archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » D » DRABESUSKOLA.LV

Total: 155

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Drabešu internātpamatskola
  Savukārt šajā pašā dienā Novadu Sākumskolas Olimpiādi Priekuļos pārstāvēja Linda Kurpniece latviešu valoda un Megija Vilkaste matemātika Rezultātus vēl gaidām Interesantākie pasākumi Valentīndienas balle Sporta Laureāts kur meitenes skaisti saposušās ieveda zālē pie rokas laureātus Bet zēni tēloja policistus Paldies sk Austrim par šo skaisto pasākumu kurš katru gadu ir saistošs un emocionāls Kaut kas jauns un nebijis 4 kl skolēniem bija Ierindas skate Mācījāmies soļot pagriezienus doties pie komandiera u c Par lielu brīnumu pašiem sev ieguvām 2 vietu Audzināšanas jomā organizētajās Drošības aktivitātēs katru dienu gājām svaigā gaisā dzērām zāļu tējas mazāk sēdējām pie datora tā uzlabojot savu fizisko un emocionālo veselību Apzināmies ka tā ir tikai maza daļiņa no tā ko varam darīt jo Katrs cilvēks ir kā sēkla kas nes sevī milzīgu potenciālu augt attīstīties un dot augļus Vēl spēlējām teātri attēlojot ainiņas no ikdienas parādot pieklājīgu nepieklājīgu uzvedību mācību stundā un galda kultūru Šķiet ka skatītājiem patika Pilnveidojām savas kulinārijas prasmes cepot karstmaizītes un gatavojot Ievārījuma kūku Iestājoties siltākam laikam dodamies garākās pastaigās Skolēniem ļoti patīk Jungas grava Viņi brīvā dabā tikuši izskatās patiesi laimīgi Izbaudiet brīvdienas 4 klases audzinātāja Inga Čupranova Sveiciens saulainajās dienās no 5 klases 5 klases pieci skolēni no janvāra cītīgi mācās aktīvi piedalās dažādos klases un skolas rīkotajos pasākumos saņemot godalgotas vietas un atzinības Matemātikas nedēļā skolotājas I Loginas organizētajā pasākumā Matemātikas virpulis 5 klase ieguva 2 vietu Ruta Samsonova Vizuālās mākslas nedēļā 3 vieta Dabaszinību nedēļā 1 vieta Slidošanā 1 vieta un Biatlonā 2 vieta Kārlis Amoliņš Slidošanā 2 vieta Biatlonā 2 vieta Viktorija Jarullina Vizuālās mākslas nedēļā 1 vieta Matemātikas un informātikas nedēļā 1 vieta Solvita Lomāklina Stila nedēļā 2 vieta Adrians Jānis Kurmeļovs Slidošanā 1 vieta Basketbolā 2 vieta Solvita un Viktorija piedalījušās novada matemātikas olimpiādē Ruta un Viktorija aktīvi piedalās sporta kluba Ašais ārpusskolas sacensībās skriešanā Klases kolektīvā janvārī par klases vecāko tika izvirzīta Viktorija Jarullina un viņas labā roka Ruta Samsonova meitenes mācās organizēt pasākumus un piedalās skolēnu padomes sapulcēs Klases meitenes aktīvi piedalās ārpusklases pasākumos Valentīna dienas pasākumam tika gatavota kūka ar kuru tika pacienāti meiteņu brāļi un māsas kā arī draugi un audzinātājas No papīra veidotais apģērbs Netradicionālajam karnevālam ne visām izturēja kustību pārbaudījumus Pašlaik meitenes aktīvi gatavojas popielai Sākoties siltajam laikam tiek rīkotas pastaigas pa plašajām Drabešu ārēm apskatot un labāk iepazīstot apkārtni vērojot dabu un uzspēlējot kādu spēli Brīvajā laikā varam uzturēties atpūtas telpā kurā ir televizors žurnāli un spēles Meitenes tapo šalles un meklē kādu vietu skolas teritorijā štābiņa ierīkošai Lai saulainas un prieka pilnas brīvdienas 5 