archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » A » AUTOHIM.LV

Total: 425

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • L I G U M S - P R O E K T_2012. g.
  S P R O E K T 2012 g Автор Михаил Беккер 10 02 2012 09 57 L Ī G U M S PAR PREČU PIRKUMU UZ NOMAKSAS NOTEIKUMIEM Скачать

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=10%3A2012-02-10-09-55-55&id=89%3Al-i-g-u-m-s-p-r-o-e-k-t2012-g&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=25&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • Informācija medicīniskajam personālam
  Eiropas Svara Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija Uzskaite ETANOL 64 17 5 200 578 6 30 R11 F 1 2 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS Eiropas Svara Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija uzskaite GERANIOL 106 24 1 203 377 1 1 00 R 36 Xi R 38 D LIMONENE 5989 27 5 227 813 5 11 50 R 10 Xi R 38

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3Ainformcija-medicniskajam-personlam&catid=5%3A2011-08-17-11-30-57&Itemid=20&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Vējstikla tīrīšanas līdzeklis
  Simbols Numurs Savienības koncentracija Uzskaite ETANOL 64 17 5 200 578 6 30 R11 F 1 2 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS Eiropas Svara Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija uzskaite GERANIOL 106 24 1 203 377 1 1 00 R 36 Xi R 38 D LIMONENE 5989 27 5 227 813 5 11 50 R 10 Xi R 38 N R 43

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=38%3A2011-08-17-11-27-51&catid=5%3A2011-08-17-11-30-57&Itemid=20&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • Informācija medicīniskajam personālam
  Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija Uzskaite ETANOL 64 17 5 200 578 6 30 R11 F 1 2 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS Eiropas Svara Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija uzskaite GERANIOL 106 24 1 203 377 1 1 00 R 36 Xi R 38 D LIMONENE 5989 27 5 227 813 5 11 50 R 10 Xi R 38 N R

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=73:informcija-medicniskajam-personlam&catid=5:2011-08-17-11-30-57&Itemid=20&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Informācija medicīniskajam personālam
  1 2 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS Eiropas Svara Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija uzskaite GERANIOL 106 24 1 203 377 1 1 00 R 36 Xi R 38 D LIMONENE 5989 27 5 227 813 5 11 50 R 10 Xi R 38 N R 43 R 50 53 MUSK S 50 in DEP 1222 05 5 214 946 9 0

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=5%3A2011-08-17-11-30-57&id=73%3Ainformcija-medicniskajam-personlam&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=20&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Жидкость омывателя
  iela 10 Jelgava LV 3002 t f 63027276 www autohim lv Konts LV20 UNLA 0050 0046 6425 1 A S SEB Banka Jelgavas Fil kods UNLALV2x Informācija medicīniskajam personālam Ziemas mazgāšanas līdzeklis vējstikliem Komponenta nosaukums CAS EINECS Svara Risks Simbols Numurs Numurs koncentracija 1 1 Etilspirts 64 17 5 200 578 6 R11 F 1 2 Acetons 67 64 1 200 662 2 R11 36 66 67 F Xi 1 3 Etilēnglikols 107 21 1 203 473 3 R22 Xn 1 4 Metanols 67 56 1 200 659 6 R11 23 24 25 T F 39 23 24 25 1 5 Bitrekss 3734 33 6 223 095 2 R22 36 37 38 Xn 1 6 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS EINECS Svara Risks Simbols Numurs Numurs koncentracija GERANIOL 106 24 1 203 377 1 R 36 38 Xi D LIMONENE 5989 27 5 227 813 5 R 10 38 43 Xi N R 50 53 MUSK S 50 in DEP 1222 05 5 214 946 9 R 22 Xn TERPINEOL 98 55 5 202 680 6 R 10 38 Xi 1 7 Anjonu virsmaktīvas vielas Komponenta nosaukums CAS EINECS Svara Risks Simbols

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=38:2011-08-17-11-27-51&catid=5:2011-08-17-11-30-57&Itemid=20&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Жидкость омывателя
  4 Metanols 67 56 1 200 659 6 R11 23 24 25 T F 39 23 24 25 1 5 Bitrekss 3734 33 6 223 095 2 R22 36 37 38 Xn 1 6 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS EINECS Svara Risks Simbols Numurs Numurs koncentracija GERANIOL 106 24 1 203 377 1 R 36 38 Xi D LIMONENE 5989 27 5

