archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » B » BRA.LV

Total: 184

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aktivitātes » www.bra.lv
  kabineta noteikumu projekts Īpašās prasības cementa kaļķa un magnija oksīda ražošanai Atpakaļ Latvijas Būvmateriālu asociācija BRA iebildumi saistībā ar virzīto noteikumu projektu Atpakaļ Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija

  Original URL path: http://www.bra.lv/aktivitates/?id=197 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Aktivitātes » www.bra.lv
  Grozījumi Ministru kabineta 2014 gada 25 marta noteikumos Nr 156 Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība Atpakaļ Grozījumu projets Preses relīze Atpakaļ Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija BRA biedriem Valdes

  Original URL path: http://www.bra.lv/aktivitates/?id=213 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Aktivitātes » www.bra.lv
  mēnesi var iesniegt pieteikumus konkursam Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015 Atpakaļ Vēl mēnesi var iesniegt pieteikumus konkursam Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015 Atpakaļ Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija BRA biedriem

  Original URL path: http://www.bra.lv/aktivitates/?id=219 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Normatīvo aktu projekti » Aktualitātes » www.bra.lv
  akcīzes nodokli neapliek dabasgāzi 8 MK Noteikumi Nr 39 Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode 9 Būvniecības likums Būvniecības koordinācijas centra piedāvātā redakcija 10 Būvniecības likumu salīdzināšanas tabula 11 MK 181 Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā MK181 Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā Grozījumi MK181 Grozījumu pamatojums MK181 spēkā esošie 12 Grozījumi likumā Par pievienotās vērtības nodokli reversā PVN piemērošanas kārtība būvniecības pakalpojumiem 13 Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr 305 2011 kas nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus 14 MK Noteikumu Būvkomersantu reģistrācijas projekts projekts Izmaiņu iesnieguma forma Ikgadējā iesnieguma forma Iesnieguma forma būvkomersantu reģistrā Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi Būkomersantu reģistrācijas noteikumu projekta novērtējums 15 Teritorijas attistības plānošanas likuma Saeimas 2 lasījuma redakcija 16 MK Noteikumu projekts Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi 17 Enerģētikas stratēģija 2030 projekts 18 Nozaru ekspertu padomes Nolikums 19 Derīgo izrakteņu ieguves kārtība projekts 20 Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu projekts 21 Par pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbības uzsākša 22 Būvniecības likuma projekts Saeimas 3 lasījumam Saeimā iesniegtā likuma redakcija BRA priekšlikumi likuma precizēšanai 23 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā VSS 249 BRA priekšlikumi 24 Par likumdošanas aktu Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei VSS 976 BRA priekšlikumi 25 Par Vadlīnijām asociācijām

  Original URL path: http://www.bra.lv/aktualitates-normativo-aktu-projekti (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • BRA biedru naudas maksa » Iestāšanās BRA » www.bra.lv
  Uzņēmuma gada apgrozījums līdz 1 4 milj EUR 420 EUR 105 EUR ceturksnī no 1 4 līdz 7 0 milj EUR 560 EUR 140 EUR ceturksnī no 7 0 līdz 14 0 milj EUR 720 EUR 180 EUR ceturksnī irs 14 0 milj EUR 1000 EUR 250 EUR ceturksnī Fiziska persona 140 EUR 35 EUR ceturksnī Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv

