archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » A » AUTOHIM.LV

Total: 425

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • L Ī G U M S PAR PREČU REALIZĀCIJU UZ NOMAKSAS NOTEIKUMIEM
  G U M S PAR PREČU REALIZĀCIJU UZ NOMAKSAS NOTEIKUMIEM Autors Михаил Беккер Piektdiena 10 februāris 2012 10 31 L Ī G U M S PAR PREČU REALIZĀCIJU UZ NOMAKSAS

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=10%3A2012-02-10-09-55-55&id=90%3Al--g-u-m-s-par-preu-realizciju-uz-nomaksas-noteikumiem-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=25&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • L I G U M S - P R O E K T_2012. g.
  R O E K T 2012 g Autors Михаил Беккер Piektdiena 10 februāris 2012 09 57 L Ī G U M S PAR PREČU PIRKUMU UZ NOMAKSAS NOTEIKUMIEM Lejupladet Pēdējās

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=10%3A2012-02-10-09-55-55&id=89%3Al-i-g-u-m-s-p-r-o-e-k-t2012-g&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=25&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Informācija medicīniskajam personālam
  R11 F 1 2 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS Eiropas Svara Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija uzskaite GERANIOL 106 24 1 203 377 1 1 00 R 36 Xi R 38 D LIMONENE 5989 27 5 227 813 5 11 50 R 10 Xi R 38 N R 43 R 50 53 MUSK S 50 in DEP 1222 05 5 214 946

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=5%3A2011-08-17-11-30-57&id=73%3Ainformcija-medicniskajam-personlam&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=20&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • Vējstikla tīrīšanas līdzeklis
  2 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS Eiropas Svara Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija uzskaite GERANIOL 106 24 1 203 377 1 1 00 R 36 Xi R 38 D LIMONENE 5989 27 5 227 813 5 11 50 R 10 Xi R 38 N R 43 R 50 53 MUSK S 50 in DEP 1222 05 5 214 946 9 0 80

