archive-lv.com


Web directory, archive
Search archive-lv.com:


Find domain in archive system:
archive-lv.com » LV » A » AIS.LV

Total: 112

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Web optimizācija meklētājiem
  meklētājiem Pirms sākt veidot web lapu Jums jāatbild uz diviem jautājumiem Kādu informāciju un iespējas Jūs vēlaties sniegt savas web lapas apmeklētājiem Vai arī apmeklētājiem tieši tas ir vajadzīgs Turpinājumā viens piemērs kā izveidot lapu lai apmeklētājs to atrastu caur meklētājiem Jūs ražojat metāla durvis Savukārt kāds cilvēks meklē interneta meklētājā kur iegādāties metāla durvis Visdrīzākais ka viņš meklētājā ierakstīs sekojošu frāzi metāla durvis Kas būtu darāms lai Jūsu web lapu parādītu šīs meklēšanas rezultātos 1 Pirmkārt uzrakstīt pareizu robots txt failu kuram jābloķē visu informāciju kuru Jūs nevēlaties lai atrod caur meklēšanas sistēmām http support microsoft com kb 217103 2 Otrkārt pareizi jāveido lapas tagi Obligāti jānorāda kādā kodējumā ir Jūsu web lapa Tas atvieglo skanēšanu Jāievada īss lapas apraksts Jāpalīdz robotiem saprast kas darāms Jūsu lapā Index indeksēt Follow sekot visām izejas saitēm Var būt arī citas opcijas piemēram noindex neindenksēt lapu nofollow nesekot izejas saitēm all līdzīgs index follow u c Norādiet ik pēc cik dienām atkal apmeklēt lapu Ja jums informācija mainās reizi mēnesī tad norādiet 30 days Ja reizi dienā tad 1 day Bet jābūt uzmanīgiem gadījumā ar 1 dienu jo ja meklēšanas robots atgriežas lapā un neatrod nekādas izmaiņas tad tas var uzskatīt ka Jūs krāpjaties un neatgriezties lapā ilgu laiku kas ļoti pazemina Jūsu lapas reitingu 3 Treškārt web lapas saturs Ja web lapā ievietots attēls tad vēlams alt tagā uzrakstīt tā nosaukumu vai īsu aprakstu Robots to uzskatīs par svarīgu Vienmēr japievērš uzmanība virsrakstam Tam jāatbilst lapas saturam Rakstot satura tekstu ja galvenos atslēgvārdus rakstīsiet Boldā robots to uztvers kā īpaši nozīmīgus 4 Ceturkārt dinamiskas javascript lapas Ja Jūs izmanojat javascript tad jāatceras ka 99 no robotiem nesaprot to 5 Piektkārt ir Flash Ja Jūs izmantojat Flash animāciju savā web lapā jāatceras ka roboti neatpazīst Flash saturu Cenšaties izmantot Flash tikai tur

  Original URL path: http://www.ais.lv/main.php?item=140&language=lat (2015-11-30)
  Open archived version from archive


 • Search Engine Optimization
  The most possible thing is that one will enter in the searcher the following phrase metal doors What should you do to have your web page showed in the results of the search 1 First of all enter the correct robots txt file that has to block all the information that you do not want to be found through the search systems http support microsoft com kb 217103 2 Secondly you have to make correct page tags You have to indicate in which coding your web page is That makes the scanning easier One must enter a short page description One must help robots to understand what has to be done in your page Index index Follow follow all the exit strings May be also other options for example noindex do not index the page nofollow do not follow the exit strings all similar index follow etc Indicate after how many days one can visit the page again If the information changes once a month you have to indicate 30 days If it changes once a day you have to indicate 1 day But you have to be careful in case of 1 day because if the searching robot returns to the web page and does not notice any changes it can consider that you are cheating and can not return to your web page for a longer time that could reduce the web page rating 3 Thirdly content of the web page If the image is included in the web page it is preferable to enter the title and short description in the alt tag Robot will consider it to be important You should always turn your attention to the title It has to correspond to the content of the page When writing the content text if you write

  Original URL path: http://www.ais.lv/main.php?item=140&language=eng (2015-11-30)
  Open archived version from archive

 • Web lapu uzturēšana
  katram domēna īpašniekam Arī Web Dienests saviem klientiem piedāvā mājas lapu un e pastu uzturēšanu un administrēšanu Mēs parūpēsimies par domēna vārda atlasi iegādi un reģistrāciju Jūsu uzņēmumam Jūsu WEB lapu uzturēšanu hostingu e pastu izveidošanu uzturēšanu un administrēšanu aizsardzību pret vīrusiem un SPAM vēstulēm Piedāvājam sekojošus hostinga variantus Pakalpojums Apjoms Cena ar PVN mēnesī WEB hostings 0 500 Mb 10 Ls mēn 500 1000 Mb 15 Ls mēn Virs

  Original URL path: http://www.ais.lv/main.php?item=141&language=lat (2015-11-30)
  Open archived version from archive


