archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » B » BALDONESPARTNERIBA.LV

Total: 168

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina VI projektu pieņemšanas kārtu EZF projektiem
  vietējo pašvaldību kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana biedrība vai nodibinājums Teritorijas labiekārtošana var īstenot vietējā pašvaldība zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants atvasināta publiska persona izņemot vietējo pašvaldību kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana biedrība vai nodibinājums Vienā projektā var iekļaut vienu vai vairākas iepriekš minētās aktivitātes ievērojot projekta pretendenta atbilstību katrai no aktivitātēm resp pašvaldība var iekļaut visas trīs aktivitātes visi pārējie pretendenti otro un trešo 1 Tā kā aktivitātes Ciematu kuros veic zivsaimniecības darbības atjaunošana un attīstība ietvaros pieejamais finansējums ir vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai sākotnēji piešķirtais atbalsts tad uz šo aktivitāti neattiecas 2009 gada 27 janvāra MK noteikumu Nr 78 5 1 5 2 un 5 3 minētie nosacījumi un aktivitātes īstenošanu veic teritorijās kuras norādītas vietējās rīcības grupas sagatavotajā un Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā teritorijas attīstības stratēģijā 2 2 2 Rīcība Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās Pieejamais finansējums 6 183 31 LVL Rīcības mērķis Zivsaimniecības darbībām nepieciešamās infrastruktūras un zivsaimniecības nozares attīstībai nepieciešamo pakalpojumu attīstīšana Plānotās darbības Rīcības ietvaros tiks atbalstīti projekti darbības kas saistīti ar zivsaimniecību ūdeņu to dzīvo resursu saglabāšanu apsaimniekošanu un izmantošanu paredzot partnerības teritorijā īstenot sekojošas aktivitātes Tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem Aktivitātes mērķis Dažādot tūrisma pakalpojumus kas rada pievienoto vērtību vietējam produktam no zivsaimniecības atkarīgās teritorijās kā arī pielāgot tos personām ar funkcionāliem traucējumiem Vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā Aktivitātes mērķis Nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu tūrisma objektos kas atrodas no zivsaimniecības atkarīgajā teritorijā Pakalpojumi zivsaimniecībai Aktivitātes mērķis Veicināt ar zivsaimniecību saistīto pakalpojumu uzlabošanu un pilnveidošanu uzlabojot teritorijas ekonomisko attīstību un ūdens resursu lietderīgu izmantošanu Šīs rīcības apakšaktivitātes var īstenot komersants biedrība vai nodibinājums atvasināta publiska persona izņemot vietējo pašvaldību kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana zemnieku vai zvejnieku saimniecība Izņemot ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu attīstībai zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants kurš ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojumu apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājas lapā internetā ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija Attiecībā uz visiem projektiem zemnieku vai zvejnieku saimniecībai komersantam fiziskai personai biedrībai un nodibinājumam maksimālā attiecināmo izmaksu summa viena projekta īstenošanai nepārsniedz 20 000 latu Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem Nr p k Atbilstības vērtēšanas kritērijs Maksimā lais punktu skaits 1 Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai 2 Ja kritērijs Nr 1 tiek novērtēts ar 0 tad projekts tālāk netiek vērtēts saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts atzinumā norādot 0 punkti 2 Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem 2 3 Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un vai mērķa grupas pārstāvjiem 2 4 Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori 2 5 Projektam ir plānota atbilstoša plānotās ietekmes un projekta budžeta attiecība 2 6 Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību teritorijām vai dažādām organizācijām iestādēm uzņēmumiem 2 7 Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota 2 8 Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2 9 1 9

