archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » D » DASP.LV

Total: 21

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi |
  personām jāievēro lai neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus kā arī mazinātu to sekas Iepazīties ar uzņēmuma evakuācijas ceļiem un noteikto pulcēšanās vietu Praktiski un teorētiski apgūt liesmu dzēšanu ar ugunsdzēšamajiem aparātiem Civilā aizsardzība Civilā aizsardzība ir organizatorisku inženiertehnisku ekonomisku finansiālu sociālu izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums kuru īsteno lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem kā arī atbalstītu valsts aizsardzības sistēmas vajadzības ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš Tās uzdevums ir veikt katastrofu pārvaldīšanu sniegt palīdzību katastrofās cietušajiem samazināt katastrofu radīto un iespējamo kaitējumu īpašumam un videi ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš atbalstīt ar resursiem Nacionālos bruņotos spēkus Darba aizsardzības dokumentācijas audits Uzņēmumiem kuriem ir šaubas par esošās darba aizsardzības sistēmas atbilstību Darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām var pieaicināt citu darba aizsardzības speciālistu un veikt neatkarīgu trešās puses darba aizsardzības sistēmas auditu lai pārliecinātos ka uzņēmuma darbība atbilst DA normatīvo aktu prasībām Darba vides iekšējā uzraudzība Darba devējs ne retāk kā reizi gadā plāno darba vides iekšējo uzraudzību lemjot par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem jautājumiem Darba vides mērījumi Akreditēto laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt lai novērtētu iespējamo ietekmi uz darbinieku veselību un lai precīzāk noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus izvēlēties atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus un lai noteiku attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu Instruktāžas darba aizsardzībā uzņēmuma objektos Nodarbināto ievadapmācību veic kompetenta institūcija kompetents speciālists uzņēmuma darba aizsardzības speciālists vai cita darba devēja norīkota persona kura pārzina darba aizsardzības jautājumus Atsevišķu jautājumu izklāstam persona kura veic ievadapmācību ja nepieciešams pieaicina citus speciālistus Uzņēmums DAS pakalpojumi SIA Mēs esam uzņēmums kuram var uzticēties jo neapstājamies pie sasniegtā bet turpinam nepārtrauktu attīstību un tiecamies pēc pastāvīgiem uzlabojumiem Dzīvojam

  Original URL path: http://dasp.lv/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Hello world! | Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi
  uzņēmuma objektos Ugunsdrošība Noderīga saites Noderīgi likumi Kontakti Pieteikt pakalpojumu Hello world You are here Home Hello world Hello world Posted by Darbadrosiba On 2014 gada 27 novembris 0 Comments Welcome to WordPress This is your first post Edit or delete it then start blogging Read More 2 Business Single Post Posted by Darbadrosiba On 2014 gada 21 augusts 0 Comments Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula commodo Sed blandit convallis dignissim Pellentesque pharetra velit eu velit elementum et convallis erat vulputate Sed in nulla ut elit mollis posuere Praesent a felis accumsan neque interdum molestie ut id massa In hac habitasse platea dictumst Nulla Read More Standard Single Post Posted by Darbadrosiba On 2014 gada 21 augusts 0 Comments Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula commodo Sed blandit convallis dignissim Pellentesque pharetra velit eu velit elementum et convallis erat vulputate Sed in nulla ut elit mollis posuere Praesent a felis accumsan neque interdum molestie ut id massa In hac habitasse platea dictumst Nulla Read More Specular Blog Single Post Posted by Darbadrosiba On 2014 gada 20 augusts

  Original URL path: http://dasp.lv/lv/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Par mums | Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi
  uzdevums ir palīdzēt sakārtot ieviest un uzturēt darba aizsardzības sitēmu uzņēmumos Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu darba aizsardzības pasākumus un darba aizsardzības sistēmu ir nepieciešams veikt visiem uzņēmumiem iestādēm un sabiedriskajām organizācijām Saskaņā ar MK noteikumos Nr 99 Noteikumi par komercdarbības veidiem kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā iesaista kompetentu institūciju ja viņš atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no

  Original URL path: http://dasp.lv/par-mums/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Pakalpojumi | Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi
  Darba aizsardzības sistēmas auditu Periodisku apsekošanu un neatbilstību konstatēšanu Aizvietos Jūsu darba aizsardzības speciālistu prombūtnes laikā atvaļinājums slimības laiks dekrēts u c Darba vides mērījumi darba vides mērījumu indikatīvie mikroklimata temperatūras gaisa relatīvā mitruma un apgaismojuma mērījumi citu nepieciešamo Darba vides mērījumu noteikšana un organizēšana akreditētā laboratorijā Ugunsdrošība ugunsdrošības dokumentācija tai skaitā ugunsdrošības instrukcijas rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā rīkojumu izstrāde evakuācijas plānu izstrāde darbinieku instruktāžas ugunsdrošības jomā praktisko apmācību organizēšana atbilstoši rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā Ugunsdzēšamo aparātu termiņu pārbaude Nepieciešamo drošības zīmju noteikšana Ugunsdrošības žurnālu sagatavošana Darba vides iekšējā uzraudzība veicam pasākumu kopumu lai izveidotu un uzturētu pilnvērtīgu efektīvu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā dokumentu atjaunošana vai sagatavošana ja mainās situācija uzņēmumā piem jauni darbinieki jaunas telpas aprīkojums u c tek uzturēti darba aizsardzības dokumenti atbilstoši normatīvo aktu prasībām sadarbojoties ar uzņēmuma darbiniekiem nodrošinot darba aizsardzības normatīvo aktu izpildi Instruktāžas darba aizsardzībā uzņēmuma objektos Nodrošinam nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos ievadapmācības un instruktāžas darba vietā izvēloties tādu apmācības veidu kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai ņemot vērā nodarbinātā izglītību iepriekšējo apmācību darba pieredzi un spējas kā arī uzņēmuma specifiku Instruktāžas darba aizsardzībā ietver darba vides riska faktorus un to ietekmi uz drošību un veselību vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās pirmās palīdzības sniegšanu