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=5%3A2011-08-17-11-30-57&id=38%3A2011-08-17-11-27-51&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=20&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA "RADIATOR FLUSH"
  apģērbus ādu nomazgāt ar ūdeni neizmantot ziepes Stipras kaitības gadījumā griezties pie ārsta 4 3 Norīšanas gadījumā dzert daudz ūdens neizraisīt vemšanu Griezties pie ārsta 4 4 Tvaiku ieelpošanas gadījumā pamest piesārņotu telpu iziet svaigā gaisā Nepieciešamībās gadījumā griezties pie ārsta 4 5 Informācija ārstam ārstēšana simptomātiska Uzrādīt ārstam preparāta etiķeti vai iepakojumu 5 Ugunsdzēsības pasākumi 5 1 Preparāts vielas nedegošs 5 2 Draudi ugunsgrēka gadījumā pie augstas temperatūras un apkartējas ķīmiskās vielas iedarbības var izdalīt tvaiku vai bīstamas gāzes Ugunsgrēka likvidēšanai neizmantot ūdens 5 3 Personāla aizsardzības līdzekļi ugunsgrēka dzēšanas laikā aizsargapģērbi respiratora aizsardzība 6 Pasākumi avārijas noplūdes gadījumā 6 1 Personāla aizsardzība aizsargapģērbi cimdi un brilles nepieciešamības gadījumā respiratori 6 2 Vides aizsardzības pasākumi preparāta lielas noplūdes gadījumā ūdens baseinos informēt valsts institūcijas 6 3 Savākšanas metodes apturēt noplūdi izmantojot inertas vielas piem smiltis Izmantojot personāla aizsardzības līdzekļus pārvietot preparātu uz utilizācijas konteinieru Utilizēta preparāta atlikumus nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu Preparāts grīdu var padarīt slidenu 6 4 Darbības iespējamās iztvaikošanas vai sajaukšanas ar citām vielām gadījumā izmantojot personāla aizsardzības līdzekļus pārvietot preparātu uz drošu attālumu 7 Lietošana un uzglabāšana 7 1 Uzglabāšana Plastmasa tarai jābūt paredzētai virsmaktīvās vielas glabāšanai Preparātu glabāt sausā tumšā vietā aiztaisītā iepakojumā vertikāla stāvoklī pie temp no 5 C līdz 30 C 7 2 Manipulācijas izvairīties no nokļūšanas uz ādas un acīs nepieļaut iztvaikošanu Sargāt no bērniem un dzīvniekiem Preparātu glabāt atsevišķi no pārtikas ūdens un barības Pēc iespējas aizvērtā telpā 7 3 Lietošana lietot saskaņā ar instrukciju 8 Kaitīgās iedarbības ierobežošana personu aizsardzība 8 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju 8 2 Elpošanas sistēmas aizsardzība izmantot aizsardzību ja nav ventilācijas 8 3 Acu aizsardzība aizsargbrilles 8 4 Roku un ādu aizsardzība gumijas cimdi sejas maska 8 5 Tehniskās drošības līdzekļi laba ventilācija 8 6 Bīstamības kontrole profesionālas vai ilgstošas izmantošanas gadījumā lietot specapģērbus un apavus respirātoru 9 Fiziskās un ķīmiskās īpašības 9 1 Agregātstāvoklis šķidrums 9 2 Krāsa pēc receptūras 9 3 Smarža bez smarža 9 4 Sprādzienbīstamība nav sprādzienbīstams 9 5 Ugunsgrēka bīstamība nav bīstams 9 6 Blīvums 1 03 10 Stabilitāte un reaģētspēja 10 1 Stabilitāte parastos apstākļos preparāts stabils 10 2 Reaģētspēja preparāts reaģētspējīgs ar skābēm sāļiem sēru oksidatoriem metālu degošām šķīdrumam 11 Toksikoloģiskā informācija Ķīmiskas vielas kas atrodas preparāta sastāvā nepieder pie toksiskajām kancirogenam mutagenam vai toksiskajām priekš reprodukcijas vielām Produkts nav toksisks 12 Ekoloģiskā informācija Preparāts ekoloģiski bīstams atkārībā no tās daudzuma atšķaidības un ūdens Ph 13 Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu Lietojot preparātu atkritumi nerodas Atkrituma kods 06 02 02 Tukša iepakojuma utilizācijai speciālu noteikumu nav 14 Informācija par transportēšanu Transportējot preparātu virs 3 5 t tās pieder pie bīstamās kravas klases Starptautiskie noteikumi RID ADR priekš šā preparāta H JT1823 Bīstamības klase 8 Kods C6 Bīstamības zīme 8 15 Reglamentatīva rakstura informācija Bīstamības simbols un paskaidrojums Kodīgs Sastāvs nātrija hidroksids papildinājumi ūdens Iedarbības raksturojums R14 Aktīvi reaģē ar ūdeni R35 Rada smagus apdegumus R36 38 Kairina acis un ādu Drošības prasību apzīmējums S1 Turēt noslēgtu S2 Sargāt no bērniem S24 25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&id=64%3Adrobas-datu-lapaidrums-apkurinanas-sistmas-attranai&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=21&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA EKOFRITHERM
