archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » A » AUTOHIM.LV

Total: 425

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • L I G U M S - P R O E K T_2012. g.
  Radiator flush TYFOCOR Техническая документация Образцы типовых договоров Для мед персонала Листы безопасности Сертификаты качества О нас в прессе http myjoomla15 ru http wordpress69 ru audittfans ru myfiatstilo ru rav4fans ru L I G U M S P R O E K T 2012 g Автор Михаил Беккер 10 02 2012 09 57 L Ī G U M S PAR PREČU PIRKUMU UZ NOMAKSAS NOTEIKUMIEM Скачать Обновлено 10 02 2012

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=89%3Al-i-g-u-m-s-p-r-o-e-k-t2012-g&catid=10%3A2012-02-10-09-55-55&Itemid=25&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • Informācija medicīniskajam personālam
  līgumiem Informācija med personālam DROŠĪBAS DATU LAPAS Kvalitātes sertifikāti Par mums raksta http myjoomla15 ru http wordpress69 ru audittfans ru myfiatstilo ru rav4fans ru Informācija medicīniskajam personālam Virsraksta filtrs Rādīt 5 10 15 20 25 30 50 100 Visi Raksta

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=20&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Informācija medicīniskajam personālam
  Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija Uzskaite ETANOL 64 17 5 200 578 6 30 R11 F 1 2 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS Eiropas Svara Risks Simbols Numurs Savienības koncentracija uzskaite GERANIOL 106 24 1 203 377 1 1 00 R 36 Xi R 38 D LIMONENE 5989 27 5 227 813 5 11 50 R 10 Xi R 38 N R

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3Ainformcija-medicniskajam-personlam&catid=5%3A2011-08-17-11-30-57&Itemid=20&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • Жидкость омывателя
  iela 10 Jelgava LV 3002 t f 63027276 www autohim lv Konts LV20 UNLA 0050 0046 6425 1 A S SEB Banka Jelgavas Fil kods UNLALV2x Informācija medicīniskajam personālam Ziemas mazgāšanas līdzeklis vējstikliem Komponenta nosaukums CAS EINECS Svara Risks Simbols Numurs Numurs koncentracija 1 1 Etilspirts 64 17 5 200 578 6 R11 F 1 2 Acetons 67 64 1 200 662 2 R11 36 66 67 F Xi 1 3 Etilēnglikols 107 21 1 203 473 3 R22 Xn 1 4 Metanols 67 56 1 200 659 6 R11 23 24 25 T F 39 23 24 25 1 5 Bitrekss 3734 33 6 223 095 2 R22 36 37 38 Xn 1 6 Smaržas un aromātiskas kompozīcija Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums Komponenta nosaukums CAS EINECS Svara Risks Simbols Numurs Numurs koncentracija GERANIOL 106 24 1 203 377 1 R 36 38 Xi D LIMONENE 5989 27 5 227 813 5 R 10 38 43 Xi N R 50 53 MUSK S 50 in DEP 1222 05 5 214 946 9 R 22 Xn TERPINEOL 98 55 5 202 680 6 R 10 38 Xi 1 7 Anjonu virsmaktīvas vielas Komponenta nosaukums CAS EINECS Svara Risks Simbols

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=38%3A2011-08-17-11-27-51&catid=5%3A2011-08-17-11-30-57&Itemid=20&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Листы безопасности
  Rādīt 5 10 15 20 25 30 50 100 Visi Raksta nosaukums 1 DROŠĪBAS DATU LAPA RADIATOR FLUSH 2 DROŠĪBAS DATU LAPA EKOFRITHERM 3 DROŠĪBAS DATU LAPA EKOFRITHERM 35 SOLAR 4 DROŠĪBAS DATU LAPA ELEKTROLĪTS 5 DROŠĪBAS DATU LAPA Bremžu šķidrumi 6 DROŠĪBAS DATU LAPA Degšķidrums etil 7 DROŠĪBAS DATU LAPA Degšķidrums N par 8 DROŠĪBAS DATU LAPA Dzesēšanas šķidrumi Tosols 35 Tosols 40 Tosols koncentrāts 9 DROŠĪBAS DATU LAPA