  Original URL path: http://dasp.lv/pakalpojumi/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Civilā aizsardzība | Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi
  un ledus sastrēgumi liels karstums sausums mežu un kūdras purvu ugunsgrēki ražošanas avārijas ar ķīmisko radioaktīvo un bioloģiski aktīvo vielu noplūdi ugunsgrēki ēkās un tautsaimniecības objektos sprādzieni transporta avārijas dambju pārrāvumi komunālo un enerģētisko tīklu pārrāvumi ēku un būvju sabrukšana sabiedriskās nekārtības un terora akti epidēmijas epizootijas epifitotijas gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem kā arī atbalstītu valsts aizsardzības sistēmas vajadzības ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš Civilās aizsardzības uzdevums ir veikt katastrofu pārvaldīšanu sniegt palīdzību katastrofās cietušajiem samazināt katastrofu radīto un iespējamo kaitējumu īpašumam un videi ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš atbalstīt ar resursiem Nacionālos bruņotos spēkus Civilās aizsardzības pasākumu plāno veido valsts iestādes pašvaldības komersanti kā arī visi darbspējīgie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi Personu apvienības un pārējie iedzīvotāji Civilās aizsardzības pasākumu plānā var iekļauties brīvprātīgi Civilās aizsardzības pasākumu plāna organizācijas pamatā ir administratīvi teritoriālais princips Tās struktūras teritoriālās pamatvienības ir novadi un republikas pilsētas Civilās aizsardzības pasākumus apzinot iespējamos apdraudējumus paredz 1 Valsts civilās aizsardzības plānā 2 pašvaldības civilās aizsardzības plānā 3 komersanta objekta civilās aizsardzības plānā ja komersanta objekts ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku Ja vairāki komersanti atrodas vienā ēkā civilās aizsardzības plānu izstrādā katrs komersants kurš atbilst

  Original URL path: http://dasp.lv/pakalpojumi/civila-aizsardziba/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Darba aizsadzība | Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi
  Pakalpojumi Darba aizsadzība Darba aizsardzības likums nosaka ka Darba drošība ir nodarbināto drošība un veselība darba vietā ar tās fizikālajiem ķīmiskajiem psiholoģiskajiem bioloģiskajiem fizioloģiskajiem un citiem faktoriem kuriem nodarbinātais pakļauts veicot savu darba pienākumus Darba drošības speciālists nosaka darba vides riskus kuri var rasties un var nodarīt kaitējumu un šā kaitējuma iespējamā smaguma pakāpi uz nodarbināto drošību vai veselību darba vietā Darba aizsardzība piemērojama visās nodarbinātības jomās neatkarīgi no nodarbināto skaita uzņēmumā ja citos likumos nav noteikts citādi Ikvienam darbieniekam ir tiesības atrasties drošā un nekaitīgā darba vietā lai nebūtu sekas no nedrošas darba vietas kura negatīvi ietekmē nodarbinātā veselību Darba vides risku novērtē ne retāk kā reizi gadā kā arī 1 praktiski uzsākot citu darbības veidu 2 ja ir radušās pārmaiņas darba vidē piemēram mainījušies darba procesi metodes darba aprīkojums vielu un produktu izmantošana vai ražošana būtiski pārkārtota darba vieta 3 ja konstatē apstākļu pasliktināšanos darba vidē vai neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 4 ja noticis nelaimes gadījums darbā Pakalpojumi Esošās darba aizsardzības dokumetācijas auditu ar atzinumu par tās atbilstību LR likumdošanas prasībām Darba vides riska faktoru izvērtēšanu t sk indikatīvo mērījumu veikšanu apgaismojums mitrums troksnis Darba aizsardzības pasākuma plāna sagatavošanu Dokumentācijas izstrādāšanu instrukcijas saraksti rīkojumi u c Instruktāžas

  Original URL path: http://dasp.lv/pakalpojumi/darba-aizsadziba/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Darba aizsardzības dokumentācijas audits | Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi
  aizsardzībā uzņēmuma objektos Ugunsdrošība Noderīga saites Noderīgi likumi Kontakti Pieteikt pakalpojumu Darba aizsardzības dokumentācijas audits You are here Home Pakalpojumi Darba aizsardzības dokumentācijas audits Uzņēmumiem kuriem ir šaubas par esošās darba aizsardzības sistēmas atbilstību Darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām var pieaicināt citu darba aizsardzības speciālistu un veikt neatkarīgu trešās puses darba aizsardzības sistēmas auditu lai pārliecinātos ka uzņēmuma darbība atbilst DA normatīvo aktu prasībām Pakalpojumi neatkarīga speciālista atbilstības novērtējums normatīvo

  Original URL path: http://dasp.lv/pakalpojumi/darba-aizsardzibas-dokumentacijas-audits/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Darba vides iekšējā uzraudzība | Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi
  saites Noderīgi likumi Kontakti Pieteikt pakalpojumu Darba vides iekšējā uzraudzība You are here Home Pakalpojumi Darba vides iekšējā uzraudzība Darba devējs ne retāk kā reizi gadā plāno darba vides iekšējo uzraudzību lemjot par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem jautājumiem Pakalpojumi veicam pasākumu kopumu lai izveidotu un uzturētu pilnvērtīgu efektīvu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā dokumentu atjaunošana vai

  Original URL path: http://dasp.lv/pakalpojumi/darba-vides-iekseja-uzraudziba/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-12-17