  Neliela vai nav smaržas Smaržas slieksnis Nav iegūstams pH 7 Vārīšanas temperatūra 188 C 370 4 F pie 760mm Hg liela spiediena Sasalšanas temperatūra kušanas temperatūra 60 C 76 F Uzliesmošanas temperatūra 109 C 228 2 F PMCC Ūdens skidrums Automātiska aizdegšanas 371 C 699 8 F Uguns nedrošība Viegli uzliesmojošs Zemāka ugunsnedroša robeža 2 4 tilps Augstāka ugunsnedroša robeža 17 4 tilps Oksidējošas īpašības Dati nav pieejami Garaiņu spiediens 0 1 mm Hg pie 25 C 77 F temperatūras Iztvaikošanas koeficients 0 01 butilacetats 1 Relatīvais blīvums 1 04 25 C 77 F temperatūra Relatīvais garaiņu blivums 2 6 15 32 C 59 89 6 F temperatūra gaiss 1 0 Viskozitāte 46 mPa s 25 C 77 F temperatūra brukfilda Šķīdība ūdens Pilnīga visas proporcijas Sadalīšanas koeficients Kop 0 92 Papildu fizikālas un ķīmiskas īpašības Iztvaikojamības raksturojums Viegla 0 1 uz 1 0 Higroskopisks Papildu īpašības varbūt uzskaitītas 3 un 5 nodaļas 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA Ķīmiska stabilitāte Pareizi pārvietojot un uzglabājot šis materiāls ir stabils Apstākli no kuriem ir jāizvairās Augsta temperatūra oksidējoši apstākli Iedarbojoties gaismai vai citam radiācijas avotam materiāls var samazināties Vielas no kuram ir jāizvairās Reaģē ar stipriem oksidētajiem Stipras skābes Izocianiti Sadalīšanas produkti Oglekļa monoksids un citi toksiski garaini Kaitīga polimerizācija Nav paredzēta Reakcija ar gaisu un ūdeni Nav paredzēta 11 TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA Produktu pārskats Informācija par šī produkta papildu toksiskumu nav iegūstama Skatīt informāciju par komponentu toksiskumu Kairinājums Acis Var izraisīt nelielu acu kairinājumu Acu kairinoša darbība ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pēc saskarsmes ar adu nav sagaidāma tomēr dažiem hipersensitiviem indivīdiem pēc vietējas aplikācijas tika aprakstītas nezināms etioloģijas ādas reakcijas Atkārtota toksicitates deva Par nelabvēlīgam sistēmiskam izmanām žurkām un suņiem kuriem iebaroja lielu propilenglikola koncentrāciju netika ziņots Kaķi reaģēja ar sugas specifiskam hemotologiskam izmainām Heinza ķermeņa formācija tomēr visi citi audi bija neizmainīti Sistēmiska efekta nebija bet tika atzīmēts neliels acu un deguna kairinājums žurkām ar subhronisku lielo koncentrāciju propilenglikola aerosola iedarbību Vispārīgi propilenglikola ir raksturīga zema toksicitates sekojoša atkārtotai perorālai un inhalācijas iedarbībai Ietekme uz neproduktivitāti Sieviešu un vīriešu dzimuma pielem kuru ūdenim nepārtraukti 3 mēnešu laika tika pievienots Propilēnglikols augstas devas netika novērota nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvo funkciju Ietekme uz attīstību Pētījumu rezultāti uz grūtam žurkām pelēm kāmjiem un trušiem demonstrēja ka Propilēnglikols nav teratogens vai fetotoksisks Ģenētiska toksicitāte Negatīva genotoksicitate bija gan virto gan Ivo testos Kancerogenitāte Kaķiem un suņiem kuriem divu gadu laika ēdienam tika pievienots Propilēnglikols augstas koncentrācijas audzēju pavairošanas netika novērota Pelēm kuram dzīves laika bija propilenglikola ādas aplikācija ādas audzēju incidence nemainījās Nav reģistrēts IARC NTP vai OSHA INFORMACIJA PAR KOMPONENTIEM Propilēnglikols 57 55 6 Akūta toksicitāte letāla deva LD50 Perorāli Žurka LD50 ada Trusis Kairinājums Ada Nav kairinošs ādai Atkārtots vai ilgstošs kontakts ar adu var izraisīt dermatītu Acis Var izraisīt nelielu acu kairinājumu Acu kairinoša darbība ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pēc saskarsmes ar adu nav sagaidāma tomēr dažiem hipersensitiviem indivīdiem pēc vietējas aplikācijas tika aprakstītas nezināms etioloģijas ādas reakcijas Ietekme uz mērķa orgāniem Ada Atkārtota vai ilgstoša saskarsme ar adu var izraisīt ādas attaukošanos