klases audzinātāja Laura Skruže 6 klasei laiks no ziemas brīvdienām līdz pavasara brīvdienām ir paskrējis ļoti ātri Ir noslēdzies otrais mācību semestris Ko klase esam darījuši Esam aktīvi piedalījušies sporta un radošajā skolas dzīvē Sevišķi aktīvi iesaistāmies sporta dzīvē cenšamies piedalīties visos sporta pasākumos šajā mācību semestrī piedalījāmies ātrslidošanas sacensībās basketbola turnīrā biatlonā utt protams ne vienmēr ir bijušas godalgotas vietas bet tas jau nav galvenais Sev pašiem par lielu brīnumu ieguvām pirmo vietu Jaunsargu ierindas skatē un tas viss pateicoties pašiniciatīvai Mums sestajiem ļoti patīk darboties mājturības kabinetā un protams arī baudīt pašu gatavotos kārumus Gatavojām cepumu torti cepām biezpiena pončikus un ar kāru muti to arī baudījām Runājot par sekmēm un uzvedību gājis kā pa celmiem esam krituši bet tad arī sapurinājušies un cēlušies augšā lai uzlabotos un man kā audzinātājai prieks to redzēt Esmu domājusi kā motivēt skolēnus cīnīties par augstākiem vērtējumiem organizēju klasē dažādus konkursiņus viens no pēdējiem bija konkurss Cītīgākais skolnieks Godalgas pelnījuši visi jo katrs darīja ko spēja Bieži nācās dzirdēt solījumus kas reiz ēm netika pildīti šai sakarā nāk prātā dzejolis Tur nav jo liegties zinām jau Ka skolas sols ir reizēm šaurs Tad ņigu ņegu vaļā iet Bet skolotāja nerājiet To apsolāmies Jums šobrīd Ka prātīgāki būsim rīt Un var jau būt ka tā arī būs pirmais ir vēlēties nākamais solis ir darīt Priecīgas pavasara brīvdienas 6 klases audz G Meijere Uzsākot otro semestri pastiprinātu uzmanību pievērsām mācību sasniegumu uzlabošanai Vēl jau daudz jāstrādā bet priecē Ģirta attieksmes maiņa Virs 6 ballēm vidējā atzīme ir Pārslai Ģirtam Edmundam un Danielai Līdztekus mācību darbam arī piedalījāmies dažādās aktivitātēs Ļoti patika klases vakari ar dažādām atrakcijām spēlēm un dejām Kopā ar 6 klasi skatījāmies filmas metām šautriņas gatavojām salātus Arī skolas pasākumos aktīvi piedalījāmies gatavojot uzvedumu savā versijā par Si Si Dra Vēl priekšā noslēdzošais mācību gada posms lai cītīgi mācītos aktīvi un pilnvērtīgi darbotos un sekmīgi beigtu 7 klasi Novēlam arī citiem saulainas brīvdienas un izturību gada noslēgumam 7 klases audzinātājas DESMIT SOĻI PRETĪ PAR BĒRNIEM 1 Nemelojiet bērniem Meli ir veci kā pasaule Mēs melojam bērnam balstoties uz tūlīt pastāvošo komforta un miera sajūtu bet sods kuru mēs maksājam ir daudz lielāks un nepatīkamāks Bieži vien par to mēs samaksājam ar bērna uzticības zudumu vai kas vēl ļaunāk bērns sāk uztver pasauli dalīti un pretrunīgi tā vietā lai uztvertu to kā veselumu un bez pretrunām Pasaulē kur vecāku vārdi neatbilst to rīcībai bērnam ir ļoti grūti dzīvot 2 Ja neziniet ko atbildēt bērnam tad paklusējiet un padomājiet Palīdziet sev paņemiet pārtraukumu Nav nekas slikts vārdos es tev atbildēšu rīt Laiks kuru jūs esat ieguvuši iztērējiet tam lai priekš sevis noformulētu savu baiļu iemeslus No kā jūs baidāties Kāpēc nevarat kaut ko pateikt Visticamāk jūs nonāksiet pie tā ka baidāties nevis bērna bet gan sevis dēļ baidāties ka patiesība spēs iznīcināt jūs pašus Bērni spēj uztver jebkuru patiesību ja to normāli