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=21&lang=lv (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA "RADIATOR FLUSH"
  ar lielu daudzumu ūdens Griezties pie ārsta 4 2 Nokļūšana uz ādas novilkt piesārņotus apģērbus ādu nomazgāt ar ūdeni neizmantot ziepes Stipras kaitības gadījumā griezties pie ārsta 4 3 Norīšanas gadījumā dzert daudz ūdens neizraisīt vemšanu Griezties pie ārsta 4 4 Tvaiku ieelpošanas gadījumā pamest piesārņotu telpu iziet svaigā gaisā Nepieciešamībās gadījumā griezties pie ārsta 4 5 Informācija ārstam ārstēšana simptomātiska Uzrādīt ārstam preparāta etiķeti vai iepakojumu 5 Ugunsdzēsības pasākumi 5 1 Preparāts vielas nedegošs 5 2 Draudi ugunsgrēka gadījumā pie augstas temperatūras un apkartējas ķīmiskās vielas iedarbības var izdalīt tvaiku vai bīstamas gāzes Ugunsgrēka likvidēšanai neizmantot ūdens 5 3 Personāla aizsardzības līdzekļi ugunsgrēka dzēšanas laikā aizsargapģērbi respiratora aizsardzība 6 Pasākumi avārijas noplūdes gadījumā 6 1 Personāla aizsardzība aizsargapģērbi cimdi un brilles nepieciešamības gadījumā respiratori 6 2 Vides aizsardzības pasākumi preparāta lielas noplūdes gadījumā ūdens baseinos informēt valsts institūcijas 6 3 Savākšanas metodes apturēt noplūdi izmantojot inertas vielas piem smiltis Izmantojot personāla aizsardzības līdzekļus pārvietot preparātu uz utilizācijas konteinieru Utilizēta preparāta atlikumus nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu Preparāts grīdu var padarīt slidenu 6 4 Darbības iespējamās iztvaikošanas vai sajaukšanas ar citām vielām gadījumā izmantojot personāla aizsardzības līdzekļus pārvietot preparātu uz drošu attālumu 7 Lietošana un uzglabāšana 7 1 Uzglabāšana Plastmasa tarai jābūt paredzētai virsmaktīvās vielas glabāšanai Preparātu glabāt sausā tumšā vietā aiztaisītā iepakojumā vertikāla stāvoklī pie temp no 5 C līdz 30 C 7 2 Manipulācijas izvairīties no nokļūšanas uz ādas un acīs nepieļaut iztvaikošanu Sargāt no bērniem un dzīvniekiem Preparātu glabāt atsevišķi no pārtikas ūdens un barības Pēc iespējas aizvērtā telpā 7 3 Lietošana lietot saskaņā ar instrukciju 8 Kaitīgās iedarbības ierobežošana personu aizsardzība 8 1 Arodekspozīcijas kontroles pasākumi Nodrošināt labu ventilāciju 8 2 Elpošanas sistēmas aizsardzība izmantot aizsardzību ja nav ventilācijas 8 3 Acu aizsardzība aizsargbrilles 8 4 Roku un ādu aizsardzība gumijas cimdi sejas maska 8 5 Tehniskās drošības līdzekļi laba ventilācija 8 6 Bīstamības kontrole profesionālas vai ilgstošas izmantošanas gadījumā lietot specapģērbus un apavus respirātoru 9 Fiziskās un ķīmiskās īpašības 9 1 Agregātstāvoklis šķidrums 9 2 Krāsa pēc receptūras 9 3 Smarža bez smarža 9 4 Sprādzienbīstamība nav sprādzienbīstams 9 5 Ugunsgrēka bīstamība nav bīstams 9 6 Blīvums 1 03 10 Stabilitāte un reaģētspēja 10 1 Stabilitāte parastos apstākļos preparāts stabils 10 2 Reaģētspēja preparāts reaģētspējīgs ar skābēm sāļiem sēru oksidatoriem metālu degošām šķīdrumam 11 Toksikoloģiskā informācija Ķīmiskas vielas kas atrodas preparāta sastāvā nepieder pie toksiskajām kancirogenam mutagenam vai toksiskajām priekš reprodukcijas vielām Produkts nav toksisks 12 Ekoloģiskā informācija Preparāts ekoloģiski bīstams atkārībā no tās daudzuma atšķaidības un ūdens Ph 13 Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu Lietojot preparātu atkritumi nerodas Atkrituma kods 06 02 02 Tukša iepakojuma utilizācijai speciālu noteikumu nav 14 Informācija par transportēšanu Transportējot preparātu virs 3 5 t tās pieder pie bīstamās kravas klases Starptautiskie noteikumi RID ADR priekš šā preparāta H JT1823 Bīstamības klase 8 Kods C6 Bīstamības zīme 8 15 Reglamentatīva rakstura informācija Bīstamības simbols un paskaidrojums Kodīgs Sastāvs nātrija hidroksids papildinājumi ūdens Iedarbības raksturojums R14 Aktīvi reaģē ar ūdeni R35 Rada smagus apdegumus R36 38 Kairina acis un ādu Drošības prasību