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/biedriba-baldones-partneriba-izsludina-vi-projektu-pienemsanas-kartu-ezf-projektiem?gads=2013 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina V projektu pieņemšanas kārtu ELFLA projektiem
  un pieejamībā iedzīvotājiem t i bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un esošo uzlabošana sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana sporta un kultūras pasākumu organizēšanai interešu klubu darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana pieaugušo izglītības un prasmju attīstības pilnveidošana Pieejamais finansējums 7 564 47 LVL Pasākums 4 1 1 Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā Aktivitāte Iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu izņemot zemenes stādu iegāde stādījumu balstu sistēmu žogu un žogu balstu iegāde uzstādīšana un stādījumu ierīkošana 3 1 Rīcība Lauku saimniecību modernizācija Rīcības mērķis 3 1 rīcībā attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi biedrības Baldones Partnerība darbības teritorijā un atbalstīt mājražotājus kas būtu gatavi ražot pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos identitātes produktus Paredzamie risinājumi Tiek atbalstīta aktivitāte iekārtu tehnikas un aprīkojuma iegāde informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu izņemot zemenes stādu iegāde stādījumu balstu sistēmu žogu un žogu balstu iegāde uzstādīšana un stādījumu ierīkošana Pieejamais finansējums 6 297 53 LVL Aktivitāte Iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai 3 2 Rīcība Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos Rīcības mērķis 3 2 rīcībā attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības Baldones Partnerība darbības teritorijā Paredzamie risinājumi Tiek atbalstīta aktivitāte iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošana biedrības Baldones Partnerība darbības teritorijā Rīcības ietvaros ir jāpalielinās lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenim lauksaimniecības produktu pārstrādei mājas apstākļos pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību Pieejamais finansējums 3 500 00 LVL Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana notiek saskaņā ar MK Noteikumu Nr 764 43 1 2 1 punktu piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 0 neatbilst 0 5 vāji 1 apmierinoši 1 5 labi 2 ļoti labi Kritērijs Nr 1 tiek vērtēts saskaņā ar MK Noteikumu Nr 764 43 1 2 2 punktu 0 vai 2 punkti 0 neatbilst 2 atbilst Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem Nr p k Atbilstības vērtēšanas kritērijs Maksimā lais punktu skaits 1 Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai 2 Ja kritērijs Nr 1 tiek novērtēts ar 0 tad projekts tālāk netiek vērtēts saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts atzinumā norādot 0 punkti 2 Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem 2 3 Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un vai mērķa grupas pārstāvjiem 2 4 Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori 2 5 Projektam ir plānota atbilstoša

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/biedriba-baldones-partneriba-izsludina-v-projektu-pienemsanas-kartu-elfla-projektiem?gads=2013 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IV kārtu
  dokumentu likumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e pastu lad lad gov lv Projektu iesniegumu pieņemšana notiks aktivitātes Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība ietvaros šādā rīcībā 2 2 2 Rīcība Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās rīcība Rīcības mērķis Zivsaimniecības nozares attīstībai un tūrisma infrastruktūras nepieciešamo pakalpojumu attīstīšana Plānotās darbības Rīcības ietvaros tiks atbalstīti projekti kurus paredzēts īstenot triju veidu apakšaktivitātēs tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumi zivsaimniecībai vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā Pieejamais finansējums 2 966 81 LVL Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem Nr p k Atbilstības vērtēšanas kritērijs Maksimā lais punktu skaits 1 Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai 2 Ja kritērijs Nr 1 tiek novērtēts ar 0 tad projekts tālāk netiek vērtēts saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts atzinumā norādot 0 punkti 2 Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem 2 3 Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un vai mērķa grupas pārstāvjiem 2 4 Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori 2 5 Projektam ir plānota atbilstoša plānotās ietekmes un projekta budžeta attiecība 2 6 Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību teritorijām vai dažādām organizācijām iestādēm uzņēmumiem 2 7 Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota 2 8 Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2 9 1 9 2 Projektu konkursa 1 kārtā 2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti 0 punkti ja ir iesniegti 3 un vairāk projekti Projektu konkursa nākamajās kārtās tiek summēti iepriekšējās kārtās un esošajā kārtā iesniegtie projekti 2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti 0 punkti ja

