archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » D » DRABESUSKOLA.LV

Total: 155

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Drabešu internātpamatskola
  Pašvaldības līdz 4120 4120 2334 2334 5715 5715 3 Pašu ieņ 8221 3891 6992 11322 9021 9021 Kopā 385185 380855 364453 368783 339280 339280 Galvenie notikumi kas ietekmējuši iestādes darbību sākot ar 2011 gada septembri Uzturēšanās izdevumi vienam internātskolas izglītojamam kas saņem internāta pakalpojumus aprēķina saskaņā ar LR Ministru kabineta 31 08 2010 noteikumu Nr 825 Speciālās izglītības iestāžu vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu grupu un internātskolu finansēšanas kārtība aprēķins Amatas novada Drabešu internātpamatskolā Laika periods Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr 825 Piešķirtā mērķdotācija LS saņemts no aprēķinātā Valsts budžeta mērķdotācijas finansējums skolēnu skaits Uzturēšanās izdevumu normatīvs vienā mēnesī Ls Koeficients Kopā mēnesī Ls Vienam mēnesim Ls Vienam izglītojamam mēnesī Ls 2011 gada janvāris augusts 103 185 00 1 00 19 055 00 19 055 00 185 00 100 2011 gada septembris decembris 105 185 00 1 00 19 425 00 9 073 58 86 42 46 7 2012 gada janvāris augusts 102 185 00 1 00 18 870 00 13 757 00 134 87 72 9 2012 gada septembris decembris 104 185 00 1 00 18 870 00 12 489 00 142 44 66 2 2013 gada janvāris augusts 104 185 00 1 00 18 500 00 14 178 00 141 78 77 2011 gada janvārī augustā skolas budžetā tika saņemtas valsts mērķdotācijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem MK Nr 825 Speciālās izglītības iestāžu vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu grupu un internātskolu finansēšanas kārtība Taču par augustu janvāri saņēmām tikai 46 Finansējums samazināts arī 2012 gadā Veiktie remontdarbi 2010 2012 gads Bibliotēka 2011 gada vasara Pirmā stāva gaitenis skolā 2012 gada vasara 6 guļamistabas Atpūtas telpa Pirmsskolas rotaļu telpa Kāpņu telpa internātā līdz otrajam stāvam Kopētava arhīva telpa Mācību priekšmeta apguvei atbilstoša materiāli tehniskā bāzes iegāde 2010 2012 gads 12 portatīvie datori datorklasē projektors un dators dabaszinību kabinetā 2 datorkomplekti un printeris darbinieku darba vajadzībām Ierīkots interneta tīkls visā skolā priekšmetu kabinetos mācību telpās pasākumu zālē darbinieku kabinetos Skolas īpašie piedāvājumi Skolā aktīvs sporta darbs un skolā darbojas sporta klubs Ašais mājas lapa www drabint com Skola 2 gadus sadarbojas ar Eduardo Madariagaras fondu Zviedrijā kurš skolai palīdz finansiāli Skola jau 18 gadus sadarbojas ar Jorenu Andersonu Zviedrijā kurš organizē labdarības akcijas lai dažādi palīdzētu mūsu skolai Arī pats reizi gadā apmeklē mūsu skolu Skolā ir labiekārtots internāts Skolā ir ēdnīca un mazs veikaliņš kurā skolēni var kaut ko iegādāties Skolā darbojas plaša Atbalsta komanda sociālais pedagogs logopēds psihologs ārsts medmāsa skolotājs karjeras konsultants 2011 2012 m g un arī 2012 13 m g skola iesaistās ES un valsts atbalsta programmā Skolas auglis 1 9 klašu izglītojamajiem 2011 2012 m g un arī 2012 13 m g skola iesaistās ES un valsts atbalsta programmā Skolas piens 1 9 klašu izglītojamajiem Izglītojamiem ir iespēja izkopt savas spējas talantus radošo potenciālu darbojoties daudzveidīgu interešu izglītības programmās vokālā studija koka izstrādājumu izgatavošana tautisko deju kolektīvs Pipari netradicionālie rokdarbi teātris basketbols aerobika Skolā darbojas Jaunsargu organizācija Skolai ir sava mājas lapa www drabesuskola lv kurā tiek atspoguļota visa skolas darbība Rudeņos apvienojoties klasēm pa vecuma grupām pirmskola 1 2 3 klase 4 5 6 klase 7 8 9 klase skolēni brauc mācību ekskursijās Skolā darbojas e klase Interneta pieslēgums priekšmetu kabinetos un mācību telpās