archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » D » DRABESUSKOLA.LV

Total: 109

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Drabešu internātpamatskola - Olimpiāžu un konkursu uzvarētāji
  Mazā olimpiāde Izglītojamie ar optimāliem mācību sasniegumiem Starptautiskā dzimtās valodas diena Drabešu internātpamatskolā Konkurss Saziņas tilts Izglītojamie kuriem ir izaugsme mācību darbā Sasniegumi Latvijas Jauno literatūras talantu konkursā Olimpiāžu un konkursu uzvarētāji Olimpiāžu un konkursu uzvarētāji Metodiskās komisijas Kvants organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 1 vieta Viktorijai Jarullinai 4 klase 1 vieta Mārtiņam Lagušnikam 5 klase 1 vieta Ģirtam Akmentiņam 6 klase Matemātikā 1 vieta Viktorijai Jarullinai 4 klase 1 vieta Robertam Ivanovam 5 klase 1 vieta Ģirtam Akmentiņam 6 klase Sociālās zinībās 1 vieta Ievai Nambergai 6 klase Ģeogrāfijā 1 vieta Artūram Jarullinam Kristapam Grāvelsiņam 7 klase Apkopojumu veica MK vadītāja S Grundīza Metodiskās komisijas Stils organizēto olimpiāžu uzvarētāji 4 un 5 klašu grupā 1 vieta Lanai Akmentiņai 5 kl 2 vieta Solvitai Lomākinai 4 kl 3 Viktorijai Jarullinai 4 kl 6 un 7 klašu grupā 1 vieta Ģirtam Akmentiņam 6 kl 2 vieta Monikai Akmentiņai 7 kl 3 vieta Artūram Jarullinam 7 kl 8 un 9 klašu grupā 1 vieta Viktorijai Lubganei 9 kl 2 vieta Lanai Meijerei 8 kl 3 vieta Danai Jarullinai 8 kl MK Stils vadītāja Ieva Birkenberga Uzvarētāji Skatuves runas konkursā Izglītojamo skatuves runas konkurss Ievelc dziļā elpā savu Latviju Drabešu internātpamatskolā 05 02

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/_22/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive


 • Drabešu internātpamatskola - Lēmums par licences izsniegšanu vispārējās izglītības programmas īstenošanai
  izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese drabesuskola inbox lv Iesniedzēja prasījums Izglītības iestāde Drabešu internātpamatskola ir vērsusies Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar iesniegumu kas 2013 gada 27 jūnijā reģistrēts ar Nr 2 16 259 lūdzot izsniegt licenci pamatizglītības 2 posma 7 9 klase programmas kods 23011111 īstenošanai Faktu konstatējums Izglītības iestādes Drabešu internātpamatskola iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst Ministru kabineta 2009 gada 14 jūlija noteikumu Nr 775 Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība 2 un 3 punktā noteiktajām prasībām Lēmuma daļa Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013 gada 23 aprīļa noteikumu Nr 225 Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums 3 3 punktu un Ministru kabineta 2009 gada 14 jūlija noteikumu Nr 775 Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība 7 un 8 punktu tika pieņemts lēmums izsniegt izglītības iestādei Drabešu internātpamatskola licenci izglītības programmas īstenošanai ar šādiem ierakstiem 1 Izglītības iestādes dibinātājs Amatas novada pašvaldība 2 Izglītības iestādes juridiskais statuss Pastarpinātās pārvaldes iestāde 3 Izglītības iestādes nosaukums Drabešu internātpamatskola 4 Izglītības iestādes juridiskā adrese Drabešu internātskola Drabeši Drabešu pagasts Amatas novads 5 Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs 4412900349 6 Izglītības programmas nosaukums Pamatizglītības 2 posma 7 9 klase programma 7 Izglītības programmas kods 23011111 8 Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese Drabešu