uztver pieaugušais kurš bērnam to pasniedz No sākuma tieciet galā paši ar sevi pēc tam runājiet ar bērnu Tikai nemelojiet 3 Ziniet aizmāršība viena no melu formām Apsolījāt un aizmirsāt Un bērns aizmirsa Pēc tam bērns atcerējās un apvainojās par solīto bet neizpildīto Nav labi Ja esat apsolījuši tad izpildiet Ja jums ir slikta atmiņa tad pierakstiet Ja atcerējāties ka esat aizmirsis parunājiet par to ar bērnu Paskaidrojiet ka atcerējāties un noteikti izpildīsiet solīto Tas nostiprinās bērna ticību pasaulei iemācīs viņam būt atbildīgam ļauj viņam saprast ka jūs viņu cienāt 4 Nekad neimitējiet saziņu interesi dalību Nesakiet Ah cik skaisti esi uzzīmējis tajā pašā laikā

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/pavasaris_1/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive


 • Drabešu internātpamatskola
  u un skolot ā j ā m L ī gu un Ilzi rota ļā ties un skat ī ties multen ī tes piektdien ā s braukt uz m ā j ā m PRIEC Ā J Ā MIES par m ū su m ā mi ņā m un vecm ā mi ņā m kuras piedal ī j ā s Vec ā ku dien ā s PALDIES Aigara m ā mi ņ ai par gar šī go iev ā r ī jumu Regn ā ra labv ēļ iem par na šķ iem klases t ē jn ī cai LIELS PALDIES Ritas un Edija Vecma ņ u vecm ā mi ņ ai direktorei medm ā si ņ ai ve ļ as p ā rzin ī tei kuras pal ī dz ē ja mums v ā kt makulat ū ru LEPOJAMIES ka esam apv ā koju š i visas m ā c ī bu gr ā matas ka ieguv ā m 3 vietu makulat ū ras v ā k š an ā ka nekav ē j ā m neattaisnoti stundas LAI LABIE DARBI Ņ I Ģ IMEN Ē KLAS Ē SKOL Ā TURPIN Ā S AR Ī JAUNAJ Ā GAD Ā M ē s v ē l augam 2 klas ē š obr ī d darbojas 7 r ūķīš i k ā rt ī gais Roberts cent ī g ā Sab ī ne ž iper ī gais Lauris a šā Viktorija br ī numainais Kaspars jautr ā Santa un vilt ī gais Kristaps Ziemassv ē tku egli vi ņ i rot ā ar labo darbu zvaigzn ī t ē m burci ņā s liek las ī to gr ā matu kompotus bet sadz ī v ē ir kust ī gi un ska ļ i Sav ā 2 numura r ūķīš klas ē vi ņ iem vislab ā k paticis te ā tr īš us sp ē l ē t vafeles cept un t ē ju dzert Paldies vec ā kiem par iev ā r ī jumu t ē ju un cukuru Pasaul ē paspruku š i tie sp ē j pa stie ņ iem pavingrot paskat ī t kas ezermal ā jauns un dzirnavce ļā neredz ē ts Jaunaj ā gad ā citiem skol ē niem otr īš r ūķ i v ē l Roberta k ā rt ī go rokrakstu Sab ī nes cent ī bu Laura ap ķē r ī bu Viktorijas sportisko garu Kaspara br ī n īš an ā s sp ē ju Santas optimismu Lai p ā rslas k ā baler ī nas kas lido debesu dejas autors Lauris iepriecina visus jau Ziemassv ē tkos Zi ņ as veidoja r ūķ u klases sp ī ganisk ā sniegbalt ī te sk Velga Mazie pirmskolnieku r ūķ i un nedaudz liel ā kie 2 3 klases r ūķ i š odien 17 12 2013 br ī ni šķī gi aizpild ī ja savu br ī vo laiku gatavojoties Ziemassv ē tkiem Š oreiz m ē s cep ā m pipark ū kas Rull ē j ā m veidoj ā m sm ē r ē j ā m to visu dar ī j ā m š odien lai sajustu Ziemassv ē tku smar ž u Kad pipak ū kas gatavas t ā s protams ap ē d ā m kop ā ar z āļ u t ē ju Kad v ē deri pilni m ū s nodarbin ā ja 5 klases skol ē ni izveidojot lielisku rota ļ u p ē cpusdienu Visiem v ē lam gai š us smar žī gus Ziemassv ē tkus v ē l 3 klase un audzin ā t ā ja Inga Kalni ņ a 4 klases skol ē ni ir darb ī gi un akt ī vi Iesaist