Skolai ir izveidota sava skolēna Dienasgrāmata Skolas Avīze iznāk četras reizes gadā Skola katru gadu piedalās ZAAO rīkotajos konkursos Šķiroto atkritumu akcija un ZAAO mēneša jautājums Jau trešo mācību gadu klasēs atsevišķi šķiro papīru Skolas tradīcijas Skolas tradīcijas Zinību diena Konkurss Veiksmīgākā klase mācību darbā Mācību priekšmetu radošās nedēļas nedēļas un olimpiādes Skolēnu un skolotāju skolas darbinieku tikšanās pirmdienās pasākumu zālē uz līniju Labrīt Drabešu internātpamatskola Līnijā piektdienās notiek nedēļas darbu rezumējums Miķeļdienas pasākums vai gadatirgus sākumskolā Skolotāju diena Mācību audzināšanas un drošības diena AIDS pasākums Labo darbu nedēļa Lāčplēša dienas pasākums Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgais koncerts Adventes laika ieskandināšana Ziemassvētku pasākumi koncerts kurš ir arī labdarības koncerts Uz to tiek aicināti pensionāri skolotāji un skolas darbinieki Sporta laureāts Skolēnu padomes organizētie pasākumi karnevāls popiela Valentīdienas balle u c Karjeras dienas Mātes dienas koncerts Atvērto durvju diena Pēdējais zvans Izlaidums Skolas attīstības plāna veidošanas posmi 2010 11 m g 2011 12 m g 2012 gada septembris decembris Vecāku aptauja Skolēnu aptauja Pedagogi veica sava darba pašvērtējumu Darba atskaite par 2010 11 m g Vecāku aptauja Skolēnu aptauja Pedagogi veica skolas un sava darba pašvērtējumu Darba atskaite par 2011 12 m g Darbinieku kopsapulce Novērtējām skolu visās 7 skolas darba pamatjomās Vērtēšanā 2012 gada jūnija sākumā iesaistījās visi skolas darbinieki sadaloties septiņās grupās Katra grupa izvērtēja savu jomu ņemot par pamatu pašvērtējumus aptaujas Katra grupa savā jomā noteica tālākās attīstības vajadzības Vecāku aptauja Skolēnu aptauja Datu ievade datorā Skolas pamatmērķu noteikšana un apstiprināšana Pedagoģiskās padomes sēdē Skolas attīstības prioritāšu izvirzīšana un apstiprināšana Skolas padomes sēdē metodiskās padomes sēdē Īstenošanas gaitas plānojums 2 SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀS 2 1 Mācību saturs Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības Skola nodrošina kvalitatīvu izglītību 3 akreditētās programmās Katram mācību priekšmetam izstrādāts tematiskais plāns Katra temata apguves laiks saskan ar ierakstiem elektroniskajā žurnālā Pedagogi prot saskaņot mācību priekšmeta standarta prasības ar izglītojamo attīstības dažādajiem līmeņiem Sākumskolas pedagogiem izstrādāt kopēju skolas paraugprogrammu Turpināt īstenot pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem Turpināt īstenot un uzlabot pirmsskolas izglītības programmu Pedagogu motivēšana apmeklēt tālākizglītības kursus ne tikai tāpēc ka sistēmā iezīmēti sarkani bet tāpēc ka paši vēlas uzzināt ko jaunu 2 2 Mācīšana un mācīšanās Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības Optimāla mācīšanas procesa kvalitāte Veiksmīgs konsultāciju darbs Izglītojamie uzrāda teicamus sasniegumus sportā piedalās gan skolas gan pilsētas gan valsts sporta sacensībās un iegūst godalgotas vietas Daudzveidīgu metožu un metodisko paņēmienu izmantošana mācību procesā Mācību priekšmetu stundās tiek ņemts vērā katra izglītojamā spēju līmenis Atbalsts mācību procesā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem Darbs ar individuālās izglītības plāniem Izglītojamie prot strādāt grupās palīdz cits citam iesaistās kopīgos mācību procesos Visiem mācību priekšmetu skolotājiem iesaistoties izstrādāt un apstiprināt Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Drabešu internātpamatskolā Turpināt darbu ar e klases piedāvātajām iespējām Mudināt izglītojamos un vēcākus tās piedāvātās iespējas izmantot efektīvāk Pārskatīt un pilnveidot mācību sagatavošanas laika sadali Interaktīvās tāfeles iegāde