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/pamatizglitibas-2.-posma-programmas-/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola - Vispārējās izglītības programmas licence
  Komerczinību standarts Valsts aizsardzības mācības standarts Pamatizglītības programmas mērķi un uzdevumi Vispārējās izglītības programmas licence IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE 2013 gada 1 jūlijā Nr V 6542 Rīgā 1 Izglītības iestādes dibinātājs Amatas novada pašvaldība 2 Izglītības iestādes juridiskais statuss Pastarpinātās pārvaldes iestāde 3 Izglītības iestādes nosaukums Drabešu internātpamatskola 4 Izglītības iestādes juridiskā adrese Drabešu internātskola Drabeši Drabešu pagasts Amatas novads 5 Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/visparejas-izglitibas-programmas-licence/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive


 • Drabešu internātpamatskola - Komerczinību standarts
  ietekmējošā ārējā vide makrovide netieši ietekmējošā ārējā vide klients saskares auditorijas piegādātāji konkurenti un konkurence konkurences situācijas starpnieki demogrāfiskais faktors ekonomiskais faktors politiski tiesiskais faktors kultūras faktors zinātniski tehniskais faktors dabas faktors Pircēju rīcību ierosinošie faktori pirkšanas lēmuma pieņemšanas process pircēja atbildes reakcija personiskie faktori sociālie faktori psiholoģiskie faktori ekonomiskie faktori pircēju tips pirkšanas motīvi Tirgus izpētes process primārie dati sekundārie dati informācijas iegūšanas avoti informācijas atlase informācijas apstrāde anketa anketēšana intervija novērojums eksperiments Izprot Tirgzinību un vadzinību nozīmi uzņēmuma saimnieciskās darbības plānoto rezultātu sasniegšanā Preču un pakalpojumu virzīšanas tirgū procesu un galveno veidu priekšrocības trūkumus Pircēju rīcības vispārējos principus Nosaka Galvenās preces un pakalpojuma īpašības Optimālo preču virzīšanas veidu noteiktam produktam pakalpojumam noteiktā tirgus situācijā Nosaka galvenos faktorus kas var ietekmēt pircēju rīcību Salīdzina Dažādu tirgzinību koncepciju lietošanas iespējas un priekšrocības dažādos tirgus apstākļos Dažādus preču pakalpojumu virzīšanas tirgū veidus Dažādu reklāmu ietekmi uz potenciālo klientu Izpētes procesā ar dažādām metodēm iegūtos datus Raksturo un novērtē Tirgzinību precīzu uzdevumu formulēšanas nozīmi uzņēmuma attīstības stratēģijā Preču un pakalpojumu realizēšanas iespējas un optimālos variantus Pamato Galveno tirgzinību funkciju mijiedarbību un ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem Tirgus izpētei izvēlēto metodi Izpētes procesā iegūto datu iespējamās atšķirības Novērtē Jauna uzņēmuma atrašanās un darbības vietas priekšrocības un trūkumus Savu ieguldījumu noteikta darba veikšanā Dažādos pirkšanas motīvus un to izmantošanu komersanta labā veidojot atbilstošu reklāmu Prot Atlasīt un grupēt pēc noteiktiem kritērijiem noteikta rakstura informāciju Masu saziņas līdzekļu rakstos identificēt mācītās sakarības jēdzienus principus un to praktisko nozīmi Noteikt būtiskākās tirgzinību funkcijas kuras var ietekmēt komercdarbības rezultātu Argumentēti pierādīt savu viedokli darba grupai un plašākai auditorijai Argumentēti diskutēt ar skolotāju potenciālo darba devēju mācību prakses vadītāju uzņēmuma lektoru vienaudžiem masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem Objektīvi kritizēt savu un citu darbu un veikt argumentētu pašanalīzi Izstrādāt vienkāršu biznesa plānu Organizēt veiksmīgu sadarbību ar citiem skolēniem skolotājiem potenciālajiem darba devējiem biznesa partneriem Kombinēt grupu darba dažādas iemaņas un komunikācijas formas Izmanto Izmanto jauniegūtās zināšanas jauno tēmu apguvei un izpratnei Analizē Preču izvietojuma principus un priekšrocības dažādās tirdzniecības vietās 3 4 Menedžments Zina Kas ir menedžments Kāda var būt organizācijas struktūra Kas ir motīvs un motivācija Kas ir darbinieku motivēšana Kas ir konflikts Kādi ir konfliktu veidi Zina un izprot jēdzienus Menedžeris vadīšanas principi organizācija vadzinību process centralizācija decentralizācija Organizācijas struktūras priekšrocības un trūkumi vadīšanas stils vadīšanas apjoms Vadzinību galvenās funkcijas plānošana kontrole motivēšana organizēšana vadīšana lēmums lēmumu veidi lēmumu pieņemšanas process konfliktu risināšanas process Darba intervija intervētājs intervējamais kadri pārbaudes laiks izvirzāmās prasības pieņemšanai darbā darba attiecību pārtraukšana Organizācijas vide vadzinībās mērķis mērķu hierarhija komunikācija komunikācijas šķēršļi verbālā komunikācija neverbālā komunikācija sanāksme darījumu sanāksme sanāksmes vadītājs Kontrole kontroles veidi Izprot Kontroles nepieciešamību sekmīga darba rezultāta nodrošināšanas procesā Atšķirību starp līguma un bezlīguma saistībām Nosaka Konfliktu veidus un iesaka to risināšanas variantus Noteiktam amatam nepieciešamā speciālista galvenās profesionālās īpašības Salīdzina Dažādu darba laika veidu priekšrocības un trūkumus Dažādas organizāciju struktūras un nosaka to priekšrocības un trūkumus praktiskajā saimnieciskajā darbībā Dažādus darbinieku tipus un kā tie reaģē uz dažādiem motivēšanas paņēmieniem Raksturo un novērtē Galvenās prasības sanāksmes vadītājam Iespējamos riskus

