archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » A » AUTOHIM.LV

Total: 425

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EKOFRITHERM
  paronīts Siltumnesēja ražošanā izmantojas speciāli attīrīts un mīkstināts ūdens kas paaugstina tā stabilitāti ekspluatācijas laikā Lietošanas īpatnības Siltumnesējs EKOFRITHERM tiek ražots divu veidu EKOFRITHERM 25 un EKOFRITHERM K EKOFRITHERM 25 gatavs lietošanai antifrīzs ar sasalšanas temperatūru mīnus 25 C EKOFRITHERM K siltumnesējs koncentrāts To var izmanot tikai atšķaidot ar ūdenī saskaņā ar tabulu nr 1 Sasalšanas temperatūra EKOFRITHERM K saturs Ūdens saturs 40 58 42 30 50 50 20 40 60 Lietot siltumnesēju EKOFRITHERM ar sasalšanas temperatūru augstāku par 20 neiesakās jo samazinās piedevu aizsardzības īpašības un var veidoties korozija katlakmens un nogulsnes Pēc pasūtītāja vēlmēm var tikt izgatavots siltumnesējs ar jebkuru sasalšanas temperatūru no norādītajiem temperatūras diapazoniem Dabiskās cirkulācijas sistēmām rekomendējas sajaukt EKOFRITHERM K līdz ieliešanai sistēmā Pie piespiedu cirkulācijas var sajaukt EKOFRITHERM K tieši sistēmā tādēļ sākumā jāielej daļu no nepieciešamā ūdens daudzuma vēlāk antifrīzu un tad pievienot pārējo ūdens daudzumu Siltumnesējam temperatūras darbības diapazonā salīdzinājumā ar ūdeni ir 3 5 reizes lielāka viskozitāte un uz 10 15 mazāka siltumietilpība tāpēc nepieciešams ņemt vērā aprēķināmo patēriņu cirkulējošajā sūknī uz 10 vairāk aprēķināmo spiedienu uz 60 augstāku Apkures sistēmām ar elektriskajiem katliem rekomendējas pārbaudīt cirkulējošā sūkņa parametrus un pie nepieciešamības samainīt to uz lielākas jaudas sūkni Siltumnesējs uz propilēna glikola bāzes ir ar lielāku temperatūras izplešanās koeficentu nekā ūdens tāpēc lai izvairītos no gaisa iekļuves aizslēgtās sistēmās nepieciešams uzstādīt paplašināšanas tilpumu saskaņā ar tabulu nr 2 Sistēmas apjoms litros Tilpums EKOFRITHERM 25 litros Līdz 100 20 No 100 līdz 300 45 No 300 līdz 500 70 No 500 līdz 800 90 No 800 līdz 1100 140 No 1100 līdz 1700 230 No 1700 līdz 2300 280 Savienojumu vietas sistēmās ir nepieciešams noblīvēt ar blīvi no standarta gumijas paronīta teflona vai liniem ar hermētiki izturīgu pret propilēna glikola Siltumnesējs EKOFRITHERM ļauj veikt ielaišanas iestatīšanas darbus pie zemām temperatūrām Ievērojot ekspluatācijas

