archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » D » DRABESUSKOLA.LV

Total: 109

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Drabešu internātpamatskola - Amatas novada Drabešu internātpamatskolas DARBA PLĀNS maijam 2012./13.m.g.
  10 S Čemme Pedagogi Sadarbības un sadraudzības diena Ieriķos 29 maijā V Vaska 1 4 kl izglītojamie pedagogi Labās prakses piemērs pedagogu pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana Atklāto stundu vērošana Maijā S Purmale Pedagogi Mācību ekskursija 6 7 8 klasei uz Eiropas māju Rīgā 29 maijā I Birkenberga I Tobiase Pedagogi 6 7 8 kl izglītojamie Pedagoga darba pašvērtējums Iesniegt līdz 14 jūnijam S Purmale Pedagogi Pedagoģiskās padomes sēde 14 jūnijā plkst 10 00 S Čemme Pedagogi Pārbaudes darbu plānojums mācību priekšmetos Maijā S Purmale Priekšmetu skolotāji Audzināšanas jomā Pasākumi Skolas prezentācijas MANA skola MŪSU acīm veidošana maijs Pašpārvaldes priekšsēdētāja D Jarullina DVAJ I Graudiņa Zalaka Pašpārvalde 4 9 klases kolektīvs uz 17 05 vai 30 05 Avīze Vecākiem 28 29 05 2013 I Graudiņa Zalaka VK atbalsta personāls MK Hīrons sanāksme Par Audzināšanas programmas dinamikas prasmju izstrādāšanu Individuālas sarunas maijs I Graudiņa Zalaka 1 3 kl 4 6 kl 7 9 kl Internāta skolotāji Par ikdienas aktualitātēm 7 28 05 plkst 16 00 I Graudiņa Zalaka Internāta skolotāji Individuālas sarunas par 2012 13 gada pašvērtējumu un 2013 14 gada vēlmēm Pēc grafika maija mēnesī I Graudiņa Zalaka Internāta skolotāji Kvalitātes nodrošināšana Ēnu diena Viena diena gadā lai iekļūtu tur kur profesionāļi dara reālus darbus klases stundu un ikdienas aktivitāšu vērošana plānoto un realizēto mācību un audzināšanas darba aktivitāšu un darba formu izvērtēšana obligātās dokumentācijas izvērtēšana 7 klase 20 24 05 6 klase 27 31 05 5 8 klase 13 7 05 4 9 klase 8 10 05 I Graudiņa Zalaka Internāta skolotāji Pasākumi Mācību audzināšanas un drošības diena Viss ir labs kas labi beidzas mācību aktivitātes drošības aktivitātes audzināšanas aktivitātes un 2012 13 m g audzināšanas darba aktivitāšu prezentācija 30 05 2013 I Graudiņa Zalaka atbalsta personāls Pedagogi skolēni Atvērto durvju dienas ieskaņu koncerts 9 05 plkst 17 30 I

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/amatas-novada-drabesu-internatpamatskolas-darba-plans-novembrim-2012.13.m.g./ (2015-03-25)
  Open archived version from archive


 • Drabešu internātpamatskola - Medicīnas darba plāns 2012.-2013. m.g.
  klases vakars ar zviedriem Pasākumu Kulinārijas brīnumi Pavasara sagaidīšana Žagarkalnā Konkurss Uguns pavēlnieks Konkurss DARI un IZDARI Medicīnas darba plāns 2012 2013 m g N p k Pasākums Izpildes laiks 1 Med kab sakārtošana jaunajam mācību gadam 27 08 2 Medikamentu un pārsienamā materiāla iegāde 30 08 3 Darbinieku med sanitāro grāmatiņu pārbaude 01 09 4 Pirmās palīdzības medikamentu sagatavošana 01 09 pēc vajadzības 5 Bērnu apskate ārstam pēc nepieciešamības norādījumi saslimšanas gadījumā Visu gadu 6 Med dokumentācijas sakārtošana atbilstoši MK rīkojumam Visu gadu 7 Bērnu uzņemšana skolā pārrunas ar vecākiem bērniem 1 09 visu gadu pēc vajadzības 8 Bērnu antropometrija redzes pārbaude 01 09 10 09 9 Iepazīstināt audzinātājus ar pārbaudes rezultātiem solos izsēdināt pēc redzes un auguma parametriem 10 09 15 09 10 Piedalīties klašu audzinātāju audzināšanas stundās personīgā higiēna slimību traumu profilakse veselīgs dzīves veids drošība Pēc uzaicinājuma 11 Sniegt med pirmo palīdzību Pēc vajadzības visu gadu 12 Analizēt traumatisma cēloņus pēc iespējas novērst tos Ceturksnī reizi 13 Regulāras pārrunas ar bērniem par higiēnu uzturu ģērbšanos par atkarībām to negatīvo ietekmi uz augoša bērna organismu Visu gadu pēc vajadz 14 Izskaidrot zobu kopšanu un kariesa profilaksi bērniem vecākiem pēc iespējas salabot zobus poliklīnikā vai savā dzīves vietā