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Adrobas-datu-lapaidrums-apkurinanas-sistmas-attranai&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA EKOFRITHERM
  miljonu Garaini un daļiņas 9 FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS Izskats Skidrums Dzidrs bezkrāsains Smarža Neliela vai nav smaržas Smaržas slieksnis Nav iegūstams pH 7 Vārīšanas temperatūra 188 C 370 4 F pie 760mm Hg liela spiediena Sasalšanas temperatūra kušanas temperatūra 60 C 76 F Uzliesmošanas temperatūra 109 C 228 2 F PMCC Ūdens skidrums Automātiska aizdegšanas 371 C 699 8 F Uguns nedrošība Viegli uzliesmojošs Zemāka ugunsnedroša robeža 2 4 tilps Augstāka ugunsnedroša robeža 17 4 tilps Oksidējošas īpašības Dati nav pieejami Garaiņu spiediens 0 1 mm Hg pie 25 C 77 F temperatūras Iztvaikošanas koeficients 0 01 butilacetats 1 Relatīvais blīvums 1 04 25 C 77 F temperatūra Relatīvais garaiņu blivums 2 6 15 32 C 59 89 6 F temperatūra gaiss 1 0 Viskozitāte 46 mPa s 25 C 77 F temperatūra brukfilda Šķīdība ūdens Pilnīga visas proporcijas Sadalīšanas koeficients Kop 0 92 Papildu fizikālas un ķīmiskas īpašības Iztvaikojamības raksturojums Viegla 0 1 uz 1 0 Higroskopisks Papildu īpašības varbūt uzskaitītas 3 un 5 nodaļas 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA Ķīmiska stabilitāte Pareizi pārvietojot un uzglabājot šis materiāls ir stabils Apstākli no kuriem ir jāizvairās Augsta temperatūra oksidējoši apstākli Iedarbojoties gaismai vai citam radiācijas avotam materiāls var samazināties Vielas no kuram ir jāizvairās Reaģē ar stipriem oksidētajiem Stipras skābes Izocianiti Sadalīšanas produkti Oglekļa monoksids un citi toksiski garaini Kaitīga polimerizācija Nav paredzēta Reakcija ar gaisu un ūdeni Nav paredzēta 11 TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA Produktu pārskats Informācija par šī produkta papildu toksiskumu nav iegūstama Skatīt informāciju par komponentu toksiskumu Kairinājums Acis Var izraisīt nelielu acu kairinājumu Acu kairinoša darbība ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pēc saskarsmes ar adu nav sagaidāma tomēr dažiem hipersensitiviem indivīdiem pēc vietējas aplikācijas tika aprakstītas nezināms etioloģijas ādas reakcijas Atkārtota toksicitates deva Par nelabvēlīgam sistēmiskam izmanām žurkām un suņiem kuriem iebaroja lielu propilenglikola koncentrāciju netika ziņots Kaķi reaģēja ar sugas specifiskam hemotologiskam izmainām Heinza ķermeņa formācija tomēr visi citi audi bija neizmainīti Sistēmiska efekta nebija bet tika atzīmēts neliels acu un deguna kairinājums žurkām ar subhronisku lielo koncentrāciju propilenglikola aerosola iedarbību Vispārīgi propilenglikola ir raksturīga zema toksicitates sekojoša atkārtotai perorālai un inhalācijas iedarbībai Ietekme uz neproduktivitāti Sieviešu un vīriešu dzimuma pielem kuru ūdenim nepārtraukti 3 mēnešu laika tika pievienots Propilēnglikols augstas devas netika novērota nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvo funkciju Ietekme uz attīstību Pētījumu rezultāti uz grūtam žurkām pelēm kāmjiem un trušiem demonstrēja ka Propilēnglikols nav teratogens vai fetotoksisks Ģenētiska toksicitāte Negatīva genotoksicitate bija gan virto gan Ivo testos Kancerogenitāte Kaķiem un suņiem kuriem divu gadu laika ēdienam tika pievienots Propilēnglikols augstas koncentrācijas audzēju pavairošanas netika novērota Pelēm kuram dzīves laika bija propilenglikola ādas aplikācija ādas audzēju incidence nemainījās Nav reģistrēts IARC NTP vai OSHA INFORMACIJA PAR KOMPONENTIEM Propilēnglikols 57 55 6 Akūta toksicitāte letāla deva LD50 Perorāli Žurka LD50 ada Trusis Kairinājums Ada Nav kairinošs ādai Atkārtots vai ilgstošs kontakts ar adu var izraisīt dermatītu Acis Var izraisīt nelielu acu kairinājumu Acu kairinoša darbība ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pēc saskarsmes ar adu nav sagaidāma tomēr dažiem hipersensitiviem indivīdiem pēc vietējas aplikācijas tika aprakstītas nezināms etioloģijas ādas reakcijas Ietekme