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=6:ekofritherm&catid=2:2011-04-02-22-05-07&Itemid=8&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • EKOFRITHERM
  умягченная вода что повышает его стабильность при эксплуатации ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Теплоноситель EKOFRITHERM выпускается двух видов EKOFRITHERM 25 и EKOFRITHERM K EKO FRITHERM 25 готовый к использованию антифриз с температурой начала кристаллизации минус 25 С EKO FRITHERM K антифриз концентрат Его необходимо использовать в разбавленном виде в соответствии с таблицей 1 Температура замерзания Содержание EKO FRITHERM К Содержание воды Минус 40 С 58 42 Минус 30 С 49 51 Минус 20 С 40 60 Использовать теплоноситель EKO FRITHERM с температурой замерзания выше минус 20 С не рекомендуется так как снижаются защитные свойства присадок и возможно возникновение коррозии накипи и осадков По желанию Заказчика может быть изготовлен теплоноситель с любой температурой замерзания из указанного диапазона температур Для отопительных систем с электрическими котлами из за возможных местных перегревов 300 700 С необходимо устанавливать регулятор температуры не выше 70 С и использовать теплоноситель с температурой замерзания от минус 30 С до минус 20 С Для систем с естественной циркуляцией рекомендуется разбавить EKO FRITHERM К до заливки в контур При наличии принудительной циркуляции можно разбавлять EKO FRITHERM К прямо в системе для чего надо залить часть необходимого количества воды затем антифриз и добавить оставшуюся воду В рабочем диапазоне температур теплоноситель по сравнению с водой имеет в 3 5 раз больше вязкость и на 10 15 меньше теплоемкость поэтому расчетный расход циркуляционного насоса следует принимать на 10 больше а расчетный напор на 60 выше Для отопительных систем с электрокотлами рекомендуется проверить параметры циркуляционного насоса и при необходимости заменить его на более мощный Теплоноситель на основе монопропиленгликоля имеет коэффициент температурного расширения больше чем вода поэтому для избежания проблемы завоздушивания закрытой системы необходимо устанавливать расширительный бак в соответствии с таблицей 2 Объем системы л бак для EKO FRITHERM 25 л до 100 20 от 100 до 300 45 от 300 до 500 70 от 500 до 800 90

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=6:ekofritherm&catid=2:2011-04-02-22-05-07&Itemid=8&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • EKOFROST
  ar daudzfunkcionālu piekausējumupiemetinājumu Pie viņa izgatavošanas tiek izmantotsspeciāli attīrīts un mīkstināts ūdens kas paaugstina viņastabilitāti ekspluatācijā IZMANTOŠANAS ĪPATNĪBAS EKOFROST siltumnesējs izlaižas ainā kura ir gatavapielietojumam EKOFROST 20 un EKOFROST 25 ar kristslizācijas sākuma temperatūru 20º un 25º attiecīgi Papasūtījumu klienta ir ražojams EKOFROST koncentrāts izmantojot EKOFROST konc irnepieciešams atšķaidīt ar tehnisku ūdeni distileto vai speciāli attīrīta un mīkstināta ūdeni saskaņā ar parādīts zemāk tabulu Aizsalšanas temperatūra EKOFROST konc saturs Ūdens saturs Mīnuss 40 C 56 44 Mīnuss 30 C 42 58 Mīnuss 20 C 30 70 Siltum apmaiņas sistēmai jābūt germetiskas kas spirtineiztvaikoja un siltumnesējs nepazaudēja savējāsīpašības Bez tam neatļaujas siltumnesēja sakarsums augstāk nekā temperatūra 30 35ºC т к siltumnesējakūsāšanas temperatūra 75 80ºС EKOFROST Siltumnesējs ļauj izstrādāt darbi pieapkārtējas vides noliedzošajām temperatūrām Siltuma apmaiņas sistēma būtu hermētisku tas būtu spirtus nav iztvaikot un dzesēšanas nezaudēja savu īpašību Bez tam tas nav atļauts apkure dzesētāja temperatūru virs 30 35 C jo viršanas dzesētāja 75 80 C dzesētāja EKOFROST ļauj ražot darbus pasūtot pie negatīvas temperatūras Ieturot ekspluatacījas režīmu ir paredzēta siltumnesēja darbspēja uz 5gādi nepārtraukta darba vai 10 apkurināšanas sezonām SISTĒMAS SAGATAVOŠANA Uzticama un ilglaicīga sistēmas darba nodrošinājumam ar EKOFROST siltumnesēju nepieciešams veiktpriekšdarbus Pirms siltumnesēja aizliešanas apkures vaikondicionēšanas jaunā sistēmā nepieciešams

