archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » B » BALDONESPARTNERIBA.LV

Total: 168

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina III projektu pieņemšanas kārtu EZF projektiem
  2 2 Rīcība Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās Pieejamais finansējums 18670 50 LVL Rīcības mērķis Zivsaimniecības darbībām nepieciešamās infrastruktūras un zivsaimniecības nozares attīstībai nepieciešamo pakalpojumu attīstīšana Plānotās darbības Rīcības ietvaros tiks atbalstīti projekti darbības kas saistīti ar zivsaimniecību ūdeņu to dzīvo resursu saglabāšanu apsaimniekošanu un izmantošanu paredzot partnerības teritorijā īstenot sekojošas aktivitātes Tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem Aktivitātes mērķis Dažādot tūrisma pakalpojumus kas rada pievienoto vērtību vietējam produktam no zivsaimniecības atkarīgās teritorijās kā arī pielāgot tos personām ar funkcionāliem traucējumiem Vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā Aktivitātes mērķis Nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu tūrisma objektos kas atrodas no zivsaimniecības atkarīgajā teritorijā Pakalpojumi zivsaimniecībai Aktivitātes mērķis Veicināt ar zivsaimniecību saistīto pakalpojumu uzlabošanu un pilnveidošanu uzlabojot teritorijas ekonomisko attīstību un ūdens resursu lietderīgu izmantošanu Šīs rīcības apakšaktivitātes var īstenot komersants biedrība vai nodibinājums atvasināta publiska persona izņemot vietējo pašvaldību kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana zemnieku vai zvejnieku saimniecība Izņemot ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu attīstībai zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants kurš ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojumu apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājas lapā internetā ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija Attiecībā uz visiem projektiem zemnieku vai zvejnieku saimniecībai komersantam fiziskai personai biedrībai un nodibinājumam maksimālā attiecināmo izmaksu summa viena projekta īstenošanai nepārsniedz 20 000 latu Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem Nr p k Atbilstības vērtēšanas kritērijs Maksimā lais punktu skaits 1 Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai 2 Ja kritērijs Nr 1 tiek novērtēts ar 0 tad projekts tālāk netiek vērtēts saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts atzinumā norādot 0 punkti 2 Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem 2 3 Projekts ir nozīmīgs vietējā

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/biedriba-baldones-partneriba-izsludina-iii-projektu-pienemsanas-kartu-ezf-projektiem?gads=2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Uzmanību, Baldones novada aktīvie amatnieki un mājražotāji!
  uzņēmējdarbības veicināšana lauku apvidos Projekta partneri būs Latvija Baldone Lietuva Radvilišķi Francija Saint Seine Projekta ietvaros Baldones novada amatnieku un mājražotāju un partneru delegācijām būs iespēja organizēt un piedalīties kopējos vietējo izstrādājumu tirdziņos izstādes smelties jaunās ierosmēs un labākajā pieredzē visās trijās projekta partneru valstīs Noslēgumā kopēja konference Lietuvā Radvilišķos Baldones Partnerības vadība būtu ļoti pateicīga ja starptautiskā sadarbības projekta sagatavošanā un realizācijā mums brīvprātīgi varētu palīdzēt Baldones novada amatnieki

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/uzmanibu-baldones-novada-aktivie-amatnieki-un-majrazotaji?gads=2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Uzmanību, Baldones novada iedzīvotāji!
  februārī plkst 14 00 Baldones novada domes Sēžu zālē Darba kārtībā Vietējas attīstības stratēģijas Rīcības plānā paredzētās LAP un EZF RP aktivitātes un atbalstāmās projektu tēmas Mājražošanas uzsākšanas un sekmīgas darbības būtiskākie aspekti finanšu līdzekļi prasmes PVD atļauja tirgus izpēte patērētājs mārketings sadarbības partneri mentori u c LAD administrētās programmas pārtikas ražošanai mājas apstākļos Informācija par Baldones novada mājražotāju un amatnieku starptautiskā sadarbības projekta Inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana lauku apvidos piedāvātajām

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/uzmanibu-baldones-novada-iedzivotaji?gads=2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina III projektu pieņemšanas kārtu ELFLA projektiem
  materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Rīcības mērķis Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu laukos Piedāvātie risinājumi Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem t i bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un esošo uzlabošana sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana sporta un kultūras pasākumu organizēšana interešu klubu darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana pieaugušo izglītības un prasmju attīstības pilnveidošana Pieejamais finansējums 54204 91 LVL Projektu īstenošanas ilgums 2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu Projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas 2007 2013 gadam 4 ass pasākumā 4 1 1 Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā I Aktivitāte Iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu izņemot zemenes stādu iegāde stādījumu balstu sistēmu žogu un žogu balstu iegāde uzstādīšana un stādījumu ierīkošana 3 1 Rīcība Lauku saimniecību modernizācija Mērķis 3 1 rīcībā attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi biedrības Baldones Partnerība darbības teritorijā un atbalstīt mājražotājus kas būtu gatavi ražot pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos identitātes produktus Paredzamie risinājumi Tiek atbalstīta aktivitāte iekārtu tehnikas un aprīkojuma iegāde informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu izņemot zemenes stādu iegāde stādījumu balstu sistēmu žogu un žogu balstu iegāde uzstādīšana un stādījumu ierīkošana Pieejamais finansējums 6274 86 LVL II Aktivitāte Iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai 3 2 Rīcība Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos Mērķis 3 2 rīcībā attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības Baldones Partnerība darbības teritorijā Paredzamie risinājumi Tiek atbalstīta aktivitāte iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošana biedrības Baldones Partnerība darbības teritorijā Rīcības ietvaros ir jāpalielinās lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenim lauksaimniecības produktu pārstrādei mājas apstākļos pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību Pieejamais finansējums 3500 00 LVL 4 1 2 Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana notiek saskaņā ar MK Noteikumu Nr 764 43 1 2 1 punktu piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 0 neatbilst 0 5 vāji 1 apmierinoši 1 5 labi 2 atbilst Kritērijs Nr 1 tiek vērtēts saskaņā ar MK Noteikumu Nr 764 43 1 2 2 punktu 0 vai 2 punkti 0 neatbilst 2 atbilst Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem Nr p k Atbilstības vērtēšanas kritērijs Maksimā lais punktu skaits 1 Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai 2 Ja kritērijs Nr 1 tiek novērtēts ar 0 tad projekts tālāk netiek vērtēts saņem negatīvu atzinumu