ī ju š ies VISOS Intere š u izgl ī t ī bas pulci ņ os Atsauc ī gi apmekl ē ar ī skolas un citu pedagogu organiz ē tos pas ā kumus konkursus sacens ī bas 13 11 O V ā cie š a dzejo ļ u konkurs ā 1 vietu ieguva Sannija Veicmane Piedal ī j ā mies ZAAO konkurs ā v ā c ā m makulat ū ru un PET pudeles Bibliotek ā res r ī kotaj ā konkurs ā Zelta rudens Vika dzejo ļ u konkurs ā par lab ā ko atz ī ts Sannijas dzejolis Š obr ī d rakstam Ziemassv ē tku st ā stus konkursam 4 tie ir ar ī sportiska tauta 3 x ned ēļā treni ņ us apmekl ē Elvis Ezeri ņš Linda Kurpniece un Sannija Veicmane Tas dod r ū d ī jumu un att ī sta gribassp ē ku 6 12 piedal ī j ā s Vieglatl ē tikas sacens ī b ā s Limba ž os K ā saka sk Austris ceturtie s ā k pamaz ā m k ļū t par cilv ē kiem To var v ē rot ar ī ikdien ā Cen š amies k ļū t patst ā v ī g ā ki V ē los lai skol ē niem katram b ū tu savs viedoklis domas idejas drosme t ā s pateikt un t ā l ā k jau realiz ē t Klases ikdienu bag ā tin ā ju š i kop ī gi klases vakari pank ū ku un picu cep š ana Nupat roku iem ēģ in ā j ā m pas ā kumu organiz ēš an ā cit ā m klas ē m 0 3 kl organiz ē j ā m konkursu Baltais dzejolis Pa š i dom ā j ā m scen ā riju tekstu R ūķ u te ā trim iestud ē j ā m deju Pirmajai reizei san ā ca labi Dom ā jat ka to visu darot esam aizmirsusi savu galveno pien ā kumu skol ā m ā c ī bas Nek ā nebija Augst ā l ī men ī m ā c ā s Sannija Veicmane Optim ā l ā Megija Nellija Vilkaste Linda Kurpniece Pietiekam ā Elvis Ezeri ņš Ieva Ivanova un Viktorija Vein š teine Jaukus Ziemassv ē tkus Labdien visiem Š aj ā m ā c ī bu gad ā liel ā ko da ļ u br ī v ā laika pavadam apvienoti ar 6 klasi Vakaros visbie žā k m ē s skatamies TV seri ā lu Uguns gr ē ku K ā ar ī m ē s sp ē l ē jam da žā das sp ē les kas at ī sta dom āš anu piem ē ram k ā dabreti š ahu k ā rtis k ā ar ī daudzas citas da žā das lietas P ā š o 1 semestri ir bijis ar ī kas sportisks kur piedal ā s ne tikai no m ū su skolas bet gan ar ī no Amatas k ā ar ī dev ā mies p ā rg ā jien ā uz ozolkalnu kas visiem šķ ita ļ oti jauki un visi bij pavad ī ju š i ļ oti lieder ī gi jauki š o laiku P ē cpuzdien ā s t ī r ī j ā m savu sektoru gr ā b ā m lapas las ī j ā m vis ā dus atkritumus zarus P ā r godu Latvijas Dzim š anas dienai r ī koj ā m 6 klasei konkursu par Latviju Protams ar ī m ā c ī j ā mies m ē s ļ oti lepojamies ar P ā rslu kas iet treni ņā un vi ņ ai ir ļ oti labi pan ā kumi sport ā par ko mums ir ļ oti milz ī gs prieks k ā ar ī m ē s priec ā jamies par klases vid ē jo kas ar ī mums ir pac ē lies protams ar ī atdz ī mes kas nemanot ir pac ē lu š as par to kad mums no klases2skol ē ni iet ansambl ī 5skol ē niem kas iet Jaunsargos un 2b ē rniem kas iet treni ņā Mums skol ā ar ī bij pas ā kums AIDS kur piedal ī j ā s visas m ū su klases meitenes Ieva P ā rsla Anna Daniela m ē s c ē tras ned ēļ as katru vakaru c ī t ī gi p ū l ē j ā mies cent ā mies dar ī j ā m lai vis izdotos K ā ar ī m ē s 2 jaunsargi no m ū su klases izbaud ī ja ļ oti for š o eckurs ī ju uz Liep ā ju mes bij ā m J ū ras sp ē ku flotile J ū ras sp ē ku m ā c ī bu centr ā Karaostas cietum ā K ā ar ī tur ietilpa daudzas citas nodarbes piem