archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » D » DATASERVICE.LV

Total: 128

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dun & Bradstreet
  Country Report Order Country Report D U N S Number Get a D U N S Number Country Report Country Report Detalizēta un vispusīga informācija riska novērtēšanai un biznesa iespējām visā pasaulē Atskaite nodrošina unikālu salīdzinošu lietišķās vides apskatu dažādās valstīs Paraugs Atskaite D B Country Report satur svarīgu informāciju par valsti un darījumu vides analīzi Atskaitē apmēram uz 60 lappusēm sniegta padziļināta riska un biznesa iespēju analīze un novērtējums konkrētā valstī Šādas detalizētas atskaites var saņemt par 85 valstīm Katra no atskaitēm sadalīta 6 sekcijās lai palīdzētu pievērsties jums svarīgākajiem riska faktoriem kas varētu ietekmēt jūsu starptautisko biznesu Politiskais risks Cik stabila ir valsts valdība Ekonomiskais risks Vai ekonomika attīstās vai degradējas Ārējais risks Vai lokālā valūta ir stabila Komerciālais risks Vai man samaksās Cik drīz man samaksās Tirdzniecības operāciju vide Vai ir mainījušies importa noteikumi Investīciju vide Kurā sektorā es varu droši investēt Šī analīze atskaitē ietver ekonomisko prognozi un valstu riska indikatoru ar kura palīdzību var salīdzināt biznesa risku dažādās pasaules valstīs Ir iespējams notikumu attīstības monitorings valstī un reģionā Tādā gadījumā pamatatskaite uz 60 lappusēm tiek papildināta ar 11 ikmēneša papildinājumiem kas informēs jūs par svarīgiem notikumiem ko saņēmis D B Pirmkārt tās ir ziņas par

  Original URL path: http://dataservice.lv/lv/country_report.html (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Dun & Bradstreet
  Rating Order D B Bir Country Risk Analysis World Watch International Risk Payment Review Country RiskLine Country Report Order Country Report D U N S Number Get a D U N S Number Order Country Report Order Country Report Help Order details International Risk Payment Review Price Sample Country RiskLine Price Sample Country Report Price Sample Country Select Country Additional information Order Options Order Receiving Delivery info Visit to D

  Original URL path: http://dataservice.lv/lv/order_country_report.html (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Dun & Bradstreet
  Payment Review Country RiskLine Country Report Order Country Report D U N S Number Get a D U N S Number Get a D U N S Number Get a D U N S Number Make it easier for prospective customers and suppliers to do business with you A D B D U N S Number is a unique nine digit sequence recognized as the universal standard for identifying and keeping track of over 78 million businesses worldwide Why should you have a D U N S Number It enhances the credibility of your business in the marketplace It enables potential customers supplier and lenders to easily identify and learn about your company Many major corporations and governments including the U S Government require their suppliers and contractors to have a D U N S Number In today s global economy the D B D U N S Number has become the standard for keeping track of the world s businesses Once a number has been allocated to a business it can be used to identify and link millions of companies worldwide How to Get a D U N S Number D B Latvia database has information about more than

  Original URL path: http://dataservice.lv/lv/get_duns.html (2015-01-07)
  Open archived version from archive


 • Dun & Bradstreet : Sākums
  D B biznesa izziņa ietver sekojošu informāciju D U N S numurs vispārēji dati adreses rekvizīti statuss īsa vēsture darbības veidi īpašnieki vadība ziņas par filiālēm meitas un mātes firmām D B kredītreitings kas parāda firmas finansiālo stāvokli un komercriska pakāpi kārtojot darījumus ar šo firmu bankas kuru klients ir firma īpaši notikumi fakti komentāri par kritiskiem gadījumiem uzņēmumā ieskaitot prasības tiesā finansu informācija Bilances dati Peļņas un zaudējumu aprēķins arī dažādi rādītāji un koeficienti kas parāda uzņēmuma attīstības tendences salīdzinājumā ar nozares vidējiem rādītājiem informācija par firmas maksājumu veikšanas praksi un termiņiem tā ir plaša informācija par maksājumu izpildi salīdzinot ar citu firmu vidējiem rādītājiem tajā pašā nozarē un palīdz noteikt termiņus kuros Jūs saņemsiet maksājumus no potenciālā partnera Kas ir D U N S numurs unikāla globāla biznesa identifikācijas sistēma izveidota 1962 gadā identificē vairāk kā 225 miljonus aktīvi darbojošos uzņēmumu visā pasaulē Šo standartu ir atzinušas arī tādas organizācijas kā ISO Eiropas Komisija un ANO Kas ir D B kredītreitings jau daudzus gadus ir atzīts kā vadošais uzņēmuma uzticamības pakāpes un biznesa stabilitātes rādītājs Unikālais D B reitings ir veidots kombinējot matemātisko modelēšanu ekspertu izstrādātos likumus biznesa analīzi un daudzu gadu gaitā iegūto pieredzi Bankrotējušie uzņēmumi tiek rūpīgi analizēti un salīdzināti ar veiksmīgi strādājošajiem ar mērķi identificēt kritiskos notikumus un paredzēt tos nākotnē Latvijā D B reitingu firmām sāka piešķirt 1997 gadā Kā pasūtīt D B biznesa izziņu D B mērķis ir ātri un vienkārši pieejama biznesa informācija D B biznesa izziņu ir iespējams pasūtīt caur Dun Bradstreet pārstāvniecību Latvijā firmu SIA Datu Serviss Tie kas dod priekšroku strādāt patstāvīgi un ir pazīstami ar Internet var iegādāties paroli un izmantot D B Web lappusi www dbai dnb com Šī lappuse ir ērti un vienkārši lietojama Meklēšanas sistēma ir maksimāli uzlabota tā atradīs visus iespējamos variantus pēc vārdiem