  Original URL path: http://www.bra.lv/bra-biedru-naudas-maksa (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Statūti » Par Būvmateriālu Ražotāju asociāciju » www.bra.lv
  4 2 6 izpildīt biedra saistības kas attiecas uz darba ieguldījumu vai mantisko līdzdalību Biedrības darbībā un kas noteiktas ar Biedru sapulces vai Valdes lēmumu 4 3 Biedrības biedriem ar Biedru sapulces vai Valdes lēmumu var tikt noteiktas arī citas saistības Nosakot biedram saistības kas atšķiras no citu biedru saistībām ir nepieciešama šī biedra piekrišana 5 Biedru nauda 5 1 Biedrības biedri maksā ikmēneša biedra naudu kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Nolikums par biedru iemaksu apmēru kuru apstiprina Vecbiedru sapulce 6 Biedrības struktūrvienības 6 1 Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības 6 2 Struktūrvienības ir organizatoriski patstāvīgas tomēr savā darbībā tās ir pakļautas Valdei Struktūrvienība darbojas pamatojoties uz nolikumu kuru apstiprina Valde 7 Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 7 1 Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar savu pārstāvju starpniecību Pilnvara piedalīties un balsot Biedrības sapulcē izdodama rakstveidā un iesniedzama Valdei pirms Biedru sapulces 7 2 Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 30 aprīlim 7 3 Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas pēc vecbiedra iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru norādot sasaukšanas iemeslu 7 4 Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu 7 5 Biedru sapulce ir lemttiesīga ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem Katram biedram ir viena balss 7 6 Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ 3 trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu ka tajā piedalās vismaz divi biedri no kuriem vismaz viens ir vecbiedrs 7 7 Biedru sapulces lēmums ir pieņemts ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem Lēmums par statūtu grozījumiem Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu Biedrības reorganizāciju ir pieņemts ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem 7 8 Biedrības Biedru sapulce ir tiesīga 7 8 1 izdarīt grozījumus Biedrības statūtos 7 8 2 apstiprināt Valdes sagatavoto Biedrības gada pārskatu 7 8 3 lemt par Valdes sastādīto Biedrības budžetu un gada darba plānu 7 8 4 ievēlēt un atsaukt Revidentu 7 8 5 lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju 7 8 6 izlemt citus jautājumus kas pēc Vecbiedru sapulces ierosinājuma ir iesniegti izskatīšanai Biedru sapulcē 7 9 Biedru sapulcei ir tiesības ar savu lēmumu nodot kādu vai visus no Biedru sapulces kompetencē esošajiem jautājumiem no biedru kopskaita ievēlētai Pārstāvju sapulcei Pārstāvības normu pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka Biedru sapulce Tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās ir visiem Biedrības biedriem 7 10 Biedru sapulci vada Valdes priekšsēdētājs Prezidents Biedru sapulce var ievēlēt citu sapulces vadītāju Biedru sapulce tiek protokolēta Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists 8 Biedrības Valde 8 1 Biedrību vada un pārstāv Valde kura sastāv no 1 viena Valdes priekšsēdētāja Prezidenta un 7 septiņiem Valdes locekļiem Valdes pilnvaru termiņš ir 2 divi gadi Biedrību pārstāv kopā jebkuri 2 divi

  Original URL path: http://www.bra.lv/statuti/?id=24 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Sadarbības partneri » Par Būvmateriālu Ražotāju asociāciju » www.bra.lv
  ražošanas rezultāti Sadarbības partneri Sadarbības līgumi Atpakaļ Sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti Sadarbības līgums ar Rīgas Celtniecības koledža Sadarbības līgums ar Latvijas Celtnieku arodbiedrību Sadarbības līgums ar SIA BT 1 Sadarbības līgums ar Latvijas Būvinženieru Savienību biedrību Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība un Rīgas Tehnisko universitāti Atpakaļ Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija BRA biedriem Valdes sēžu protokoli BRA

  Original URL path: http://www.bra.lv/sadarbibas-partneri/?id=75 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Asociācijas uzņēmumu ražošanas rezultāti » Par Būvmateriālu Ražotāju asociāciju » www.bra.lv
  rezultāti BRA uzņēmumu ražošanas rezultāti 2007 2012 g Atpakaļ Ražošanas apgrozījums BRA eksporta apjoms Investīciju apjomi Strādājošo skaits Elektroenerģijas patēriņš Gāzes patēriņš Atpakaļ Kontakti Būvmateriālu ražotāju asociācija Kr Barona iela 99 Rīga LV 1012 jakobsonsleonids inbox lv Lasīt vairāk Informācija

  Original URL path: http://www.bra.lv/par-bra-asociacijas-uznemumu-razosanas-rezultati/?id=105 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-11-20