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&id=55%3Adrobas-datu-lapasiltumnesjs-ekofritherm&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=21&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA EKOFRITHERM -35 SOLAR
  temperatūra 165 C pie 760mm Hg liela spiediena Sasalšanas temperatūra kušanas temperatūra 60 C 76 F Automātiska aizdegšanas 371 C 699 8 F Uguns nedrošība Uzliesmojošs Zemāka ugunsnedroša robeža 2 4 tilps Augstāka ugunsnedroša robeža 17 4 tilps Oksidējošas īpašības Dati nav pieejami Garaiņu spiediens 0 1 mm Hg pie 25 C 77 F temperatūras Iztvaikošanas koeficients 0 01 butilacetats 1 Relatīvais blīvums 1 04 25 C 77 F temperatūra Relatīvais garaiņu blivums 2 6 15 32 C 59 89 6 F temperatūra gaiss 1 0 Viskozitāte 46 mPa s 25 C 77 F temperatūra brukfilda Škidiba ūdens Pilnīga visas proporcijas Sadalīšanas koeficients Kop 0 92 Papildu fizikālas un ķīmiskas īpašības Iztvaikojamības raksturojums Viegla 0 1 uz 1 0 Higroskopisks Papildu īpašības var bute uzskaitītas 3 un 5 nodaļas 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA Ķīmiska stabilitāte Pareizi pārvietojot un uzglabājot šis materiāls ir stabils Apstākli no kuriem ir jāizvairās Augsta temperatūra oksidējoši apstākli Iedarbojoties gaismai vai citam radiācijas avotam materiāls var samazināties Vielas no kuram ir jāizvairās Reaģē ar stipriem oksidētajiem Stipras skābes Izocianiti Sadalīšanas produkti Oglekļa monoksids un citi toksiski garaini Kaitīga polimerizācija Nav paredzēta Reakcija ar gaisu un ūdeni Nav paredzēta 11 TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA Produktu pārskats Informācija par šī produkta papildu toksiskumu nav iegūstama Skatīt informāciju par komponentu toksiskumu Kairinājums Acis Var izraisīt nelielu acu kairinājumu Acu kairinoša darbība ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pēc saskarsmes ar adu nav sagaidāma tomēr dažiem hipersensitiviem indivīdiem pēc vietējas aplikācijas tika aprakstītas nezināms etioloģijas Adas reakcijas Atkārtota toksicitates deva Par nelabvēlīgam sistēmiskam izmanām žurkām un suņiem kuriem iebaroja lielu propilenglikola koncentrāciju netika ziņots Kaķi reaģēja ar sugas specifiskam hemotologiskam izmainām Heinza ķermeņa formācija tomēr visi citi audi bija neizmainīti Sistēmiska efekta nebija bet tika atzīmēts neliels acu un deguna kairinājums žurkām ar subhronisku lielo koncentrāciju propilenglikola aerosola iedarbību Vispārīgi propilenglikola ir raksturīga zema toksicitates sekojoša atkārtotai perorālai un inhalācijas iedarbībai Ietekme uz reproduktivitati Sieviešu un vīriešu dzimuma pielem kuru ūdenim nepārtraukti 3 mēnešu laika tika pievienots propilēnglikols augstas devas netika novērota nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvo funkciju Ietekme uz attīstību Pētījumu rezultāti uz grūtam žurkām pielem kāmjiem un trušiem demonstrēja ka propilēnglikols nav teratogens vai fetotoksisks Ģenētiska toksicitates Negatīva genotoksicitate bija gan virto gan Ivo testos Kancerogenitāte Kaķiem un suņiem kuriem divu gadu laika ēdienam tika pievienots propilēnglikols augstas koncentrācijas audzēju pavairošanas netika novērota Pielem kuram dzīves laika bija propilenglikola Adas aplikācija Adas audzēju incidence nemainījās Nav reģistrēts IARC NTP vai OSHA INFORMACIJA PAR KOMPONENTIEM Propilēnglikols 57 55 6 Akūta toksicitates letāla deva LD50 Perorāli Žurka LD50 ada Trusis Kairinājums Ada Nav kairinošs Adai Atkārtots vai ilgstošs kontakts ar adu var izraisīt dermatītu Acis Var izraisīt nelielu acu kairinājumu Acu kairinoša darbība ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pēc saskarsmes ar adu nav sagaidāma tomēr dažiem hipersensitiviem indivīdiem pēc vietējas aplikācijas tika aprakstītas nezināms etioloģijas Adas reakcijas Ietekme uz mērķa orgāniem Ada Atkārtota vai ilgstoša saskarsme ar adu var izraisīt Adas attaukošanos un sausumu kas var rezulteties dermatīta Atkārtota toksicitates deva Par nelabvēlīgam sistēmiskam izmanām žurkām un suņiem kuriem iebaroja lielu propilenglikola koncentrāciju netika ziņots Kaķi