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/komerczinibu-standarts/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola - Valsts aizsardzības mācības standarts
  mācību priekšmeta apguvei 7 Mācību satura komponents Zināšanas un izpratne valsts aizsardzībā 7 1 izprot kas ir valsts aizsardzība tās specifika mūsdienās 7 1 1 ir iepazinies ar informāciju par vides aizsardzības prasībām militāro mācību laikā un izprot Ādažu poligona lieguma prasības un tā nozīmi Latvijas fonda saglabāšanā 7 2 izprot Nacionālo bruņoto spēku un Jaunsardzes izveidošanas svarīgākos vēsturiskos faktus to nozīmi jaunsardzes audzināšanā un valsts aizsardzībā 7 3 izprot karavīra lomu valsts aizsardzībā un tās izpildei nepieciešamās prasmes 7 3 1 zina kājnieku vada struktūru un izprot nodaļas elementu galvenās funkcijas 7 3 2 saprot kā izstrādāt pārgājiena maršrutu ievērojot atšķirības drošā teritorijā un pretinieka teritorijā 7 3 3 zina uguns iegūšanas un uzturēšanas paņēmienus izprot to atšķirības dažādos laika apstākļos 7 3 4 izprot rīcības secību negadījuma vietā pēc uzbrukuma prot izvērtēt situāciju negadījuma vietā 7 3 5 zina piedalīties mācībās lauku apstākļos un izprot karavīra ekipējuma izmantošanas iespējas pirmās palīdzības sniegšanā 7 4 zina ieroču klasifikāciju izprot to darbības principus un drošības prasības 7 4 1 zina ieroču un kaujas granātu iedalījumu galvenās sastāvdaļas un tehniskos rādītājus izprot to darbības pamatprincipus 8 Mācību satura komponents Darbība 8 1 izpilda pienākumus ierindā 8 1 1 izpilda karavīra pienākumus pirms stāšanās ierindā un ierindā 8 1 2 izpilda darbības slēgtā ierindā uz vietas un kustībā 8 1 3 prot iziet no ierindas pieiet pie priekšnieka izpildīt militāro sveicināšanu 8 2 prot patstāvīgi darboties ar ieročiem 8 2 1 patstāvīgi izjauc un saliek triecienšauteni pareizā secībā un veic ieroču apkopi 8 3 apguvis individuālās lauka kaujas iemaņas 8 3 1 prot sagatavot individuālo kaujas ekipējumu atbilstoši uzdevumam laika apstākļiem un apvidum pareizi veic individuālā un nodaļas ekipējuma maskēšanu 8 3 2 attēlo uz tāfeles vai maketā nodaļas formācijas un to pārvietošanos 8 3 3 iekārto individuālo patvērumu izmantojot dabiskos materiālus