 • Hosting
  Actual Information Service also offers web page and e mail maintenance and administration to its clients We will take care of Domain name selection purchase and registration to your company your WEB page maintenance hosting E mail creation maintenance and administration Protection against viruses and SPAM messages We offer the following hosting choices Pakalpojums Apjoms Cena ar PVN mēnesī WEB hostings 0 50 Mb 10 Ls mēn 50 100 Mb

  Original URL path: http://www.ais.lv/main.php?item=141&language=eng (2015-11-30)
  Open archived version from archive

 • Satura administrēšana
  Darba kārtība slēdzam līgumu par to ka uzņemamies Jūsu web lapas satura administrēšanu Jūs sūtat pa e pastu pieprasījumu par nepieciešamajiem labojumiem un ar tiem saistītos materiālus tekstus attēlus u c Mēs sūtam atpakaļ ziņojumu par izpildes laiku un izmaksām 15 Ls stundā Ja saņemam apstiprinājumu tad uzsākam izmaiņu veikšanu Kad darbi pabeigti un no Jūsu puses pieņemti tiek izrakstīts pēcapmaksas rēķins P S Jūsu web lapai noteikti jābūt aprīkotai

  Original URL path: http://www.ais.lv/main.php?item=150&language=lat (2015-11-30)
  Open archived version from archive

 • Content administration
  that we undertake the administration of your web page content You send by e mail the request for the necessary modifications and materials connected to it text images etc We answer by e mail about the term of fulfilment and expenses 15 LVL h If we receive the confirmation we start the performance of modifications When the assignments are accomplished and accepted by you the Invoice for payment on an

  Original URL path: http://www.ais.lv/main.php?item=150&language=eng (2015-11-30)
  Open archived version from archive

 • Distances līgums
  uz Izpildītāja serveri tikai legālas informācijas izplatīšanai ar savu tiešu vai netiešu rīcību neradot zaudējumus Pakalpojuma sniedzējam vai citiem servera lietotājiem Izpildītājam ir tiesības bloķēt Pasūtītājam piešķirto kontu un neatgriezt iemaksāto naudu ja Pasūtītājs kavē maksājumus vai ir rīkojies kaitnieciski sūtījis citiem Interneta lietotājiem lielā daudzumā elektroniskās vēstules tā pārslogojot Izpildītāja serveri Pasūtītājs ir atbildīgs par pieejas paroļu Pakalpojumiem saglabāšanu slepenībā un drošumu Pasūtītājs ir atbildīgs par visām izmaiņām Pakalpojumos ko tas veicis izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošās paroles 3 MAKSA UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA SODA NAUDA Pakalpojumu cenu un summu nosaka spēkā esošie Tarifi Par pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās piecu kalendāro dienu laikā par pašreizējo periodu pamatojoties uz reģistrācijas datiem par Pasūtītāja datu apjomu uz servera saskaņā ar attiecīgajā laika periodā spēkā esošajiem tarifiem un Izpildītāja piestādīto rēķinu Izpildītājs informē Pasūtītāju par tarifu izmaiņām ja tarifs tiek paaugstināts vismaz 30 dienas pirms to stāšanās spēkā nosūtot Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu Reizi mēnesī Izpildītājs nosūta Pasūtītājam rēķinu par saskaņā ar Līgumu veicamajiem maksājumiem Puses vienojas ka abpusēji akceptēs rēķinus kas sagatavoti elektroniskā formātā derīgi bez paraksta un nosūtīti uz Pasūtītāja norādīto iem e pastu Pasūtītājs veic maksājumu ar pārskaitījumu pamatojoties uz rēķinu un rēķinā norādītajā termiņā Maksājums tiek uzskatīts par veiktu kad tas ienācis Izpildītāja norēķinu kontā Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja soda naudu 0 5 apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu Gadījumā ja Izpildītāja vai tā sadarbības partneru vainas dēļ tiek pārtraukta Pakalpojuma sniegšana uz vairāk kā piecpadsmit 15 stundām Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt soda naudu 0 5 apmērā no mēneša maksas par katrām pilnām 24 stundām Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc soda naudas un iepriekšējo neveikto maksājumu segšanas Līguma laušana neatbrīvo no rēķinu un vai soda naudu apmaksas 4 LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ Līgums stājas spēkā ar to dienu kad Pasūtītāja domēns tiek

  Original URL path: http://www.ais.lv/main.php?item=168&language=lat (2015-11-30)
  Open archived version from archive

 • Distances līgums
  WEB DEVELOPMENT HOSTING WEB STATISTICS SEO PAGE MAP CONTACTS LAT ENG RUS Distances līgums Lietošanas noteikumi Web solutions and programming Distances līgums Actualities HOME TOP CONTACTS LINKS Copyright ACTUAL INFORMATION

  Original URL path: http://www.ais.lv/main.php?item=168&language=eng (2015-11-30)
  Open archived version from archive

archive-lv.com, 2017-09-19