniegšanas formas un metodes Tas nozīmē ka direktīvās dalībvalstīm parasti tiek dota iespēja izvēlēties piemērotāko to ieviešanas mehānismu nacionālajā likumdošanā un indivīdiem juridiskajām personām direktīvās ietvertās tiesības un pienākumi kļūst saistoši tikai pēc to pārņemšanas nacionālajos tiesību aktos lēmumi decisions

    Original URL path: http://www.een.lv/pakalpojumi/es-likumdosana?mini=calendar%2F2015-12 (2016-02-17)
    Open archived version from archive


  • ES likumdošana | Enterprise Europe Network Latvia
    un tos var vieglāk sasniegt Kopienas līmenī subsidiaritātes princips Līgums norāda Eiropas Kopienas kompetences jomas kurās tai ir tiesības pieņemt tiesību aktus Blakus muitas lietu lauksaimniecības konkurences patērētāju tiesību aizsardzības valsts atbalsta un nodokļu nozarēm Līgums paredz ES institūcijām tiesības iepriekš minētā subsidiaritātes principa robežās veikt pasākumus arī sabiedrības veselības izglītības kultūras u c jomās Līgums nosaka tikai vispārīgas politiku vadlīnijas un detalizētāks regulējums ir noteikts t s ES sekundārajos atvasinātajos tiesību aktos regulās direktīvās un lēmumos Saskaņā ar augstāk minēto Eiropas Kopienu likumdošana iedalās primārajā un sekundārajā likumdošanā Primārā likumdošana primary legislation sastāv no dibināšanas līgumiem līgumiem kas papildina šos līgumus un dokumentiem kas attiecas uz jaunu dalībvalstu uzņemšanu Sekundārā likumdošana secondary legislation ir Eiropas Savienības institūciju izdoti oficiāli dokumenti regulas regulations izdod Padome vai Padome kopā ar Eiropas Parlamentu Komisija kā arī Eiropas Centrālā banka Regulas ir vispārpiemērojamas uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs Tiešā piemērojamība nozīmē to ka regulas stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc to publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī vienlaicīgi visās ES dalībvalstīs ja vien regulā nav noteikts cits spēkā stāšanās datums Regulu normas ir saistošas ne tikai dalībvalstīm bet var uzlikt saistības arī fiziskajām un juridiskajām personām Lai novērstu tiesību normu dublēšanos un regulu nevienmērīgu piemērošanu visā ES teritorijā ES dalībvalstis nav tiesīgas iestrādāt regulu normas nacionālajā likumdošanā tomēr likumi vai Ministru kabineta noteikumi var paredzēt mehānismu regulas piemērošanai Latvijā direktīvas directives Atšķirībā no regulām direktīvas nav tieši piemērojamas dalībvalstīs un saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu uzliek saistības ES dalībvalstīm attiecībā uz sasniedzamo rezultātu bet ļauj valstīm izvēlēties to sasniegšanas formas un metodes Tas nozīmē ka direktīvās dalībvalstīm parasti tiek dota iespēja izvēlēties piemērotāko to ieviešanas mehānismu nacionālajā likumdošanā un indivīdiem juridiskajām personām direktīvās ietvertās tiesības un pienākumi kļūst saistoši tikai pēc to pārņemšanas nacionālajos tiesību aktos lēmumi decisions Arī lēmumus

    Original URL path: http://www.een.lv/pakalpojumi/es-likumdosana?mini=calendar%2F2016-02 (2016-02-17)
    Open archived version from archive

  • Meklē būvniecības uzņēmumus | Enterprise Europe Network Latvia
    and in raising other specialised buildings is looking for foreign subcontracting companies http een ec europa eu tools services PRO Profile Detail 62c0b4e2 ee33 467d 80f6 68ec65fddcad OrgaId lv00374 Tweet BCD Profili Lai saņemtu papildus informāciju par šo biznesa sadarbības piedāvājumu Jums ir jāsazinās ar mums pa e pastu een liaa g ov lv E pastā norādiet biznesa piedāvājuma ID numuru kā arī datus par Jūsu kompāniju Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni 371 67039430 EEN biznesa sadarbības datu bāzē šobrīd pieejami vairāki tūkstoši sadarbības pieprasījumu piedāvājumi no dažādām valstīm Datubāzē katrs interesents var meklēt sev atbilstošus sadarbības profilus izvēloties dažādus atlases kritērijus atslēgas vārdus sadarbības piedāvājuma veidu piedāvājums vai pieprasījums profila izcelsmes vai mērķa valsti Ja vēlaties datubāzē izvietot sava uzņēmuma profilu lūdzu iepazīstieties ar informāciju un aizpildiet Biznesa sadarbības anketu Februāris 2016 P O T C P S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Biznesa sadarbība Čehijas uzņēmums kas piedāvā apkures sistēmas meklē pašregulējošo apsildes kabeļu ražotājus Tirdzniecības aģents no Dānijas piedāvā savus pakalpojumus veģetārās pārtikas produktu ražotājiem Itālijas uzņēmums kas veiksmīgi

    Original URL path: http://www.een.lv/profile/bcd-profili/mekle-buvniecibas-uznemumus (2016-02-17)
    Open archived version from archive