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Adrobas-datu-lapasiltumnesjs-ekofritherm&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • DROŠĪBAS DATU LAPA EKOFRITHERM -35 SOLAR
  Neliela vai nav smaržas Smaržas slieksnis Nav iegūstams pH 8 0 8 5 Vārīšanas temperatūra 165 C pie 760mm Hg liela spiediena Sasalšanas temperatūra kušanas temperatūra 60 C 76 F Automātiska aizdegšanas 371 C 699 8 F Uguns nedrošība Uzliesmojošs Zemāka ugunsnedroša robeža 2 4 tilps Augstāka ugunsnedroša robeža 17 4 tilps Oksidējošas īpašības Dati nav pieejami Garaiņu spiediens 0 1 mm Hg pie 25 C 77 F temperatūras Iztvaikošanas koeficients 0 01 butilacetats 1 Relatīvais blīvums 1 04 25 C 77 F temperatūra Relatīvais garaiņu blivums 2 6 15 32 C 59 89 6 F temperatūra gaiss 1 0 Viskozitāte 46 mPa s 25 C 77 F temperatūra brukfilda Škidiba ūdens Pilnīga visas proporcijas Sadalīšanas koeficients Kop 0 92 Papildu fizikālas un ķīmiskas īpašības Iztvaikojamības raksturojums Viegla 0 1 uz 1 0 Higroskopisks Papildu īpašības var bute uzskaitītas 3 un 5 nodaļas 10 STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA Ķīmiska stabilitāte Pareizi pārvietojot un uzglabājot šis materiāls ir stabils Apstākli no kuriem ir jāizvairās Augsta temperatūra oksidējoši apstākli Iedarbojoties gaismai vai citam radiācijas avotam materiāls var samazināties Vielas no kuram ir jāizvairās Reaģē ar stipriem oksidētajiem Stipras skābes Izocianiti Sadalīšanas produkti Oglekļa monoksids un citi toksiski garaini Kaitīga polimerizācija Nav paredzēta Reakcija ar gaisu un ūdeni Nav paredzēta 11 TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA Produktu pārskats Informācija par šī produkta papildu toksiskumu nav iegūstama Skatīt informāciju par komponentu toksiskumu Kairinājums Acis Var izraisīt nelielu acu kairinājumu Acu kairinoša darbība ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pēc saskarsmes ar adu nav sagaidāma tomēr dažiem hipersensitiviem indivīdiem pēc vietējas aplikācijas tika aprakstītas nezināms etioloģijas Adas reakcijas Atkārtota toksicitates deva Par nelabvēlīgam sistēmiskam izmanām žurkām un suņiem kuriem iebaroja lielu propilenglikola koncentrāciju netika ziņots Kaķi reaģēja ar sugas specifiskam hemotologiskam izmainām Heinza ķermeņa formācija tomēr visi citi audi bija neizmainīti Sistēmiska efekta nebija bet tika atzīmēts neliels acu un deguna kairinājums žurkām ar subhronisku lielo koncentrāciju propilenglikola aerosola iedarbību Vispārīgi propilenglikola ir raksturīga zema toksicitates sekojoša atkārtotai perorālai un inhalācijas iedarbībai Ietekme uz reproduktivitati Sieviešu un vīriešu dzimuma pielem kuru ūdenim nepārtraukti 3 mēnešu laika tika pievienots propilēnglikols augstas devas netika novērota nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvo funkciju Ietekme uz attīstību Pētījumu rezultāti uz grūtam žurkām pielem kāmjiem un trušiem demonstrēja ka propilēnglikols nav teratogens vai fetotoksisks Ģenētiska toksicitates Negatīva genotoksicitate bija gan virto gan Ivo testos Kancerogenitāte Kaķiem un suņiem kuriem divu gadu laika ēdienam tika pievienots propilēnglikols augstas koncentrācijas audzēju pavairošanas netika novērota Pielem kuram dzīves laika bija propilenglikola Adas aplikācija Adas audzēju incidence nemainījās Nav reģistrēts IARC NTP vai OSHA INFORMACIJA PAR KOMPONENTIEM Propilēnglikols 57 55 6 Akūta toksicitates letāla deva LD50 Perorāli Žurka LD50 ada Trusis Kairinājums Ada Nav kairinošs Adai Atkārtots vai ilgstošs kontakts ar adu var izraisīt dermatītu Acis Var izraisīt nelielu acu kairinājumu Acu kairinoša darbība ir atgriezeniska Sensibilizacija Sensibilizacija pēc saskarsmes ar adu nav sagaidāma tomēr dažiem hipersensitiviem indivīdiem pēc vietējas aplikācijas tika aprakstītas nezināms etioloģijas Adas reakcijas Ietekme uz mērķa orgāniem Ada Atkārtota vai ilgstoša saskarsme ar adu var izraisīt Adas attaukošanos un sausumu kas var rezulteties dermatīta Atkārtota toksicitates deva Par

  Original URL path: http://www.autohim.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3Adrobas-datu-lapasiltumnesjs-ekofritherm-solar&catid=7%3A2011-09-05-19-40-12&Itemid=21&lang=ru (2012-12-23)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2018-01-22