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/skolas-attistibas-plans/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive


 • Drabešu internātpamatskola
  plāns Pašvērtējuma ziņojums Skolas galvenais uzdevums un metodiskā tēma Mācību darbs Pirmsskola Ārpusstundu aktivitātes Bibliotēka Konkursi skolā Projekti Avīze vecākiem Foto galerijas Atbalsta komanda Aicinām mācīties Par mums medijos Kontakti Lapas karte PIEDĀVĀJAM Par mums Pašvērtējuma ziņojums Printēt Drabešu internātpamatskola

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/skolas-pasvertejuma-zinojums/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola
  ziņojums Skolas galvenais uzdevums un metodiskā tēma Mācību darbs Pirmsskola Ārpusstundu aktivitātes Bibliotēka Konkursi skolā Projekti Avīze vecākiem Foto galerijas Atbalsta komanda Aicinām mācīties Par mums medijos Kontakti Lapas karte PIEDĀVĀJAM Par mums Skolas galvenais uzdevums un metodiskā tēma Printēt

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/skolas-galvenais-uzdevums-un-metodiska-tema/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive


 • Drabešu internātpamatskola - Valdis Aizupietis
  Drabešu internātpamatskolā kas arī bija viņa pēdējā darba vieta Stingrs un prasīgs tāds viņš bija darbā Vienmēr kustīgs un enerģisks jo mēdz atkārtot savu iemīļoto sakāmo Pie darba pie darba Akmens kas rit nenosūno Tajā pašā laikā viņš bija izpalīdzīgs un saprotošs grūtos dzīves brīžos nevienam nekad palīdzību neatteica Valdis Aizupietis dzimis 1925 gada 30 oktobrī Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta Strados kā trešais bērns ģimenē Mācījies Stāmerienas pamatskolā apgūstot visus mācību priekšmetus uz teicami nekavējot nevienu mācību stundu Pēc tam tālākās gaitas viņu aizved uz Cesvaines humanitāro ģimnāziju taču pēdējo gadu vidusskolā mācās Rīgā to absolvē 1944 gadā Tūlīt pēc tam sākas direktora smagā kalpošana divām armijām jo 1944 gada 28 jūlijā viņu mobilizē Sākas ilgais ceļš pretī nezināmajam Rīga Kēnigsberga Danciga virsnieku skola Lāvensburgā Čehijā tad atpakaļ uz Kurzemi Viņš tika ievainots un par nopelniem karā tiek apbalvots ar Dzelzs krustu Pēc dažu dienu atvaļinājuma sākas Valda Aizupieša Golgātas ceļš Vārme Kuldīga Vaiņode Jelgava ar galapunktu Vorkuta Pusotra gada trimda pēc tam darba bataljons Silamejā Igaunijā 1951 gadā Valdis Aizupietis iegūst brīvību Sākas izglītošanās Cēsu skolotāju institūtā Vēstures fakultātē pēc tam tiek absolvēta arī Matemātikas fakultāte Direktors vienmēr prata dzīvot pilnvērtīgi turot cieņā un godā savu dzīvesbiedri Ritu Viņš