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=5%3A2011-08-17-11-30-57&id=38%3A2011-08-17-11-27-51&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=20&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA "RADIATOR FLUSH"
  izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens Griezties pie ārsta 4 2 Nokļūšana uz ādas novilkt piesārņotus apģērbus ādu nomazgāt ar ūdeni neizmantot ziepes Stipras kaitības gadījumā griezties pie ārsta 4 3 Norīšanas gadījumā dzert daudz ūdens neizraisīt vemšanu Griezties pie ārsta 4 4 Tvaiku ieelpošanas gadījumā pamest piesārņotu telpu iziet svaigā gaisā Nepieciešamībās gadījumā griezties pie ārsta 4 5 Informācija ārstam ārstēšana simptomātiska Uzrādīt ārstam preparāta etiķeti vai iepakojumu 5 Ugunsdzēsības pasākumi 5 1 Preparāts vielas nedegošs 5 2 Draudi ugunsgrēka gadījumā pie augstas temperatūras un apkartējas ķīmiskās vielas iedarbības var izdalīt tvaiku vai bīstamas gāzes Ugunsgrēka likvidēšanai neizmantot ūdens 5 3 Personāla aizsardzības līdzekļi ugunsgrēka dzēšanas laikā aizsargapģērbi respiratora aizsardzība 6 Pasākumi avārijas noplūdes gadījumā 6 1 Personāla aizsardzība aizsargapģērbi cimdi un brilles nepieciešamības gadījumā respiratori 6 2 Vides aizsardzības pasākumi preparāta lielas noplūdes gadījumā ūdens baseinos informēt valsts institūcijas 6 3 Savākšanas metodes apturēt noplūdi izmantojot inertas vielas piem smiltis Izmantojot personāla aizsardzības līdzekļus pārvietot preparātu uz utilizācijas konteinieru Utilizēta preparāta atlikumus nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu Preparāts grīdu var padarīt slidenu 6 4 Darbības iespējamās iztvaikošanas vai sajaukšanas ar citām vielām gadījumā izmantojot personāla aizsardzības līdzekļus pārvietot preparātu uz drošu attālumu 7 Lietošana un uzglabāšana 7 1 Uzglabāšana Plastmasa tarai jābūt paredzētai virsmaktīvās vielas glabāšanai Preparātu glabāt sausā tumšā vietā aiztaisītā iepakojumā vertikāla stāvoklī pie temp no 5 C līdz 30 C 7 2 Manipulācijas izvairīties no nokļūšanas uz ādas un acīs nepieļaut iztvaikošanu Sargāt no bērniem un dzīvniekiem Preparātu glabāt atsevišķi no pārtikas ūdens un barības Pēc iespējas aizvērtā telpā 7 3 Lietošana lietot saskaņā ar instrukciju 8 Kaitīgās iedarbības ierobežošana personu aizsardzība 8 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju 8 2 Elpošanas sistēmas aizsardzība izmantot aizsardzību ja nav ventilācijas 8 3 Acu aizsardzība aizsargbrilles 8 4 Roku un ādu aizsardzība gumijas cimdi sejas maska 8 5 Tehniskās drošības līdzekļi laba ventilācija 8 6 Bīstamības kontrole profesionālas vai ilgstošas izmantošanas gadījumā lietot specapģērbus un apavus respirātoru 9 Fiziskās un ķīmiskās īpašības 9 1 Agregātstāvoklis šķidrums 9 2 Krāsa pēc receptūras 9 3 Smarža bez smarža 9 4 Sprādzienbīstamība nav sprādzienbīstams 9 5 Ugunsgrēka bīstamība nav bīstams 9 6 Blīvums 1 03 10 Stabilitāte un reaģētspēja 10 1 Stabilitāte parastos apstākļos preparāts stabils 10 2 Reaģētspēja preparāts reaģētspējīgs ar skābēm sāļiem sēru oksidatoriem metālu degošām šķīdrumam 11 Toksikoloģiskā informācija Ķīmiskas vielas kas atrodas preparāta sastāvā nepieder pie toksiskajām kancirogenam mutagenam vai toksiskajām priekš reprodukcijas vielām Produkts nav toksisks 12 Ekoloģiskā informācija Preparāts ekoloģiski bīstams atkārībā no tās daudzuma atšķaidības un ūdens Ph 13 Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu Lietojot preparātu atkritumi nerodas Atkrituma kods 06 02 02 Tukša iepakojuma utilizācijai speciālu noteikumu nav 14 Informācija par transportēšanu Transportējot preparātu virs 3 5 t tās pieder pie bīstamās kravas klases Starptautiskie noteikumi RID ADR priekš šā preparāta H JT1823 Bīstamības klase 8 Kods C6 Bīstamības zīme 8 15 Reglamentatīva rakstura informācija Bīstamības simbols un paskaidrojums Kodīgs Sastāvs nātrija hidroksids papildinājumi ūdens Iedarbības raksturojums R14 Aktīvi reaģē ar ūdeni R35 Rada smagus apdegumus R36 38 Kairina acis un ādu

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Adrobas-datu-lapaidrums-apkurinanas-sistmas-attranai&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-02-22