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/biedriba-baldones-partneriba-izsludina-iii-projektu-pienemsanas-kartu-elfla-projektiem?gads=2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • LEADER projektu pieteikumu iesniegumu II. kārtas rezultāti
  noteiks kuri no projektiem saņems pilnu finansējumu un kuriem piedāvās vai nu realizēt projektu ar samazinātu atbalsta intensitāti vai pieteikties no jauna III kārtā Iesniegto projektu tēmas ELFLA Rīcība 2 1 2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai N p k Projekta reģ numurs Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 1 7 1 8 Biedrība Sporta klubs Mežaparks Orientēšanās poligona tūrisma taku izveide Baldones novadā materiāli tehniskās bāzes izveide sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanai 2 7 1 7 Baldones kultūras biedrība Mobila aprīkojuma iegāde kultūras informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšanai nodrošinot pieejamību un aktīvu dalības iespēju visiem Baldones novada iedzīvotājiem 3 7 1 12 Baldones novada dome Radiopārraižu veidošanai un pārraidīšanai nepieciešamās sistēmas uzstādīšana Baldones vidusskolā 4 7 1 6 Biedrība Paspēlēsimies Bērnu rotaļu laukums Baldonē Zīļu ielas 17 teritorijā 5 7 1 10 Biedrība Jātnieku sporta klubs Telfas Jātnieku sporta inventāra iegāde 6 7 1 13 Biedrība Jātnieku sporta klubs Elīnas staļļi Divu apmācītu poniju ar pilnu ekipējumu iegāde un atsevišķas telpas iekārtošana poniju aprīkojuma novietošanai un nodarbību dalībnieku bērnu vajadzībām 7 7 1 9 Biedrība Jātnieku sporta klubs Atēna Zirgu poniju pārvadājamā transporta iegāde Rīcība 2 1 1 Pakalpojumu pieejamībai sasniedzamībai un kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana centralizētās pakalpojumu saņemšanas vietās N p k Projekta reģ numurs Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 1 7 1 11 SIA Riekstu kalns Ziemas atpūtas kompleksa Riekstukalns distanču slēpošanas trases modernizācija 2 7 1 5 Vilnis Danebergs IK Autodarbnīcas iekārtu iegāde 3 7 1 14 Inese Dūdiņa Kazas piena siera ražotnes izveidošana mājas apstākļos Iesniegto projektu tēmas EZF Rīcības 2 2 1 N p k Projekta reģ numurs Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 1 Nr 7 1 1 Biedrība Atpūties laukos Citāda brīvā laika pavadīšana Baldones

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi?gads=2011&b=1&lbu=16879 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina II projektu pieņemšanas kārtu EZF un ELFLA projektiem
  finansējums ir 34976 08 LVL EZF II kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 45162 49 LVL Projektu iesniegumi līdz 23 maija plkst 17 00 jāiesniedz biedrības Baldones Partnerība birojā Pārupes Baldones novads Baldones LV 2125 tālrunis 67932025 28347211 Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem plānotajām darbībām projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Pārupēs Baldones novadā Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www lad gov lv biedrības

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi?gads=2011&b=1&lbu=13034 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 15.martā, plkst.16:00 seminārs - LEADER veida pasākumu projektu pieteikumu sagatavošana
  Tas notiks š g 15 martā otrdien plkst 16 00 Baldones novada domes sēžu zālē Semināra ietvaros Biedrības Baldones Partnerība pārstāvji pastāstīs par LEADER projektu pieteikumu EZF II kārtā atbalstāmajām Rīcībām un pieejamo finansējumu katrai Rīcībai iepazīstinās ar LEADER vieda projektu pieteikuma veidlapas aizpildīšanas prasībām un informēs par pārējo nepieciešamo dokumentāciju projektu pieteikumu iesniegšanai sniegs konsultācijas visiem kam ir projekta ideja bet trūkst nepieciešamās informācijas lai to sagatavotu un iesniegtu

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi?gads=2011&b=1&lbu=12664 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2011.gada 4.februārī Informatīvs seminārs Par lauku tūrisma attīstību Baldones novadā un ES finansējuma piesaistīšanas iespējām tūrisma attīstībai
  Partnerība Pārupes Baldones novads Baldone LV 2125 Latvija 371 67932025 371 67932750 linesa inbox lv 2011 gada 4 februārī Informatīvs seminārs Par lauku tūrisma attīstību Baldones novadā un ES finansējuma piesaistīšanas iespējām tūrisma attīstībai 04 02 2011 LEJASDAUGAVAS Lauku attīstības biroja Informatīvs seminārs Par lauku tūrisma attīstību Baldones novadā un ES finansējuma piesaistīšanas iespējām tūrisma attīstībai Programma Norises vieta Baldones novada domes zālē adrese Pārupes Baldone Baldones novads Datums 2011

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi?gads=2011&b=1&lbu=11112 (2016-02-13)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-12-12