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/valdis-aizupietis/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola - Skolas vēsture
  nosaukums uz internātpamatskolu gan skolas vadošie darbinieki un darbinieki Skolas direktora amatā ir bijis Juliāns Paurāns Valdis Aizupietis Dina Dombrovska šobrīd Sarmīte Čemme Direktora vietnieks mācību darbā Biruta Kalniņa Gaida Podiņa Irene Zita Bernāne Ingrīda Tensberga Dina Dombrovska Marija Avotiņa šobrīd Sandra Purmale Direktora vietnieks audzināšanas darbā Ārija Stepe un Mārīte Avotiņa Sarmīte Čemme šobrīd Inese Graudiņa Zalaka Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Heinrihs Dundurs Valdis Celmiņš Jānis Ardavs Armands Zalaks šobrīd Modris Skolmeisters Liels atbalsts skolai ir humānā palīdzība Laikā no 1990 gada palīdzību skolai sniedz vācieši amerikāņi somi norvēģi un zviedri Tomēr šīs palīdzības ilggadības maratonā vēl joprojām piedalās zviedru draugi Gōran Andersson un Tove Linden Paldies viņiem Skolas tradīcijas Par tradīciju ir kļuvušas interešu programmas atskaites pasākums maijā uz Mātes dienu kad uz skolu aicinām arī vecākus Kad tuvojas Lāčplēša diena tiek meklētas lāpas un skolēni ir gatavi doties tumsā bieži vien lietū un aukstumā lai būtu tradicionālā lāpu gājiena dalībnieki Regulāri tiek meklēts veiksmīgākais variants darbībai skolēnu pašpārvaldē Pašpārvaldes dalībnieki piedalās pasākumu akciju organizēšanā un vadīšanā Daudzgadīgs skolā ir erudītu konkurss kurā savstarpēji mērojas zināšanām klašu komandas Katrs klases kolektīvs veido savas tradīcijas un tā top vēl 9 radošu tradīciju komplekti Skola šodien Pārējo novada izglītības iestāžu vidū izceļamies ar to ka paralēli vispārējās pamatizglītības programmas apguvei piedāvājam internāta pakalpojumus kā atbalstu rajonu un novada trūcīgām ģimenēm Internātskolā nonāk ne tikai Cēsu bet arī citu pilsētu un lauku rajonu bērni kuri savās ģimenēs aug nepieskatīti un pienācīgi neaprūpēti baudījuši visatļautību gan pret sevi vērstu gan paši to vērsuši pret līdzcilvēkiem Skolas darba sistēma palīdz skolēniem saprast sevi un apkārtējos uzlabot mācību sasniegumus Jāatzīmē ka daudziem bērniem Drabešu internātpamatskola ir vieta kur būt paēdušiem apmazgātiem siltumā un mācīties dzīves mācību Lai nodrošinātu mūsdienīgas izglītības vajadzībām atbilstošus apstākļus skolā ir datorklase ar pastāvīgu interneta pieslēgumu pārdomāts ārpusstundu aktivitāšu klāsts

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/par-mums/?print=1 (2015-03-24)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola
  Interneta resursi Pirmsskola Ārpusstundu aktivitātes Bibliotēka Konkursi skolā Projekti Avīze vecākiem Foto galerijas Atbalsta komanda Aicinām mācīties Par mums medijos Kontakti Lapas karte PIEDĀVĀJAM Mācību darbs Aktualitātes Pasākumi Zvaigžņu klase 2014 2 kārta Ašās meitenes Zvaigžņu klase 2014 2 kārta

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/pasakumi_3/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola - Vecāku diena
  mācīties Par mums medijos Kontakti Lapas karte PIEDĀVĀJAM Mācību darbs Aktualitātes Arhīvs Vecāku diena Vecāku diena Projektu nedēļa 2013 Skudru pūznis Konkurss Ar informāciju bagātākā un kārtīgākā burtnīca pierakstu klade un mape Mazā olimpiāde Izglītojamie ar optimāliem mācību sasniegumiem Starptautiskā dzimtās valodas diena Drabešu internātpamatskolā Konkurss Saziņas tilts Izglītojamie kuriem ir izaugsme mācību darbā Sasniegumi Latvijas Jauno literatūras talantu konkursā Olimpiāžu un konkursu uzvarētāji Vecāku diena Vecāki darbojās četrās meistardarbnīcās

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/arhivs_1/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive

 • Drabešu internātpamatskola - Mācību programmas
  Ārpusstundu aktivitātes Bibliotēka Konkursi skolā Projekti Avīze vecākiem Foto galerijas Atbalsta komanda Aicinām mācīties Par mums medijos Kontakti Lapas karte PIEDĀVĀJAM Mācību darbs Mācību programmas Mācību programmas Nr p k Izglītības programmas nosaukums Izglītības programmas kods Licences numurs Licences izdošanas datums 1 Pamatizglītības programma 21011111 V 7298 10 07 2014 2 Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V 7297 10 07 2014 3 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 V

  Original URL path: http://drabesuskola.lv/lv/macibu-programmas_1/ (2015-03-24)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-22