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/valsts-aizsardzibas-macibas-standarts/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola - Pamatizglītības programmas mērķi un uzdevumi
  priekšmetu padziļinātai apguvei 5 4 pagarinātās dienas grupas nodarbības 6 Organizējot mācību procesu izglītības iestādē tiek ievēroti turpmākie nosacījumi 6 1 mācību gada sākumā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek apstiprināts mācību priekšmetu un mācību stundu plāns kurā stundas izglītības iestādes izvēlei iedalītas kādam mācību priekšmetam atbilstoši izglītojamo vajadzībām 6 2 izglītības iestāde svešvalodu piedāvājumā iespēju robežās nodrošina vecāku vēlmes 6 3 klases audzināšanas stundās aplūkojamās tēmas ir vērtībizglītība uzvedība un saskarsmes kultūra patriotisms un pilsoniskā līdzdalība veselīga dzīves veida pamati un atkarību profilakse darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība karjeras izvēle 6 4 katru gadu izglītības iestāde patstāvīgi plāno 1 9 klases izglītojamo aktivitātes projektu nedēļā par tām savlaicīgi informējot izglītojamos un viņu vecākus 6 5 ne vairāk kā 5 mācību dienas mācību gada laikā klase drīkst izmantot mācību ekskursijām mācību olimpiādēm sporta pasākumiem un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem 6 6 vienā dienā vienai klasei netiek ieplānots vairāk par vienu līdz diviem tēmas nobeiguma pārbaudes darbiem 6 7 mācību stundās 1 4 klasēs var iekļaut 2 3 minūšu dinamiskās pauzes izglītojamo stājas attīstīšanai un nostiprināšanai 7 Izglītības programmas īstenošanā izglītības iestāde izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra apstiprināto mācību literatūru Mācību procesā drīkst izmantot arī dažādas enciklopēdijas vārdnīcas un citu uzziņu literatūru plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju interneta resursus kas palīdz bagātināt izglītojamo zināšanas un izziņas darba pieredzi 8 Izglītības iestādes direktors ir atbildīgs lai katru gadu līdz mācību gada mācību beigām izglītojamie viņu vecāki tiktu informēti par izglītības iestādes bibliotēkas fondā esošo nākamajā mācību gadā izmantojamo mācību literatūru 9 Izglītības programmas īstenošanas gaitā konstatētās nepilnības vai radušās neskaidrības tiek risinātas savstarpējā izglītojamo vecāku un izglītības iestādes administrācijas pārrunu vai rakstiskā formā IV Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību 10 Izglītojamo uzņemšana 1 klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 11 Pamats izglītojamā uzņemšanai

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/pamatizglitibas-programmas-merki-un-uzdevumi/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola - Stundu laiki
  aktivitātes Bibliotēka Konkursi skolā Projekti Avīze vecākiem Foto galerijas Atbalsta komanda Aicinām mācīties Par mums medijos Kontakti Lapas karte PIEDĀVĀJAM Mācību darbs Stundu saraksts Stundu laiki Stundu saraksts Stundu laiki Fakultatīvo nodarbību plāns Stundu laiki Nr p k Sākas Beidzas 0 8 10 8 50 1 9 00 9 40 2 9 50 10 30 3 10 50 11 30 4 11 40 12 20 5 12 30 13 10

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/stundu-laiki/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola - Fakultatīvo nodarbību plāns
  Stundu saraksts Stundu laiki Fakultatīvo nodarbību plāns Fakultatīvo nodarbību plāns Fakultatīvo nodarbību plāns 2014 2015 mācību gada 1 semestrī Diena Laiks Klase Mācību priekšmets Priekšmeta skolotājs Otrdiena 8 10 8 50 7 9 kl Rasēšana Sniedze Lapiņa Otrdiena 8 10 8 50 7 9 kl Āķīgā matemātika Sandra Logina Otrdiena 9 00 9 40 8 Sports Austris Āboliņš Otrdiena 18 40 19 30 5 9 Instrumentu spēle Rita Briņķe Trešdiena

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/fakultativo-stundu-saraksts/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-21