ē ram orient ēš an ā s kas notika pa nakti N ā kamaj ā puzgad ā cent ī somies lab ā k m ā c ī ties vair ā k piedal ī ties skolas aktivit ā t ē s vair ā k braukt uz eckurs ī j ā m vair ā k iet uz p ā rg ā jieniem vair ā k kopt klases trad ī cijas un mei ģ in ā sim b ū t salied ē t ā ki Nov ē lam jums visiem priec ī gus Ziemassv ē tkus un laim ī gu Jaunogadu Ziemassv ē tkos visiem nov ē lam nep ā r ē sties pipark ū kas un atg ā dinam par dro š ibu NEK Ā PAM UZ LEDUS ESAM UZMAN Ī GI AR PIROTEHNIKU Jaunaj ā gad ā visiem nov ē lam ar jauniem sp ē kiem ķ rties pie savu nodomu realiz ēš anai Sagatavoja Anna Samsonova 7 klase Č au te m ē s astotie Mums ir g ā jis gan k ā pa ē rk šķ iem gan k ā pa roz ē m Kopum ā raibi Pas ā kumiem ī sti nav bijis laika Liel ā kie pas ā kumi saist ī ti ar Zino centra apmekl ē jumu un puse klases piedal ī j ā s jaunsargu ekskursij ā uz Liep ā ju Protams akt ī vi esam sporta pas ā kumos kur galven ā s balvas non ā ca klases r ī c ī b ā Š ogad ar sekm ē m m ū su klasei t ā pa š vak ā k Daudziem ir aizmirsies par atz ī m ē m bet cerams ka otraj ā pusgad ā sarausim Kl ā t ir ar ī Ziemassv ē tki un klases grandioz ā kais pas ā kums Mums dev ī tajiem š is semestris ir pag ā jis raibi Gada s ā kum ā k ā vienm ē r atbild ī ba bija uz visiem 100 jo k ā nek ā dev ī t ā klase un gaid ā mi eks ā meni Diem žē l šī degsme pazuda ta č u m ē s cent ā mies Mums bija iesp ē ja novad ī t skolot ā ju dienu un pa š iem iejusties skolot ā ju ā d ā Jau divas ned ēļ as iepriek š gatavoj ā mies lai skolot ā ji var ē tu k ā rt ī gi atp ū sties un piln ī b ā izbaud ī t š o dienu M ē s ceram ka skolot ā jiem patika T ā pat mums bija iesp ē ja pavad ī t jauku laiku kop ā ar Zviedriem un da ļ a klases piedal ī j ā s diskot ē kas r ī ko š an ā Mums ar ī ir iesp ē ja piedal ī ties konkurs ā Dari un Izdari kur pa š laik mums bija diezgan labi rezult ā ti un tikai nedaudz atpalik ā m no astot ā s klases Dienasgr ā matu konkurs ā kas risin ā j ā s decembr ī tika izvirz ī tas tr ī s dienasgr ā matas Lindas I Danas J Lanas M V ē lamies teikt lielu paldies Dinai Dombrovskai par jauko pas ā kumu Aids kur ā piedal ī j ā s gandr ī z visa klase P ē d ē j ā ned ēļā m ē s cent ā mies savilkt v ē l p ē d ē j ā s ast ī tes kas mums bija paliku š as atz ī mju zi ņā un nu esam gatavi sa ņ emt pirm ā pusgada liec ī bu Esam ap ņē m ī bas pilni turpin ā t n ā kamo semestri un censties v ē l stipr ā k lai par ā d ī tu ka m ē s varam b ū t skolai paraugs 9 klase Katrai dienai savs br ī nums Š in ī m ā c ī bu gad ā atbalsta person ā ls k ā vienu no galvenajiem uzdevumiem ir izvirz ī jis sadarb ī bu ar skol ē nu vec ā kiem Skolas psiholo ģ e Sandra Lindermane turpina konsult ē t skol ē nus vec ā kus skolot ā jus da žā dos izgl ī tojamo m ā c īš an ā s un uzved ī bas trauc ē jumu gad ī jumos M ā c īš an ā s un uzved ī bas trauc ē jumiem var b ū t da žā di iemesli Piem ē ram konflikti ar vienaud ž iem vec ā kiem skolot ā jiem pa š v ē rt ē jums pazemin ā ts vai negat ī vs inform ā cijas apstr ā des gr ū t ī bas sp ē j ā m neatbilsto š as sekmes m ā c īš an ā s trauc ē jumi u c kurus diagnostic ē jot un izv ē rt ē