  Original URL path: http://dataservice.lv/lv/index-print.html (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Dun & Bradstreet
  International Risk Payment Review Country RiskLine Country Report Order Country Report D U N S Number Get a D U N S Number The D B BIR Business Information Report The D B BIR Бизнес справка о компании Структура Бизнес справки D B Образец Эффективное управление рисками является значительным вкладом в прибыльность компании Долги покупателей составляют до 40 от оборотных средств компании и во многих случаях являются самым крупным ненадежным видом активов Бизнес справки компании D B являются полезным инструментом для определения финансового состояния компании Бизнес справки компании D B могут быть получены для компаний из более чем 200 стран Информация содержащаяся в каждой справке зависит от особенностей законодательства и деловой среды конкретной страны Бизнес справка D B предоставляет актуальную информацию о деятельности и финансах компании достаточную для принятия обоснованного решения об условиях и сроках проведения сделок с данной компанией Виды информации обычно представленные в бизнес справке D B Идентификация D U N S Номер Номер регистрации компании Название компании Адрес регистрации Адрес офиса Телефон Факс Электронная почта Оценки D B райтинг Рекомендуемый максимальный кредит Сроки оплаты счетов Общие данные Число служащих Вид деятельности Форма собственности Дата основания Публичная информация Судебные решения опротестованные векселя ликвидации и банкротства и т п

  Original URL path: http://dataservice.lv/ru/bir.html (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Dun & Bradstreet
  B Bir Country Risk Analysis World Watch International Risk Payment Review Country RiskLine Country Report Order Country Report D U N S Number Get a D U N S Number D B Data Источники данных D B Как D B собирает информацию В течение более чем столетия на всех континентах D B собирает обновляет и поддерживает огромный архив актуальной и исторической информации о компаниях В настоящий момент эта база данных содержит информацию о более 140 миллионах компаний в 209 странах мира Каждая компания в базе данных D B имеет единый уникальный идентификатор D U N S номер D U N S Number При сборе данных D B частично использует официальную информацию Регистра компаний каждой страны Однако многие страны особенно в регионах которые обслуживает Центр Развивающихся Рынков имеют законы ограничивающие доступ к информации о деятельности компаний В таких случаях очень важными становятся дополнительные источники информации включая местную прессу Во многих случаях информация о платежных привычках систематически собирается от поставщиков Изменения в платежных привычках могут дать неожиданный взгляд изнутри на положение компании в бизнесе Одним из основных источников информации является сама компания Публикуемые компанией материалы и буклеты дополняются интервью с руководителем который как правило сознает что в его интересах предоставить D B

  Original URL path: http://dataservice.lv/ru/data.html (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Dun & Bradstreet
  12 25 миллионов 3AA Финансовая сила 12 25 миллионов 2A Финансовая сила 2 5 12 миллионов 2AA Финансовая сила 2 5 12 миллионов 1A Финансовая сила 1 2 2 5 миллионов 1AA Финансовая сила 1 2 2 5 миллионов A Финансовая сила 600 000 1 2 миллионов AA Финансовая сила 600 000 1 2 миллионов B Финансовая сила 345 000 600 000 BB Финансовая сила 345 000 600 000 C Финансовая сила 175 000 345 000 CC Финансовая сила 175 000 345 000 D Финансовая сила 120 000 175 000 DD Финансовая сила 175 000 345 000 E Финансовая сила 60 000 120 000 EE Финансовая сила 60 000 120 000 F Финансовая сила 35 000 60 000 FF Финансовая сила 35 000 60 000 G Финансовая сила 15 000 35 000 GG Финансовая сила 15 000 35 000 H Финансовая сила 0 15 000 HH Финансовая сила 0 15 000 Другие используемые коды N Финансовая сила отрицательна O Финансовая сила не определима NB Новая фирма работает менее 2 х лет NQ Фирма прекратила деятельность Значения Индикатора риска Его значения определяются на основе анализа ключевых позиций Бизнес Отчета которые указывают на вероятности невыполнения компанией своих обязательств Индикатор риска Вероятность невыполнения обязательств Интерпретация 1 Минимальный риск Взаимодействие возможно на предложенных условиях 2 Низкий риск Взаимодействие возможно 3 Больше чем средний риск Взаимодействие возможно но необходим постоянный мониторинг состояния компании 4 Существенный риск Необходимо получить существенные гарантии перед кредитованием 5 Недостаточно информации для принятия решения Нет публичной информации или соответствующей информации D B для определения деловой активности Индикатор Риска более подробно Прочные условия 1 Эта оценка дается компаниям с абсолютно стабильным кредитным положением и финансовой силой Риск связанный с кредитованием данной компании очень мал или равен нулю компания оплачивает счета в срок Хорошие условия 2 Эта оценка дается финансово стабильным концернам не

  Original URL path: http://dataservice.lv/ru/rating.html (2015-01-07)
  Open archived version from archive

 • Dun & Bradstreet
  B Bir Country Risk Analysis World Watch International Risk Payment Review Country RiskLine Country Report Order Country Report D U N S Number Get a D U N S Number Order D B BIR Order D B BIR Help Order details Sample BIR on Latvian company Sample BIR on foreign company Price Country Select Country State Province Company name Company address Additional information Order Options Order Receiving Delivery info Visit

  Original URL path: http://dataservice.lv/ru/order_bir.html (2015-01-07)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-24