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/_5/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola - Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
  Ministru kabineta noteikumiem Nr 89 Kārtība kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus pašvaldības vai valsts iestādes ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi Rīgā 2011 gada 1 februārī prot Nr 7 10 Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14 panta 35 punktu un Drabešu internātpamatskolas direktora rīkojuma 1 Noteikumi nosaka kārtību kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus personas kas īsteno aizgādību turpmāk vecāki pašvaldības vai valsts iestādes ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi 2 Ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē izglītības iestāde informē audžuģimeni aizbildni vai bērnu aprūpes iestādes vadītāju nevis vecākus 3 Noteikumi attiecas uz bērniem no piecu gadu vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs un nepilngadīgiem izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 4 1 kārtība kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē e klases žurnālā regulāri un precīzi tiek izdarīti ieraksti par izglītojamo kavētām stundām internāta skolotāji regulāri e klases žurnālā izdara ierakstus par skolēnu attaisnotiem kavējumiem vadoties no izglītojamo atnestajām kavējumu zīmēm par attaisnoti kavētām stundām uzskatāms vecāku rakstīta zīme līdz trijām kavētām dienām ārsta zīme ja skolēns skolā nav bijis ilgāk 4 2 persona kuru vecāki informē ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi tad vecāki informē internāta skolotāju vai skolas sociālo pedagogu 4 3 kārtība kādā vecāki informē šo noteikumu 4 2 apakšpunktā minēto personu par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem kuru dēļ izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi tad vecāki nekavējoties elektroniska dokumenta formā vai telefoniski informē internāta skolotāju vai skolas sociālo pedagogu 4 4 persona kas ir atbildīga par vecāku informēšanu ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi sociālais pedagogs ir atbildīgs par vecāku informēšanu ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi 6 Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu un izglītības iestādei

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/kartiba-kada-izglitibas-iestade-informe-izglitojamo-vecakus-pasvaldibas-vai-valsts-iestades-ja-izglitojamais-bez-attaisnojosa-iemesla-neapmekle-izglitibas-iestadi/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive


 • Drabešu internātpamatskola
  mums medijos Kontakti Lapas karte PIEDĀVĀJAM Amatas novada Drabešu internātpamatskolas DARBA PLĀNS maijam 2012 13 m g Kārtība kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus pašvaldības vai valsts iestādes ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi Medicīnas darba plāns 2012 2013 m g 3 klases ekskursija uz Siguldu Sveiki šeit mēs 9 tie 8 klases Humora vakars April april 8 klases vakars ar zviedriem Pasākumu Kulinārijas brīnumi Pavasara sagaidīšana Žagarkalnā

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/_16/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola
  klases ekskursija uz Siguldu Sveiki šeit mēs 9 tie 8 klases Humora vakars April april 8 klases vakars ar zviedriem Pasākumu Kulinārijas brīnumi Pavasara sagaidīšana Žagarkalnā Konkurss Uguns pavēlnieks Konkurss DARI un IZDARI Pirmdiena Plkst 9 30 d aiļliteratūra Plkst 10 15 sports Plkst 11 00 iepazīstināšana ar apkārtni un sabied riskās dz īves norisēm Otrdiena Plkst 9 00 runas attīstīšana Plkst 10 00 sports Plkst 11 45 rokdarbi Trešdiena

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/_21/ (2015-03-25)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-21