jot iesp ē jams rast optim ā lu š o probl ē mu risin ā jumu Pag ā ju šā m ā c ī bu gada izska ņā aicin ā j ā m vec ā kus uz Vec ā ku dienu Š aj ā dien ā vec ā ki var ē ja v ē rot savu b ē rnu m ā c ī bu darbu akt ī vi l ī dzdarboj ā s rado š aj ā s darbn ī c ā s Š ogad turpin ā j ā m ies ā kto trad ī ciju Aicin ā j ā m vec ā kus ieskat ī ties savu b ē rnu m ā c ī bu procesa noris ē s kop ī gi gatavoties lai sagaid ī t Ziemassv ē tku br ī numu Ģ imenes gatavoja rot ā jumus Ziemassv ē tku egl ī tei Mazie un lielie cepa pipark ū kas Pie t ē jas un kafijas tases nobaud ī ja pa š u gatavotos gardumus Paldies vec ā kiem un citiem m īļ ajiem kuri ierad ā s Valdai Druvai Druvaskalnei L ī gai Bankai Birutai Marejevai Janai Vecmanei J ā nim Vecmanim Lanai Harlamovai Elitai un D ā vidam Š neideriem Lilitai Smali ķ ei Birutai M ē trai Valent ī nam Semerikovam Paldies tiem skol ē niem un vi ņ u vec ā kiem kuri 2013 14 m g 1 semestr ī nav kav ē ju š i nevienu m ā c ī bu stundu 1 klas ē Ritai Vecmanei 6 klas ē M ā rti ņ am Lagu š nikam Satic ī bu vesel ī bu un veiksmi Jaunaj ā gad ā J ū su ģ imen ē m v ē l logop ē de Iveta Pota š ova psiholo ģ e Sandra Lindermane soci ā lais pedagogs Sandra Grund ī za St ā sts Baltais kabatlakati ņš Autobusu pietur ā skatoties zem ē s ē d ē ja v ī rietis Da ž i cilv ē ki atskat ī j ā s uz vi ņ u vi ņš ilgi nebija skuvies dr ē bes un apavi bija net ī ri un non ē s ā ti V ī rietis nepiev ē rsa cilv ē kiem savu uzman ī bu bet gan atkal un atkal atcer ē j ā s savu iepriek šē jo dz ī vi Vi ņš atcer ē j ā s k ā b ū dams v ē l mazs b ē rns dz ī voja š auraj ā ieli ņā mazaj ā ķ ie ģ e ļ u nami ņā Vi ņš atcer ē j ā s pu ķ es kas auga vi ņ am aiz loga Vi ņš atcer ē j ā s šū poles kuras vi ņ a t ē vs bija k ā dreiz uzmeistarojis k ā ar ī ce ļ u uz m ā j ā m pa kuru vi ņš k ā dreiz m ā c ī j ā s braukt ar riteni P ē c tam vi ņš atcer ē j ā s k ā k ļ uva pieaudzis un vairs nedz ī voja pie saviem vec ā kiem bet gan tikai paretam apciemoja vi ņ us T ē vs un m ā te vi ņ am apnika restor ā nos ar draugiem bija daudz jautr ā k nek ā ar vec ā kiem P ē c tam vi ņš atcer ē j ā s k ā vi ņ a maz ī ti ņ ie par ā di p ā rv ē rt ā s par milz ī giem par ā du kalniem un k ā vi ņš aizbrauca pie vec ā kiem paka ļ naudai M ā te uzreiz vi ņ u pabaroja t ē vs neuzdodot liekus jaut ā jumus tikai skat ī j ā s uz d ē lu kur š nev ē l ē j ā s atkl ā t apciemojuma ī stos iemeslus Vi ņš zin ā ja kur t ē vs glab ā naudu T ā p ē c kad vec ā ki izg ā ja ā r ā no istabas vi ņš vienk ā r š i pa ņē ma nepiecie š amo naudas summu un aizg ā ja T ā bija p ē d ē j ā reize kad d ē ls redz ē ja savus vec ā kus Vi

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/arhivs/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola
  tēva mežu Tagad zinām lai atrastu skaistu eglīti ir jāstaigā ļoti ilgi bet tas bija interesanti pētījām dzīvnieku pēdas un to migu vietas Ruta paspēja sasveicināties ar katru eglīti kas auga mums pa ceļam Vēl mēs ieskandinājām Ziemassvētkus mājturības kabinetā cepot piparkūkas dzerot sulu un dziedot karaoki Paldies mīļie vecāki par atbalstu piparkūku mīklas iegādē un kārumiem klases eglītei kā arī visos citos jautājumos Prieka pilnus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno gadu Vēl Jums 4 klases kolektīvs ar audzinātāju 5 klase Dambretes turnīrs Vairākus gadus pēc kārtas mēs rīkojam dambretes turnīrus Šogad labākie bija Uldis Evelīna Edgars Roberts Izvērtās sīva finālspēle starp Robertu un Edgaru Uzvarēja Edgars Jaunsargi Gandrīz visa klase piedalās jaunsargu nodarbībās Veica fiziskus treniņus jauca un salika ieročus šāva mērķī Gan zēniem gan meitenēm vislabāk patika šaut mērķī Aukliņlēkšana Pirms skolas sacensībām aukliņlēkšanā notika sacensības klasē Pirms tam notika vingrināšanās lēkšanā Vislabākie klasē bija Matīss Edgars un Sandris Mēs lēcām arī ar garo auklu Tā bija jautra fiziska nodarbe Kulinārija 5 klase ir izcili kulināri Gan zēniem gan meitenēm ļoti patīk darboties mājturības kabinetā Zēni ir cepuši pankūkas meitenes dažādas vafeles kūkas picu Ar izceptajiem gardumiem cienājām cits citu Skolēni un audzinātāja visiem novēl priecīgus Ziemassvētkus 6 klase Optimālis ir Ģirts Akmentiņš Astoņi no klases ir pietiekami Bet trīs no klases ar nepietiekamiem vērtējumiem Ar skolotāju Ingridu Loginu ļoti forši pavadījām laiku Skolotāja bija sagatavojusi konkursu par popolāru cilvēku atpazīšanu Klases sportisti bija uz sporta skolas laureātu Ļoti daudz skolēni cīnījās par labu vērtējumu iegūšanu Ieva un Pārsla aukliņā ieguva 1 vietu Gājām pēc eglītes pie Kristapa Kurpnieka tēta Gatavojām priekšnesumu kopā ar 4 5 klasi Gaišus un siltus Ziemassvētkus Un laimīgu Jauno gadu Monikas Akmentiņas stāsts Ziemassvētku rūķim par notikumiem 7 klasē Kā tur bija kā nebija bet mūsu klases audzinātāja atrada interesantu cepuma recepti kūkas pagatavošanai Mums tā bija ļoti svarīga jo gatavojāmies 18 novembrim Katram bija jāatved cepuma un krējuma paka bet tā uzkuras bija ziedojuma emblēma jo gribējām ziedot slimiem bērniem Kūkas gatavošanas process bija pats jautrākais jo kūka juka un juka Nākošajā dienā mums bija tematisks klases vakars par godu Valsts svētkiem Kūka bija ļoti garšīga ka tik daudz nevarējām apēst bet tas bija labi jo bijām kārtīgi paēduši Klases vakars bija interesants Notika dažādas spēles mīklas Decembra pirmajā nedēļā notika Tējas vakars un iekodām garšīgās piparkūkas Runājām vienkārši par dzīvi sapņojām un kā vienmēr plānojām nākošo klases pasākumu klases eglīti Piektdien 14 decembris bija prieka pilns jo uz skolu brauca mūsu mīļie vecāki Urrā Notika vecāku diena kur sniedzām koncertu tas bija diezgan jauks Pēc tam lekcija kura bija noderīga un interesanta jo lektors prata pajokot Ziemassvētku rūķīt dāvā visiem mūsu skolas bērniem siltus ģimeniskus un sātīgus Ziemassvētkus sagaidīt un veco gadu pavadīt Par 8 klasi stāsta Linda Simona Pirmais pusgads mums 8 klasei pagāja ļoti ātri Par pirmo pusgadu jūs izlasījāt jau pirms brīvlaika avīzītē kur Kristiāna jūs iepazīstināja ar pasākumiem kas notika septembrī un oktobrī Novembrī un decembrī mums ir notikuši šādi pasākumi Mana māja klase Konsultāciju čempionāts Garšu

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/2012/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive


archive-lv.com, 2018-01-22