  • ES likumdošana | Enterprise Europe Network Latvia
    tos var vieglāk sasniegt Kopienas līmenī subsidiaritātes princips Līgums norāda Eiropas Kopienas kompetences jomas kurās tai ir tiesības pieņemt tiesību aktus Blakus muitas lietu lauksaimniecības konkurences patērētāju tiesību aizsardzības valsts atbalsta un nodokļu nozarēm Līgums paredz ES institūcijām tiesības iepriekš minētā subsidiaritātes principa robežās veikt pasākumus arī sabiedrības veselības izglītības kultūras u c jomās Līgums nosaka tikai vispārīgas politiku vadlīnijas un detalizētāks regulējums ir noteikts t s ES sekundārajos atvasinātajos tiesību aktos regulās direktīvās un lēmumos Saskaņā ar augstāk minēto Eiropas Kopienu likumdošana iedalās primārajā un sekundārajā likumdošanā Primārā likumdošana primary legislation sastāv no dibināšanas līgumiem līgumiem kas papildina šos līgumus un dokumentiem kas attiecas uz jaunu dalībvalstu uzņemšanu Sekundārā likumdošana secondary legislation ir Eiropas Savienības institūciju izdoti oficiāli dokumenti regulas regulations izdod Padome vai Padome kopā ar Eiropas Parlamentu Komisija kā arī Eiropas Centrālā banka Regulas ir vispārpiemērojamas uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs Tiešā piemērojamība nozīmē to ka regulas stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc to publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī vienlaicīgi visās ES dalībvalstīs ja vien regulā nav noteikts cits spēkā stāšanās datums Regulu normas ir saistošas ne tikai dalībvalstīm bet var uzlikt saistības arī fiziskajām un juridiskajām personām Lai novērstu tiesību normu dublēšanos un regulu nevienmērīgu piemērošanu visā ES teritorijā ES dalībvalstis nav tiesīgas iestrādāt regulu normas nacionālajā likumdošanā tomēr likumi vai Ministru kabineta noteikumi var paredzēt mehānismu regulas piemērošanai Latvijā direktīvas directives Atšķirībā no regulām direktīvas nav tieši piemērojamas dalībvalstīs un saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu uzliek saistības ES dalībvalstīm attiecībā uz sasniedzamo rezultātu bet ļauj valstīm izvēlēties to sasniegšanas formas un metodes Tas nozīmē ka direktīvās dalībvalstīm parasti tiek dota iespēja izvēlēties piemērotāko to ieviešanas mehānismu nacionālajā likumdošanā un indivīdiem juridiskajām personām direktīvās ietvertās tiesības un pienākumi kļūst saistoši tikai pēc to pārņemšanas nacionālajos tiesību aktos lēmumi decisions Arī lēmumus izdod

    Original URL path: http://www.een.lv/pakalpojumi/es-likumdosana?mini=calendar%2F2016-04 (2016-02-17)
    Open archived version from archive

  • Francijas uzņēmums meklē inovatīvo kreklu ražotājus | Enterprise Europe Network Latvia
    a manufacturer of able to use laminating machines produce flat seams and work with a blind stitch machine http een ec europa eu tools services PRO Profile Detail 6cfc3b6a a3b3 4b26 bd5b 99fcd0c44418 OrgaId lv00374 Tweet BCD Profili Lai saņemtu papildus informāciju par šo biznesa sadarbības piedāvājumu Jums ir jāsazinās ar mums pa e pastu een liaa g ov lv E pastā norādiet biznesa piedāvājuma ID numuru kā arī datus par Jūsu kompāniju Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni 371 67039430 EEN biznesa sadarbības datu bāzē šobrīd pieejami vairāki tūkstoši sadarbības pieprasījumu piedāvājumi no dažādām valstīm Datubāzē katrs interesents var meklēt sev atbilstošus sadarbības profilus izvēloties dažādus atlases kritērijus atslēgas vārdus sadarbības piedāvājuma veidu piedāvājums vai pieprasījums profila izcelsmes vai mērķa valsti Ja vēlaties datubāzē izvietot sava uzņēmuma profilu lūdzu iepazīstieties ar informāciju un aizpildiet Biznesa sadarbības anketu Februāris 2016 P O T C P S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Biznesa sadarbība Lielbritānijas uzņēmums meklē alumīnija konstrukciju ražotājus Itālijas tirdzniecības uzņēmums meklē kravas automašīnu detaļu piegādātājus Vairumtirdzniecības uzņēmums no Itālijas ka specializējies

    Original URL path: http://www.een.lv/profile/bcd-profili/francijas-uznemums-mekle-inovativo-kreklu-razotajus (2016-02-17)
    Open archived version from archive

  • Čehijas uzņēmums meklē dizaina produktu ražotājus
    produktu ražotājus Ievietots 06 11 15 Profila ID BRCZ20140819001 A small Czech trading company with own warehouse premises is specialized in home decor products The company is looking for manufacturers of innovative design products such as indoor or outdoor decor accessories or furniture The company is offering its trade intermediary services and would like to become an exclusive distributor or flash sale agent in the Czech Republic http een ec

    Original URL path: http://www.een.lv/print/profile/bcd-profili/cehijas-uznemums-mekle-dizaina-produktu-razotajus (2016-02-17)
    Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-18