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi?gads=2013&b=1&lbu=36440 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Uzmanību, Baldones novada iedzīvotāji!
  LEADER veida projektu pieteikumu IV kārtā Tas notiks š g 28 novembrī plkst 11 00 Baldones novada domes Sēžu zālē Darba kārtībā 1 Biedrības Baldones Partnerība pārstāvji pastāstīs par LEADER projektu pieteikumu IV kārtā atbalstāmajām Rīcībām ELFLA un EZF fondos un pieejamo finansējumu katrai Rīcībai 2 Iepazīstinās ar LEADER vieda projektu pieteikuma veidlapas aizpildīšanas prasībām un informēs par pārējo nepieciešamo dokumentāciju projektu pieteikumu iesniegšanai 3 Sniegs konsultācijas visiem kam ir

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi?gads=2012&b=1&lbu=31032 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IV kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
  parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e pastu lad lad gov lv Projektu iesniegumu pieņemšana notiks aktivitātes Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība ietvaros šādā rīcībā 2 2 2 Rīcība Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās rīcība Rīcības mērķis Zivsaimniecības nozares attīstībai un tūrisma infrastruktūras nepieciešamo pakalpojumu attīstīšana Plānotās darbības Rīcības ietvaros tiks atbalstīti projekti kurus paredzēts īstenot triju veidu apakšaktivitātēs tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumi zivsaimniecībai vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā Pieejamais finansējums 2 966 81 LVL Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem Nr p k Atbilstības vērtēšanas kritērijs Maksimā lais punktu skaits 1 Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai 2 Ja kritērijs Nr 1 tiek novērtēts ar 0 tad projekts tālāk netiek vērtēts saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts atzinumā norādot 0 punkti 2 Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem 2 3 Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un vai mērķa grupas pārstāvjiem 2 4 Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori 2 5 Projektam ir plānota atbilstoša plānotās ietekmes un projekta budžeta attiecība 2 6 Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību teritorijām vai dažādām organizācijām iestādēm uzņēmumiem 2 7 Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota 2 8 Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2 9 1 9 2 Projektu konkursa 1 kārtā 2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti 0 punkti ja ir iesniegti 3 un vairāk projekti Projektu konkursa nākamajās kārtās tiek summēti iepriekšējās kārtās un esošajā kārtā iesniegtie projekti 2 punkti ja ir iesniegts 1

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/biedriba-baldones-partneriba-izsludina-atklata-konkursa-projektu-iesniegumu-pienemsanas-iv-kartu-ric?gads=2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Biedrība „Baldones Partnerība” izsludina IV projektu pieņemšanas kārtu ELFLA projektiem
  apmācību un interešu klubu kultūras vides aizsardzības sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem ietvaros šādā rīcībā Rīcība 2 1 2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Rīcības mērķis Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu laukos Piedāvātie risinājumi Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem t i bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un esošo uzlabošana sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana sporta un kultūras pasākumu organizēšanai interešu klubu darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana pieaugušo izglītības un prasmju attīstības pilnveidošana Pieejamais finansējums 33 048 11 LVL Pasākums 4 1 1 Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā Aktivitāte Iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu izņemot zemenes stādu iegāde stādījumu balstu sistēmu žogu un žogu balstu iegāde uzstādīšana un stādījumu ierīkošana 3 1 Rīcība Lauku saimniecību modernizācija Rīcības mērķis 3 1 rīcībā attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi biedrības Baldones Partnerība darbības teritorijā un atbalstīt mājražotājus kas būtu gatavi ražot pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos identitātes produktus Paredzamie risinājumi Tiek atbalstīta aktivitāte iekārtu tehnikas un aprīkojuma iegāde informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu izņemot zemenes stādu iegāde stādījumu balstu sistēmu žogu un žogu balstu iegāde uzstādīšana un stādījumu ierīkošana Pieejamais finansējums 6 297 53 LVL Aktivitāte Iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai 3 2 Rīcība Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos Rīcības mērķis 3 2 rīcībā attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības Baldones Partnerība darbības teritorijā Paredzamie risinājumi Tiek atbalstīta aktivitāte iekārtu tehnikas aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošana biedrības Baldones Partnerība darbības teritorijā Rīcības ietvaros ir jāpalielinās lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenim lauksaimniecības produktu pārstrādei mājas apstākļos pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību Pieejamais finansējums 3 500 00 LVL Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana notiek saskaņā ar MK Noteikumu Nr 764 43 1 2 1 punktu piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 0 neatbilst 0 5 vāji 1 apmierinoši 1 5 labi 2 ļoti labi Kritērijs Nr 1 tiek vērtēts saskaņā ar MK Noteikumu Nr 764 43 1 2 2 punktu 0 vai 2 punkti 0 neatbilst 2 atbilst Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem Nr p k Atbilstības vērtēšanas kritērijs Maksimā lais punktu skaits 1 Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai 2 Ja kritērijs Nr