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&id=54%3Adrobas-datu-lapasiltumnesjs-ekofritherm-solar&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=21&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA ELEKTROLĪTS
  vai drēbēm Neieelpojiet putekļus tvaikus un nelietojiet vielu orāli Telpās nedrīkst uzņemt barību dzert smēķēt Strādājot nepieciešams lietot individuālos aizsarglīdzekļus SĒRSKĀBI PIEVIENO ŪDENIM 7 2 Glab āšana Prasības attiecībā uz uzglabāšanas telpām un tvertnēm Uzglabāt noslēgtu vēdināmās sausās vēsās noliktavās Sargāt no mitruma aizdegšanās avotiem un nesavienojamiem produktiem sārmiem 7 3 Ipaši uzglabāšanas noteikumi Skat arī 10 punktu Uzglabāt nepiederošām personām nepieejamās vietās 8 Iedarbības ierobežošana Personu aizsardzība 8 1 Iedarbības robežvērtības Vielas ķīmiskais nosaukums Sērskābe diapazons 92 94 AER 1mg m 3 pēc MK Nr 325 15 03 2007 AER H 2 SO 4 miglai 0 05 mg m 3 pēc Regulas 2009 161 EK AERĪ OSHA PEL 1 mg m 3 TWA Cita informācija AER Aroda ekspozīcijas rabežvērtība 8 st AERĪ Aroda ekspozīcijas robežvērtība īslaicīgā BER Bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs Cita informācija Āda Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darba vietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu 8 2 Iedarbības kontroles pasākumi Ventilācija duša un acu skalošanas vieta 8 2 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju To var panākt izmantojot vietējo gaisa atsūkšanu vai vispārējo ventilācijas sistēmu Ja tas nav pietiekami lai nodrošinātu koncentrāciju zem arodekspozīcijas robežvērtības AER AERĪ AGW jālieto piemērots elpošanas orgānu aizsarglīdzeklis Attiecas tikai uz gadījumu ja ekspozīcijas robežvērtības šeit ir noteiktas Jāievēro vispārīgie higiēnas pasākumi darbam ar ķimikālijām Pirms pauzēm un darba beigās nomazgāt rokas Elpošanas orgānu aizsardzība Parasti nav nepieciešams Ja ekspozīcijas robežvērtības tiek pārsniegtas lietojiet respiratoru vai filtrējošu gāzmasku A Roku aizsardzība Lietot atbilstošus aizsargcimdus Acu aizsardzība Noslēdzošas aizsargbrilles ar sānu aizsargiem sejas maska Ādas aizsardzība Darba aizsargapģērbs un aizsargapavi 8 2 2 Vides apdraudējumu kontroles pasākumi n p d 9 Fizik āli ķīmiskās īpašības Agreg ātstāvoklis 20 C konsistence Šķidrums Kr āsa Bezkrāsaina vai gaiši dzeltena Smarža Specifiska pH vērtība neatšķaidītā veidā 1 stipri skāba Viršanas punkts viršanas temperatūras diapazons 0 C 330 0 C pie 760 mm Hg Kušanas punkts kušanas temperatūras diapazons 0 C 3 0 C 100 32 0 C 93 38 0 C 78 64 0 C 65 Uzliesmošanas temperat ūra 0 C Nav uzliesmojoša Pašaizdegšanās spēja Nav ugunsbīstama Sprādzienbīstamība Nav sprādzienbīstama Relatīvais b līvums g ml Pie 20 0 C 1 29 g cm 3 Viskozitāte 21 mPas pie 25 0 C Tvaika spiediens 1 pie 145 8 0 C 0 001 mmHg pie 20 0 C Tvaiku blīvums 3 4 gaisam 1 Š ķīdība ūdenī Šķīst ūdenī neierobežoti izdalās liels siltums Iztvaikošanas ātrums Lēnāk kā ēterim Cita informācija n p d 10 Stabilit āte un reaģētspēja 10 1 Apstākļi no kuriem jāizvairās Skat 7 punktu Sērskābe intensīvi bīstami un eksplozīvi reaģē ar daudzām organiskām un neorganiskām vielām kā arī ar ūdeni Jāizvairās no tiešu saules staru iedarbības karstuma mitruma Stabils ja products tiek pareizi uzglabāts un izmantots 10 2 Materiāli no kuriem jāizvairās Skat arī 7 punktu Metāli oksidējošas vielas reducējošas vielas bāzes akrilonitrili hlorāti metālu pulveri nitrāti perhlorāti permanganāti epihlorhidrīns anilīns karbīdi sprāgstošas vielas organiskas vielas degoši šķidrumi 10 3 Bīstami sadalīšanās produkti Skat 5 3 punktu Sēra oksīdi ūdeņraža gaze Bīstama polimerizācija

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&id=58%3Adrobas-datu-lapasrskbes-elektrolts&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=21&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-19