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=5:ekofrost&catid=2:2011-04-02-22-05-07&Itemid=7&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • EKOFROST
  теплообменных агрегатов с принудительной циркуляцией Обладает повышенной теплоемкостью и текучестью СОСТАВ Теплоноситель EKOFROST представляет собой водно спиртовый раствор с добавлением многофункциональных присадок При его изготовлении используется специально очищенная и умягченная вода что повышает его стабильность при эксплуатации ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Теплоноситель EKOFROST выпускается в готовом к применению виде EKOFROST 20 и EKOFROST 25 с температурой начала кристализации 20ºС и 25ºС соответственно По заказу клиента производится концентрат EKOFROST konc При использовании EKOFROST konc необходимо разбалять технической дистилированной или специально очищенной и смягченной водой в соответствии с нижеприведенной таблицей Температура замерзания Содержание EKOFROST konc Содержание воды Минус 40 С 56 44 Минус 30 С 42 58 Минус 20 С 30 70 Теплообменная система должна быть герметичной что бы спирты не испарялись и теплоноситель не терял свои свойства Кроме того не допускается нагревание теплоносителя выше температуры 30 35ºС т к температура кипения теплоносителя 75 80ºС Теплоноситель EKOFROST позволяет призводить пусконаладочные работы при отрицательных температурах окружающей среды При соблюдении режима жксплуатации работоспособность теплоносителя расчитана на 7лет непрерывной работы или 10 отопительных сезонов ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ Для обеспечения надежной и долговременной работы системы с теплоносителем EKOFROST необходимо провести подготовительные работы Перед заливкой теплоносителя в новую систему отопления или кондиционирования необходимо произвести гидроиспытания и проверить ее работу при

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=5:ekofrost&catid=2:2011-04-02-22-05-07&Itemid=7&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Охлаждающая жидкость "Tosols"
  а также для других теплообменных агрегатов Температура застывания 35 и 40 С Предназначение Предотвращает перегрев двигателя препятствует его замерзанию в зимнее время защищает от коррозии и накипи Способ применения Готовый к применению Заливается в систему охлаждения двигателя без разбавления водой Состав и характеристики Содержит моноэтиленгликоль деминерализованную воду ингибиторы коррозии антипенную присадку Может применяться во всех двигателях где производитель в спецификации на двигатель делает ссылку на стандарт ASTM 3306 Может применяться

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=32:-tosols-40&catid=12:2012-03-09-13-12-49&Itemid=26&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Охлаждающая жидкость "Tosols"
  для других теплообменных агрегатов Температура застывания 35 и 40 С Предназначение Предотвращает перегрев двигателя препятствует его замерзанию в зимнее время защищает от коррозии и накипи Способ применения Готовый к применению Заливается в систему охлаждения двигателя без разбавления водой Состав и характеристики Содержит моноэтиленгликоль деминерализованную воду ингибиторы коррозии антипенную присадку Может применяться во всех двигателях где производитель в спецификации на двигатель делает ссылку на стандарт ASTM 3306 Может применяться в двигателях

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=32:-tosols-40&catid=12:2012-03-09-13-12-49&Itemid=26&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • TCPDF error Not a JPEG file images stories slleft 5 jpg

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=12%3A2012-03-09-13-12-49&id=32%3A-tosols-40&format=pdf&option=com_content&Itemid=26&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Охлаждающая жидкость "Tosols"
  замерзанию в зимнее время защищает от коррозии и накипи Способ применения Готовый к применению Заливается в систему охлаждения двигателя без разбавления водой Состав и характеристики Содержит моноэтиленгликоль деминерализованную воду ингибиторы коррозии антипенную присадку Может применяться во всех двигателях где производитель в спецификации на двигатель делает ссылку на стандарт ASTM 3306 Может применяться в двигателях с деталями из алюминия Может смешиваться с другими охлаждающими жидкостями изготовленными на базе моноэтиленгликоля Меры безопасности

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?view=article&catid=12%3A2012-03-09-13-12-49&id=32%3A-tosols-40&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=26&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-23