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/biedriba-baldones-partneriba-izsludina-iv-projektu-pienemsanas-kartu-elfla-projektiem?gads=2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • LEADER projektu pieteikumu iesniegumu III kārtas rezultāti
  nozīmīgo teritoriju atjaunošana un attīstība Pieejamais finansējums 31229 74 LVL Rīcības mērķis Uzlabot infrastruktūru no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijā tādā veidā nodrošinot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību kā arī veidojot ekonomisko potenciālu teritorijas attīstībai 2 2 2 Rīcība Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās Pieejamais finansējums 18670 50 LVL Rīcības mērķis Zivsaimniecības darbībām nepieciešamās infrastruktūras un zivsaimniecības nozares attīstībai nepieciešamo pakalpojumu attīstīšana Ar prieku paziņojam ka EZF III projektu pieņemšanas kārtā tika iesniegti 3 projekti kuru īstenošanas gadījumā tiks apgūts gandrīz viss Baldones novadam piešķirtais Eiropas Zivsaimniecības fonda publiskais finansējums EZF projektu vērtēšanas komisija 14 maijā veica projektu izvērtēšanu un biedrības Baldones Partnerība EZF Padomē tika apstiprināti vērtēšanas rezultāti Visi projekti tika atzīti kā tematiski atbilstoši Baldones Partnerības izstrādātajai teritorijas attīstības stratēģijai 17 maijā projekti tika nodoti tālākai administratīvai izvērtēšanai Lauku Atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Esam gandarīti jo visi trīs Baldones Partnerībā EZF iesniegtie projekti tikuši apstiprināti arī pēdējā projektu vērtēšanas instancē un var tikt uzsākta to realizācija kā rezultātā par prieku visiem baldoniešiem un mūsu novada visiem tiks uzlabota Baldones novada rekreācijas un tūrisma infrastruktūra Iesniegto 3 apstiprināto projektu tēmas EZF Rīcība 2 2 1 Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju atjaunošana un attīstība N

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/leader-projektu-pieteikumu-iesniegumu-iii-kartas-rezultati?gads=2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Seminārs "Aktualitātes mežu īpašniekiem un lauksaimniekiem. Izmaiņas nodokļu un grāmatvedības normatīvajos aktos."
  nodokļu un grāmatvedības normatīvajos aktos 07 03 2012 š g 27 martā plkst 10 00 BALDONES novada domes ēkā Pārupēs Sēžu zālē notiek seminārs Aktualitātes mežu īpašniekiem un lauksaimniekiem Izmaiņas nodokļu un grāmatvedības normatīvajos aktos Darba kārtībā Grozījumi Meža likumā un izmaiņas Valsts meža dienesta darba organizācijas kārtībā ES finansējuma piesaistes iespējām mežsaimniecībā Izmaiņas grāmatvedības un nodokļu normatīvajos aktos Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana Informācija par elektronisko deklarēšanās sistēmu EDS VID

  Original URL path: http://www.baldonespartneriba.lv/notikumi/seminars-quotaktualitates-mezu-ipasniekiem-un-lauksaimniekiem-izmainas-nodoklu-un-gramatvedibas-norm?gads=2012 (2016-02-13)
  Open archived version from archive •  


archive-lv.com, 2017-12-14